Een macro maken die wordt uitgevoerd als u een database opent

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u wilt dat een bepaalde groep acties wordt uitgevoerd wanneer een database wordt gestart, kunt u een AutoExec-macro maken. Zo wilt u misschien dat bij het starten van de database automatisch het toepassingsvenster wordt gemaximaliseerd, het navigatiedeelvenster wordt vergrendeld en vervolgens een bepaald rapport wordt geopend.

Een AutoExec-macro is een macro met de naam AutoExec. Als een database wordt gestart, wordt in Access de AutoExec-macro uitgevoerd voordat er andere macro's of VBA-code worden uitgevoerd.

Opmerking : Dit artikel is niet van toepassing op Access-web-apps, het type database dat u met Access ontwerpt en online publiceert.

Een AutoExec-macro maken

Als u al een macro hebt gemaakt die de acties bevat die moeten plaatsvinden wanneer de database wordt gestart, wijzigt u de naam van die macro in AutoExec. De macro wordt dan uitgevoerd de volgende keer dat u de database opent. Voer anders de volgende stappen uit om een macro te maken:

  1. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Macro.

    Afbeelding van lint

  2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst boven aan de opbouwfunctie voor macro's de actie die moet worden uitgevoerd. Typ zo nodig de juiste waarden in de argumentvakken.

    • Als u de gewenste actie niet kunt vinden, zorgt u ervoor dat op het tabblad Ontwerp in de groep Weergeven/verbergen de optie Alle acties weergeven is geselecteerd. Hierdoor wordt de lijst met te gebruiken acties uitgebreid. De lijst bevat wel enkele acties die alleen kunnen worden uitgevoerd als aan de database de status Vertrouwd is toegewezen. Zie het artikel Bepalen of u een database kunt vertrouwen voor meer informatie.

  3. Herhaal stap 2 voor elke extra actie die moet worden uitgevoerd.

  4. Klik op Opslaan en typ AutoExec in het dialoogvenster Opslaan als.

  5. Klik op OK en sluit de opbouwfunctie voor macro's. De nieuwe macro wordt uitgevoerd als u de database weer opent.

Zie het artikel Een macro voor een gebruikersinterface maken voor meer informatie over het maken van macro's.

NOTITIES:

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×