Een lijst maken in SharePoint

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

SharePoint lijsten als u wilt bijhouden van gegevens, zoals titels, beschrijvingen, personen en datums maken.

Lijsten worden gedeeld met de andere leden en bezoekers van een site. Bezoekers kunnen lijsten en lijstitems bekijken en ze niet maken of bewerken van lijsten of lijstitems.

Een lijst maken op een site SharePoint Online of SharePoint Server 2019

 1. Klik op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en klik vervolgens op Site-inhoud.

 2. Klik op + Nieuw en klik vervolgens op Lijst.

  Klikken op nieuwe koppeling met Lijst gemarkeerd
 3. Typ een naam voor de lijst in het vak Naam en eventueel beschrijvende tekst in het vak Beschrijving.

  De naam wordt weergegeven boven aan de lijst en kan weergeven in sitenavigatie zodat anderen het vinden.

 4. Klik op Maken.

 5. Wanneer de lijst wordt geopend, kunt u + of + kolom toevoegen aan de ruimte voor meer soorten gegevens toevoegen aan de lijst.

  Zie voor meer informatie over het toevoegen van kolommen, een kolom in een SharePoint-lijst of bibliotheek maken .

U kunt klikken op Instellingen  Stappen voor het wijzigen van tags en klik vervolgens op Lijstinstellingen eigenschappen wijzigen, de lijst verwijderen, machtigingen toevoegen, kolommen en een aantal andere updates beheren. Zie Lijstinstellingen bewerken voor meer informatie.

Menu Instellingen waarin Lijstinstellingen is gemarkeerd

lijsten SharePoint Online en SharePoint Server 2019 kunnen worden gebruikt voor meer dan een eenvoudige lijst. U kunt kiezen uit verschillende lijstsjablonen, zoals Koppelingen, Agenda, Enquête, Problemen bijhouden en Aankondigingen. U kunt als volgt andere typen lijsten maken.

Scherm met toe te voegen apps
 1. Klik op Instellingen  Stappen voor het wijzigen van tags en klik vervolgens op Site-inhoud.

 2. Klik op + Nieuw en klik vervolgens op App.

  Menu Nieuw van site-inhoud met App gemarkeerd
 3. Als u niet het gewenste type lijstsjabloon of app ziet, typt u tekst in het zoekvak en drukt u op Enter. U ziet nu een lijst met alle lijstsjablonen die overeenkomen met de ingevoerde tekst.

  Scherm met toe te voegen apps

  Hier volgen enkele voorbeelden van lijsttypen waarop u kunt zoeken:

  • Agenda

  • Koppelingen

  • Aankondigingen

  • Contactpersonen

  • Speciaal belichte koppelingen

  • Taken

  • Tweedimensionale matrixconstante in matrixformule

  • Aangepaste lijst

  • Enquête

  In dit voorbeeld we agenda gebruikt en ervoor kiest de ingebouwde agenda-app voor SharePoint. U ziet mogelijk andere agenda's die zijn gemaakt binnen uw bedrijf of die zijn ontwikkeld door een externe partij.

 4. Typ in het vak Naam een naam voor de app die u hebt gekozen, zoals Activiteiten, Overzicht juli of Contactpersonen.

  De naam wordt in de meeste weergaven bovenaan de lijst weergegeven, maakt deel uit van het webadres van de lijstpagina en wordt weergegeven in de sitenavigatie om gebruikers te helpen de lijst te vinden. U kunt de naam van een lijst veranderen, maar het webadres blijft ongewijzigd.

 5. SharePoint keert u terug naar de pagina Site-inhoud . Zoek de app die u net hebt gemaakt in de lijst Site-inhoud en open de app. SharePoint Hiermee maakt u een standaardversie van de app, agenda, takenlijst of datgene app die u hebt gemaakt.

  Voorbeeld van een agendalijst-app.

  U kunt beginnen met het invoeren van gegevens via +nieuwe taak, deze lijst bewerken, Toevoegen of een andere manier die voor de specifieke app wordt ondersteund om gegevens toe te voegen.

  Opmerking: Sommige lijstgebaseerde apps kunnen alleen worden weergegeven in de klassieke SharePoint-modus.

Afhankelijk van het type app dat u kiest, kunt u de app-instellingen wijzigen met behulp van Lijstinstellingen of het tabblad Lijst en het lint bovenaan de pagina. Zie Lijstinstellingen bewerken in SharePoint Online voor meer informatie over instellingen.

Maak een lijst in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

 1. Klik op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en klik vervolgens op een app toevoegen.

  een app toevoegen (lijst, bibliotheek)
 2. Typ in het zoekvak het type lijstsjabloon dat u wilt gebruiken (zoals Aangepaste lijst, Taken, Agenda, enzovoort) en klik op Zoeken Vergrootglaspictogram voor zoekvak .

  Zoek naar een lijst met agenda’s met de ingebouwde agenda gemarkeerd
 3. Klik op delijstsjabloon-app die u wilt gebruiken.

  Scherm met toe te voegen apps
 4. Typ een naam(vereist).

  De naam wordt in de meeste weergaven bovenaan de lijst weergegeven, maakt deel uit van het webadres van de lijstpagina en wordt weergegeven in de sitenavigatie om gebruikers te helpen de lijst te vinden. U kunt de naam van een lijst veranderen, maar het webadres blijft ongewijzigd.

  U kunt ook op Geavanceerde opties klikken. Ukunt dan desgewenst eenbeschrijving toevoegen en andere aanvullende informatie, afhankelijk van de specifieke lijst-app.

  Nieuw app-scherm met ingevulde velden
 5. Klik op OK.

Een lijst toevoegen aan een pagina in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

 1. Ga naar de pagina waaraan u de lijst of bibliotheek wilt toevoegen, klik op Pagina en klik vervolgens op Bewerken. Als u het tabblad Pagina niet ziet, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en vervolgens op Pagina bewerken.

  Bewerk de pagina

  Opmerking:  Als de opdracht Bewerken is uitgeschakeld of niet wordt weergegeven, beschikt u mogelijk niet over de vereiste machtigingen om de pagina te bewerken.

 2. Klik op de plaats op de pagina waar u de lijst of bibliotheek wilt weergeven en klik op Invoegen en vervolgens op App-onderdeel.

 3. Selecteer hetapp-onderdeel voor de lijst of bibliotheek en klik op Toevoegen. U ziet hier alle lijsten die u eerderhebt gemaakt.

 4. Als u klaar bent met de pagina, klikt u op het tabblad Pagina en vervolgens op Opslaan. In sommige gevallen kunt u ook Opslaan als concept of Opslaan en publiceren kiezen.

Belangrijk: Sommige pagina's kunnen niet worden bewerkt, zoals de pagina Inhoud van site.

Hier ziet u een voorbeeld van een lijst die via de hiervoor beschreven procedure is toegevoegd aan een pagina.

Lijst op een pagina

Minimaliseren of herstellen van een lijst of bibliotheek op een pagina SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

 1. Ga naar de pagina met de lijst of bibliotheek die u wilt minimaliseren of herstellen en klik op Pagina en op Bewerken.

  Bewerk de pagina

 2. Wijs de lijst of bibliotheek aan, klik op de pijl-omlaag, klik op Minimaliseren of Herstellen afhankelijk van de huidige positie van de lijst of bibliotheek en klik op OK.

  Klik op de pijl-omlaag bij Instellingen en klik vervolgens op Minimaliseren
 3. Nadat u de pagina hebt bewerkt, klikt u op Opslaan. In bepaalde gevallen kunt u ook Opslaan als concept of Opslaan en publiceren kiezen.

Maak een lijst in SharePoint Server 2010

U kunt een lijst maken die u later op uw pagina's kunt gebruiken. SharePoint Server 2010 bevat veel soorten lijstsjablonen, zoals agenda, enquête en taken.

 1. Klik op Site-acties menu siteacties , klikt u op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens op maken knop maken .

  Opmerking: Een SharePoint-site kan aanzienlijk worden gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 2. Klik op een van de categorieën, zoals Communicatie of Bijhouden, en maak daar een nieuwe keuze.

  Klik op een categorie en selecteer de gewenste lijst-app

  U kunt het type lijstsjabloon dat u wilt maken ook opgeven in het vak Geïnstalleerde items zoeken, bijvoorbeeld Contactpersonen of Agenda, en vervolgens op Zoeken Vergrootglaspictogram voor zoekvak klikken.

 3. Typ een naam voor de lijst. Dit veld is verplicht.

  De naam wordt in de meeste weergaven bovenaan de lijst weergegeven, maakt deel uit van het webadres van de lijstpagina en wordt weergegeven in de sitenavigatie om gebruikers te helpen de lijst te vinden. U kunt de naam van een lijst veranderen, maar het webadres blijft ongewijzigd.

 4. Desgewenst kunt u klikt u op Geavanceerde opties en typ een Beschrijving voor de lijst en stel andere opties. .

  De beschrijving wordt in de meeste weergaven onder de naam weergegeven. Bepaalde soorten lijsten kunnen inhoud per e-mail ontvangen. Als u dit wilt instellen voor de lijst, kunt u het e-mailadres van de lijst toevoegen aan de beschrijving zodat gebruikers het e-mailadres gemakkelijk kunnen vinden. U kunt de beschrijving voor een lijst altijd wijzigen.

 5. Als u een koppeling wilt toevoegen aan het deelvenster Snel starten, moet Ja zijn ingeschakeld in de sectie Navigatie.

 6. Als er een sectie E-mail is, heeft de beheerder ingesteld dat lijsten op uw site per e-mail inhoud kunnen ontvangen. Als gebruikers inhoud aan deze lijst mogen toevoegen door een e-mail te verzenden, selecteert u Ja onder Deze lijst inschakelen voor het ontvangen van e-mail. Typ vervolgens in het vak E-mailadres het eerste deel van het adres dat moet worden gebruikt voor de lijst. Deze optie is niet voor alle soorten lijsten beschikbaar.

 7. Geef nog andere opties op, bijvoorbeeld of een agenda moet functioneren als een groepsagenda in de Agenda-app.

 8. Klik op Maken.

Een lijst maken op een pagina in SharePoint Server 2010

U kunt lijsten met SharePoint Server 2010 maken van pagina's die u bewerkt. U kunt zo op een efficiëntere en effectievere manier de pagina's en de lijsten maken die u nodig hebt.

 1. Klik op een pagina op het tabblad Pagina en klik vervolgens op de opdracht Bewerken.

  Opdracht Bewerken op tabblad Bewerken

  Opmerking:  Als de opdracht Bewerken is uitgeschakeld, hebt u mogelijk geen machtigingen om de pagina te bewerken. Neem in dat geval contact op met de beheerder.

 2. Klik op de plaats op de pagina waar u een nieuwe lijst wilt toevoegen, klik op het tabblad Invoegen en klik vervolgens op Nieuwe lijst.

  Een nieuwe lijst invoegen op een pagina

  Opmerking:  Als u het tabblad Bewerken niet ziet of als u Nieuwe lijst niet kunt kiezen, hebt u mogelijk geen machtigingen om een lijst te maken. Neem in dat geval contact op met de beheerder.

 3. Typ in het dialoogvenster Lijst maken een naam voor de lijst in het vak Titel lijst, selecteer het type lijst dat u wilt maken en klik vervolgens op OK.

  Een naam typen en een sjabloon voor een lijst selecteren

Een aangepaste lijst maken in SharePoint Server 2010

Het maken van een aangepaste lijst is vergelijkbaar met het maken van een lijst op basis van een sjabloon, behalve dat een aangepaste lijst wordt gemaakt met slechts drie kolommen: Titel, Gemaakt door en Gewijzigd door. Nadat u een aangepaste lijst hebt gemaakt, kunt u kolommen toevoegen en de lijst verder aanpassen aan uw behoeften.

 1. Klik op Site-acties menu siteacties , klikt u op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens op maken knop maken .

  Opmerking: Een SharePoint-site kan aanzienlijk worden gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 2. Klik onder Aangepaste lijsten op Aangepaste lijst of Aangepaste lijst in gegevensbladweergave.

  Notities: 

  • Gebruik Aangepaste lijst als u hoofdzakelijk een formulier wilt gebruiken om gegevens in de lijst in te voeren en weer te geven.

  • Gebruik Aangepaste lijst in gegevensbladweergave als u vooral via een raster, vergelijkbaar met een spreadsheet, gegevens in de lijst wilt invoeren en weergeven. Dit is handig als u meerdere items tegelijk moet bijwerken.

  • U kunt wijzigen hoe u gegevens invoert en weergeeft in een lijst nadat de lijst is gemaakt.

 3. Typ een naam voor de lijst. Dit veld is verplicht.

  De naam wordt in de meeste weergaven bovenaan de lijst weergegeven, maakt deel uit van het webadres van de lijstpagina en wordt weergegeven in de sitenavigatie om gebruikers te helpen de lijst te vinden. U kunt de naam van een lijst veranderen, maar het webadres blijft ongewijzigd.

 4. Typ een beschrijving voor de lijst. Dit veld is optioneel.

  De beschrijving wordt in de meeste weergaven onder de naam weergegeven. Bepaalde soorten lijsten kunnen inhoud per e-mail ontvangen. Als u dit wilt instellen voor de lijst, kunt u het e-mailadres van de lijst toevoegen aan de beschrijving zodat gebruikers het e-mailadres gemakkelijk kunnen vinden. U kunt de beschrijving voor een lijst altijd wijzigen.

 5. Als u een koppeling wilt toevoegen aan de balk Snel starten, moet Ja zijn geselecteerd in de sectie Navigatie.

 6. Als er een sectie E-mail is, heeft de beheerder ingesteld dat lijsten op uw site per e-mail inhoud kunnen ontvangen. Als gebruikers inhoud aan deze lijst mogen toevoegen door een e-mail te verzenden, selecteert u Ja onder Deze lijst inschakelen voor het ontvangen van e-mail. Typ vervolgens in het vak E-mailadres het eerste deel van het adres dat moet worden gebruikt voor de lijst. Deze optie is niet voor alle soorten lijsten beschikbaar.

 7. Klik op Maken.

Een lijst toevoegen aan een pagina in SharePoint Server 2010

 1. Ga naar de pagina waaraan u de lijst of bibliotheek wilt toevoegen, klik op Pagina en klik vervolgens op Bewerken. Als u het tabblad Pagina niet ziet, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en vervolgens op Pagina bewerken.

  Bewerk de pagina

  Opmerking: Als de opdracht Bewerken is uitgeschakeld of niet wordt weergegeven, beschikt u mogelijk niet over de vereiste machtigingen om de pagina te bewerken.

 2. Klik op de plaats op de pagina waar u de lijst of bibliotheek wilt weergeven en klik op Invoegen en vervolgens op App-onderdeel.

 3. Selecteer hetapp-onderdeel voor de lijst of bibliotheek en klik op Toevoegen.

 4. Nadat u de pagina hebt bewerkt, klikt u op Opslaan. In bepaalde gevallen kunt u ook Opslaan als concept of Opslaan en publiceren kiezen.

Hier ziet u een voorbeeld van een lijst die via de hiervoor beschreven procedure is toegevoegd aan een pagina.

Lijst op een pagina

Een lijst maken van een lijstsjabloon in SharePoint Server 2007

SharePoint Server 2007 bevat verschillende typen van de met lijstsjablonen, zoals een kalender aan een lijst met contactpersonen. Hoewel sommige instellingen verschillen per lijsttype, kunt u dezelfde basisprocedure hanteren voor het maken van een lijst.

Opmerking: Als u een lijst wilt maken, moet u beschikken over machtigingen om de site te wijzigen waaraan u een lijst wilt toevoegen.

 1. Klik op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens op de pagina Alle site-inhoud op Maken.

  Tip: In de meeste gevallen kunt u de Site-acties menu Afbeelding van knop in plaats daarvan deze stap uitvoeren.

 2. Klik onder Communicatie of Bijhouden op het gewenste type lijst, zoals Contactpersonen of Agenda.

  Lijsttypen

  Het type lijst dat u gebruikt, is afhankelijk van het soort informatie dat u deelt:

  • Aankondigingen    Gebruik een lijst met aankondigingen als u nieuws en statussen wilt delen en herinneringen wilt versturen. Aankondigingen bieden ondersteuning voor uitgebreide opmaak met afbeeldingen, hyperlinks en opgemaakte tekst.

  • Contactpersonen    Gebruik een lijst met contactpersonen om informatie op te slaan over personen of groepen waarmee u werkt. Als u een e-mailprogramma of een beheerprogramma voor contactpersonen gebruikt dat compatibel is met SharePoint, kunt u uw contactpersonen op uw SharePoint-site weergeven en bijwerken in het andere programma. U kunt bijvoorbeeld een lijst met alle leveranciers van uw organisatie bijwerken vanuit Office. Met een lijst met contactpersonen kunt u niet de leden van uw site beheren, maar u kunt de lijst wel gebruiken om de contactpersonen voor uw organisatie op te slaan en te delen, bijvoorbeeld een lijst met externe leveranciers.

  • Discussieborden    Gebruik een discussiebord om een centrale plaats te bieden voor het opnemen en opslaan van teamdiscussies die vergelijkbaar is met de indeling van nieuwsgroepen. Als de beheerder heeft ingesteld dat lijsten op uw site per e-mail inhoud kunnen ontvangen, kunnen discussieborden worden gebruikt voor het opslaan van e-maildiscussies van vrijwel alle gangbare e-mailprogramma's. U kunt bijvoorbeeld een discussiebord maken voor de introductie van een nieuw product van uw organisatie. Als u een e-mailprogramma gebruikt dat compatibel is met SharePoint, kunt u het discussiebord bekijken en bijwerken terwijl u werkt in dat programma.

  • Koppelingen    Gebruik een lijst met koppelingen als centrale locatie voor koppelingen naar internet, het intranet van uw bedrijf en andere bronnen. U kunt bijvoorbeeld een lijst met koppelingen maken naar de websites van uw klanten.

  • Agenda    Gebruik een agenda voor alle gebeurtenissen van uw team of voor speciale situaties, zoals vakanties van uw bedrijf. Een agenda biedt visuele weergaven van uw teamgebeurtenissen (vergelijkbaar met een bureau- of wandkalender), waaronder vergaderingen, informele gebeurtenissen en gebeurtenissen die de hele dag duren. U kunt ook mijlpalen van uw team bijhouden, zoals deadlines of introductiedatums van producten, die niet gerelateerd zijn aan een bepaald tijdsinterval. Als u een e-mail- of kalenderprogramma gebruikt dat compatibel is met SharePoint, kunt u uw agenda op uw SharePoint-site weergeven en bijwerken terwijl u in het andere programma werkt. U kunt bijvoorbeeld uw agenda op de SharePoint-site vergelijken en bijwerken met datums in uw Office Outlook-agenda door de agenda's naast elkaar of over elkaar heen weer te geven in Office Outlook.

  • Taken    Gebruik een takenlijst om voor uw groep informatie bij te houden over projecten en andere taken die moeten worden uitgevoerd. U kunt taken toewijzen aan personen en tijdens het uitvoeren van de taak de status en het percentage voltooid bijhouden. Als u een e-mail- of taakbeheerprogramma gebruikt dat compatibel is met SharePoint, kunt u uw taken op uw SharePoint-site weergeven en bijwerken in uw andere programma. U kunt bijvoorbeeld een takenlijst maken voor de begroting van uw organisatie en deze lijst vervolgens in Office Outlook weergeven en bijwerken, samen met uw andere taken.

  • Projecttaken    Gebruik een lijst met projecttaken als u gegevens wilt opslaan die vergelijkbaar zijn met een takenlijst, maar ook een visuele weergave wilt bieden met een Gantt-diagram met voortgangsbalken. U kunt tijdens het uitvoeren van de taak de status en het percentage voltooid bijhouden. Als u een e-mail- of taakbeheerprogramma gebruikt dat compatibel is met SharePoint, kunt u uw projecttaken op uw SharePoint-site vergelijken en bijwerken vanuit het andere programma. U kunt bijvoorbeeld een lijst met projecttaken maken op uw SharePoint-site maken waarin de werkzaamheden voor het maken van een handleiding worden vastgesteld en toegewezen. Vervolgens kunt u de voortgang van uw organisatie bijhouden vanuit Office Outlook.

  • Actie-items bijhouden    Gebruik een lijst met actie-items om informatie over bepaalde actie-items, bijvoorbeeld ondersteuningsproblemen, op te slaan en de voortgang van deze items bij te houden. U kunt actie-items toewijzen, categoriseren en aan elkaar relateren. Zo kunt u bijvoorbeeld een lijst met actie-items maken om problemen en oplossingen voor uw klantenservice te beheren. Elke keer wanneer u de actie-items bewerkt, kunt u ook opmerkingen over de actie-items toevoegen, waarbij een geschiedenis van opmerkingen wordt gemaakt zonder de oorspronkelijke beschrijving van het actie-item te wijzigen. Een vertegenwoordiger van de klantenservice kan bijvoorbeeld elke stap vastleggen die is ondernomen om een probleem op te lossen, evenals de resultaten van deze stappen.

  • Enquête    Gebruik een enquête als u feedback wilt verzamelen en samenstellen, bijvoorbeeld een tevredenheidsenquête voor medewerkers of misschien wel een quiz. U kunt uw vragen en antwoorden op verschillende manieren ontwerpen en een overzicht van uw feedback bekijken. Als u een spreadsheet- of databaseprogramma hebt geïnstalleerd dat compatibel is met SharePoint, zoals Office Excel, kunt u de resultaten exporteren om deze nauwkeuriger te analyseren.

  • Aangepast    Hoewel u iedere lijst kunt aanpassen, kunt u ook beginnen met een aangepaste lijst en vervolgens alleen bepaalde instellingen aanpassen. U kunt ook een lijst maken die is gebaseerd op een spreadsheet, als u een spreadsheetprogramma hebt dat compatibel is met SharePoint. U kunt dan bijvoorbeeld een lijst uit Office Excel importeren waarin u de gegevens van contracten met leveranciers opslaat en beheert.

 3. Alle lijsten moeten een naam hebben. Voer in het vak Naam een naam voor de lijst in.

  De naam wordt in de meeste weergaven bovenaan de lijst weergegeven, maakt deel uit van het webadres van de lijstpagina en wordt weergegeven in de sitenavigatie om gebruikers te helpen de lijst te vinden. U kunt de naam van een lijst veranderen, maar het webadres blijft ongewijzigd.

 4. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van het doel van de lijst. De beschrijving is optioneel.

  De beschrijving wordt in de meeste weergaven bovenaan de lijst weergegeven, onder de naam van de lijst. Bepaalde typen lijsten kunnen inhoud per e-mail ontvangen. Als u dit wilt instellen voor de lijst, kunt u het e-mailadres van de lijst toevoegen aan de beschrijving zodat gebruikers het e-mailadres gemakkelijk kunnen vinden.

 5. Als u een koppeling naar deze lijst wilt toevoegen aan de balk Snel starten, selecteert u Ja in het onderdeel Navigatie.

  Als de sectie Binnenkomende e-mail wordt weergegeven, heeft de beheerder ingesteld dat lijsten op uw site per e-mail inhoud kunnen ontvangen. Als u gebruikers de mogelijkheid wilt geven om inhoud aan de lijst toe te voegen door een e-mail te sturen, selecteert u Ja onder Deze lijst inschakelen voor het ontvangen van e-mail. Voer vervolgens in het vak E-mailadres het eerste deel in van het adres dat moet worden gebruikt voor de lijst.

  Deze optie is mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde typen lijsten.

 6. Als de sectie E-mailmelding wordt weergegeven, heeft de beheerder ingesteld dat er per e-mail meldingen kunnen worden verstuurd wanneer items in de lijst worden toegewezen. Als u deze functie wilt inschakelen, selecteert u Ja onder Een e-mail verzenden wanneer de eigenaar wordt toegewezen?.

  Deze optie is mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde typen lijsten.

 7. Klik op Maken.

Opmerking: Standaard, kunt u inhoud toevoegen door e-mail te verzenden naar discussieborden, aankondigingen en agenda-lijsten, als binnenkomende e-mail op uw site is ingeschakeld. Taken, projecttaken en lijsten met actie-items kunnen e-mail verzenden naar personen wanneer items zijn toegewezen, als uitgaande e-mail is ingeschakeld voor de site. Andere lijsten kunnen worden ingeschakeld door de beheerder een aangepaste oplossing zoals een e-handler.

Een aangepaste lijst maken in SharePoint Server 2007

Het maken van een aangepaste lijst is vergelijkbaar met het maken van een standaardlijst, behalve dat een aangepaste lijst wordt gemaakt met slechts een paar kolommen, zoals Titel. Nadat u een aangepaste lijst hebt gemaakt, kunt u naar wens kolommen toevoegen .

Opmerking: Als u een lijst wilt maken, moet u beschikken over machtigingen om de site te wijzigen waaraan u een lijst wilt toevoegen.

 1. Klik op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens op de pagina Alle site-inhoud op Maken.

  Tip: In de meeste gevallen kunt u de Site-acties menu Afbeelding van knop in plaats daarvan deze stap uitvoeren.

 2. Klik onder Aangepaste lijsten op Aangepaste lijst.

  Kies in het dialoogvenster Maken een type aangepaste lijst

  Typ in het vak Naam een naam voor de lijst. U moet een naam invoeren om de lijst te maken.

  De naam wordt in de meeste weergaven bovenaan de lijst weergegeven, maakt deel uit van het webadres van de lijstpagina en wordt weergegeven in de sitenavigatie om gebruikers te helpen de lijst te vinden. U kunt de naam van een lijst veranderen, maar het webadres blijft ongewijzigd.

 3. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van het doel van de lijst. De beschrijving is optioneel.

  De beschrijving wordt bovenaan de lijst weergegeven, onder de naam van de lijst.

 4. Als u een koppeling naar deze lijst wilt toevoegen aan de balk Snel starten, selecteert u Ja in het onderdeel Navigatie.

 5. Klik op Maken.

Als u niet zeker weet welke versie van SharePoint u gebruikt, raadpleegt u Welke versie van SharePoint gebruik ik?.

Wilt u hetzelfde doen met bibliotheken?

Als u wilt een bibliotheek maken, raadpleegt u een documentbibliotheek in SharePoint maken

Volgende stappen met lijsten

Kolommen Configureren welke soort gegevens een lijst bevat door toevoegen en verwijderen van kolommen. Zie een kolom in een SharePoint-lijst of bibliotheek makenvoor meer informatie.

Weergaven De weergave van een lijst door te maken van weergaven wijzigen. Zie voor meer informatie, maken, wijzigen of verwijderen van een weergave van een lijst of bibliotheek.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×