Een macro toewijzen aan een formulier of een besturingsknop

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een knop formulierbesturingselement of een opdrachtknop (een ActiveX-besturingselement) gebruiken om een macro waarmee een actie wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker erop te starten. Beide volgende knoppen zijn ook bekend als een opdrachtknop, die kan worden ingesteld op het afdrukken van een werkblad, het filteren van gegevens of berekenen van getallen te automatiseren. In het algemeen wordt lijken een knop formulierbesturingselement en een ActiveX-besturingselement Opdrachtknop in uiterlijk en de functie. Ze hebben echter enkele verschillen, die in de volgende secties wordt uitgelegd.

Knop (formulierbesturingselement)

voorbeeld van een besturingselement knop van de werkbalk formulieren

Opdrachtknop (ActiveX-besturingselement)

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Opdrachtknop

Informatie over het toevoegen van een macro aan een knop in Excel in de onderstaande secties, voor Windows of Mac.

Opmerking: ActiveX-besturingselementen worden niet ondersteund op de Mac.

Macro's en VBA-hulpprogramma's vindt u op het tabblad ontwikkelaars , die standaard is verborgen.

De eerste stap is deze inschakelen. Zie het artikel voor meer informatie: het tabblad Ontwikkelaars weergeven.

Tabblad Ontwikkelaars op het lint

Een knop toevoegen (formulierbesturingselement)

 1. Klik op het tabblad ontwikkelaars in de groep besturingselementen op Invoegenen klik vervolgens bij Formulierbesturingselementenop knop Knopafbeelding .

 2. Klik op de locatie in het werkblad waar u de linkerbovenhoek van de knop wilt weergeven. Het pop-upvenster Macro toewijzen wordt weergegeven.

 3. Wijs een macro toe aan de knop en klik op OK.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de knop en klik vervolgens op Besturingselement opmaken om de besturingselementeigenschappen voor de knop op te geven.

Een opdrachtknop toevoegen (ActiveX-besturingselement)

 1. Klik op het tabblad ontwikkelaars in de groep besturingselementen op Invoegenen klik vervolgens bij ActiveX-besturingselementenop Opdrachtknop Knopafbeelding .

 2. Klik op de locatie in het werkblad waarop u wilt dat de linkerbovenhoek van de opdrachtknop wilt plaatsen.

 3. Klik in de groep besturingselementen op Code weergeven. De Visual Basic Editor wordt gestart. Zorg ervoor dat u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst aan de rechterkant klikt u op is. De subprocedure CommandButton1_Click (Zie de onderstaande afbeelding) deze twee macro's worden uitgevoerd wanneer op de knop wordt geklikt: SelectC15 en HelloMessage.

  een subprocedure in de visual basic editor

 4. Voer in de subprocedure voor de opdrachtknop een van de volgende opties:

  • Voer de naam van een bestaande macro in de werkmap. U kunt macro's vinden door te klikken op macro's in de groep programmacode . U kunt meerdere macro's uitvoeren met een knop door in te voeren van de namen van macro's op afzonderlijke regels in de subprocedure.

  • Als u nodig hebt, kunt u uw eigen VBA-code toevoegen.

 5. Sluit de Visual Basic Editor en klik op Ontwerpmodus Knopafbeelding om ervoor te zorgen ontwerpmodus is uitgeschakeld.

 6. Als u wilt de VBA-code die u maakt nu deel uit van de knop uitvoeren, klikt u op de ActiveX-opdrachtknop die u zojuist hebt gemaakt.

 7. Zorg ervoor dat u zich in de ontwerpmodus bevindt om het ActiveX-besturingselement te kunnen bewerken. Schakel op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen het selectievakje Ontwerpmodus in.

 8. Klik op Eigenschappen Knopafbeelding om op te geven van de eigenschappen van het besturingselement van de opdrachtknop, klik op het tabblad ontwikkelaars in de groep besturingselementen . U kunt ook met de rechtermuisknop op de knop en klik vervolgens op Eigenschappen.

  Opmerking: Voordat u op Eigenschappen klikt, controleert u of het object waarvan u de eigenschappen wilt onderzoeken of wijzigen, al is geselecteerd.


  Het dialoogvenster Eigenschappen verschijnt. Voor gedetailleerde informatie over elke eigenschap, selecteert u de eigenschap en druk op F1 om een onderwerp Help voor Virtual Basic weer te geven. U kunt ook de naam van de eigenschap typen in het vak Visual Basic Help Zoeken . De volgende tabel worden de eigenschappen die beschikbaar zijn.

Als u het volgende wilt doen

Gebruikt u deze eigenschap

Algemeen:

Opgeven of het besturingselement wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend (wordt genegeerd voor ActiveX-besturingselementen)

AutoLoad (Excel)

Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd

Enabled (formulier)

Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt

Locked (formulier)

De naam van het besturingselement opgeven

Name (formulier)

Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen)

Placement (Excel)

Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt

PrintObject (Excel)

Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft

Visible (formulier)

Tekst:

Lettertypekenmerken opgeven (vet, cursief, grootte, doorhalen, onderstrepen en aantal punten)

Vet, Cursief, Punten, Doorhalen, Onderstrepen, Gewicht (formulier)

Beschrijvende tekst op het besturingselement opgeven waaraan het element kan worden herkend of die het element beschrijft

Caption (formulier)

Opgeven of de inhoud van het besturingselement automatisch moet teruglopen aan het einde van een regel

WordWrap (formulier)

Formaat en positie:

Opgeven of het formaat van het besturingselement automatisch wordt aangepast om alle inhoud weer te geven

AutoSize (formulier)

De hoogte of breedte in punten opgeven

Height, Width (formulier)

De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad

Left, Top (formulier)

Opmaak:

Achtergrondkleur

BackColor (formulier)

Achtergrondstijl (transparant of ondoorzichtig)

BackStyle (formulier)

Voorgrondkleur

ForeColor (formulier)

Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft

Shadow (Excel)

Afbeelding:

De bitmap selecteren die in het besturingselement wordt weergegeven

Picture (formulier)

De locatie opgeven van de afbeelding ten opzichte van het bijbehorende bijschrift (links, boven, rechts enzovoort)

PicturePosition (formulier)

Toetsenbord en muis:

De sneltoets opgeven voor het besturingselement

Accelerator (formulier)

Een aangepast muispictogram selecteren

MouseIcon (formulier)

Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken enzovoort)

MousePointer (formulier)

Opgeven of het besturingselement de focus krijgt wanneer erop wordt geklikt

TakeFocusOnClick (formulier)


Macro's en VBA-hulpprogramma's vindt u op het tabblad ontwikkelaars , die standaard is verborgen, zodat de eerste stap is deze inschakelen

 1. Ga naar Excel > Voorkeuren... > Lint en werkbalk.

 2. Schakel het selectievakje ontwikkelaars in de categorie lint aanpassen in de lijst Hoofdtabbladen en klik vervolgens op Opslaan.

  Schakel het selectievakje naast ontwikkelaars toe te voegen aan het lint

Een knop toevoegen (formulierbesturingselement)

Voer de volgende stappen uit:

 1. Klik op het tabblad ontwikkelaars op knop Knopafbeelding .

 2. Klik op de locatie in het werkblad waar u de linkerbovenhoek van de knop wilt weergeven. Het pop-upvenster Macro toewijzen wordt weergegeven.

  Opmerking: Als u een knop al hebt ingevoegd, kunt u met de rechtermuisknop op dit en selecteer Macro toewijzen.

 3. Een macro toewijzen aan de knop en klik op OK.

 4. Als de eigenschappen van het besturingselement van de knop opgeven, met de rechtermuisknop en selecteer ... Besturingselement opmaken klikken.

Een opdrachtknop (Visual Basic-besturingselement) toevoegen

 1. Klik op het tabblad ontwikkelaars op knop Knopafbeelding .

 2. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van de opdrachtknop wilt plaatsen.

  Opmerking: Als u een knop al hebt ingevoegd, kunt u met de rechtermuisknop op dit en selecteer Macro toewijzen.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Macro toewijzenNieuw, dat wordt geopend met de Visual Basic Editor (VBE) naar een deelvenster met de volgende code:

   Sub ButtonX_Click() 
  
   End Sub
 4. Voer in de subprocedure voor de opdrachtknop, tussen de Sub en End Sub lijnen, een van de volgende opties:

  • Voer de naam van een bestaande macro in de werkmap. U kunt meerdere macro's uitvoeren met een knop door het typen van de namen van macro's op afzonderlijke regels in de subprocedure

  • Uw eigen VBA-code toevoegen.

 5. Klik op Ontwerpmodus Knopafbeelding om ervoor te zorgen dat ontwerpmodus is uitgeschakeld in en sluit het venster Visual Basic Editor.

 6. De knop bewerken, met de rechtermuisknop en kies Visual Basic.

 7. Als de eigenschappen van het besturingselement van de knop opgeven, met de rechtermuisknop en selecteer ... Besturingselement opmaken klikken.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×