Een lijst met gegevens filteren

Excel voor Office 365 voor Mac, Excel 2019 voor Mac, Excel 2016 voor Mac

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een lijst filtert, verbergt u tijdelijk een deel van uw inhoud. Met behulp van filters kunt u snel zoeken naar en werken met een subset gegevens in een bereik of tabel.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl eNom-BP-Configure-1-2 in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer uw filtercriteria in.

  Selecteer Maak een keuze in het vak Filter

Notities: 

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

 • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl eNom-BP-Configure-1-2 in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer uw filtercriteria in.

  Selecteer Maak een keuze in het vak Filter

 5. Voer in het vak naast het snelmenu het getal in dat u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Selecteer in het vak Filter de optie En of Of als u meer criteria wilt toevoegen

Notities: 

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

 • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • In plaats van filteren kunt u voorwaardelijke opmaak gebruiken zodat u de hoogste of laagste getallen duidelijk kunt laten opvallen in uw gegevens.

U kunt snel gegevens filteren op basis van visuele criteria, zoals tekenkleur, celkleur of pictogrammensets. En u kunt filteren op opgemaakte cellen, toegepaste celstijlen of gebruikte voorwaardelijke opmaak.

 1. Klik in een bereik van cellen of in een tabelkolom op een cel die de celkleur, de tekenkleur of het pictogram bevat waarop u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Selecteer onder Filter in het snelmenu Op kleur de optie Celkleur, Tekenkleur of Celpictogram en klik vervolgens op een kleur.

Deze optie is alleen beschikbaar als de kolom die u wilt filteren een lege cel bevat.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Blader omlaag in het gebied (Alles selecteren) en schakel het selectievakje (Leeg) in.

  Notities: 

  • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

  • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

  • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Het bereik filteren voor

  Klik op

  Rijen die specifieke tekst bevatten

  Bevat of Gelijk aan.

  Rijen die geen specifieke tekst bevatten

  Bevat geen of Niet gelijk aan.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu de tekst in die u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Selecteer in het vak Filter de optie En of Of als u meer criteria wilt toevoegen

  Bewerking

  Klik op

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werkbalk Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Als u wilt filteren op

  Klik op

  Het begin van een regel tekst

  Begint met.

  Het einde van een regel tekst

  Eindigt met.

  Cellen die tekst bevatten, maar niet met letters beginnen

  Begint niet met.

  Cellen die tekst bevatten, maar niet met letters eindigen

  Eindigt niet met.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu de tekst in die u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Selecteer in het vak Filter de optie En of Of als u meer criteria wilt toevoegen

  Bewerking

  Klik op

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

Jokertekens kunnen worden gebruikt als hulp bij het samenstellen van criteria.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op het tabblad Gegevens op Filter.

  Selecteer Filter op het tabblad Gegevens

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en selecteer een optie.

 5. Typ de criteria in het tekstvak en neem een jokerteken op.

  Als het filter bijvoorbeeld zowel het woord 'zeer' als 'zeef' eruit moet halen, typt u zee?.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Gebruik

  Voor dit zoekresultaat

  ? (vraagteken)

  Eén willekeurig teken

  Zo geeft smi? als resultaat 'smit' en 'smid'.

  * (sterretje)

  Een willekeurig aantal tekens

  Zo geeft g*d als resultaat 'goed' en 'gereed'.

  ~ (tilde)

  Een vraagteken of een sterretje

  Zo geeft daar~? als resultaat 'daar?'

Voer een van de volgende handelingen uit:

Actie

Werkwijze

Specifieke filtercriteria voor een filter verwijderen

Klik op de pijl AutoFilter-pijl in een kolom die een filter bevat en klik vervolgens op filter wissen.

Alle filters die worden toegepast op een bereik of tabel verwijderen

Selecteer de kolommen van het bereik of de tabel waarvoor filters zijn toegepast en klik vervolgens op het tabblad Gegevens op Filter.

Filterpijlen verwijderen uit of opnieuw toepassen op een bereik of tabel

Selecteer de kolommen van het bereik of de tabel waarvoor filters zijn toegepast en klik vervolgens op het tabblad Gegevens op Filter.

Wanneer u gegevens filtert, worden alleen de gegevens weer gegeven die aan uw criteria voldoen. De gegevens die niet voldoen aan deze criteria, worden verborgen. Nadat u gegevens hebt gefilterd, kunt u de subset met gefilterde gegevens kopiëren, zoeken, bewerken, opmaken, een grafiek maken en afdrukken.

Tabel met filter Top 4 items toegepast

Filteren op hoogste vier waarden

Filters zijn additief. Dit betekent dat elk extra filter is gebaseerd op het huidige filter en dat de subset van gegevens verder wordt beperkt. U kunt complexe filters maken door te filteren op meer dan één waarde, meer dan één indeling of meer dan één criterium. U kunt bijvoorbeeld filteren op alle getallen die groter zijn dan 5 en die ook onder het gemiddelde liggen. Maar sommige filters (boven en onder de tien boven en onder het gemiddelde) zijn gebaseerd op het oorspronkelijke bereik van cellen. Als u bijvoorbeeld de Top 10-waarden filtert, ziet u de hoogste tien waarden van de hele lijst, niet de hoogste tien waarden van de subset van het laatste filter.

In Excel kunt u drie soorten filters maken: op waarden, op basis van een notatie of op basis van criteria. Maar elk van deze filter typen sluiten elkaar wederzijds uit. U kunt bijvoorbeeld filteren op celkleur of op een lijst met getallen, maar niet op beide. U kunt filteren op pictogram of op een aangepast filter, maar niet op beide.

Filters verbergen overbodige gegevens. Op deze manier kunt u zich concentreren op wat u wilt zien. Als u daarentegen gegevens sorteert, worden de gegevens in een bepaalde volg orde opnieuw gerangschikt. Zie een lijst met gegevens sorterenvoor meer informatie over sorteren.

Houd rekening met de volgende richt lijnen als u filtert:

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • U kunt filteren op meer dan één kolom. Wanneer u een filter toepast op een kolom, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het momenteel gefilterde bereik.

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

Opmerking: Wanneer u zoeken gebruikt om gefilterde gegevens te doorzoeken, worden alleen de gegevens gezocht die worden weer gegeven. gegevens die niet worden weer gegeven, worden niet doorzocht. Als u alle gegevens wilt doorzoeken, schakelt u alle filters uit.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werk balk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Als u wilt filteren op de

  Klikt u op

  Bovenste getallen op waarde

  Top 10.

  Laagste getallen op waarde

  Onderste 10.

  Bovenste getallen op percentage

  Top 10, klik op items en klik vervolgens in het snelmenu op percentage.

  Laagste getallen op percentage

  Onderste 10, klik op items en klik vervolgens in het snelmenu op percentage.

Notities: 

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

 • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • In plaats van te filteren kunt u voorwaardelijke opmaak gebruiken om ervoor te zorgen dat de hoogste of laagste getallen duidelijk zichtbaar zijn in uw gegevens. Zie gegevens punten markeren met voorwaardelijke opmaakvoor meer informatie over voorwaardelijke opmaak.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werk balk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Als u wilt filteren op

  Klikt u op

  Getallen groter dan of kleiner dan een bepaald getal

  Groter dan of kleiner dan.

  Getallen die gelijk zijn aan of niet gelijk zijn aan een bepaald getal

  Is gelijk aan of niet gelijk aan.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu het getal in dat u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Filtercriteria

  Bewerking

  Klik op

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

Notities: 

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

 • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • In plaats van te filteren kunt u voorwaardelijke opmaak gebruiken om ervoor te zorgen dat de hoogste of laagste getallen duidelijk zichtbaar zijn in uw gegevens. Zie gegevens punten markeren met voorwaardelijke opmaakvoor meer informatie over voorwaardelijke opmaak.

U kunt snel gegevens filteren op basis van visuele criteria, zoals tekenkleur, celkleur of pictogrammensets. En u kunt filteren op opgemaakte cellen, toegepaste celstijlen of gebruikte voorwaardelijke opmaak.

 1. Klik in een bereik van cellen of in een tabelkolom op een cel die de celkleur, de tekenkleur of het pictogram bevat waarop u wilt filteren.

 2. Klik op de werk balk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Selecteer onder Filter in het snelmenu Op kleur de optie Celkleur, Tekenkleur of Celpictogram en klik vervolgens op een kleur.

Deze optie is alleen beschikbaar als de kolom die u wilt filteren een lege cel bevat.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werk balk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Blader omlaag in het gebied (Alles selecteren) en schakel het selectievakje (Leeg) in.

  Notities: 

  • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

  • Wanneer u een filter op een kolom toepast, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het huidige gefilterde bereik.

  • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werk balk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Het bereik filteren voor

  Klik op

  Rijen die specifieke tekst bevatten

  Bevat of Gelijk aan.

  Rijen die geen specifieke tekst bevatten

  Bevat niet of is niet gelijk aan.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu de tekst in die u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Filtercriteria

  Bewerking

  Klik op

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werk balk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  Om f te filteren of

  Klik op

  Het begin van een regel tekst

  Begint met.

  Het einde van een regel tekst

  Eindigt met.

  Cellen die tekst bevatten, maar niet met letters beginnen

  Begint niet met.

  Cellen die tekst bevatten, maar niet met letters eindigen

  Eindigt niet met.

 5. Voer in het vak naast het snelmenu de tekst in die u wilt gebruiken.

 6. Afhankelijk van uw keuze wordt u mogelijk aangeboden aanvullende criteria te selecteren:

  Filtercriteria

  Bewerking

  Klik op

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat beide criteria waar moeten zijn

  En.

  De kolom of de selectie zodanig filteren dat een van beide of beide criteria waar kunnen zijn

  Of.

Jokertekens kunnen worden gebruikt als hulp bij het samenstellen van criteria.

 1. Klik op een cel in het bereik dat of de tabel die u wilt filteren.

 2. Klik op de werk balk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

 3. Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren.

 4. Klik onder Filter op Kies een optie en selecteer een optie.

 5. Typ de criteria in het tekstvak en neem een jokerteken op.

  Als het filter bijvoorbeeld zowel het woord 'zeer' als 'zeef' eruit moet halen, typt u zee?.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Gebruik

  Voor dit zoekresultaat

  ? (vraagteken)

  Eén willekeurig teken

  Zo geeft smi? als resultaat 'smit' en 'smid'.

  * (sterretje)

  Een willekeurig aantal tekens

  Zo geeft g*d als resultaat 'goed' en 'gereed'.

  ~ (tilde)

  Een vraagteken of een sterretje

  Zo geeft daar~? als resultaat 'daar?'

 • Voer een van de volgende handelingen uit:

  Actie

  Werkwijze

  Een filter verwijderen dat is toegepast op één kolom in een bereik of tabel

  Klik op de pijl AutoFilter-pijl in de kolom met de inhoud die u wilt filteren en klik vervolgens op filter wissen.

  Alle filters die op een bereik zijn toegepast, verwijderen

  Klik in het menu gegevens op filters wissen.

  Alle filters verwijderen die op een tabel zijn toegepast

  Selecteer de kolommen van de tabel waarop filters zijn toegepast en klik vervolgens in het menu gegevens op filters wissen.

  Filterpijlen verwijderen uit of opnieuw toepassen op een bereik of tabel

  Klik op de werk balk standaard op filter Knop Filter, standaardwerkbalk .

Wanneer u gegevens filtert, worden alleen de gegevens weer gegeven die aan uw criteria voldoen. De gegevens die niet voldoen aan deze criteria, worden verborgen. Nadat u gegevens hebt gefilterd, kunt u de subset met gefilterde gegevens kopiëren, zoeken, bewerken, opmaken, een grafiek maken en afdrukken.

Tabel met filter Top 4 items toegepast

Filteren op hoogste vier waarden

Filters zijn additief. Dit betekent dat elk extra filter is gebaseerd op het huidige filter en dat de subset van gegevens verder wordt beperkt. U kunt complexe filters maken door te filteren op meer dan één waarde, meer dan één indeling of meer dan één criterium. U kunt bijvoorbeeld filteren op alle getallen die groter zijn dan 5 en die ook onder het gemiddelde liggen. Maar sommige filters (boven en onder de tien boven en onder het gemiddelde) zijn gebaseerd op het oorspronkelijke bereik van cellen. Als u bijvoorbeeld de Top 10-waarden filtert, ziet u de hoogste tien waarden van de hele lijst, niet de hoogste tien waarden van de subset van het laatste filter.

In Excel kunt u drie soorten filters maken: op waarden, op basis van een notatie of op basis van criteria. Maar elk van deze filter typen sluiten elkaar wederzijds uit. U kunt bijvoorbeeld filteren op celkleur of op een lijst met getallen, maar niet op beide. U kunt filteren op pictogram of op een aangepast filter, maar niet op beide.

Filters verbergen overbodige gegevens. Op deze manier kunt u zich concentreren op wat u wilt zien. Als u daarentegen gegevens sorteert, worden de gegevens in een bepaalde volg orde opnieuw gerangschikt. Zie een lijst met gegevens sorterenvoor meer informatie over sorteren.

Houd rekening met de volgende richt lijnen als u filtert:

 • Alleen de eerste 10.000 unieke items in een lijst worden in het filtervenster weergegeven.

 • U kunt filteren op meer dan één kolom. Wanneer u een filter toepast op een kolom, zijn de enige filters die beschikbaar zijn voor andere kolommen de waarden die zichtbaar zijn in het momenteel gefilterde bereik.

 • U kunt filters slechts op één celbereik in een werkblad tegelijk toepassen.

Opmerking: Wanneer u zoeken gebruikt om gefilterde gegevens te doorzoeken, worden alleen de gegevens gezocht die worden weer gegeven. gegevens die niet worden weer gegeven, worden niet doorzocht. Als u alle gegevens wilt doorzoeken, schakelt u alle filters uit.

Zie ook

Slicers gebruiken om gegevens te filteren

Een lijst met gegevens sorteren

Patronen en trends markeren met voorwaardelijke opmaak

Gegevens markeren met gegevensbalken, kleurenschalen en pictogramseries

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×