Een lijstweergave gebruiken in een Access-app

Belangrijk    Microsoft raadt het maken en gebruiken van Access-web-apps in SharePoint niet langer aan. Als alternatief kunt u overwegen om Microsoft PowerApps te gebruiken voor het bouwen van zakelijke oplossingen zonder code voor het web en mobiele apparaten.

Als u de gegevens van uw Access-app in een formulierindeling wilt zien, gebruikt u een lijstweergave. Wanneer u een nieuwe tabel toevoegt aan uw app of gegevens in uw app importeert, wordt in Access automatisch een lijstweergave gemaakt voor elke tabel. U kunt echter ook extra lijstweergaven maken voor de tabel. De lijstweergave bevat een ingebouwd zoekvak en is dus handig wanneer u specifieke gegevens wilt zoeken of filteren. De lijstweergave komt ook van pas voor het weergeven van recorddetails, en het toevoegen, bewerken of verwijderen van records uit een tabel. De record die u wilt weergeven of bewerken, selecteert u in het lijstbesturingselement aan de linkerzijde van de lijstweergave. Zie Een Access-app maken voor meer informatie over het toevoegen van tabellen aan apps.

Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op Access-bureaubladdatabases. Zie Een Access-formulier maken voor meer informatie over het maken van formulieren in bureaubladdatabases.

Lijstweergave

Als er in Access een nieuwe lijstweergave wordt gemaakt, bevat de weergave automatisch een besturingselement voor elk veld in de tabel. Als u een nieuw veld toevoegt aan de tabel, wordt er ook een nieuw besturingselement voor dat veld toegevoegd aan de lijstweergave. Als u het ontwerp van een lijstweergave wijzigt, bijvoorbeeld door het verplaatsen of verkleinen van een besturingselement, en de wijzigingen opslaat, worden er geen nieuwe besturingselementen meer toegevoegd aan de lijstweergave wanneer u nieuwe velden aan de tabel toevoegt. In dit geval moet u nieuwe besturingselementen toevoegen aan de lijstweergave op het moment dat u nieuwe velden aan de tabel toevoegt. Meer informatie over het toevoegen van besturingselementen aan een weergave.

Een nieuwe lijstweergave maken

Ga als volgt te werk om een nieuwe lijstweergave toe te voegen aan een tabel:

 1. Open de app in Access.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op de naam van het tabelbijschrift in de tabelselector en klik vervolgens op de knop Nieuwe weergave toevoegen (het plusteken).

  Lijstweergave toevoegen vanuit Access-client

 3. Voer in het vak Weergavenaam in het dialoogvenster Nieuwe weergave toevoegen een naam in voor de weergave. Selecteer bij Weergavetype de optie Lijstdetails en selecteer de naam van de tabel in de lijst Recordbron.

 4. Klik op Start > App starten om de lijstweergave in de browser te openen.

 5. Klik op de tabelnaam > Lijst om gegevens in deze weergave toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

Naar boven

De actieknoppen gebruiken in een lijstweergave

 • Een nieuwe record toevoegen: klik op de actieknop Toevoegen Dynadot-Verify-2 , typt de gegevens en klik vervolgens op de actieknop Opslaan Save action button on the Action Bar .

 • Een record bewerken: klik op de record in de lijst en klik vervolgens op de actieknop Bewerken wordart gebruiken voor logo's en koppen .

 • Een record verwijderen: klik op de record in de lijst en klik vervolgens op de actieknop Verwijderen Knopvlak .

 • Wijzigingen aan een record niet opslaan: klik op de actieknop Annuleren De knop Kopiëren .

Actiebalk in lijstweergave

Lees hier meer over het werken met actieknoppen in een Access-app.

Naar boven

Gegevens filteren in een lijstweergave

U kunt het zoekvak gebruiken om de lijst te filteren. Als u bijvoorbeeld items wilt vinden met de tekens 'an', typt u die tekens in het vak De lijst filteren en drukt u op Enter. In Access worden meerdere velden gefilterd en in dit voorbeeld zijn de resultaten 'Alan' en 'Anna'.

Het zoekvak gebruiken in de lijstweergave

Als u terug wilt gaan naar de ongefilterde weergave, klikt u in het zoekvak op het teken x.

Lees hier meer over het vinden van gegevens in een lijstweergave.

Tip: Als u records bekijkt in een lijstweergave, typt u een schuine streep / om de focus te verplaatsen naar het zoekvak.

Naar boven

Een lijstweergave verwijderen

Voer de volgende stappen uit om een bestaande lijstweergave te verwijderen:

 1. Open de app in Access.

 2. Klik op de naam van het tabelbijschrift in de tabelselector in het linkerdeelvenster en klik vervolgens op de lijstweergave.

 3. Klik op de knop Eigenschap en klik op Verwijderen.

  Settings menu with Open in browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete
 4. Klik op Ja om de lijstweergave te verwijderen of klik op Nee om te bewerking af te breken.

Opmerking: Als u een lijstweergave verwijdert, wordt deze verwijderd uit de lijst met weergaven die aan de tabel is gekoppeld en uit het navigatievenster. U kunt een verwijderde lijstweergave niet terughalen.

Naar boven

Het bijschrift van een lijstweergave wijzigen

Als u een nieuwe tabel maakt in een Access-app, wordt het bijschrift van de weergave automatisch ingesteld op Lijst. Dit bijschrift is niet de naam van het lijstweergaveobject dat wordt weergegeven in het navigatievenster. U kunt het bijschrift van de lijstweergave altijd wijzigen als u dat wilt. Als u dat doet, heeft dat geen invloed op de naam van het lijstweergaveobject in het navigatievenster.

Ga als volgt te werk om het bijschrift van een lijstweergave te wijzigen:

 1. Open de app in Access.

 2. Klik op de naam van het tabelbijschrift in de tabelselector in het linkerdeelvenster en klik vervolgens op de lijstweergave.

 3. Klik op de knop Eigenschap en klik vervolgens op Naam wijzigen.

  Settings menu with Open in browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete
 4. Typ een nieuwe naam voor het bijschrift van de lijstweergave en druk op Enter.

  List view caption changed to Customers
 5. Klik op Opslaan op de werkbalk Snelle toegang om het gewijzigde bijschrift op te slaan.

Tip: Als u de positie van de lijstweergave boven aan het scherm wilt wijzigen, sleept u het bijschrift naar links of rechts.

Naar boven

Een kopie maken van een lijstweergave

Als u een identieke kopie wilt maken van een lijstweergave, gebruikt u de functie Dupliceren in Access-apps.

Voer de volgende stappen uit om een kopie te maken van een lijstweergave:

 1. Open de app in Access.

 2. Klik op de naam van het tabelbijschrift in de tabelselector in het linkerdeelvenster en klik vervolgens op de lijstweergave.

 3. Klik op de knop Eigenschap en klik op Dupliceren.

  Settings menu with Open in browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete
 4. Typ de naam van de nieuwe kopie van de lijstweergave in het vak Naam van dubbel item. Elk weergaveobject in het navigatievenster moet uniek zijn.

 5. Selecteer in de lijst Locatie voor dubbel item de tabel waaraan u de kopie wilt toewijzen. Als u een kopie van een weergave toewijst aan een tabel, wordt de naam van het bijschrift van de weergave weergegeven wanneer u in het linkerdeelvenster klikt op de naam van het tabelbijschrift.

  Duplicate view dialog showing name of duplicate box and location for duplicate box.

  Tip: Als u de kopie van de weergave niet wilt toewijzen aan een bepaalde tabel, selecteert u [Zelfstandig/pop-up] in de lijst Locatie voor dubbel item. Als u een kopie van de weergave maakt als een zelfstandige weergave, wordt het object wel weergegeven in het navigatievenster, maar niet in de lijst met weergaven die aan tabellen zijn toegewezen. Als u een zelfstandige weergave wilt openen in uw browser, moet u de macroactie OpenPopup gebruiken.

 6. Klik op OK om de nieuwe kopie van de lijstweergave te maken of klik op Annuleren om de bewerking te annuleren.

 7. Klik op Opslaan op de werkbalk Snelle toegang om de wijzigingen op te slaan.

Naar boven

Volgende stappen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×