Een lijst met gegevens filteren

Excel voor Office 365 voor Mac, Excel 2019 voor Mac, Excel 2016 voor Mac

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een lijst filtert, verbergt u tijdelijk een deel van uw inhoud. Met behulp van filters kunt u snel zoeken naar en werken met een subset gegevens in een bereik of tabel.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl- eNom-BP-Configure-1-2 in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer uw filtercriteria in.

  Selecteer Maak een keuze in het vak Filter

Notities: 

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

 • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl- eNom-BP-Configure-1-2 in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer uw filtercriteria in.

  Selecteer Maak een keuze in het vak Filter

 5. Voer in het vak naast het snelmenu het getal in dat u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Selecteer in het vak Filter de optie En of Of als u meer criteria wilt toevoegen

Notities: 

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

 • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • In plaats van filteren kunt u voorwaardelijke opmaak gebruiken zodat u de hoogste of laagste getallen duidelijk kunt laten opvallen in uw gegevens.

U kunt snel gegevens filteren op basis van visuele criteria, zoals tekenkleur, celkleur of pictogrammensets. En u kunt filteren op opgemaakte cellen, toegepaste celstijlen of gebruikte voorwaardelijke opmaak.

 1. Klik in een bereik van cellen of in een tabelkolom op een cel die de celkleur, de tekenkleur of het pictogram bevat waarop u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl- AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Selecteer onder Filter in het snelmenu Op kleur de optie Celkleur, Tekenkleur of Celpictogram en klik vervolgens op een kleur.

Deze optie is alleen beschikbaar als de kolom die u wilt filteren een lege cel bevat.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl- AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Blader omlaag in het gebied (Alles selecteren) en schakel het selectievakje (Leeg) in.

  Notities: 

  • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

  • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

  • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Het bereik filteren voor

  Klikt u op

  Rijen die specifieke tekst bevatten

  Bevat of Gelijk aan.

  Rijen die geen specifieke tekst bevatten

  Bevat geen of Niet gelijk aan.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu de tekst in die u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Selecteer in het vak Filter de optie En of Of als u meer criteria wilt toevoegen

  Bewerking

  Optie

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Als u wilt filteren op

  Klik op

  Het begin van een regel tekst

  Begint met.

  Het einde van een regel tekst

  Eindigt met.

  Cellen die tekst bevatten, maar niet met letters beginnen

  Begint niet met.

  Cellen die tekst bevatten, maar niet met letters eindigen

  Eindigt niet met.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu de tekst in die u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Selecteer in het vak Filter de optie En of Of als u meer criteria wilt toevoegen

  Bewerking

  Optie

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

Jokertekens kunnen worden gebruikt als hulp bij het samenstellen van criteria.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl- AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en selecteer een optie.

 5. Typ de criteria in het tekstvak en neem een jokerteken op.

  Als het filter bijvoorbeeld zowel het woord 'zeer' als 'zeef' eruit moet halen, typt u zee?.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Gebruik

  Gewenste zoekresultaat

  ? (vraagteken)

  Eén willekeurig teken

  Zo geeft smi? als resultaat 'smit' en 'smid'.

  * (sterretje)

  Een willekeurig aantal tekens

  Zo geeft g*d als resultaat 'goed' en 'gereed'.

  ~ (tilde)

  Een vraagteken of een sterretje

  Zo geeft daar~? als resultaat 'daar?'

Voer een van de volgende handelingen uit:

Bewerking

Werkwijze

Specifieke filtercriteria voor een filter verwijderen

Klik op de pijl- AutoFilter-pijl in een kolom die een filter bevat en klik vervolgens op Filter wissen.

Alle filters die worden toegepast op een bereik of tabel verwijderen

Selecteer de kolommen van het bereik of de tabel waarvoor filters zijn toegepast en klik vervolgens op het tabblad Gegevens op Filter.

Filterpijlen verwijderen uit of opnieuw toepassen op een bereik of tabel

Selecteer de kolommen van het bereik of de tabel waarvoor filters zijn toegepast en klik vervolgens op het tabblad Gegevens op Filter.

Wanneer u gegevens filtert, wordt alleen de gegevens die voldoet aan uw criteria weergegeven. De gegevens die niet voldoet aan de criteria die is verborgen. Nadat u de gegevens filteren, kunt u kopiëren, zoeken, bewerken, opmaken, in een grafiek en de subset met gefilterde gegevens afdrukken.

Tabel met boven 4 Items filter is toegepast

Filteren op hoogste vier waarden

Filters zijn toegevoegde. Dit betekent dat elke extra filter is gebaseerd op het huidige filter en de subset met gegevens verder wordt beperkt. U kunt complexe filters maken door op meer dan één waarde, meer dan één opmaken of meerdere criteria te filteren. U kunt bijvoorbeeld filteren op alle getallen die groter is dan 5 die ook, onder het gemiddelde liggen zijn. Maar sommige filters (boven en onder tien, boven en onder het gemiddelde liggen) op basis van het oorspronkelijke bereik van cellen. Bijvoorbeeld wanneer u de top tien waarden filteren, ziet u de top tien waarden van de hele lijst, niet de top tien waarden van de subset van de laatste filter.

In Excel, kunt u drie soorten filters maken: door waarden, op opmaak, of door de criteria. Maar elk van deze diagramtypen filter is elkaar wederzijds uitsluiten. U kunt bijvoorbeeld filteren op celkleur of door een lijst met getallen, maar niet op beide. U kunt filteren door een pictogram of op een aangepast filter, maar niet op beide.

Filters verbergen overbodige gegevens. Op deze manier kunt u vestigen op gewoon wat u wilt zien. Wanneer u gegevens sorteert, is daarentegen de gegevens in een bepaalde volgorde gerangschikt. Zie een lijst met gegevens sorterenvoor meer informatie over sorteren.

Als u filtert, kunt u overwegen de volgende richtlijnen:

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • U kunt filteren op meer dan één kolom. Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

Opmerking: Als u Zoeken naar de gefilterde gegevens zoeken hebt gebruikt, worden alleen de gegevens die wordt weergegeven wordt gezocht; gegevens die niet wordt weergegeven, wordt niet gezocht. Als u wilt zoeken in alle gegevens, moet u alle filters wissen.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk standaard op Filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Om te filteren op de

  Klikt u op

  Bovenste getallen op waarde

  Top 10.

  Klik onder getallen op waarde

  Klik onder 10.

  Bovenste getallen met percentage

  Top 10is, klikt u op Itemsen klik vervolgens in het pop-upmenu op percentage.

  Klik onder getallen met percentage

  Klik onder 10, klikt u op Itemsen klik vervolgens in het pop-upmenu op percentage.

Notities: 

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

 • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • In plaats van filteren kunt u voorwaardelijke opmaak gebruiken zodat u de hoogste of laagste getallen duidelijk kunt laten opvallen in uw gegevens. Zie voor meer informatie over voorwaardelijke opmaak, de gegevenspunten markeren met voorwaardelijke opmaak.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk standaard op Filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Als u wilt filteren op

  Klik op

  Getallen groter of kleiner is dan een bepaald nummer

  Groter dan of kleiner dan.

  Getallen gelijk aan of niet gelijk aan een bepaald nummer

  Gelijk is aan of niet gelijkaan.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu het getal in dat u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Filtercriteria

  Bewerking

  Klik op

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

Notities: 

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

 • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • In plaats van filteren kunt u voorwaardelijke opmaak gebruiken zodat u de hoogste of laagste getallen duidelijk kunt laten opvallen in uw gegevens. Zie voor meer informatie over voorwaardelijke opmaak, de gegevenspunten markeren met voorwaardelijke opmaak.

U kunt snel gegevens filteren op basis van visuele criteria, zoals tekenkleur, celkleur of pictogrammensets. En u kunt filteren op opgemaakte cellen, toegepaste celstijlen of gebruikte voorwaardelijke opmaak.

 1. Klik in een bereik van cellen of in een tabelkolom op een cel die de celkleur, de tekenkleur of het pictogram bevat waarop u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk standaard op Filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl- AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Selecteer onder Filter in het snelmenu Op kleur de optie Celkleur, Tekenkleur of Celpictogram en klik vervolgens op een kleur.

Deze optie is alleen beschikbaar als de kolom die u wilt filteren een lege cel bevat.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk standaard op Filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl- AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Blader omlaag in het gebied (Alles selecteren) en schakel het selectievakje (Leeg) in.

  Notities: 

  • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

  • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

  • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk standaard op Filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Het bereik filteren voor

  Klik op

  Rijen die specifieke tekst bevatten

  Bevat of Gelijk aan.

  Rijen die geen specifieke tekst bevatten

  Bevat geen of Niet gelijk.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu de tekst in die u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Filtercriteria

  Bewerking

  Optie

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk standaard op Filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Om te filteren f of

  Klik op

  Het begin van een regel tekst

  Begint met.

  Het einde van een regel tekst

  Eindigt met.

  Cellen die tekst bevatten, maar niet met letters beginnen

  Begint niet met.

  Cellen die tekst bevatten, maar niet met letters eindigen

  Eindigt niet met.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu de tekst in die u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Filtercriteria

  Bewerking

  Optie

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

Jokertekens kunnen worden gebruikt als hulp bij het samenstellen van criteria.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk standaard op Filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl- AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en selecteer een optie.

 5. Typ de criteria in het tekstvak en neem een jokerteken op.

  Als het filter bijvoorbeeld zowel het woord 'zeer' als 'zeef' eruit moet halen, typt u zee?.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Gebruik

  Gewenste zoekresultaat

  ? (vraagteken)

  Eén willekeurig teken

  Zo geeft smi? als resultaat 'smit' en 'smid'.

  * (sterretje)

  Een willekeurig aantal tekens

  Zo geeft g*d als resultaat 'goed' en 'gereed'.

  ~ (tilde)

  Een vraagteken of een sterretje

  Zo geeft daar~? als resultaat 'daar?'

 • Voer een van de volgende handelingen uit:

  Bewerking

  Werkwijze

  Een filter die is toegepast op één kolom in een bereik of tabel verwijderen

  Klik op de pijl- AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren en klik vervolgens op Filter wissen.

  Alle filters die zijn toegepast op een bereik verwijderen

  Het menu gegevens en klik op Filters wissen.

  Alle filters die zijn toegepast op een tabel verwijderen

  Selecteer de kolommen van de tabel waarvoor filters zijn toegepast en klik in het menu gegevens op Filters wissen.

  Filterpijlen verwijderen uit of opnieuw toepassen op een bereik of tabel

  Klik op de werkbalk standaard op Filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

Wanneer u gegevens filtert, wordt alleen de gegevens die voldoet aan uw criteria weergegeven. De gegevens die niet voldoet aan de criteria die is verborgen. Nadat u de gegevens filteren, kunt u kopiëren, zoeken, bewerken, opmaken, in een grafiek en de subset met gefilterde gegevens afdrukken.

Tabel met boven 4 Items filter is toegepast

Filteren op hoogste vier waarden

Filters zijn toegevoegde. Dit betekent dat elke extra filter is gebaseerd op het huidige filter en de subset met gegevens verder wordt beperkt. U kunt complexe filters maken door op meer dan één waarde, meer dan één opmaken of meerdere criteria te filteren. U kunt bijvoorbeeld filteren op alle getallen die groter is dan 5 die ook, onder het gemiddelde liggen zijn. Maar sommige filters (boven en onder tien, boven en onder het gemiddelde liggen) op basis van het oorspronkelijke bereik van cellen. Bijvoorbeeld wanneer u de top tien waarden filteren, ziet u de top tien waarden van de hele lijst, niet de top tien waarden van de subset van de laatste filter.

In Excel, kunt u drie soorten filters maken: door waarden, op opmaak, of door de criteria. Maar elk van deze diagramtypen filter is elkaar wederzijds uitsluiten. U kunt bijvoorbeeld filteren op celkleur of door een lijst met getallen, maar niet op beide. U kunt filteren door een pictogram of op een aangepast filter, maar niet op beide.

Filters verbergen overbodige gegevens. Op deze manier kunt u vestigen op gewoon wat u wilt zien. Wanneer u gegevens sorteert, is daarentegen de gegevens in een bepaalde volgorde gerangschikt. Zie een lijst met gegevens sorterenvoor meer informatie over sorteren.

Als u filtert, kunt u overwegen de volgende richtlijnen:

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • U kunt filteren op meer dan één kolom. Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

Opmerking: Als u Zoeken naar de gefilterde gegevens zoeken hebt gebruikt, worden alleen de gegevens die wordt weergegeven wordt gezocht; gegevens die niet wordt weergegeven, wordt niet gezocht. Als u wilt zoeken in alle gegevens, moet u alle filters wissen.

Zie ook

Slicers gebruiken om gegevens te filteren

Een lijst met gegevens sorteren

Patronen en trends markeren met voorwaardelijke opmaak

Gegevens markeren met gegevensbalken, kleurenschalen en pictogrammensets

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×