Een lijstweergave bewerken in SharePoint Online

Een lijstweergave bewerken in SharePoint Online

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Er zijn veel manieren om een lijstweergave te bewerken. U kunt gegevens in verschillende stijlen, subgroepen, kolommen, sorteringen en filters presenteren. U moet de machtiging Bijdragen of hoger hebben om een weergave te bewerken.

Een weergave bewerken

Opmerking: Ziet uw scherm er anders uit dan de voorbeelden hier? Uw beheerder hebt klassieke ervaring instellen in de lijst, of u een eerdere versie gebruikt. Zie in dat geval Een weergave van een lijst of bibliotheek maken, wijzigen of verwijderen. Zie De standaardervaring voor lijsten of documentbibliotheken wijzigen van nieuw naar klassiek voor de stappen voor het instellen van de standaardervaring als u een lijsteigenaar, site-eigenaar of beheerder bent.

 1. Klik in het startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app op SharePoint, zoek en ga naar de site en open vervolgens de lijst. Als u de lijst niet ziet, klikt u op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en Site-inhoud en opent u de lijst.

 2. Op de balk van de lijst opdrachten, klikt u op Weergaveopties Pictogram voor lijstweergaveopties en selecteer de weergave die u wilt bewerken.

  Weergaveopties voor Pictogram voor lijstweergaveopties opnieuw op en klik vervolgens op huidige weergave bewerken. Selecteer in de klassieke ervaring, taakweergaven maken of beheren.

  Als Weergaveopties Pictogram voor lijstweergaveopties niet zichtbaar is, moet u controleren of u niet een lijst bewerkt of niet een of meer items hebt geselecteerd. Het is ook mogelijk dat u niet gemachtigd bent. Neem in dat geval contact op met de Office 365-beheerder of met de eigenaren van de site of lijst.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op OK onder aan de pagina. Zie Instellingen voor weergaven voor meer informatie.

Instellingen voor weergaven

Weergaven hebben een groot aantal instellingen waarmee het voor u gemakkelijker wordt om in een lijst snel de informatie te vinden die u nodig hebt. Hier volgen de instellingen voor SharePoint-weergaven. Niet alle instellingen zijn beschikbaar voor alle typen weergaven, zoals de instellingen voor de agendaweergaven. De volgende instellingen worden ondersteund in de klassieke modus, maar alleen een subset worden ondersteund in SharePoint Online of SharePoint Server 2019 lijsten. Als u wilt overschakelen naar klassieke ervaring, klikt u op terug naar klassieke SharePoint onder aan de pagina list.

Standaardweergave   

U kunt de standaardweergave wijzigen in een openbare weergave voor die lijst. Maar u kunt een persoonlijke weergave niet instellen als de standaardweergave. Als u een weergave wilt verwijderen die de standaardweergave is, moet u eerst een andere openbare weergave instellen als de standaardinstelling voor die lijst. Als Dit als standaardweergave instellen niet wordt weergegeven op de pagina's voor het maken of bewerken van weergaven, bent u niet gemachtigd om een openbare weergave te maken of is de weergave een persoonlijke weergave.

Doelgroep   

Wanneer u een weergave maakt, kunt u de doelgroep voor de weergave instellen op Persoonlijke weergave of Openbare weergave. Een persoonlijke weergave is een weergave die alleen u kunt zien. Een openbare weergave is een weergave die iedereen kan zien.

U kunt een persoonlijke weergave niet wijzigen in een openbare weergave of andersom. Een openbare weergave kan als beginpunt worden gebruikt voor persoonlijke of openbare weergaven. Een persoonlijke weergave kan als beginpunt worden gebruikt voor persoonlijke weergaven.

Als Weergave maken is uitgeschakeld wanneer u een weergave probeert te maken, hebt u niet de machtiging Bijdragen of hoger. Als Weergave maken beschikbaar is, maar de optie Een openbare weergave maken is uitgeschakeld, bent u niet gemachtigd. Voor Een persoonlijke weergave maken moet u machtigingsniveau Bewerken of hoger hebben.

Kolommen   

De kolommen in een weergave bevatten de gegevens die u moet kunnen zien voor lijstitems. Via kolommen, in combinatie met andere functies zoals filters, kunt u alleen de gegevens zien die het belangrijkste zijn voor uw werk. Dit is vooral handig als de lijst zeer veel items bevat. Zie het artikel Edit a list column in SharePoint Online (Een lijstkolom bewerken in SharePoint Online) voor meer informatie over werken met kolommen om aangepaste weergaven te maken.

Gantt-kolommen   

Toegang tot in klassieke ervaring, onder weergave maken. Selecteer de kolommen voor de Gantt-weergave. Titel is een verplicht tekstveld. Begindatum en einddatum zijn verplichte datumvelden. Wanneer u een kolom selecteert, bijvoorbeeld Titel, en de vervolgkeuzelijst geen opties bevat, moet u de kolom aanpassen zodat deze de weergave ondersteunt.

Sorteren   

Stel de volgorde in waarin items worden weergegeven. U kunt maximaal twee criteria instellen. U kunt de items in een takenlijst bijvoorbeeld sorteren op basis van de prioriteit en vervolgens op basis van de einddatum.

Filteren   

Filter de gegevens in de kolommen van een lijst zodat de weergave een subset van de items bevat. In een weergave kunnen bijvoorbeeld de items voor een specifiek project in een lijst worden weergegeven.

U kunt berekende kolommen of filters die gebruikmaken van berekeningen, zoals [Vandaag], gebruiken om items weer te geven waarvan de datum overeenkomt met de datum van vandaag of [Mij] om items weer te geven voor de gebruiker van de weergave. U kunt ook eenvoudige vergelijkingen combineren met functies. Als u bijvoorbeeld de items wilt weergeven die in de afgelopen zeven dagen zijn gemaakt, filtert u op de kolom Gemaakt, stelt u de operator in op is kleiner dan en stelt u de waarde in op [Vandaag]-7 (geen spaties). Zie het artikel Voorbeelden van veelgebruikte formules in SharePoint-lijsten voor meer informatie.

Tabelweergave   

Deze weergave bevat selectievakjes voor elk item zodat gebruikers meerdere lijstitems kunnen selecteren en bulkbewerkingen kunnen uitvoeren. Dit kan veel tijd besparen als u veel items in een lijst moet wijzigen. Een gebruiker kan zo bijvoorbeeld meerdere documenten selecteren en uitchecken.

Groeperen op   

Groepeer lijstitems op de gegevens in de kolommen. Groepeer de items in een takenlijst bijvoorbeeld op prioriteit en vervolgens op percentage voltooid. In weergaven waarin items zijn gegroepeerd, kunt u Snel bewerken niet gebruiken.

Totalen   

In deze weergave worden samenvattingsberekeningen weergegeven voor de kolommen, zoals aantal, gemiddelde, maximum en minimum. Als u de kolom Titel in een lijst bijvoorbeeld instelt op Aantal, wordt het aantal lijsten in de weergave en in de groepen in de weergave weergegeven. Welke kolommen beschikbaar zijn voor totalen en welke instellingen beschikbaar zijn voor elke kolom hangt af van het type kolom, zoals aantal, en het type lijst waarvoor de weergave wordt gemaakt.

Stijl   

Hiermee bepaalt u de indeling van de weergave, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Niet alle stijlen zijn beschikbaar voor alle typen weergaven.

 • In vakken    In deze weergave hebben de items in de lijst een indeling die lijkt op een visitekaartje. Deze stijl is alleen beschikbaar voor lijsten.
  Een weergave met de stijl In vakken

 • In vakken, geen labels    Deze weergave is vergelijkbaar met de stijl In vakken, met het verschil dat deze weergave geen kolomlabels bevat. Deze stijl is alleen beschikbaar voor lijsten.

 • Standaard    De standaardweergave varieert afhankelijk van het type en de configuratie van de lijst.

 • Documentgegevens    In deze weergave hebben de bestanden in een bibliotheek een indeling die lijkt op een visitekaartje. Deze stijl is beschikbaar voor de meeste bibliotheken, maar niet voor lijsten.
  Weergave Documentgegevens

 • Nieuwsbrief    In deze weergave worden de items weergegeven in rijen met lijnen tussen de rijen.
  weergave nieuwsbrief

 • Nieuwsbrief, geen lijnen    In deze weergave worden de items weergegeven in rijen met arcering zonder lijnen tussen de rijen.
  Weergave Nieuwsbrief, geen lijnen

 • Voorbeeldvenster    In deze weergave worden de namen van de items weergegeven aan de linkerzijde van de pagina. Wanneer u de naam van een item aanwijst, worden de geselecteerde kolommen voor de weergave weergegeven aan de rechterzijde van de pagina.
  Weergave Voorbeeldvenster

 • Arcering    In deze weergave worden items weergegeven in rijen met arcering.
  Weergave Arcering

Mappen   

Selecteer items in mappen weergeven om de lijst mappen in de weergave met de items weer te geven. Selecteer alle items zonder mappen weergeven om alleen de items in de lijst in de weergave, ook wel een ' platte ' weergave weer te geven. U kunt mogelijk ook selecteren of de weergave die u maakt in alle mappen, alleen de hoofdmap en mappen van een specifieke inhoudstypevan toepassing is.

Itemlimiet   

U kunt aangeven hoeveel items tegelijk (in batches) worden weergegeven in elke weergave of het totale aantal items dat in de weergave wordt weergegeven. Hoe groter de batch met items in een weergave, hoe langer het duurt om deze te downloaden in de browser.

Mobiel   

U kunt opgeven dat deze weergave is bedoeld voor mobiele apparaten, is de standaardweergave voor mobiele voor mobiele apparaten en het aantal items in de lijst wilt weergeven voor deze weergave webonderdeel te bekijken. Deze optie is niet beschikbaar voor alle lijsten. De weergave moet een openbare weergave.

Hoe kan het beter?

Bijgewerkte 8 oktober 2018

Was dit artikel nuttig? Indien dat het geval is, laat het ons dan weten onder aan deze pagina. Als het artikel niet nuttig was, horen we graag van u wat er niet duidelijk was of wat er ontbrak. Wij gebruiken uw feedback om de feiten te controleren, informatie toe te voegen en dit artikel bij te werken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×