Een lang tekst veld maken of verwijderen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een lang tekst veld kan handig zijn voor het opslaan van grote hoeveel heden informatie, zoals notities, opmerkingen en beschrijvingen. Het gegevens type lange tekst bevat Maxi maal 65.536 alfanumerieke tekens en ondersteunt tekst met opmaak, zoals verschillende kleuren, letter typen en markering.

Wat wilt u doen?

Een lang tekst veld toevoegen in de gegevens blad weergave

Een lang tekst veld toevoegen in de ontwerp weergave

Een lang tekst veld verwijderen

Eigenschap voor lange tekst velden

Een lang tekst veld toevoegen in de gegevens blad weergave

U kunt een lang tekst veld toevoegen in de gegevens blad weergave.

Toevoegen aan een bestaande tabel

 1. Open de tabel in de gegevensbladweergave.

 2. Schuif indien nodig horizon taal naar het eerste lege veld.

 3. Selecteer Klik om toe te voegen en selecteer lange tekst in de lijst.

 4. Dubbel klik op de nieuwe veldnamenrij en typ een betekenis volle naam voor het nieuwe veld.

 5. Sla uw wijzigingen op.

Toevoegen aan een nieuwe tabel

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Tabellen op Tabel.

 2. Klik op Opslaanen voer in het dialoog venster Opslaan als een naam in voor de nieuwe tabel.

 3. Selecteer Klik om toe te voegen en selecteer lange tekst in de lijst.

 4. Dubbel klik op de nieuwe veldnamenrij en typ een betekenis volle naam voor het nieuwe veld.

 5. Sla uw wijzigingen op.

Naar boven

Een lang tekst veld toevoegen in de ontwerp weergave

U kunt een lang tekst veld toevoegen in de ontwerp weergave.

Toevoegen aan een bestaande tabel

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2.  Voer in de kolom veld naam van de ontwerper de naam van het lange tekst veld in. Bijvoorbeeld: ' adres ', ' notities ' of ' opmerkingen '.

 3. Klik op de kolom gegevens type naast de veld naam en kies lange tekst in de lijst.

 4. Sla uw wijzigingen op.

Toevoegen aan een nieuwe tabel

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Tabellen op Tabel.

 2. Klik met de rechter muisknop op het document tabblad voor de nieuwe tabel en klik op ontwerp weergave in het snelmenu.

 3. Als het dialoog venster Opslaan als wordt weer gegeven, geeft u een naam op voor de nieuwe tabel.

 4. Selecteer de eerste lege rij in de kolom veld naam en voer een naam in voor het veld. Meestal worden namen zoals "opmerkingen" of "notities" toegepast op een lang tekst veld.

 5. Klik op de kolom gegevens type naast de veld naam en kies lange tekst in de lijst.

 6. Sla uw wijzigingen op.

Als u een tekstvak van een formulier of rapport afhankelijk maakt van uw lange tekst veld, moet u ook de eigenschap tekst opmaak voor het tekstvak instellen op tekst met opmaak.

Naar boven

Eigenschappen voor een lang tekst veld instellen of wijzigen

U kunt de gegevens blad weergave gebruiken om een subset van veld eigenschappen in te stellen, zoals vereist of uniek, maar gebruik de ontwerp weergave om alle beschik bare eigenschappen in te stellen, waaronder invoer masker of Bijschrift.

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Zoek op het tabblad Algemeen in het onderste gedeelte van de ontwerp functie voor tabellen, onder veld eigenschappen, naar de eigenschap die u wilt wijzigen.

 3. Selecteer het veld naast de naam van de eigenschap. Afhankelijk van de eigenschap kunt u gegevens invoeren, de opbouw functie voor expressies starten door te klikken op Knop Opbouwfunctie of een optie in een lijst te selecteren.

  Voor informatie over het gebruik van elke veld eigenschap selecteert u de eigenschap en drukt u op F1.

Naar boven

Een lang tekst veld verwijderen

U kunt de gegevens blad weergave of de ontwerp weergave gebruiken om een lang tekst veld uit een tabel te verwijderen.

Belangrijk: Wanneer u een lang tekst veld verwijdert dat gegevens bevat, gaan deze gegevens permanent verloren en kunt u het verwijderen niet ongedaan maken. Maak een reserve kopie van de Data Base voordat u tabel velden of andere database onderdelen verwijdert.

Verwijderen in de gegevens blad weergave

 1. Open de tabel in de gegevensbladweergave.

 2. Zoek het veld lange tekst, klik met de rechter muisknop op de veldnamenrij (de naam) en klik op veld verwijderen.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Verwijderen in de ontwerp weergave

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Klik met de rechter muisknop op de rijkiezer (het lege vier kantje) naast het veld voor lange tekst en klik op rijen verwijderen.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Naar boven

Eigenschap voor lange tekst velden

Wanneer u de ontwerp weergave gebruikt om een lang tekst veld toe te voegen aan een tabel, kunt u een aantal eigenschappen voor het veld instellen en wijzigen. In deze tabel worden de eigenschappen van het lange tekst veld weer gegeven en wordt beschreven wat er gebeurt, met inbegrip van de implicaties van het instellen of wijzigen van de eigenschappen.

Eigenschap

Gebruik

Opmaak

Voer aangepaste opmaak tekens in om een weer gave-indeling te definiëren. De notaties die hier zijn gedefinieerd, worden weer gegeven in gegevens bladen, formulieren en rapporten.

Bijschrift

Hiermee geeft u de naam van het tekst veld op. De eigenschap accepteert Maxi maal 2.048 tekens. Als u geen bijschrift opgeeft, wordt de standaard veldnaam gebruikt.

Standaardwaarde

Hiermee wordt de opgegeven waarde automatisch toegewezen aan dit veld wanneer er een nieuwe record wordt toegevoegd. Als u bijvoorbeeld een waarde opgeeft zoals ' Voer Maxi maal 65 KB tekst in. ' Dit betekent dat gebruikers eraan herinneren dat ze 255 tekens mogen invoeren.

Validatieregel

Hiermee worden vereisten opgegeven voor gegevens die zijn ingevoerd in een record, veld of besturings element. Wanneer u gegevens invoert die de gedefinieerde regel voor het veld schenden, kunt u de eigenschap validatie tekst gebruiken om het resulterende fout bericht op te geven. Maximale lengte: 2.048 tekens.

Zie het artikel gegevens invoer beperken met behulp van een validatie regelvoor meer informatie over het gebruik van validatie regels.

Validatietekst

Hiermee geeft u de tekst op in het fout bericht dat wordt weer gegeven wanneer gebruikers een validatie regel schenden. Zie het artikel gegevens invoer beperken met behulp van een validatie regelvoor meer informatie over het maken van validatie regels.

Vereist

Wanneer dit is ingesteld op Ja, moet u een waarde invoeren in het veld of in besturings elementen die afhankelijk zijn van het veld en mag de waarde niet null zijn.

Lengte nul toestaan

Als dit is ingesteld op Ja, kunt u teken reeksen met lengte nul invoeren in een veld. Een teken reeks met lengte nul bevat geen tekens en u gebruikt ze om aan te geven dat u weet dat er geen waarde voor een veld voor komt. U voert een teken reeks met lengte nul in door twee dubbele aanhalings tekens te typen zonder spatie ertussen ("").

Geïndexeerd

U kunt indexen gebruiken om query's, sorteer-en groeperings bewerkingen sneller uit te voeren op grote hoeveel heden gegevens. U kunt ook indexen gebruiken om te voor komen dat gebruikers dubbele gegevens invoeren. Opties

 • Nee: indexering uitschakelen (standaard)

 • Ja (duplicaten OK):Hiermee wordt het veld geïndexeerd en worden dubbele waarden toegestaan. U kunt bijvoorbeeld dubbele voor-en achternamen hebben.

 • Ja (geen duplicaten): Hiermee wordt het veld geïndexeerd en zijn dubbele waarden niet toegestaan.

Unicode-compressie

In Access wordt Unicode gebruikt om gegevens te vertegenwoordigen in korte tekst, lange tekst en hyperlink velden. Unicode neemt meer opslag ruimte in beslag, omdat hiervoor 2 bytes per teken worden gebruikt in plaats van één. Om de bestands grootte te beperken, is de standaard waarde van de Unicode -eigenschap compression voor een korte tekst, lange tekst of een hyperlink veld Ja. Als deze eigenschap is ingesteld op Ja, worden alle tekens waarvan de eerste byte 0 is, gecomprimeerd wanneer ze worden opgeslagen en gedecomprimeerd wanneer deze worden opgehaald.

Gegevens in een lang tekst veld worden niet gecomprimeerd, tenzij het 4.096 bytes of minder opslag ruimte nodig heeft na compressie. Hierdoor kan de inhoud van een lang tekst veld in één record worden gecomprimeerd, maar mogelijk niet in een andere record gecomprimeerd.

IME-modus

Geeft een Input Method Editor aan, een hulp middel voor het gebruik van Engelse versies van Access met bestanden die in het Japans of Koreaans zijn gemaakt. Standaard waarde: geen besturings element. Druk op F1 voor meer informatie over het gebruik van deze eigenschap.

IME-zinmodus

Hiermee geeft u het type gegevens op dat u kunt invoeren met een Input Method Editor. Druk op F1 voor meer informatie over het gebruik van deze eigenschap.

Infolabels

In Access 2010 geeft u een of meer infolabels op voor het veld en eventuele besturings elementen die aan het veld zijn gekoppeld. Infolabels zijn componenten die de typen gegevens in een veld herkennen en u in staat stellen om actie te ondernemen op basis van dat type. In een e-mailadres veld kan een info label bijvoorbeeld een nieuw e-mail bericht starten of het adres toevoegen aan een lijst met contact personen.

Klik op Knop Opbouwfunctie om een lijst met beschik bare infolabels te zien.

Tekstopmaak

Hiermee kunt u tekst met opmaak in-of uitschakelen. Selecteer tekst met opmaak om tekst met opmaak in te scha kelen.

Als u tekst met opmaak voor het veld inschakelt en vervolgens een tekstvakbesturingselement aan het veld koppelt, moet u ook tekst met opmaak inschakelen voor het besturings element.

Zie een veld voor tekst met opmaak maken of verwijderenvoor meer informatie over het opmaken van gegevens als tekst met opmaak.

Tekst uitlijnen

Hiermee geeft u de uitlijning op voor gegevens in een lang tekst veld. U hebt de volgende opties:

 • GeneralHiermee lijnt u tekst uit op de linker-, cijfer-en eind datum van rechts

 • Naar rechts: Hiermee lijnt u alle tekst, datums en getallen naar rechts uit

 • Centreren: Hiermee worden alle tekst, datums en getallen gecentreerd

 • Rechts: Hiermee worden alle tekst, datums en getallen rechts uitgelijnd

 • Verdelen: Hiermee worden alle tekst, datums en getallen gelijkmatig uitgevuld aan beide zijden van het veld of tekstvak.

Alleen toevoegen

Hiermee bepaalt u of u wijzigingen van de waarde in het veld wilt bijhouden.

Er zijn twee instellingen:

 • Ja: Hiermee worden wijzigingen bijgehouden. Als u de geschiedenis van de veldwaarde wilt bekijken, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en klikt u op Kolomgeschiedenis weergeven.

 • Nee: wijzigingen worden niet bijgehouden.

Waarschuwing    Als u deze eigenschap instelt op Nee, verwijdert u de bestaande geschiedenis van een waarde (indien aanwezig).

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×