Een label of een tekstvak toevoegen aan een werkblad

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als iemand gegevens niet goed invoert of als u denkt dat een van uw collega's niet goed weet hoe gegevens moeten worden ingevoerd, voegt u een label toe. Een eenvoudige naam, bijvoorbeeld Telefoon, vertelt anderen wat ze moeten invoeren in een cel, maar u kunt ook uitgebreidere instructies in een label zetten.

U kunt labels toevoegen aan formulieren en ActiveX-besturingselementen.

Een label toevoegen (formulierbesturingselement)

 1. Klik op ontwikkelaarop Invoegenen klik vervolgens op Label Knopafbeelding .

  Groep Besturingselementen

 2. Klik in het werkblad op de positie waar u de linkerbovenhoek van het label wilt hebben.

 3. Als u de eigenschappen van het besturingselement wilt opgeven, klikt u met de rechtermuisknop op het besturingselement en kiest u Besturingselement opmaken.

 1. Klik op ontwikkelaars en klik vervolgens op Invoegenen klik bij ActiveX-besturingselementenop Label Knopafbeelding .

  Groep Besturingselementen

 2. Klik in het werkblad op de positie waar u de linkerbovenhoek van het label wilt hebben.

 3. Klik op ontwerpmodus Knopafbeelding .

 4. Klik in het werkblad op de positie waar u de linkerbovenhoek van het label wilt hebben.

 5. Als de eigenschappen van het besturingselement opgeven, klikt u op Eigenschappen Knop voor bewerken van programmacode .

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op het label klikken en Eigenschappen kiezen.

  Het dialoogvenster Eigenschappen wordt geopend. Voor gedetailleerde informatie over een eigenschap selecteert u de eigenschap en drukt u op F1 om een Visual Basic Help-onderwerp weer te geven. U kunt ook de naam van de eigenschap in het vak Zoeken van de Help van Visual Basic typen. De volgende tabel geeft een overzicht van de eigenschappen.

  Overzicht van eigenschappen in functionele categorieën

Als u het volgende wilt opgeven

Gebruikt u deze eigenschap

Algemeen:

Opgeven of het besturingselement wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend (wordt genegeerd voor ActiveX-besturingselementen)

AutoLoad (Excel)

Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd

Enabled (formulier)

Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt

Locked (formulier)

De naam van het besturingselement opgeven

Name (formulier)

Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen)

Placement (Excel)

Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt

PrintObject (Excel)

Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft

Visible (formulier)

Tekst:

Lettertypekenmerken opgeven (vet, cursief, grootte, doorhalen, onderstrepen en gewicht)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulier)

Beschrijvende tekst op het besturingselement opgeven waaraan het element kan worden herkend of die het element beschrijft

Caption (formulier)

Opgeven hoe tekst wordt uitgelijnd in het besturingselement (links, midden of rechts)

TextAlign (formulier)

Opgeven of de inhoud van het besturingselement automatisch moet teruglopen aan het einde van een regel

WordWrap (formulier)

Formaat en positie

Opgeven of het formaat van het besturingselement automatisch wordt aangepast om alle inhoud weer te geven

AutoSize (formulier)

De hoogte of breedte in punten opgeven

Height, Width (formulier)

De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad

Left, Top (formulier)

Opmaak:

De achtergrondkleur opgeven

BackColor (formulier)

De achtergrondstijl opgeven (transparant of ondoorzichtig)

BackStyle (formulier)

De kleur van de rand

BorderColor (formulier)

Het type rand opgeven (geen of één lijn)

BorderStyle (formulier)

De voorgrondkleur opgeven

ForeColor (formulier)

Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft

Shadow (Excel)

Het uiterlijk van de rand opgeven (geen, verhoogd, verzonken, kader of opstaand)

SpecialEffect (formulier)

Afbeelding:

De bitmap selecteren die in het besturingselement wordt weergegeven

Picture (formulier)

De locatie opgeven van de afbeelding ten opzichte van het bijbehorende bijschrift (links, boven, rechts enzovoort)

PicturePosition (formulier)

Toetsenbord en muis

De sneltoets opgeven voor het besturingselement

Accelerator (formulier)

Een aangepast muispictogram selecteren

MouseIcon (formulier)

Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken)

MousePointer (formulier)

 1. Klik op ontwikkelaars en klik vervolgens op Invoegenen bij ActiveX-besturingselementenop Tekstvak Knopafbeelding .

  Groep Besturingselementen

 2. Klik in het werkblad op de positie waar u de linkerbovenhoek van het tekstvak wilt hebben.

 3. Als u wilt bewerken van het ActiveX-besturingselement, klikt u op Ontwerpmodus Knopafbeelding .

 4. Als de eigenschappen van het besturingselement opgeven, klikt u op Eigenschappen Knop voor bewerken van programmacode .

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op het tekstvak klikken en Eigenschappen kiezen.

  Het dialoogvenster Eigenschappen wordt geopend. Voor gedetailleerde informatie over een eigenschap selecteert u de eigenschap en drukt u vervolgens op F1 om een Visual Basic Help-onderwerp weer te geven. U kunt ook de naam van de eigenschap in het vak Zoeken van de Help van Visual Basic typen. In de volgende sectie wordt een overzicht gegeven van de eigenschappen die beschikbaar zijn.

  Overzicht van eigenschappen in functionele categorieën

Als u het volgende wilt opgeven

Gebruikt u deze eigenschap

Algemeen:

Opgeven of het besturingselement wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend (wordt genegeerd voor ActiveX-besturingselementen)

AutoLoad (Excel)

Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd

Enabled (formulier)

Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt

Locked (formulier)

De naam van het besturingselement opgeven

Name (formulier)

Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen)

Placement (Excel)

Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt

PrintObject (Excel)

Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft

Visible (formulier)

Tekst:

Opgeven of een woord of teken de basiseenheid is voor het uitbreiden van een selectie

AutoWordSelect (formulier)

Lettertypekenmerken opgeven (vet, cursief, grootte, doorhalen, onderstrepen en gewicht)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulier)

Opgeven of geselecteerde tekst gemarkeerd blijft wanneer het besturingselement niet actief is

HideSelection (formulier)

De standaardruntimemodus van de Input Method Editor (IME)

IMEMode (formulier)

Opgeven of de grootte van het besturingselement wordt aangepast om volledige of gedeeltelijke regels tekst weer te geven

IntegralHeight (formulier)

Het maximale aantal tekens opgeven dat een gebruiker kan invoeren

MaxLength (formulier)

Opgeven of het besturingselement meerdere regels met tekst ondersteunt

MultiLine (formulier)

Het teken opgeven dat als vervangend teken voor werkelijke tekens moet worden weergegeven, bijvoorbeeld een sterretje (*)

PasswordChar (formulier)

Opgeven of de gebruiker een tekstregel kan selecteren door links naast de tekst te klikken

SelectionMargin (formulier)

De tekst in het besturingselement

Text (formulier)

Opgeven hoe tekst wordt uitgelijnd in het besturingselement (links, midden of rechts)

TextAlign (formulier)

Opgeven of de inhoud van het besturingselement automatisch moet teruglopen aan het einde van een regel

WordWrap (formulier)

Gegevens en binding

Het bereik opgeven dat is gekoppeld aan de waarde van het besturingselement

LinkedCell (Excel)

De inhoud of status van het besturingselement opgeven

Value (formulier)

Formaat en positie:

Opgeven of het formaat van het besturingselement automatisch wordt aangepast om alle inhoud weer te geven

AutoSize (formulier)

De hoogte of breedte in punten opgeven

Height, Width (formulier)

De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad

Left, Top (formulier)

Opmaak:

De achtergrondkleur opgeven

BackColor (formulier)

De achtergrondstijl opgeven (transparant of ondoorzichtig)

BackStyle (formulier)

De kleur van de rand

BorderColor (formulier)

Het type rand opgeven (geen of één lijn)

BorderStyle (formulier)

De voorgrondkleur opgeven

ForeColor (formulier)

Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft

Shadow (Excel)

Het uiterlijk van de rand opgeven (geen, verhoogd, verzonken, kader of opstaand)

SpecialEffect (formulier)

Opgeven of een automatische tab moet worden gebruikt wanneer een gebruiker het maximale aantal toegestane tekens invoert

AutoTab (formulier)

Toetsenbord en muis

Opgeven of slepen en neerzetten is ingeschakeld

DragBehavior (formulier)

Het gedrag opgeven bij het activeren van het besturingselement (alles selecteren of niets selecteren)

EnterFieldBehavior (formulier)

Het effect opgeven wanneer er op Enter wordt gedrukt (een nieuwe regel maken of de focus verplaatsen)

EnterKeyBehavior (formulier)

Een aangepast muispictogram selecteren

MouseIcon (formulier)

Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken)

MousePointer (formulier)

Opgeven of tabs zijn toegestaan in het invoergebied

TabKeyBehavior (formulier)

Specifiek voor tekstvak

Opgeven of het besturingselement verticale schuifbalken, horizontale schuifbalken of beide heeft

ScrollBars (formulier)

 1. Klik achtereenvolgens op Bestand, Opties en Lint aanpassen.

 2. Schakel onder Hoofdtabbladen het selectievakje Ontwikkelaars in en klik op OK.

Een label is tekst die het doel van een cel of tekstvak aangeeft of waarin een korte instructie of beschrijvende tekst wordt weergegeven, zoals een titel of een bijschrift. U kunt een label ook gebruiken om een beschrijvende afbeelding weer te geven. Gebruik een label voor een flexibele plaatsing van instructies, om tekst te benadrukken en wanneer samengevoegde cellen of een specifieke cellocatie geen praktische oplossing vormen.

Een tekstvak is een rechthoekig vak waarin u tekst of informatie kunt weergeven, invoeren of bewerken die aan een cel is gebonden. Een tekstvak kan ook een statisch tekstveld vormen waarin alleen-lezentekst wordt weergegeven. Gebruik een tekstvak als alternatief voor het invoeren van tekst in een cel, als u een object wilt weergeven dat vrij zweeft. U kunt een tekstvak ook gebruiken om tekst weer te geven die niet wordt beperkt door rij- of kolomgrenzen, zodat op het werkblad de indeling van een raster of een tabel met gegevens blijft behouden.

Een formulierbesturingselement Label:

Voorbeeld van een formulierbesturingselement Label

Een ActiveX-besturingselement Label:

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Label

Een ActiveX-besturingselement Tekstvak:

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Tekstvak

Opmerking: 

 • Als u een tekstvak wilt maken waarin een reeks vervangende tekens wordt weergegeven bij het invoeren van een wachtwoord, gebruikt u de eigenschap PasswordChar. Zorg ervoor dat u de gekoppelde cel of de andere locatie waarin de tekst wordt opgeslagen beveiligt.

  Het cruciaal dat u het wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan het niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, niet in de buurt van de gegevens die erdoor worden beschermd.

 • Als u een tekstvak voor meerdere regels tekst met horizontale en verticale schuifbalken wilt maken waarin kan worden geschoven, stelt u MultiLine in op True, AutoSize en WordWrap op False, ScrollBars op 3 en LinkedCell op het celadres (bijvoorbeeld D1) waarin de tekst moet worden opgeslagen. Voor een nieuwe regel moet de gebruiker op Ctrl+Enter of op Shift+Enter drukken om een speciaal teken te genereren dat in de gekoppelde cel wordt opgeslagen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×