Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst maken

U kunt snel opsommingstekens of nummers toevoegen aan bestaande tekst. Een andere optie is om tijdens het typen automatisch lijsten te maken in Word. Als u een alinea begint met het typen van een sterretje gevolgd door een spatie, wordt in Word standaard een lijst met opsommingstekens gemaakt. Of als u begint met het typen van een werkelijk getal, wordt in Word een genummerde lijst gemaakt. Als u de tekst niet wilt omzetten in een lijst, klikt u op de knop AutoCorrectie-opties Knopafbeelding en kiest u een optie.

U kunt wijzigen hoe lijsten in alle documenten moeten worden afgehandeld. Zie Automatische opsommingstekens of nummering in- of uitschakelen voor meer informatie.

U kunt een lijst met één niveau of met meerdere niveaus maken om lijsten binnen een lijst op te nemen. Wanneer u een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst maakt, kunt u het volgende doen:

 • De bibliotheken Opsommingstekens en Nummering gebruiken    
  Gebruik de standaardstijl voor opsommingstekens en nummering om de lijsten aan te passen of andere indelingen te selecteren uit de bibliotheken Opsommingstekens en Nummering.

  Bibliotheek voor opsommingstekens in Word 2010

 • Opsommingstekens of nummers opmaken   
  Gebruik een andere opmaak voor opsommingstekens of nummers dan voor de tekst in een lijst. Klik bijvoorbeeld op een nummer en wijzig de kleur voor alle nummers in de lijst, zonder de tekst in de lijst te wijzigen.

  lijst met nummers en tekst in verschillende kleuren

 • Afbeeldingen of symbolen gebruiken   
  Maak een lijst met afbeeldingen als opsommingstekens om een document of een webpagina visueel aantrekkelijk te maken.

  Lijst met afbeeldingen als opsommingstekens

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Typ een * (sterretje) gevolgd door een spatie om een lijst met opsommingstekens te maken.

  • Typ een getal (1) om een genummerde lijst te maken.

 2. Typ de tekst die u wilt en druk vervolgens op Enter om het volgende item te maken.

  Opmerking: Het volgende opsommingsteken of nummer wordt automatisch ingevoegd in Word.

 3. U kunt de lijst beëindigen door tweemaal op Enter te drukken of met Backspace het laatste nummer of opsommingsteken in de lijst te verwijderen.

 1. Selecteer de items waaraan u opsommingstekens of nummering wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op Opsommingstekens of Nummering.

knoppen voor opsommingstekens en nummering in word 2010

1 Opsommingstekens

2 Nummering

Opmerking: U kunt verschillende soorten opsommingstekens en nummering weergeven door te klikken op de pijl-omlaag naast Opsommingstekens of Nummering.

U kunt de hoeveelheid ruimte tussen de regels in een lijst vergroten.

 1. Ga op het tabblad Start naar de groep Stijlen, klik op de pijl Meer naast de galerie met stijlen en klik vervolgens met de rechtermuisknop op de stijl Lijstalinea.

  Knop voor Meer stijlen in Word 2010

 2. Klik op Wijzigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Stijl wijzigen op Opmaak en klik vervolgens op Alinea.

 4. Schakel het selectievakje Geen witruimte toevoegen tussen alinea's met dezelfde stijl uit.

Zie Regelafstand tussen opsommingstekens in een lijst aanpassen voor meer informatie.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

  Opmerking: Klik in Word 2007op de Microsoft Office-knop Opdracht Opname stoppen in de groep Code op het tabblad Ontwikkelaars en klik vervolgens op Opties voor Word.

 2. Klik op Controle > AutoCorrectie-opties

 3. .

 4. Schakel in het tabblad AutoOpmaak terwijl u typtonder Toepassen tijdens typen de selectievakjes Automatische opsommingstekens en Automatisch genummerde lijst in.

 1. Klik op een opsommingsteken of nummer in de lijst om de lijst te markeren.

 2. Sleep de lijst naar de nieuwe locatie.

  Opmerking: De hele lijst wordt verplaatst terwijl u sleept. De nummeringsniveaus blijven ongewijzigd.

  Klik op een lijstitem om de lijst te selecteren en sleep deze naar een nieuwe locatie

U kunt een bestaande lijst met één niveau omzetten in een lijst met meerdere niveaus door het hiërarchische niveau van items in de lijst te wijzigen.

 1. Klik op een item dat u naar een ander niveau wilt verplaatsen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op de pijl-omlaag naast Opsommingstekens of naast Nummering.

  Lijstniveau wijzigen in Word 2010

 3. Klik op Lijstniveau wijzigen en kies vervolgens het gewenste niveau.

U kunt stijlen uit de galerie toepassen op elke lijst met meerdere niveaus.

 1. Klik op een item in de lijst.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op de pijl-omlaag naast Lijst met meerdere niveaus en kies vervolgens de gewenste stijl voor de lijst met meerdere niveaus.

  Stijlen voor lijsten met meerdere niveaus in Word 2010

Als u geen geschikte stijl voor een lijst met meerdere niveaus kunt vinden in de galerie, kunt u zelf een nieuwe lijststijl definiëren. De nieuwe lijststijl kunt u vervolgens altijd kiezen wanneer u een nieuwe lijst met meerdere niveaus gaat maken in een document. De nieuwe lijststijl wordt automatisch toegevoegd aan de galerie met lijststijlen.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op de pijl-omlaag naast Lijst met meerdere niveaus.

  Stijlen voor lijsten met meerdere niveaus in Word 2010

 2. Klik op Nieuwe lijst met meerdere niveaus definiëren.

  Opmerking: Wanneer u een stijl definieert voor een lijst met meerdere niveaus, kunt u nummers en opsommingstekens door elkaar gebruiken. Zo kunt u in de lijst Stijl voor dit niveau omlaag schuiven en klikken op een opsommingsteken voor een bepaald niveau.

 3. Begin met niveau 1 en voer opties in voor de opmaak van het nummer, het lettertype en de positie. Doe dit vervolgens voor alle niveaus die u wilt gebruiken in uw lijst.

 4. Klik op OK en de stijl voor een lijst met meerdere niveaus die u hebt gedefinieerd, wordt automatisch ingesteld als de huidige stijl voor lijsten met meerdere niveaus.

  Het

Opmerking: Om een item met meerdere niveaus te verplaatsen naar een ander nummeringsniveau, selecteert u het item op het tabblad Start in de groep Alinea. Klik vervolgens op de pijl-omlaag naast Opsommingstekens of Nummering, kies Lijstniveau wijzigen en klik vervolgens op het lijstniveau waar u het item naartoe wilt verplaatsen.

Wat is het verschil tussen de opdrachten Nieuwe lijst met meerdere niveaus definiëren en Nieuwe lijststijl definiëren? De opdracht Nieuwe lijst met meerdere niveaus definiëren is handig voor het maken en opslaan van een lijststijl die u daarna nooit meer gaat aanpassen of die u alleen in één bepaald document wilt gebruiken. Gebruik de opdracht Nieuwe lijststijl definiëren om het ontwerp te wijzigen van de stijl die u hebt gemaakt. Als u de opdracht Nieuwe lijststijl definiëren gebruikt om een nieuwe lijststijl te definiëren en de stijl vervolgens wijzigt, wordt elk exemplaar van die lijststijl in het document bijgewerkt.

In bepaalde gevallen, zoals bij lijsten voor juridische doeleinden, moet de nummering handmatig kunnen worden aangepast, waarna de resterende nummering dan automatisch door Word wordt bijgewerkt. Gebruik de optie Beginwaarde voor nummering om een nummer handmatig te wijzigen en de lijst verder te laten aanpassen door Word.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het nummer in de lijst dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op Beginwaarde voor nummering en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Nieuwe lijst beginnen en wijzig de waarde van het geselecteerde nummer in het vak Waarde instellen op.

  • Selecteer Doorgaan met vorige lijst, schakel het selectievakje Nummers overslaan in en wijzig vervolgens de waarde van het geselecteerde nummer in het vak Waarde instellen op vak dat overeenkomt met het niveau van het nummer dat u hebt geselecteerd.

Zie ook

Regelafstand tussen opsommingstekens in een lijst aanpassen

De inspringing van opsommingstekens wijzigen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×