Een lijstweergave bewerken in SharePoint Online

Een lijstweergave bewerken in SharePoint Online

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Er zijn veel manieren om een lijstweergave te bewerken. U kunt gegevens in verschillende stijlen, subgroepen, kolommen, sorteringen en filters presenteren. U moet de machtiging Bijdragen of hoger hebben om een weergave te bewerken.

Een weergave bewerken

Opmerking: Ziet het scherm er anders uit dan de voor beelden? De beheerder kan de klassieke ervaring hebben voor de lijst of u gebruikt een eerdere versie. Als dit het geval is, raadpleegt u een weer gave van een lijst of bibliotheek maken, wijzigen of verwijderen. Als u de eigenaar van de lijst, de site-eigenaar of de beheerder bent, raadpleegt u de standaard ervaring voor lijsten of document bibliotheken wijzigen van nieuw of klassiek voor de stappen voor het instellen van de standaard ervaring.

 1. Klik in het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app op SharePoint, zoek en ga naar de site en open vervolgens de lijst. Als u de lijst niet ziet, klikt u op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en Site-inhoud en opent u de lijst.

 2. Klik op de opdracht balk van de lijst op weergave opties Pictogram voor lijstweergaveopties en selecteer de weer gave die u wilt bewerken.

  Klik nogmaals op weergave opties Pictogram voor lijstweergaveopties en klik vervolgens op huidige weer gave bewerken. Selecteer in klassieke weer gaven beheren of weer gaven maken.

  Als Weergaveopties Pictogram voor lijstweergaveopties niet zichtbaar is, moet u controleren of u niet een lijst bewerkt of niet een of meer items hebt geselecteerd. Het is ook mogelijk dat u niet gemachtigd bent. Neem in dat geval contact op met de Office 365-beheerder of met de eigenaren van de site of lijst.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op OK onder aan de pagina. Zie Instellingen voor weergaven voor meer informatie.

Instellingen voor weergaven

Weer gaven bevatten veel instellingen om het gemakkelijker te maken om snel de informatie te vinden die u nodig hebt in een lijst. De volgende instellingen zijn beschikbaar voor share point-weer gaven. Niet alle instellingen zijn beschikbaar voor alle typen weer gaven, zoals de instellingen voor agenda weergaven. Alle volgende instellingen worden ondersteund in de klassieke weer gave, maar alleen een subset wordt ondersteund in share point online-of SharePoint Server 2019-lijsten. Als u wilt overschakelen naar de klassieke weer gave, klikt u onder aan de lijst pagina op terug naar de klassieke share point- versie.

Standaardweergave   

U kunt de standaardweergave wijzigen in een openbare weergave voor die lijst. Maar u kunt een persoonlijke weergave niet instellen als de standaardweergave. Als u een weergave wilt verwijderen die de standaardweergave is, moet u eerst een andere openbare weergave instellen als de standaardinstelling voor die lijst. Als Dit als standaardweergave instellen niet wordt weergegeven op de pagina's voor het maken of bewerken van weergaven, bent u niet gemachtigd om een openbare weergave te maken of is de weergave een persoonlijke weergave.

Doelgroep   

Wanneer u een weergave maakt, kunt u de doelgroep voor de weergave instellen op Persoonlijke weergave of Openbare weergave. Een persoonlijke weergave is een weergave die alleen u kunt zien. Een openbare weergave is een weergave die iedereen kan zien.

U kunt een persoonlijke weergave niet wijzigen in een openbare weergave of andersom. Een openbare weergave kan als beginpunt worden gebruikt voor persoonlijke of openbare weergaven. Een persoonlijke weergave kan als beginpunt worden gebruikt voor persoonlijke weergaven.

Als Weergave maken is uitgeschakeld wanneer u een weergave probeert te maken, hebt u niet de machtiging Bijdragen of hoger. Als Weergave maken beschikbaar is, maar de optie Een openbare weergave maken is uitgeschakeld, bent u niet gemachtigd. Voor Een persoonlijke weergave maken moet u machtigingsniveau Bewerken of hoger hebben.

Kolommen   

De kolommen in een weergave bevatten de gegevens die u moet kunnen zien voor lijstitems. Via kolommen, in combinatie met andere functies zoals filters, kunt u alleen de gegevens zien die het belangrijkste zijn voor uw werk. Dit is vooral handig als de lijst zeer veel items bevat. Zie het artikel Edit a list column in SharePoint Online (Een lijstkolom bewerken in SharePoint Online) voor meer informatie over werken met kolommen om aangepaste weergaven te maken.

Gantt-kolommen   

Geopend in de klassieke weer gave, onder weer gave maken. Selecteer de kolommen die u wilt weer geven in de Gantt-weer gave. Titel is een vereist tekst veld. Begin datum en verval datum zijn vereiste datum velden. Wanneer u een kolom selecteert, zoals titel, moet u de kolom maken om deze weer gave te ondersteunen als er geen optie wordt weer gegeven in de vervolg keuzelijst.

Sorteren   

Stel de volgorde in waarin items worden weergegeven. U kunt maximaal twee criteria instellen. U kunt de items in een takenlijst bijvoorbeeld sorteren op basis van de prioriteit en vervolgens op basis van de einddatum.

Filteren   

Filter de gegevens in de kolommen van een lijst zodat de weergave een subset van de items bevat. In een weergave kunnen bijvoorbeeld de items voor een specifiek project in een lijst worden weergegeven.

U kunt berekende kolommen of filters die gebruikmaken van berekeningen, zoals [Vandaag], gebruiken om items weer te geven waarvan de datum overeenkomt met de datum van vandaag of [Mij] om items weer te geven voor de gebruiker van de weergave. U kunt ook eenvoudige vergelijkingen combineren met functies. Als u bijvoorbeeld de items wilt weergeven die in de afgelopen zeven dagen zijn gemaakt, filtert u op de kolom Gemaakt, stelt u de operator in op is kleiner dan en stelt u de waarde in op [Vandaag]-7 (geen spaties). Zie het artikel Voorbeelden van veelgebruikte formules in SharePoint-lijsten voor meer informatie.

Tabelweergave   

Deze weergave bevat selectievakjes voor elk item zodat gebruikers meerdere lijstitems kunnen selecteren en bulkbewerkingen kunnen uitvoeren. Dit kan veel tijd besparen als u veel items in een lijst moet wijzigen. Een gebruiker kan zo bijvoorbeeld meerdere documenten selecteren en uitchecken.

Groeperen op   

Groepeer lijstitems op de gegevens in de kolommen. Groepeer de items in een takenlijst bijvoorbeeld op prioriteit en vervolgens op percentage voltooid. In weergaven waarin items zijn gegroepeerd, kunt u Snel bewerken niet gebruiken.

Totalen   

In deze weergave worden samenvattingsberekeningen weergegeven voor de kolommen, zoals aantal, gemiddelde, maximum en minimum. Als u de kolom Titel in een lijst bijvoorbeeld instelt op Aantal, wordt het aantal lijsten in de weergave en in de groepen in de weergave weergegeven. Welke kolommen beschikbaar zijn voor totalen en welke instellingen beschikbaar zijn voor elke kolom hangt af van het type kolom, zoals aantal, en het type lijst waarvoor de weergave wordt gemaakt.

Stijl   

Hiermee bepaalt u de indeling van de weergave, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Niet alle stijlen zijn beschikbaar voor alle typen weergaven.

 • In vakken    In deze weergave hebben de items in de lijst een indeling die lijkt op een visitekaartje. Deze stijl is alleen beschikbaar voor lijsten.
  Een weergave met de stijl In vakken

 • In vakken, geen labels    Deze weergave is vergelijkbaar met de stijl In vakken, met het verschil dat deze weergave geen kolomlabels bevat. Deze stijl is alleen beschikbaar voor lijsten.

 • Standaard    De standaardweergave varieert afhankelijk van het type en de configuratie van de lijst.

 • Documentgegevens    In deze weergave hebben de bestanden in een bibliotheek een indeling die lijkt op een visitekaartje. Deze stijl is beschikbaar voor de meeste bibliotheken, maar niet voor lijsten.
  Weergave Documentgegevens

 • Nieuwsbrief    In deze weergave worden de items weergegeven in rijen met lijnen tussen de rijen.
  weergave nieuwsbrief

 • Nieuwsbrief, geen lijnen    In deze weergave worden de items weergegeven in rijen met arcering zonder lijnen tussen de rijen.
  Weergave Nieuwsbrief, geen lijnen

 • Voorbeeldvenster    In deze weergave worden de namen van de items weergegeven aan de linkerzijde van de pagina. Wanneer u de naam van een item aanwijst, worden de geselecteerde kolommen voor de weergave weergegeven aan de rechterzijde van de pagina.
  Weergave Voorbeeldvenster

 • Arcering    In deze weergave worden items weergegeven in rijen met arcering.
  Weergave Arcering

Mappen   

Selecteer Items in mappen weergeven om de lijstmappen weer te geven bij de items. Selecteer Alle items zonder mappen weergeven om alleen de lijstitems weer te geven. Dit wordt ook wel een platte weergave genoemd. U kunt mogelijk ook aangeven of de weergave die u maakt, kan worden toegepast op alle mappen, alleen op de map op het hoogste niveau of op mappen met een bepaald inhoudstype.

Itemlimiet   

U kunt aangeven hoeveel items tegelijk (in batches) worden weergegeven in elke weergave of het totale aantal items dat in de weergave wordt weergegeven. Hoe groter de batch met items in een weergave, hoe langer het duurt om deze te downloaden in de browser.

Mobiel   

U kunt aangeven dat deze weergave moet worden gebruikt voor mobiele apparaten of moet worden gebruikt als standaardweergave voor mobiele apparaten. Ook kunt u het aantal weer te geven items in het webonderdeel Lijstweergave opgeven voor deze weergave. Deze optie is niet beschikbaar voor alle lijsten. De weergave moet een openbare weergave zijn.

Hoe kan het beter?

Bijgewerkt op 8 oktober 2018

Was dit artikel nuttig? Indien dat het geval is, laat het ons dan weten onder aan deze pagina. Als het artikel niet nuttig was, horen we graag van u wat er niet duidelijk was of wat er ontbrak. Wij gebruiken uw feedback om de feiten te controleren, informatie toe te voegen en dit artikel bij te werken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×