Een macro maken die wordt uitgevoerd als u een database opent

Als u wilt dat een bepaalde groep acties wordt uitgevoerd telkens wanneer een Access-database wordt gestart, kunt u een AutoExec-macro maken. Zo wilt u misschien het toepassingsvenster automatisch maximaliseren, het navigatiedeelvenster vergrendelen en vervolgens een bepaald rapport openen.

Een AutoExec-macro is een macro met de naam AutoExec. Wanneer een database wordt gestart, wordt in Access de AutoExec-macro uitgevoerd voordat er andere macro's of VBA-code worden uitgevoerd.

Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op Access-webdatabases en Access-web-apps.

Een AutoExec-macro maken

Als u al een macro hebt gemaakt die de acties bevat die moeten plaatsvinden wanneer de database wordt gestart, wijzigt u de naam van deze macro in AutoExec. De macro wordt dan uitgevoerd de volgende keer dat u de database opent. Voer anders de volgende stappen uit om een macro te maken:

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Macro.

  Afbeelding op het lint van Access-macro's en -codegroep

  Opmerking: Als u Access 2007 gebruikt, klikt u op het tabblad Maken in de groep Overige op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop Module of Klassenmodule en klikt u op Macro.

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst boven aan de Opbouwfunctie voor macro's de actie die u wilt uitvoeren. Typ, indien van toepassing, de geschikte waarden in de argumentvakken.

  Opmerking: Als u Access 2007 gebruikt, selecteert u in de Opbouwfunctie voor macro's in de eerste lege Actiecel de actie die u wilt uitvoeren. Typ, indien van toepassing, onder Actieargumenten de juiste waarden in de argumentvakken.

  • Als u de gewenste actie niet kunt vinden, zorgt u ervoor dat op het tabblad Ontwerp in de groep Weergeven/verbergen de optie Alle acties weergeven is geselecteerd. Hierdoor wordt de lijst met te gebruiken acties uitgebreid. De lijst bevat wel enkele acties die alleen kunnen worden uitgevoerd als aan de database de status Vertrouwd is toegewezen. Zie het artikel Bepalen of u een database kunt vertrouwen voor meer informatie.

 3. Herhaal stap 2 voor elke extra actie die moet worden uitgevoerd.

 4. Klik op Opslaan en typ AutoExec in het dialoogvenster Opslaan als.

 5. Klik op OK en sluit de opbouwfunctie voor macro's. De nieuwe macro wordt uitgevoerd als u de database weer opent.

Zie het artikel Een macro voor een gebruikersinterface maken voor meer informatie over het maken van macro's.

OPMERKINGEN:

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×