Een macro toevoegen of bewerken voor een besturingselement op een werkblad

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt automatiseren van een formulierbesturingselement of een ActiveX-besturingselement door het volgende te doen:

 • Een actie of bewerking uitvoeren wanneer een gebruiker een formulierbesturingselement door een macro toewijzen aan deze.

 • Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) code gebeurtenissen die optreden wanneer een gebruiker met een ActiveX-besturingselement te verwerken uitvoeren.

Zie voor meer informatie over het maken van macro's maken of verwijderen van een macro.

Een macro voor een formulierbesturingselement toevoegen of bewerken

 1. Klik met de rechtermuisknop op het besturingselement en klik vervolgens op Macro toewijzen.

  Het dialoogvenster Macro's toewijzen wordt weergegeven.

 2. Als u de locatie van een bestaande macro wilt opgeven, selecteert u deze in de keuzelijst Macro's in op een van de volgende manieren:

  • Als u wilt zoeken naar de macro in elke werkmap die is geopend, selecteert u Alle geopende werkmappen.

   Opmerking: Als de macro die u aan het besturingselement wilt toewijzen, zich in een aparte werkmap bevindt, opent u eerst die werkmap, zodat deze beschikbaar is in de keuzelijst Macro's in.

  • Als u de zoekopdracht naar de macro wilt beperken tot de werkmap die het huidige werkblad bevat, selecteert u Deze werkmap.

  • Als u de zoekopdracht naar de macro wilt beperken tot een specifieke werkmap, selecteert u die werkmap in de lijst met namen van beschikbare geopende werkmappen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Een macro toewijzen    Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Een nieuwe macro opnemen    Klik op Recorden wanneer u klaar bent met het opnemen van de macro, klikt u op het tabblad ontwikkelaars in de groep programmacode op Opname stoppen Knopafbeelding .

  • Een bestaande macro toewijzen    Dubbelklik op een macro in de lijst of voer de naam van de macro in in het vak Macronaam.

  • Een nieuwe macro maken    Klik op Nieuw en klik vervolgens in de Visual Basic Editor, een nieuwe macro schrijven.

   Zie voor meer informatie over hoe u macro's schrijven, de Visual Basic Help.

   Een toegewezen macro aanpassen    Voer een van de volgende handelingen uit:

  • De toegewezen macro bewerken    Klik op de naam van de macro in het vak Macronaam en klik vervolgens op Bewerken.

  • Een andere bestaande macro toewijzen    Dubbelklik op een macro in de lijst of voer in het vak Macronaam de naam van de macro in.

Een macro voor een ActiveX-besturingselement toevoegen of bewerken

 1. Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is, geeft u het weer.

  In Excel 2016, 2013, 2010:

  1. Klik op Bestand > Opties > Lint aanpassen.

  2. Onder Lint aanpassen, schakel het selectievakje ontwikkelaars in en klik vervolgens op OK.

  In Excel 2007:

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Schakel in de categorie Populair, onder Belangrijke opties voor het werken met Excel, het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik op OK.

 2. Zorg ervoor dat u zich in de ontwerpmodus bevindt om het ActiveX-besturingselement te kunnen bewerken. Schakel op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen het selectievakje Ontwerpmodus Knopafbeelding in.

 3. Selecteer het besturingselement.

  Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 4. Klik op het tabblad ontwikkelaars in de groep besturingselementen op Code weergeven Knopafbeelding .

  Opmerking: U kunt ook een bestaande macro bewerken door met de rechtermuisknop op het besturingselement te klikken en vervolgens op Programmacode weergeven te klikken.

 5. Schrijf een nieuwe macro of wijzig een bestaande macro in de Visual Basic Editor.

  Zie voor meer informatie over hoe u macro's schrijven, de Visual Basic Help.

 6. Als u klaar bent met het schrijven van de macro, klikt u in het menu Bestand van de Visual Basic Editor op Sluiten en terugkeren naar Microsoft Excel.

 7. Als u klaar bent met het ontwerpen van het besturingselement, klikt u op het tabblad ontwikkelaars in de groep besturingselementen uitschakelen Ontwerpmodus Knopafbeelding .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×