Een kort tekst veld maken of verwijderen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U voegt een veld voor een korte tekst toe aan een tabel wanneer u kleinere hoeveel heden tekstuele gegevens wilt opslaan, zoals namen, adressen en telefoon nummers. Korte tekst velden kunnen Maxi maal 256 alfanumerieke tekens bevatten. U kunt alle 256-tekens weer geven in het tabel veld en in een besturings element in een formulier of rapport. In tegens telling tot lange tekst velden, kunt u geen tekst met opmaak Toep assen op de gegevens in een veld van het type korte tekst. U kunt echter aangepaste weergave notaties Toep assen en u kunt ook invoer maskers Toep assen waarmee wordt bepaald hoe gebruikers gegevens invoeren.

In dit artikel

Een veld voor een korte tekst toevoegen in de gegevens blad weergave

Een veld voor een korte tekst toevoegen in de ontwerp weergave

Eigenschappen voor korte tekst velden instellen of wijzigen

Een kort tekst veld verwijderen

Korte tekst veld eigenschaps verwijzing

Een veld voor een korte tekst toevoegen in de gegevens blad weergave

U kunt een veld voor een korte tekst toevoegen aan een nieuwe of bestaande tabel in de gegevens blad weergave.

Toevoegen aan een bestaande tabel

 1. Open de tabel in de gegevens blad weergave.

 2. Schuif indien nodig horizon taal naar het eerste lege veld.

 3. Selecteer klikken om toe te voegen en selecteer vervolgens korte tekst in de lijst.

 4. Dubbel klik op de nieuwe veldnamenrij en typ een betekenis volle naam voor het nieuwe veld.

 5. Sla uw wijzigingen op.

Toevoegen aan een nieuwe tabel

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Tabellen op Tabel.

 2. Klik op Opslaan en voer in het dialoog venster Opslaan als een naam in voor de nieuwe tabel.

 3. Selecteer klikken om toe te voegen en selecteer vervolgens korte tekst in de lijst.

 4. Dubbel klik op de nieuwe veldnamenrij en typ een betekenis volle naam voor het nieuwe veld.

 5. Sla uw wijzigingen op.

Naar boven

Een veld voor een korte tekst toevoegen in de ontwerp weergave

U kunt een veld voor een korte tekst toevoegen aan een nieuwe of bestaande tabel in de ontwerp weergave.

Toevoegen aan een bestaande tabel

 1. Open de tabel in de ontwerp weergave.

 2. Selecteer de eerste lege rij in de kolom veld naam en typ een naam voor het veld.

 3. Selecteer de aangrenzende cel in de kolom gegevens type en selecteer vervolgens korte tekst in de lijst.

 4. Sla uw wijzigingen op.

Toevoegen aan een nieuwe tabel

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Tabellen op Tabel.

 2. Klik op Opslaanen voer in het dialoog venster Opslaan als een naam in voor de nieuwe tabel.

 3. Klik met de rechter muisknop op het document tabblad voor de nieuwe tabel en klik op ontwerp weergave.

 4. Selecteer de eerste lege rij in de kolom veld naam en typ een naam voor het veld.

 5. Selecteer de aangrenzende cel in de kolom gegevens type en selecteer vervolgens korte tekst in de lijst.

 6. Sla uw wijzigingen op.

Naar boven

Eigenschappen voor korte tekst velden instellen of wijzigen

U kunt de gegevens blad weergave gebruiken om een subset van veld eigenschappen in te stellen, zoals vereist of uniek, maar gebruik de ontwerp weergave om alle beschik bare eigenschappen in te stellen, waaronder invoer masker of Bijschrift.

 1. Open de tabel in de ontwerp weergave.

 2. Zoek op het tabblad Algemeen in het onderste gedeelte van de ontwerp functie voor tabellen, onder veld eigenschappen, naar de eigenschap die u wilt wijzigen.

 3. Selecteer het veld naast de naam van de eigenschap. Afhankelijk van de eigenschap kunt u gegevens invoeren, de opbouw functie voor expressies starten door te klikken op Knop Opbouwfunctie of een optie in een lijst te selecteren.

  Voor informatie over het gebruik van elke veld eigenschap selecteert u de eigenschap en drukt u op F1.

Naar boven

Een kort tekst veld verwijderen

Belangrijk    Wanneer u een kort tekst veld verwijdert dat gegevens bevat, gaan deze gegevens blijvend verloren, maar kunt u het verwijderen niet ongedaan maken. Daarom moet u een reserve kopie van de data base maken voordat u tabel velden of andere database onderdelen verwijdert.

Verwijderen uit de gegevens blad weergave

 1. Open de tabel in de gegevens blad weergave.

 2. Zoek het veld korte tekst, klik met de rechter muisknop op de veldnamenrij (de naam) en klik vervolgens op veld verwijderen.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Verwijderen uit de ontwerp weergave

 1. Open de tabel in de ontwerp weergave.

 2. Klik op de rijkiezer (het lege vier kantje) naast het tekst veld en druk vervolgens op DELETE of klik met de rechter muisknop op de rijkiezer en klik vervolgens op rijen verwijderen.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Naar boven

Korte tekst veld eigenschaps verwijzing

Wanneer u de ontwerp weergave gebruikt om een veld voor een korte tekst toe te voegen aan een tabel, kunt u een aantal eigenschappen voor het veld instellen en wijzigen. In deze tabel ziet u de eigenschappen van het korte tekst veld, wordt uitgelegd wat elke naam heeft en worden de implicaties van het instellen of wijzigen beschreven.

Eigenschap

Gebruik

Veldlengte

Hiermee bepaalt u de grootte van uw korte tekst velden. Geldige waarden: 0 tot en met 255. Als u deze eigenschap leeg laat, accepteert het veld 256 tekens.

Opmaak

U voert aangepaste opmaak tekens in om een weergave notatie te definiëren. De notaties die hier zijn gedefinieerd, worden weer gegeven in gegevens bladen, formulieren en rapporten.

Invoermasker

U definieert een invoer masker als u wilt bepalen hoe gebruikers gegevens in het veld invoeren.

Zie het artikel een invoer masker maken om waarden in een specifieke indeling in te voerenvoor meer informatie over het gebruik van invoer maskers.

Bijschrift

Hiermee geeft u de naam van het korte tekst veld op. Deze eigenschap accepteert Maxi maal 2.048 tekens. Als u geen bijschrift opgeeft, wordt de standaard veldnaam gebruikt.

Standaardwaarde

Hiermee geeft u de waarde op die automatisch wordt weer gegeven in een veld wanneer u een nieuwe record maakt. In een tabel adressen kunt u bijvoorbeeld de standaard waarde voor het veld plaats instellen op een bepaalde plaats. Wanneer een gebruiker een record aan de tabel toevoegt, kan deze besluiten deze waarde te accepteren of een andere plaatsnaam in te voeren. Maximale lengte: 255 tekens.

Validatieregel

Hiermee worden vereisten opgegeven voor gegevens die zijn ingevoerd in een hele record, een afzonderlijk veld of een besturings element. Wanneer een gebruiker gegevens invoert die de regel schenden, kunt u de eigenschap validatie tekst gebruiken om het resulterende fout bericht op te geven. Maximale lengte: 2.048 tekens.

Zie het artikel een validatie regel maken voor het valideren van gegevens in een veldvoor meer informatie over het maken van validatie regels.

Validatietekst

Hiermee geeft u de tekst op in het fout bericht dat wordt weer gegeven wanneer gebruikers een validatie regel schenden. Maximale lengte: 255 tekens.

Zie het artikel een validatie regel maken voor het valideren van gegevens in een veldvoor meer informatie over het maken van validatie regels.

Vereist

Wanneer deze eigenschap is ingesteld op Ja, moet u een waarde invoeren in het veld of in een besturings element dat afhankelijk is van het veld. Daarnaast mag de waarde niet null zijn.

Lengte nul toestaan

Wanneer deze eigenschap is ingesteld op Ja, kunt u teken reeksen met lengte nul invoeren in een veld. Een teken reeks met lengte nul bevat geen tekens. U kunt deze gebruiken om aan te geven dat u weet dat er geen waarde voor een veld voor komt. U voert een teken reeks met lengte nul in door twee dubbele aanhalings tekens te typen zonder spatie ertussen ("").

Geïndexeerd

Met een index kunt u sneller query's, sorteer-en groepeer bewerkingen uitvoeren op grote hoeveel heden gegevens. U kunt ook indexen gebruiken om te voor komen dat gebruikers dubbele waarden invoeren. Opties

 • No     Hiermee wordt indexering uitgeschakeld (standaard).

 • Ja (duplicaten OK)     Hiermee wordt het veld geïndexeerd en worden dubbele waarden toegestaan. U kunt bijvoorbeeld dubbele voor-en achternamen hebben.

 • Ja (geen duplicaten)     Hiermee wordt het veld geïndexeerd en zijn dubbele waarden niet toegestaan.

Unicode-compressie

Access gebruikt Unicode om gegevens weer te geven in tekst, lange tekst en hyperlink velden. Omdat Unicode 2 bytes per teken in plaats van 1 gebruikt, wordt er meer opslag ruimte in beslag genomen.

Om dit effect te compenseren en optimale prestaties te garanderen, wordt de standaard waarde van deze eigenschap ingesteld op Ja voor tekst, lange tekst en hyperlink velden. Wanneer de eigenschap is ingesteld op Ja, worden alle tekens waarvan de eerste byte 0 is, gecomprimeerd wanneer ze worden opgeslagen en gedecomprimeerd wanneer deze worden opgehaald.

IME-modus

Hiermee geeft u een Input Method Editor op, een hulp middel voor het gebruik van Engelse versies van Access met bestanden die zijn gemaakt in Japanse of Koreaanse versies van Access. Standaard waarde: geen besturings element. Druk op F1 voor meer informatie over het gebruik van deze eigenschap.

IME-zinmodus

Hiermee geeft u het type gegevens op dat u kunt invoeren met behulp van een Input Method Editor. Druk op F1 voor meer informatie over het gebruik van deze eigenschap.

Infolabels

In Access 2010 geeft u een of meer infolabels op voor het veld en eventuele besturings elementen die aan het veld zijn gekoppeld. Infolabels zijn componenten die de typen gegevens in een veld herkennen en u in staat stellen om actie te ondernemen op basis van dat type. In een e-mailadres veld kan een info label bijvoorbeeld een nieuw e-mail bericht maken of het adres toevoegen aan een lijst met contact personen.

Klik op Knop Opbouwfunctie om een lijst met beschik bare infolabels te zien.

Tekst uitlijnen

Hiermee geeft u de uitlijning op voor gegevens in een tekst veld. Opties

 • Algemeen     Hiermee lijnt u alle tekst naar rechts uit.

 • Links     Hiermee lijnt u alle tekst naar rechts uit.

 • Centreren     Alle tekst wordt gecentreerd.

 • Rechts     Hiermee lijnt u alle tekst rechts uit.

 • Distribueren     Alle tekst wordt gelijkmatig uitGevuld ten opzichte van beide zijden van het veld of tekstvak.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×