Een lijst gebruiken waarin meerdere waarden worden opgeslagen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u vervolgkeuzelijsten met selectievakjes en keuzelijsten met selectievakjes gebruikt. Dit zijn lijsten waarmee u meerdere waarden kunt selecteren en opslaan in een tabelveld. Deze lijsten met meerdere waarden zijn een nieuwe functie in Microsoft Office Access 2007. Ze werken in principe zoals een gewone lijst, maar naast elk item in de lijst staat een selectievakje. Door items te selecteren met de selectievakjes kunt u tot maximaal 100 items selecteren.

De nieuwe lijsten helpen een aantal veel voorkomende problemen bij het invoeren en de opslag van gegevens op te lossen. U gebruikt Access bijvoorbeeld voor het toewijzen van werkopdrachten. U kunt nu meerdere personen toewijzen aan één taak door hun namen te selecteren in één lijst. Dit was in eerdere versies van Access alleen mogelijk door gebruik te maken van VBA-programmeercode (Visual Basic for Applications).

Opmerking: De gegevens voor deze nieuwe lijsten worden opgehaald uit een andere databasecomponent, opzoekveld met meerdere waarden genaamd. U moet eerst een veld met meerdere waarden in een van uw databasetabellen hebben voordat u een lijst met meerdere waarden kunt maken. We kunnen in dit artikel niet uitgebreid ingaan op het maken van opzoekvelden met meerdere waarden.

Zie de artikelen toevoegen of wijzigen een opzoekveld waarmee u meerdere waarden kunt opslaan en velden met meerdere waardenvoor informatie over het maken van een opzoekveld.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over de technologie achter het selectievakje vervolgkeuzelijst en lijsten met selectievakje

Een lijst met meerdere waarden in een formulier gebruiken

Gebruik van een lijst met meerdere waarden in een tabel

Een lijst met selectievakjes-omlaag om meer opties weer te geven vergroten

Inzicht in de technologie achter vervolgkeuzelijsten met selectievakjes en lijsten met selectievakjes

Vervolgkeuzelijsten met selectievakjes en lijsten met selectievakjes zijn afhankelijk van een nieuwe functie voor velden met meerdere waarden. Kort gezegd wordt het door velden met meerdere waarden mogelijk om meerdere items toe te voegen aan één veld in een tabel, een bewerking die in eerdere versies van Access niet mogelijk was.

In Office Access 2007 worden velden met meerdere waarden aan u gepresenteerd in verschillende vormen, waaronder vervolgkeuzelijsten met selectievakjes en lijsten met selectievakjes, tabelvelden met meerdere waarden en bijlagen. De lijsten en tabelvelden met meerdere waarden maken het mogelijk om meerdere items uit één lijst te kiezen en met bijlagen kunt u meerdere gegevens aan een record toevoegen, vergelijkbaar met wanneer u afbeeldingen en andere bestanden toevoegt aan een e-mailbericht.

Zie het artikel Bestanden en afbeeldingen toevoegen aan records in de database voor meer informatie over het gebruik van bijlagen.

Als u wilt maken het selectievakje vervolgkeuzelijst of het selectievakje lijsten, die u beginnen met een opzoekveldmet meerdere waarden , een tabelveld invoeren die een query gebruikt om waarden in de database te zoeken. Het maken van opzoekvelden waarin u uitlegt valt buiten het bereik van dit artikel.

Zie de artikelen getiteld toevoegen of wijzigen een opzoekveld waarmee u meerdere waarden kunt opslaan en de handleiding voor velden met meerdere waardenvoor informatie over het maken van deze.

Na het maken van een opzoekveld met meerdere velden kunt u dit veld rechtstreeks gebruiken of een vervolgkeuzelijst met selectievakjes of een lijst met selectievakjes koppelen aan het veld. Een vervolgkeuzelijst met selectievakjes is een besturingselement van het type keuzelijst met invoervak dat is ingesteld op toepassing van meerdere waarden.

In deze afbeeldingen ziet u een typische vervolgkeuzelijst met selectievakjes in de gesloten en de opengeklapte stand.

Een vervolgkeuzelijst met selectievakjes in de gesloten stand

Een vervolgkeuzelijst met selectievakjes in de open stand.

Opmerking: In een normale keuzelijst met invoervak kunt u items uit een lijst selecteren of nieuwe items rechtstreeks in het besturingselement invoeren. Als u een keuzelijst met invoervak echter instelt op de ondersteuning van meerdere waarden, kunt u alleen items uit de lijst selecteren. U kunt zelf geen waarden invoeren.

Een lijst met selectievakjes is een besturingselement van het type keuzelijst dat is ingesteld op toepassing van meerdere waarden.

Een lijst met selectievakjes.

In tegenstelling tot een vervolgkeuzelijst met selectievakjes gaat een lijst met selectievakjes niet dicht nadat u uw selectie hebt gemaakt. Ook bevat deze lijst geen knoppen OK en Annuleren.

U kunt beide besturingselementen gebruiken op formulieren en in rapporten, maar bij gebruik in een rapport worden alleen uw selecties weergegeven. U kunt de besturingselementen in een rapport niet gebruiken om gegevens te wijzigen.

Ten slotte kunt u een opzoekveld met meerdere waarden ook rechtstreeks in een tabel gebruiken door op het tabelveld te klikken of het op een andere wijze te selecteren. Als u dit doet, wordt standaard alleen de vervolgkeuzelijst met selectievakjes toegepast. U kunt geen ander besturingselement gebruiken.

In de stappen in de volgende secties wordt uitgelegd hoe u een of meer items uit een opzoekveld met meerdere waarden selecteert. Bij deze stappen wordt gebruikgemaakt van de databasesjabloon Plan van aanpak die wordt meegeleverd met Office Access 2007.

Naar boven

Een lijst met meerdere waarden gebruiken in een formulier

Bij deze stappen wordt ervan uitgegaan dat u een databasetabel hebt die een opzoekveld met meerdere waarden bevat, en een formulier dat een vervolgkeuzelijst met selectievakjes of een lijst met selectievakjes bevat.

Zie de artikelen toevoegen of wijzigen een opzoekveld waarmee u meerdere waarden kunt opslaan en de handleiding voor velden met meerdere waardenvoor meer informatie over het maken van het opzoekveld.

Een lijst met meerdere waarden gebruiken

 1. Open het formulier dat de vervolgkeuzelijst met selectievakjes of een lijst met selectievakjes bevat.

  In beide lijsttypen gaat elk item vergezeld van een selctievakje.

 2. Klik op de selectievakjes die u wilt selecteren. Als u een vervolgkeuzelijst met selectievakjes gebruikt, klikt u op OK.

  Bij gebruik van een vervolgkeuzelijst met selectievakjes wordt het besturingselement nu gesloten en worden uw keuzen, gescheiden door komma's, als volgt in een lijst weergegeven:

  Een gesloten vervolgkeuzelijst met selectievakjes in een formulier

  Als u al uw keuzen niet ziet, kunt u het formulier opent in weergaven ontwerpen of indeling en het lijstbesturingselement. Zie de sectie vergroten een vervolgkeuzelijst selectievakje in om meer opties weer te geven, verderop in dit artikel voor meer informatie hierover.

Opmerking: 

 • Denk eraan dat u een lijst met meerdere waarden altijd herkent aan de selectievakjes naast alle items in de lijst.

 • In dit voorbeeld maakt de lijst in de voorbeelddatabase gebruik van een vervolgkeuzelijst met selectievakjes. Een keuzelijst met selectievakjes werkt hetzelfde: u selecteert items door op de selectievakjes te klikken. Het besturingselement bevat alleen niet de knoppen OK en Annuleren.

  We wijzen er nogmaals op dat u maximaal 100 selectievakjes kunt selecteren.

Naar boven

Een lijst met meerdere waarden gebruiken in een tabel

Bij het gebruik van een lijst met meerdere waarden in een tabel kunt u in Access maar één besturingselement gebruiken (een vervolgkeuzelijst met selectievakjes) en kunt u in dat besturingselement geen wijzigingen aanbrengen.

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel die u wilt gebruiken. De tabel wordt in de gegevensbladweergave geopend.

 2. Plaats de focus op het veld met meerdere waarden en klik vervolgens op de pijl omlaag naast het veld.

  Opmerking: De positie van de pijl wordt bepaald door de landinstellingen van Windows.

 3. Klik op het selectievakje naast alle items die u wilt selecteren en klik vervolgens op OK.

  De lijst wordt gesloten en uw keuzen worden als volgt, van elkaar gescheiden door komma's, weergegeven:

  Een vervolgkeuzelijst met selectievakjes in een gegevensblad

Naar boven

Een vervolgkeuzelijst met selectievakjes vergroten om meer keuzemogelijkheden weer te geven

Bij het gebruik van een vervolgkeuzelijst met selectievakjes voor de selectie van een groot aantal items, is het mogelijk dat u niet alle geselecteerde items ziet wanneer u de lijst sluit. Databaseontwerpers maken gebruik van vervolgkeuzelijsten (keuzelijsten met invoervak) omdat daarmee de beschikbare ruimte efficiënt wordt benut, alleen de opties die een gebruiker nodig heeft worden weergegeven, en ze worden gesloten nadat de gebruiker zijn selectie heeft gemaakt. Als een vervolgkeuzelijst met selectievakjes niet groot genoeg is om al uw selecties weer te geven, kunt u het besturingselement groter maken. Hieronder wordt uitgelegd hoe u het besturingselement groter maakt en hoe u de wijzigingen test.

Opmerking: Besturingselementen met een lijst met selectievakjes hoeven gewoonlijk niet te worden vergroot, want er verschijnt een schuifbalk als de lijst groter is dan het venster van het besturingselement.

Het formaat van besturingselementen wijzigen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier dat u wilt wijzigen en klik op Ontwerpweergave of Indelingsweergave.

  – of –

  Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Weergaven op Weergave en vervolgens op Ontwerpweergave of Indelingsweergave.

 2. Klik op de vervolgkeuzelijst met selectievakjes, wijs een van de formaatgrepen aan en versleep de rand van het besturingselement als volgt naar de gewenste hoogte of breedte:

  Een veld met meerdere waarden vergroten of verkleinen

  – of –

  Klik met de rechtermuisknop op het besturingselement en klik op Eigenschappen. Klik in het eigenschappenvenster op het tabblad Alle, klik op de eigenschap Hoogte of Breedte en voer een formaat in.

  Aangrenzende besturingselementen worden automatisch naar beneden, links of rechts verplaatst.

 3. Sla uw werk op en ga naar de formulierweergave om te zien of de wijzigingen goed uitpakken. U kunt naar de andere weergave gaan door op de knop in de statusbalk van Access te klikken, of met de rechtermuisknop op het documenttabblad van het formulier te klikken en het vervolgkeuzemenu te gebruiken.

  Stel bij het testen van de wijzigingen de volgende soort vragen:

  • Worden in het nieuwe formaat voldoende gegevens weergegeven?

  • Zal het ooit voorkomen dat u of een gebruiker genoeg items uit de lijst selecteert om de extra ruimte geheel te vullen?

  • Hebben de wijzigingen invloed op het visuele ontwerp of de gebruiksvriendelijkheid en goede werking van het formulier?

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×