Een lijst maken in SharePoint

Maak SharePoint lijsten om informatie bij te houden, zoals titels, beschrijvingen, personen en datums.

Lijsten worden gedeeld met de andere leden en bezoekers van een site. Bezoekers kunnen lijsten en lijstitems weergeven en kunnen geen lijsten of lijstitems maken of bewerken.

Tip: To learn more about data and lists, check out these YouTube videos from SharePoint community experts!

Een lijst maken op een SharePoint Online-of SharePoint Server 2019 site

 1. Selecteer instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en selecteer site- inhoud.

 2. Selecteer + Nieuwen selecteer vervolgens lijst.

  Klikken op nieuwe koppeling met Lijst gemarkeerd
 3. Voer een naam in voor de lijst en desgewenst een Beschrijving.

  De naam wordt boven aan de lijst weergegeven en kan worden weergegeven in sitenavigatie, zodat anderen deze kunnen terugvinden.

 4. Selecteer Maken.

 5. Wanneer de lijst wordt geopend en u ruimte voor meer typen informatie aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u + of + kolom toevoegen.

  Zie een kolom maken in een SharePoint-lijst of-bibliotheekvoor meer informatie over het toevoegen van kolommen.

Zie een nieuwe SharePoint-lijst maken op basis van de kolommen in een andere lijstvoor informatie over het maken van een lijst op basis van een bestaande lijst.

Als u de eigenschappen wilt wijzigen, verwijdert u de lijst, voegt u machtigingen toe, beheert u kolommen en een aantal andere updates, selecteert u instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en selecteert u vervolgens lijst instellingen. Zie een lijst bewerkenvoor meer informatie.

Menu Instellingen waarin Lijstinstellingen is gemarkeerd

U kuntSharePoint Online en SharePoint Server 2019 lijsten gebruiken voor meer dan een eenvoudige lijst. U kunt kiezen uit verschillende lijstsjablonen, zoals Koppelingen, Agenda, Enquête, Problemen bijhouden en Aankondigingen. U kunt als volgt andere typen lijsten maken.

Scherm met toe te voegen apps
 1. Selecteer instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en selecteer site- inhoud.

 2. Selecteer + Nieuwen selecteer vervolgens app.

  Menu Nieuw van site-inhoud met App gemarkeerd
 3. Als u niet het gewenste type lijstsjabloon of app ziet, typt u dit in het zoekvak en drukt u opEnter. U ziet nu een lijst met alle lijstsjablonen die overeenkomen met de ingevoerde tekst.

  Scherm met toe te voegen apps

  Hier volgen enkele voorbeelden van lijst typen waarop u kunt zoeken:

  • Agenda

  • Koppelingen

  • Aankondigingen

  • Contactpersonen

  • Speciaal belichte koppelingen

  • Taken

  • Tweedimensionale matrixconstante in matrixformule

  • Aangepaste lijst

  • Enquête

  Voor dit voorbeeld hebben we de agenda gebruikt en kiest u de ingebouwde agenda-app voor SharePoint. U ziet mogelijk andere agenda's die zijn gemaakt binnen uw bedrijf of die zijn ontwikkeld door een externe partij.

 4. Voer een naam in voor de app die u hebt gekozen, zoals evenementen agenda, taken van juli of contactpersonen.

  De naam wordt in de meeste weergaven bovenaan de lijst weergegeven, maakt deel uit van het webadres van de lijstpagina en wordt weergegeven in de sitenavigatie om gebruikers te helpen de lijst te vinden. U kunt de naam van een lijst veranderen, maar het webadres blijft ongewijzigd.

 5. SharePoint keert terug naar de pagina site-inhoud . Zoek de app die u zojuist hebt gemaakt in de lijst site-inhoud en open deze. SharePoint maakt een standaardversie van de app, de agenda, de takenlijst of welke welke app u hebt gemaakt.

  Voorbeeld van een agendalijst-app.

  U kunt beginnen met het invoeren van gegevens via +nieuwe taak, deze lijst bewerken, Toevoegen of een andere manier die voor de specifieke app wordt ondersteund om gegevens toe te voegen.

  Opmerking: Sommige apps op basis van lijsten worden alleen weergegeven in de klassieke weergave van SharePoint.

Afhankelijk van het type app dat u kiest, kunt u de instellingen van de App wijzigen door op het lint boven aan de pagina lijst instellingen of het tabblad lijst te selecteren. Zie lijst instellingen bewerken in SharePoint Onlinevoor meer informatie over instellingen.

Een lijst maken in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

 1. Selecteer instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en selecteer vervolgens een app toevoegen.

  een app toevoegen (lijst, bibliotheek)
 2. Voer in het zoekvak het type lijstsjabloon in dat u wilt (Custom, taak, agenda, enzovoort) en selecteer zoek Vergrootglaspictogram voor zoekvak .

  Zoek naar een lijst met agenda’s met de ingebouwde agenda gemarkeerd
 3. Selecteer de app voor de lijst sjabloon die u wilt gebruiken.

  Scherm met toe te voegen apps
 4. Voer een naam (vereist) in.

  De naam wordt in de meeste weergaven bovenaan de lijst weergegeven, maakt deel uit van het webadres van de lijstpagina en wordt weergegeven in de sitenavigatie om gebruikers te helpen de lijst te vinden. U kunt de naam van een lijst veranderen, maar het webadres blijft ongewijzigd.

  Als u een optionele Beschrijving en aanvullende informatie wilt opgeven, afhankelijk van de lijst-app, selecteert u Geavanceerde opties. Geavanceerde opties.

  Nieuw app-scherm met ingevulde velden
 5. Selecteer OK.

Een lijst toevoegen aan een pagina in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

 1. Selecteer op de pagina die u wilt toevoegen aan de lijst of bibliotheek de optie pagina en klik vervolgens op bewerken. Als u het tabblad pagina niet ziet, selecteert u instellingen Knop Office 365-instellingen en selecteert u vervolgens pagina bewerken.

  Bewerk de pagina

  Opmerking: Als de opdracht bewerken is uitgeschakeld of niet wordt weergegeven, beschikt u mogelijk niet over de vereiste machtigingen om de pagina te bewerken.

 2. Selecteer de plaats op de pagina waar u de lijst of bibliotheek wilt weergeven, selecteer Invoegenen Selecteer vervolgens app-onderdeel.

 3. Selecteer het toepassingsonderdeelvoor de lijst of bibliotheek en selecteer vervolgens toevoegen.  In apps toevoegenworden lijsten die u hebt gemaakt weergegeven.

 4. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de pagina, selecteert u het tabblad pagina en selecteert u vervolgens Opslaan. In bepaalde gevallen kunt u ook Opslaan als concept of Opslaan en publiceren kiezen.

Belangrijk: Sommige pagina's kunnen niet worden bewerkt, zoals de pagina inhoud van site .

Met de voorgaande stappen is dit een voorbeeld van een lijst die aan een pagina is toegevoegd.

Lijst op een pagina

Een lijst of bibliotheek op een pagina met SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013 minimaliseren of herstellen

 1. Selecteer op de pagina waar u de lijst of bibliotheek wilt minimaliseren of herstellen de optie paginaen selecteer vervolgens bewerken.

  Bewerk de pagina

 2. Wijs de lijst of bibliotheek aan, selecteer de pijl-omlaag en selecteer minimaliseren of herstellen afhankelijk van de huidige positie van de lijst of bibliotheek en klik vervolgens op OK.

  Klik op de pijl-omlaag bij Instellingen en klik vervolgens op Minimaliseren
 3. Selecteer Opslaanwanneer u klaar bent met het bewerken van de pagina. In bepaalde gevallen kunt u ook Opslaan als concept of Opslaan en publiceren kiezen.

Een lijst maken in SharePoint Server 2010

U kunt een lijst maken die u later op uw pagina's kunt gebruiken. SharePoint Server 2010 omvat een groot aantal soorten lijstsjablonen, zoals agenda, enquête en taken.

 1. Selecteer Siteacties menu siteacties , klik op Alle site-inhoud weergevenen selecteer vervolgens knop maken maken .

  Opmerking: Een SharePoint-site kan aanzienlijk worden gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 2. Selecteer een van de categorieën, zoals communicatie of bijhouden, en kies daar.

  Klik op een categorie en selecteer de gewenste lijst-app

  U kunt ook het type lijstsjabloon dat u wilt maken, typen in het vak geïnstalleerde items zoeken , zoals contactpersonen of agenda, en vervolgens op zoek Vergrootglaspictogram voor zoekvak selecteren.

 3. Voer de naam in voor de lijst. Dit veld is verplicht.

  De naam wordt in de meeste weergaven bovenaan de lijst weergegeven, maakt deel uit van het webadres van de lijstpagina en wordt weergegeven in de sitenavigatie om gebruikers te helpen de lijst te vinden. U kunt de naam van een lijst veranderen, maar het webadres blijft ongewijzigd.

 4. Voor de lijst, optioneel voor de lijst en andere opties, klikt u op Geavanceerde optiesen voert u de Beschrijvingin.

  De beschrijving wordt in de meeste weergaven onder de naam weergegeven. U kunt in sommige soorten lijsten inhoud per e-mail ontvangen. Als u de lijst wilt inschakelen voor het ontvangen van inhoud via e-mail, kunt u het e-mailadres van de lijst toevoegen aan de beschrijving, zodat personen het e-mailadres gemakkelijk kunnen vinden. U kunt de beschrijving van een lijst wijzigen.

 5. Als u een koppeling wilt toevoegen aan het deelvenster snel starten, moet Ja zijn geselecteerd in de sectie Navigatie .

 6. Als er een sectie e-mail is, heeft de beheerder lijsten op de site ingeschakeld om inhoud per e-mail te ontvangen. Als u wilt dat personen inhoud kunnen toevoegen aan deze lijst door e-mail te verzenden, selecteert u Jaonder deze lijst inschakelen om e-mail te ontvangen . Voer in het vak e-mailadres het eerste deel van het adres in dat u wilt gebruiken voor de lijst. Deze optie is niet voor alle soorten lijsten beschikbaar.

 7. U kunt ook andere opties opgeven, zoals opgeven of een agenda in de agenda -app werkt als groepsagenda.

 8. Selecteer Maken.

Een lijst maken op een pagina in SharePoint Server 2010

Met SharePoint Server 2010 kunt u lijsten maken op basis van de pagina's die u bewerkt. U kunt zo op een efficiëntere en effectievere manier de pagina's en de lijsten maken die u nodig hebt.

 1. Selecteer op een pagina het tabblad bewerken en klik vervolgens op de opdracht bewerken .

  Opdracht Bewerken op tabblad Bewerken

  Opmerking:  Als de opdracht Bewerken is uitgeschakeld, hebt u mogelijk geen machtigingen om de pagina te bewerken. Neem in dat geval contact op met de beheerder.

 2. Selecteer de pagina waaraan u een nieuwe lijst wilt toevoegen, selecteer het tabblad Invoegen en selecteer vervolgens nieuwe lijst.

  Een nieuwe lijst invoegen op een pagina

  Opmerking: Als u het tabblad bewerken of de nieuwe lijst niet ziet, is het mogelijk dat u niet over de vereiste machtigingen beschikt voor het maken van een lijst. Neem contact op met de beheerder.

 3. Voer in het dialoogvenster lijst maken de lijst tegelin, selecteer het type lijst dat u wilt maken en selecteer OK.

  Een naam typen en een sjabloon voor een lijst selecteren

Een aangepaste lijst maken in SharePoint Server 2010

Het maken van een aangepaste lijst is vergelijkbaar met het maken van een lijst op basis van een sjabloon, behalve dat een aangepaste lijst wordt gemaakt met slechts drie kolommen: Titel, Gemaakt door en Gewijzigd door. Nadat u een aangepaste lijst hebt gemaakt, kunt u kolommen toevoegen en de lijst verder aanpassen aan uw behoeften.

 1. Selecteer Siteacties menu siteacties , klik op Alle site-inhoud weergevenen selecteer vervolgens knop maken maken .

  Opmerking: Een SharePoint-site kan aanzienlijk worden gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 2. Selecteer in aangepaste lijstende optie aangepaste lijst of aangepaste lijst in de gegevensbladweergave.

  Notities: 

  • Gebruik Aangepaste lijst als u hoofdzakelijk een formulier wilt gebruiken om gegevens in de lijst in te voeren en weer te geven.

  • Gebruik Aangepaste lijst in gegevensbladweergave als u vooral via een raster, vergelijkbaar met een spreadsheet, gegevens in de lijst wilt invoeren en weergeven. Dit is handig als u meerdere items tegelijk moet bijwerken.

  • U kunt wijzigen hoe u gegevens invoert en weergeeft in een lijst nadat de lijst is gemaakt.

 3. Voer de naam in voor de lijst. Dit veld is verplicht.

  De naam wordt in de meeste weergaven bovenaan de lijst weergegeven, maakt deel uit van het webadres van de lijstpagina en wordt weergegeven in de sitenavigatie om gebruikers te helpen de lijst te vinden. U kunt de naam van een lijst veranderen, maar het webadres blijft ongewijzigd.

 4. Voer een Beschrijving in voor de lijst. (Optioneel)

  De beschrijving wordt in de meeste weergaven onder de naam weergegeven. U kunt in sommige soorten lijsten inhoud per e-mail ontvangen. Als u de lijst wilt inschakelen voor het ontvangen van inhoud via e-mail, kunt u het e-mailadres van de lijst toevoegen aan de beschrijving, zodat personen het e-mailadres gemakkelijk kunnen vinden. U kunt de beschrijving van een lijst wijzigen.

 5. Als u een koppeling wilt toevoegen aan de werkbalk Snel starten, moet Ja zijn geselecteerd in de sectie Navigatie .

 6. Als er een sectie e-mail is, heeft de beheerder lijsten op de site ingeschakeld om inhoud per e-mail te ontvangen. Als u wilt dat personen inhoud kunnen toevoegen aan deze lijst door e-mail te verzenden, selecteert u Jaonder deze lijst inschakelen om e-mail te ontvangen . Voer in het vak e-mailadres het eerste deel van het adres in dat u wilt gebruiken voor de lijst. Deze optie is niet voor alle soorten lijsten beschikbaar.

 7. Selecteer Maken.

Een lijst toevoegen aan een pagina in SharePoint Server 2010

 1. Selecteer op de pagina die u wilt toevoegen aan de lijst of bibliotheek de optie paginaen klik vervolgens op bewerken. Als u het tabblad pagina niet ziet, selecteert u instellingen Knop Office 365-instellingen en selecteert u vervolgens pagina bewerken.

  Bewerk de pagina

  Opmerking: Als de opdracht bewerken is uitgeschakeld of niet wordt weergegeven, beschikt u mogelijk niet over de vereiste machtigingen om de pagina te bewerken. Neem in dat geval contact op met uw beheerder.

 2. Selecteer de plaats op de pagina waar de lijst of bibliotheek moet worden weergegeven, selecteer Invoegenen selecteer vervolgens app-onderdeel.

 3. Selecteer het toepassingsonderdeelvoor de lijst of bibliotheek en selecteer vervolgens toevoegen.

 4. Selecteer Opslaanwanneer u klaar bent met het bewerken van de pagina. In bepaalde gevallen kunt u ook Opslaan als concept of Opslaan en publiceren kiezen.

Met de voorgaande stappen is dit een voorbeeld van een lijst die aan een pagina is toegevoegd.

Lijst op een pagina

Als u wilt weten welke versie van SharePoint u gebruikt, raadpleegt u welke versie van SharePoint gebruik ik?

Wilt u hetzelfde doen met bibliotheken?

Zie een documentbibliotheek maken in SharePoint voor informatie over het maken van een bibliotheek.

Volgende stappen met lijsten

Kolommen Configureren welk type gegevens een lijst wachtstand door kolommen toe te voegen en te verwijderen. Zie een kolom in een SharePoint-lijst of-bibliotheek makenvoor meer informatie.

Weergaven De weergave van een lijst wijzigen door weergaven te maken. Zie een weergave van een lijst of bibliotheek maken, wijzigen of verwijderenvoor meer informatie.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×