Een label of tekstvak toevoegen aan een werkblad

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U gebruikt een label en een tekstvak samen voor de invoer van basisgegevens.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over labels en tekstvakken

Een label toevoegen (formulierbesturingselement)

Een label toevoegen (ActiveX-besturingselement)

Een tekstvak (ActiveX-besturingselement) toevoegen

Labels en tekstvakken gebruiken

Een label is tekst die het doel van een cel of het tekstvak aangeeft of waarin beschrijvende tekst, zoals titels, bijschriften of korte instructies worden weergegeven. U kunt een label ook gebruiken om een beschrijvende afbeelding weer te geven. Gebruik een label voor een flexibele plaatsing van instructies, om tekst te benadrukken en wanneer samengevoegde cellen of een bepaalde cellocatie geen praktische oplossing is.

Een tekstvak is een rechthoekig vak waarin u tekst of informatie kunt weergeven, invoeren of bewerken die aan een cel is gebonden. Een tekstvak kan ook een statisch tekstveld zijn waarin alleen-lezengegevens worden weergegeven. Gebruik een tekstvak als alternatief voor het invoeren van tekst in een cel, als u een object wilt weergeven dat vrij zweeft. U kunt een tekstvak ook gebruiken om tekst weer te geven of te bekijken die niet afhankelijk is van rij- of kolomgrenzen, zodat in het werkblad de indeling van een raster of een tabel met gegevens blijft behouden.

Label (formulierbesturingselement)

Voorbeeld van een formulierbesturingselement Label

Label (ActiveX-besturingselement)

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Label

Tekstvak (ActiveX-besturingselement)

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Tekstvak

Naar boven

Een label toevoegen (formulierbesturingselement)

 1. Geef het tabblad Ontwikkelaars weer als dit tabblad niet wordt weergegeven.

  Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

  1. Klik op het tabblad bestand , klikt u op Optiesen klik op Lint aanpassen.

  2. Schakel onder Hoofdtabbladen het selectievakje Ontwikkelaars in en klik op OK.

 2. Klik op het tabblad ontwikkelaars in de groep besturingselementen op Invoegen en klik vervolgens bij Formulierbesturingselementenop Label Knopafbeelding .

  Het Access-lint

 3. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van het label wilt plaatsen.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het besturingselement en klik vervolgens op Besturingselement opmaken om de besturingselementeigenschappen op te geven.

Naar boven

Een label toevoegen (ActiveX-besturingselement)

 1. Geef het tabblad Ontwikkelaars weer als dit tabblad niet wordt weergegeven.

  Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

  1. Klik op het tabblad bestand , klikt u op Optiesen klik op Lint aanpassen.

  2. Schakel onder Hoofdtabbladen het selectievakje Ontwikkelaars in en klik op OK.

 2. Klik op het tabblad ontwikkelaars in de groep besturingselementen op Invoegen en klik vervolgens bij ActiveX-besturingselementenop Label Knopafbeelding .

  Het Access-lint

 3. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van het label wilt plaatsen.

 4. Als u het ActiveX-besturingselement wilt bewerken, moet u ervoor zorgen dat u zich in de ontwerpmodus bevindt. Schakel op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen het selectievakje Ontwerpmodus in Knopafbeelding .

 5. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van het label wilt plaatsen.

 6. U kunt de eigenschappen van het besturingselement opgeven door op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen te klikken Knopafbeelding .

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op het besturingselement Label klikken en vervolgens op Eigenschappen klikken.

  Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven. Als u gedetailleerde informatie over een eigenschap wilt weergeven, selecteert u de eigenschap en drukt u vervolgens op F1 om een Help voor Virtual Basic-onderwerp weer te geven. U kunt ook de naam van de eigenschap in het vak Zoeken van de Help van Visual Basic typen. In de volgende sectie wordt een overzicht gegeven van de eigenschappen die beschikbaar zijn.

  Overzicht van eigenschappen in functionele categorieën

Als u het volgende wilt doen

Gebruikt u deze eigenschap

Algemeen:

Opgeven of het besturingselement wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend (wordt genegeerd voor ActiveX-besturingselementen)

AutoLoad (Excel)

Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd

Enabled (formulier)

Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt

Locked (formulier)

De naam van het besturingselement opgeven

Name (formulier)

Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen)

Placement (Excel)

Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt

PrintObject (Excel)

Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft

Visible (formulier)

Tekst:

Lettertypekenmerken opgeven (vet, cursief, grootte, doorhalen, onderstrepen en gewicht)

Vet, Cursief, Punten, Doorhalen, Onderstrepen, Gewicht (formulier)

Beschrijvende tekst op het besturingselement opgeven waaraan het element kan worden herkend of die het element beschrijft

Caption (formulier)

Opgeven hoe tekst wordt uitgelijnd in het besturingselement (links, midden of rechts)

TextAlign (formulier)

Opgeven of de inhoud van het besturingselement automatisch moet teruglopen aan het einde van een regel

WordWrap (formulier)

Formaat en positie:

Opgeven of het formaat van het besturingselement automatisch wordt aangepast om alle inhoud weer te geven

AutoSize (formulier)

De hoogte of breedte in punten opgeven

Height, Width (formulier)

De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad

Left, Top (formulier)

Opmaak:

De achtergrondkleur opgeven

BackColor (Formulier)

De achtergrondstijl opgeven (transparant of ondoorzichtig)

BackStyle (Formulier)

Kleur van de rand

BorderColor (Formulier)

Type rand (geen lijn of een enkele lijn)

BorderStyle (formulier)

De voorgrondkleur opgeven

ForeColor (formulier)

Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft

Shadow (Excel)

Uiterlijk van de rand (geen, verhoogd, verzonken, kader of opstaand).

SpecialEffect (formulier)

Afbeelding:

De bitmap selecteren die in het besturingselement wordt weergegeven

Picture (formulier)

De locatie opgeven van de afbeelding ten opzichte van het bijbehorende bijschrift (links, boven, rechts enzovoort)

PicturePosition (formulier)

Toetsenbord en muis:

De sneltoets opgeven voor het besturingselement

Accelerator (formulier)

Een aangepast muispictogram selecteren

MouseIcon (formulier)

Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken)

MousePointer (formulier)

Naar boven

Een tekstvak toevoegen (ActiveX-besturingselement)

 1. Geef het tabblad Ontwikkelaars weer als dit tabblad niet wordt weergegeven.

  1. Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

  1. Klik op het tabblad bestand , klikt u op Optiesen klik op Lint aanpassen.

  2. Klik onder Hoofdtabbladen , schakel het selectievakje ontwikkelaars in en klik vervolgens op OK

 2. Klik op het tabblad ontwikkelaars in de groep besturingselementen op Invoegenen klik vervolgens bij ActiveX-besturingselementenop Tekstvak Knopafbeelding .

  Het Access-lint

 3. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van het tekstvak wilt plaatsen.

 4. Als u het ActiveX-besturingselement wilt bewerken, moet u ervoor zorgen dat u zich in de ontwerpmodus bevindt. Schakel op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen het selectievakje Ontwerpmodus in Knopafbeelding .

 5. U kunt de eigenschappen van het besturingselement opgeven door op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen te klikken Knopafbeelding .

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op het tekstvak klikken en vervolgens op Eigenschappen klikken.

  Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven. Als u gedetailleerde informatie over een eigenschap wilt weergeven, selecteert u de eigenschap en drukt u vervolgens op F1 om een Help voor Virtual Basic-onderwerp weer te geven. U kunt ook de naam van de eigenschap in het vak Zoeken van de Help van Visual Basic typen. In de volgende sectie wordt een overzicht gegeven van de eigenschappen die beschikbaar zijn.

  Overzicht van eigenschappen in functionele categorieën

Als u het volgende wilt doen

Gebruikt u deze eigenschap

Algemeen:

Opgeven of het besturingselement wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend (wordt genegeerd voor ActiveX-besturingselementen)

AutoLoad (Excel)

Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd

Enabled (formulier)

Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt

Locked (formulier)

De naam van het besturingselement opgeven

Name (formulier)

Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen)

Placement (Excel)

Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt

PrintObject (Excel)

Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft

Visible (formulier)

Tekst:

Opgeven of een woord of een teken de basiseenheid is die wordt gebruikt om een selectie uit te breiden

AutoWordSelect (formulier)

Lettertypekenmerken opgeven (vet, cursief, grootte, doorhalen, onderstrepen en gewicht)

Vet, Cursief, Punten, Doorhalen, Onderstrepen, Gewicht (formulier)

Opgeven of geselecteerde tekst blijft gemarkeerd als het besturingselement niet de focus heeft

HideSelection (formulier)

De standaardruntimemodus van de IME (Input Method Editor) opgeven

IMEMode (formulier)

Opgeven of het formaat van het besturingselement wordt aangepast om volledige of gedeeltelijke regels tekst weer te geven

IntegralHeight (formulier)

Het maximum aantal tekens opgeven dat een gebruiker kan invoeren

MaxLength (formulier)

Opgeven of het besturingselement meerdere regels tekst ondersteunt

MultiLine (formulier)

Teken opgeven dat als vervangend teken voor werkelijke tekens moet worden weergegeven, zoals een sterretje (*)

PasswordChar (formulier)

Opgeven of de gebruiker een regel met tekst kan selecteren door links van de tekst te klikken

SelectionMargin (formulier)

De tekst in het besturingselement opgeven

Text (formulier)

Opgeven hoe tekst wordt uitgelijnd in het besturingselement (links, midden of rechts)

TextAlign (formulier)

Opgeven of de inhoud van het besturingselement automatisch moet teruglopen aan het einde van een regel

WordWrap (formulier)

Gegevens en binding:

Het bereik opgeven dat is gekoppeld aan de waarde van het besturingselement

LinkedCell (Excel)

De inhoud of status van het besturingselement opgeven

Value (formulier)

Formaat en positie:

Opgeven of het formaat van het besturingselement automatisch wordt aangepast om alle inhoud weer te geven

AutoSize (formulier)

De hoogte of breedte in punten opgeven

Height, Width (formulier)

De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad

Left, Top (formulier)

Opmaak:

De achtergrondkleur opgeven

BackColor (Formulier)

De achtergrondstijl opgeven (transparant of ondoorzichtig)

BackStyle (Formulier)

Kleur van de rand

BorderColor (formulier)

Het type rand opgeven (geen of één lijn).

BorderStyle (formulier)

De voorgrondkleur opgeven

ForeColor (formulier)

Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft

Shadow (Excel)

Uiterlijk van de rand (geen, verhoogd, verzonken, kader of opstaand).

SpecialEffect (formulier)

Opgeven of er een automatische tab moet worden gebruikt wanneer een gebruiker het maximale aantal toegestane tekens invoert

AutoTab (formulier)

Toetsenbord en muis:

Opgeven of slepen en neerzetten is ingeschakeld

DragBehavior (formulier)

Het gedrag opgeven bij het activeren van het besturingselement (alles selecteren of niets selecteren)

EnterFieldBehavior (formulier)

Het effect opgeven wanneer er op ENTER wordt gedrukt (een nieuwe regel maken of de focus verplaatsen)

EnterKeyBehavior (formulier)

Een aangepast muispictogram selecteren

MouseIcon (formulier)

Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken)

MousePointer (formulier)

Opgeven of tabs zijn toegestaan in het invoergebied

TabKeyBehavior (formulier)

Specifieke eigenschappen voor het besturingselement Tekstvak:

Opgeven of het besturingselement verticale schuifbalken, horizontale schuifbalken of beide heeft

ScrollBars (formulier)

Opmerking: 

 • Als u een tekstvak wilt maken waarin een reeks vervangende tekens voor een wachtwoord wordt geaccepteerd, gebruikt de eigenschap PasswordChar. Zorg ervoor dat u de gekoppelde cel of de andere locatie beveiligt waarin de tekst wordt opgeslagen.

  Opmerking over de beveiliging: 

  • Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten uit 8 of meer tekens bestaan. Een wachtwoord dat uit 14 of meer tekens bestaat, is beter.

  • Het is van groot belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, niet nabij de gegevens die erdoor worden beschermd.

 • Als u een tekstvak voor meerdere regels tekst met horizontale en verticale schuifbalken wilt maken waarin kan worden geschoven, stelt u MultiLine in op True, AutoSize en WordWrap op False, ScrollBars op 3 en LinkedCell op het celadres (bijvoorbeeld D1) waarin de tekst moet worden opgenomen. Als de gebruiker een nieuwe regel wil invoeren, moet de gebruiker op Ctrl + ENTER of op Shift + ENTER drukken om een speciaal teken te genereren die in de gekoppelde cel wordt opgeslagen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×