Een macroproject digitaal ondertekenen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een macroproject digitaal ondertekent met een certificaat. Als u nog geen digitaal certificaat hebt, moet u dit eerst aanvragen. Als u macroprojecten op uw eigen computer wilt testen, kunt u met het hulpmiddel Selfcert.exe uw eigen zelf-ondertekende certificaat maken.

U kunt een digitaal certificaat aanvragen bij een commerciële certificeringsinstantie (CA) of bij uw interne beveiligingsadministrator of een IT-professional.

Raadpleeg de lijst met deelnemers aan het basiscertificaatprogramma van Microsoft voor meer informatie over certificeringsinstanties die diensten voor Microsoft-producten aanbieden.

Aangezien een door u ontworpen digitaal certificaat niet door een officiële, vertrouwde certificeringsinstantie is uitgegeven, worden macroprojecten die met dergelijke certificaten worden ondertekend zelfondertekende projecten genoemd. Zelfondertekende certificaten worden alleen door Microsoft Office vertrouwd als dat zelfondertekende certificaat is toegevoegd aan de map met vertrouwde basiscertificeringsinstanties in het certificaatarchief van de huidige gebruiker.

Zie de volgende sectie voor informatie over het maken van een zelfondertekend certificaat.

 1. Ga naar C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\.

 2. Klik op SelfCert.exe. Het vak Digitaal certificaat maken wordt weergegeven.

 3. Typ een beschrijvende naam voor het certificaat in het vak De naam van het certificaat.

 4. Klik op OK.

 5. Klik op OK als het bericht SelfCert is voltooid wordt weergegeven.

 1. Ga naar C:\Program Files\Microsoft Office\<Office-versie>\.

 2. Klik op SelfCert.exe. Het vak Digitaal certificaat maken wordt weergegeven.

 3. Typ een beschrijvende naam voor het certificaat in het vak De naam van het certificaat.

 4. Klik op OK.

 5. Klik op OK als het bericht SelfCert is voltooid wordt weergegeven.

 1. Klik op Start, wijs Alle programma's, klik op Microsoft Office, klikt u op Microsoft Office-hulpmiddelenen klik vervolgens op Digitaal certificaat voor VBA-projecten.
  Het vak Digitaal certificaat maken wordt weergegeven.

 2. Typ een beschrijvende naam voor het certificaat in het vak De naam van het certificaat.

 3. Klik op OK.

 4. Klik op OK als het bericht SelfCert is voltooid wordt weergegeven.

Dialoogvenster Digitaal handtekening maken

Ga als volgt te werk om het certificaat in de opslagruimte met persoonlijke certificaten te bekijken:

 1. Open Internet Explorer.

 2. (Klik op Internet-opties in het menu Extra en klik vervolgens op het tabblad Inhoud.)

 3. Klik op Certificaten en klik vervolgens op het tabblad Persoonlijk.

 1. Open het bestand met het macroproject dat u wilt ondertekenen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Code op Visual Basic.

  Opmerking: Als het tabblad Ontwikkelaar niet beschikbaar is: klik op het tabblad Bestand. Klik op Opties. Klik op Lint aanpassen. Klik in de lijst Het lint aanpassen op Ontwikkelaar en klik op OK.

 3. Klik in Visual Basic in het menu Extra op Digitale handtekening.

 4. Het dialoogvenster Digitale handtekening wordt weergegeven.

 5. Selecteer een certificaat en klik op OK.

  Opmerking: Klik op Kiezen als u geen digitaal certificaat hebt geselecteerd of een ander certificaat wilt gebruiken. Selecteer een certificaat en klik op OK.

  Notities: 

  • Teken een macro pas nadat uw oplossing is getest en de macro klaar is voor distributie: als een ondertekend macroproject wordt gewijzigd, wordt de digitale handtekening verwijderd. Als u echter over het geldige digitale certificaat beschikt waarmee het project eerder is ondertekend op de computer, wordt het macroproject automatisch opnieuw getekend als u het opslaat.

  • Vergrendel de macro voordat u deze ondertekent als u wilt voorkomen dat gebruikers van de oplossing het macroproject per ongeluk wijzigen en uw handtekening ongeldig maken. Een digitale handtekening geeft aan dat u garandeert dat er niet met het project is geknoeid sinds u het hebt ondertekend. De digitale handtekening vormt geen bewijs dat u het project hebt geschreven. De vergrendeling van een macro kan daarom niet voorkomen dat een andere gebruiker uw digitale handtekening vervangt door een andere digitale handtekening. In een onderneming kunnen administrators sjablonen en invoegtoepassingen ondertekenen om te bepalen wat gebruikers op hun computer mogen uitvoeren.

  • Als u een invoegtoepassing maakt waarmee code wordt toegevoegd aan een macroproject, wordt met deze code gecontroleerd of het project een digitale handtekening heeft en worden de gebruikers ingelicht over de gevolgen van het wijzigen van een getekend project, voordat ze verdergaan.

  • Wanneer u macro's digitaal ondertekent, is het van belang een tijdstempel in uw handtekening op te nemen, zodat andere gebruikers uw handtekening kunnen verifiëren als het certificaat dat voor de handtekening is gebruikt, is verlopen. Als uw macro's ondertekent zonder tijdstempel, blijft de handtekening slechts geldig gedurende de geldigheidstermijn van uw certificaat.

U kunt een digitaal certificaat aanvragen bij een commerciële certificeringsinstantie (CA) of bij uw beveiligingsbeheerder.

Raadpleeg de lijst met deelnemers aan het basiscertificaatprogramma van Microsoft voor meer informatie over certificeringsinstanties die diensten voor Microsoft-producten aanbieden.

Aangezien een door u ontworpen digitaal certificaat niet door een officiële certificeringsinstantie wordt uitgegeven, worden macroprojecten die door dergelijke certificaten worden ondertekend zelf-ondertekende projecten genoemd. Zelf-ondertekende certificaten worden alleen door Microsoft Office vertrouwd als dat certificaat zich in de opslagruimte met uw persoonlijke certificaten op uw computer bevindt.

 1. Klik op de knop Start, wijs Alle programma's aan, klik op Microsoft Office, klik op Microsoft Office-hulpmiddelen en klik vervolgens op Digitaal certificaat voor VBA-projecten. Typ een beschrijvende naam voor het certificaat in het vak De naam van het certificaat.

 2. Als een bericht ter bevestiging van het certificaat wordt weergegeven, klikt u op OK.

Ga als volgt te werk om het certificaat in de opslagruimte met persoonlijke certificaten te bekijken:

 1. Open Internet Explorer.

 2. (Klik op Internet-opties in het menu Extra en klik vervolgens op het tabblad Inhoud.)

 3. Klik op Certificaten en klik vervolgens op het tabblad Persoonlijk.

Naar boven

 1. Klik op de Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's, Microsoft Office, Microsoft Office-hulpmiddelen aan en klik op Digitaal certificaat voor VBA-projecten. Typ een beschrijvende naam voor het certificaat in het vak De naam van het certificaat.

 2. Als een bericht ter bevestiging van het certificaat wordt weergegeven, klikt u op OK.

Ga als volgt te werk om het certificaat in de opslagruimte met persoonlijke certificaten te bekijken:

 1. Open Windows Internet Explorer.

 2. (Klik op Internet-opties in het menu Extra en klik vervolgens op het tabblad Inhoud.)

 3. Klik op Certificaten en klik vervolgens op het tabblad Persoonlijk.

Naar boven

 1. Open het bestand met het macroproject dat u wilt ondertekenen.

  • Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Code op Visual Basic.

   Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is, klikt u op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en vervolgens op Opties voor Excel. Klik vervolgens op Populair en schakel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in.

   Opmerking: Het lint is een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

 2. Selecteer in de Visual Basic-projectverkenner het project dat u wilt ondertekenen.

 3. Klik in het menu Extra op Digitale handtekening.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Kiezen als u niet eerder een digitaal certificaat hebt geselecteerd of een ander certificaat wilt gebruiken. Selecteer het certificaat en klik tweemaal op OK.

  • Als u het huidige certificaat wilt gebruiken, klikt u op OK.

   Notities: 

   • Teken een macro pas nadat uw oplossing is getest en de macro klaar is voor distributie. Als een ondertekend macroproject namelijk wordt gewijzigd, wordt de digitale handtekening verwijderd. Als u echter over het geldige digitale certificaat beschikt waarmee het project eerder op de computer is ondertekend, wordt het macroproject automatisch opnieuw getekend als u het opslaat.

   • Vergrendel de macro voordat u deze ondertekent als u wilt voorkomen dat gebruikers van de oplossing het macroproject per ongeluk wijzigen en uw handtekening ongeldig maken. Een digitale handtekening geeft alleen aan dat u garandeert dat er niet met het project is geknoeid sinds u het hebt ondertekend. De digitale handtekening vormt geen bewijs dat u het project hebt geschreven. De vergrendeling van een macro kan daarom niet voorkomen dat een andere gebruiker uw digitale handtekening vervangt door een andere digitale handtekening. In een onderneming kunnen administrators sjablonen en invoegtoepassingen ondertekenen om exact te bepalen wat gebruikers op hun computer mogen uitvoeren.

   • Als u een invoegtoepassing maakt waarmee code wordt toegevoegd aan een macroproject, wordt met deze code gecontroleerd of het project een digitale handtekening heeft en worden de gebruikers ingelicht over de gevolgen van het wijzigen van een getekend project, voordat ze verdergaan.

   • Wanneer u macro's digitaal ondertekent, is het van belang een tijdstempel in uw handtekening op te nemen, zodat andere gebruikers uw handtekening kunnen verifiëren, ook als het certificaat dat voor de handtekening is gebruikt, is verlopen. Als uw macro's ondertekent zonder tijdstempel, blijft de handtekening slechts geldig gedurende de geldigheidstermijn van uw certificaat.

 1. Open het bestand met het macroproject dat u wilt ondertekenen.

  • Wijs in het menu Extra naar Macro en klik op Visual Basic Editor.

 2. Selecteer in de Visual Basic-projectverkenner het project dat u wilt ondertekenen.

 3. Klik in het menu Extra op Digitale handtekening.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Kiezen als u niet eerder een digitaal certificaat hebt geselecteerd of een ander certificaat wilt gebruiken. Selecteer het certificaat en klik tweemaal op OK.

  • Als u het huidige certificaat wilt gebruiken, klikt u op OK.

   Notities: 

   • Teken een macro pas nadat uw oplossing is getest en de macro klaar is voor distributie. Als een ondertekend macroproject namelijk wordt gewijzigd, wordt de digitale handtekening verwijderd. Als u echter over het geldige digitale certificaat beschikt waarmee het project eerder op de computer is ondertekend, wordt het macroproject automatisch opnieuw getekend als u het opslaat.

   • Vergrendel de macro voordat u deze ondertekent als u wilt voorkomen dat gebruikers van de oplossing het macroproject per ongeluk wijzigen en uw handtekening ongeldig maken. Een digitale handtekening geeft alleen aan dat u garandeert dat er niet met het project is geknoeid sinds u het hebt ondertekend. De digitale handtekening vormt geen bewijs dat u het project hebt geschreven. De vergrendeling van een macro kan daarom niet voorkomen dat een andere gebruiker uw digitale handtekening vervangt door een andere digitale handtekening. In een onderneming kunnen administrators sjablonen en invoegtoepassingen ondertekenen om exact te bepalen wat gebruikers op hun computer mogen uitvoeren.

   • Als u een invoegtoepassing maakt waarmee code wordt toegevoegd aan een macroproject, wordt met deze code gecontroleerd of het project een digitale handtekening heeft en worden de gebruikers ingelicht over de gevolgen van het wijzigen van een getekend project, voordat ze verdergaan.

   • Wanneer u macro's digitaal ondertekent, is het van belang een tijdstempel in uw handtekening op te nemen, zodat andere gebruikers uw handtekening kunnen verifiëren, ook als het certificaat dat voor de handtekening is gebruikt, is verlopen. Als uw macro's ondertekent zonder tijdstempel, blijft de handtekening slechts geldig gedurende de geldigheidstermijn van uw certificaat.

Naar boven

 1. Open het bestand met het macroproject dat u wilt ondertekenen.

  • Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Code op Visual Basic.

   Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is, klikt u op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en vervolgens op Opties voor PowerPoint. Klik vervolgens op Populair en schakel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in.

   Opmerking: Het lint is een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

 2. Selecteer in de Visual Basic-projectverkenner het project dat u wilt ondertekenen.

 3. Klik in het menu Extra op Digitale handtekening.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Kiezen als u niet eerder een digitaal certificaat hebt geselecteerd of een ander certificaat wilt gebruiken. Selecteer het certificaat en klik tweemaal op OK.

  • Als u het huidige certificaat wilt gebruiken, klikt u op OK.

   Notities: 

   • Teken een macro pas nadat uw oplossing is getest en de macro klaar is voor distributie. Als een ondertekend macroproject namelijk wordt gewijzigd, wordt de digitale handtekening verwijderd. Als u echter over het geldige digitale certificaat beschikt waarmee het project eerder op de computer is ondertekend, wordt het macroproject automatisch opnieuw getekend als u het opslaat.

   • Vergrendel de macro voordat u deze ondertekent als u wilt voorkomen dat gebruikers van de oplossing het macroproject per ongeluk wijzigen en uw handtekening ongeldig maken. Een digitale handtekening geeft alleen aan dat u garandeert dat er niet met het project is geknoeid sinds u het hebt ondertekend. De digitale handtekening vormt geen bewijs dat u het project hebt geschreven. De vergrendeling van een macro kan daarom niet voorkomen dat een andere gebruiker uw digitale handtekening vervangt door een andere digitale handtekening. In een onderneming kunnen administrators sjablonen en invoegtoepassingen ondertekenen om exact te bepalen wat gebruikers op hun computer mogen uitvoeren.

   • Als u een invoegtoepassing maakt waarmee code wordt toegevoegd aan een macroproject, wordt met deze code gecontroleerd of het project een digitale handtekening heeft en worden de gebruikers ingelicht over de gevolgen van het wijzigen van een getekend project, voordat ze verdergaan.

   • Wanneer u macro's digitaal ondertekent, is het van belang een tijdstempel in uw handtekening op te nemen, zodat andere gebruikers uw handtekening kunnen verifiëren, ook als het certificaat dat voor de handtekening is gebruikt, is verlopen. Als uw macro's ondertekent zonder tijdstempel, blijft de handtekening slechts geldig gedurende de geldigheidstermijn van uw certificaat.

Naar boven

 1. Open het bestand met het macroproject dat u wilt ondertekenen.

  • Wijs in het menu Extra naar Macro en klik op Visual Basic Editor.

 2. Selecteer in de Visual Basic-projectverkenner het project dat u wilt ondertekenen.

 3. Klik in het menu Extra op Digitale handtekening.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Kiezen als u niet eerder een digitaal certificaat hebt geselecteerd of een ander certificaat wilt gebruiken. Selecteer het certificaat en klik tweemaal op OK.

  • Als u het huidige certificaat wilt gebruiken, klikt u op OK.

   Notities: 

   • Teken een macro pas nadat uw oplossing is getest en de macro klaar is voor distributie. Als een ondertekend macroproject namelijk wordt gewijzigd, wordt de digitale handtekening verwijderd. Als u echter over het geldige digitale certificaat beschikt waarmee het project eerder op de computer is ondertekend, wordt het macroproject automatisch opnieuw getekend als u het opslaat.

   • Vergrendel de macro voordat u deze ondertekent als u wilt voorkomen dat gebruikers van de oplossing het macroproject per ongeluk wijzigen en uw handtekening ongeldig maken. Een digitale handtekening geeft alleen aan dat u garandeert dat er niet met het project is geknoeid sinds u het hebt ondertekend. De digitale handtekening vormt geen bewijs dat u het project hebt geschreven. De vergrendeling van een macro kan daarom niet voorkomen dat een andere gebruiker uw digitale handtekening vervangt door een andere digitale handtekening. In een onderneming kunnen administrators sjablonen en invoegtoepassingen ondertekenen om exact te bepalen wat gebruikers op hun computer mogen uitvoeren.

   • Als u een invoegtoepassing maakt waarmee code wordt toegevoegd aan een macroproject, wordt met deze code gecontroleerd of het project een digitale handtekening heeft en worden de gebruikers ingelicht over de gevolgen van het wijzigen van een getekend project, voordat ze verdergaan.

   • Wanneer u macro's digitaal ondertekent, is het van belang een tijdstempel in uw handtekening op te nemen, zodat andere gebruikers uw handtekening kunnen verifiëren, ook als het certificaat dat voor de handtekening is gebruikt, is verlopen. Als uw macro's ondertekent zonder tijdstempel, blijft de handtekening slechts geldig gedurende de geldigheidstermijn van uw certificaat.

Naar boven

 1. Open het bestand met het macroproject dat u wilt ondertekenen.

  • Wijs in het menu Extra naar Macro en klik op Visual Basic Editor.

 2. Selecteer in de Visual Basic-projectverkenner het project dat u wilt ondertekenen.

 3. Klik in het menu Extra op Digitale handtekening.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Kiezen als u niet eerder een digitaal certificaat hebt geselecteerd of een ander certificaat wilt gebruiken. Selecteer het certificaat en klik tweemaal op OK.

  • Als u het huidige certificaat wilt gebruiken, klikt u op OK.

   Notities: 

   • Teken een macro pas nadat uw oplossing is getest en de macro klaar is voor distributie. Als een ondertekend macroproject namelijk wordt gewijzigd, wordt de digitale handtekening verwijderd. Als u echter over het geldige digitale certificaat beschikt waarmee het project eerder op de computer is ondertekend, wordt het macroproject automatisch opnieuw getekend als u het opslaat.

   • Vergrendel de macro voordat u deze ondertekent als u wilt voorkomen dat gebruikers van de oplossing het macroproject per ongeluk wijzigen en uw handtekening ongeldig maken. Een digitale handtekening geeft alleen aan dat u garandeert dat er niet met het project is geknoeid sinds u het hebt ondertekend. De digitale handtekening vormt geen bewijs dat u het project hebt geschreven. De vergrendeling van een macro kan daarom niet voorkomen dat een andere gebruiker uw digitale handtekening vervangt door een andere digitale handtekening. In een onderneming kunnen administrators sjablonen en invoegtoepassingen ondertekenen om exact te bepalen wat gebruikers op hun computer mogen uitvoeren.

   • Als u een invoegtoepassing maakt waarmee code wordt toegevoegd aan een macroproject, wordt met deze code gecontroleerd of het project een digitale handtekening heeft en worden de gebruikers ingelicht over de gevolgen van het wijzigen van een getekend project, voordat ze verdergaan.

   • Wanneer u macro's digitaal ondertekent, is het van belang een tijdstempel in uw handtekening op te nemen, zodat andere gebruikers uw handtekening kunnen verifiëren, ook als het certificaat dat voor de handtekening is gebruikt, is verlopen. Als uw macro's ondertekent zonder tijdstempel, blijft de handtekening slechts geldig gedurende de geldigheidstermijn van uw certificaat.

 1. Open het bestand met het macroproject dat u wilt ondertekenen.

  • Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Code op Visual Basic.

   Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is, klikt u op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en vervolgens op Opties voor Word. Klik vervolgens op Populair en schakel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in.

   Opmerking: Het lint is een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

 2. Selecteer in de Visual Basic-projectverkenner het project dat u wilt ondertekenen.

 3. Klik in het menu Extra op Digitale handtekening.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Kiezen als u niet eerder een digitaal certificaat hebt geselecteerd of een ander certificaat wilt gebruiken. Selecteer het certificaat en klik tweemaal op OK.

  • Als u het huidige certificaat wilt gebruiken, klikt u op OK.

   Notities: 

   • Teken een macro pas nadat uw oplossing is getest en de macro klaar is voor distributie. Als een ondertekend macroproject namelijk wordt gewijzigd, wordt de digitale handtekening verwijderd. Als u echter over het geldige digitale certificaat beschikt waarmee het project eerder op de computer is ondertekend, wordt het macroproject automatisch opnieuw getekend als u het opslaat.

   • Vergrendel de macro voordat u deze ondertekent als u wilt voorkomen dat gebruikers van de oplossing het macroproject per ongeluk wijzigen en uw handtekening ongeldig maken. Een digitale handtekening geeft alleen aan dat u garandeert dat er niet met het project is geknoeid sinds u het hebt ondertekend. De digitale handtekening vormt geen bewijs dat u het project hebt geschreven. De vergrendeling van een macro kan daarom niet voorkomen dat een andere gebruiker uw digitale handtekening vervangt door een andere digitale handtekening. In een onderneming kunnen administrators sjablonen en invoegtoepassingen ondertekenen om exact te bepalen wat gebruikers op hun computer mogen uitvoeren.

   • Als u een invoegtoepassing maakt waarmee code wordt toegevoegd aan een macroproject, wordt met deze code gecontroleerd of het project een digitale handtekening heeft en worden de gebruikers ingelicht over de gevolgen van het wijzigen van een getekend project, voordat ze verdergaan.

   • Wanneer u macro's digitaal ondertekent, is het van belang een tijdstempel in uw handtekening op te nemen, zodat andere gebruikers uw handtekening kunnen verifiëren, ook als het certificaat dat voor de handtekening is gebruikt, is verlopen. Als uw macro's ondertekent zonder tijdstempel, blijft de handtekening slechts geldig gedurende de geldigheidstermijn van uw certificaat.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×