Een kopie van berichten die u verzendt, automatisch verzenden

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Klik in Microsoft Outlook kunt u opgeven dat een automatische Cc (carbon copy) voor alle berichten die u verzendt, naar andere personen of distributielijst lijsten wordt verzonden.

Een scenario waarin deze regel handig is is wanneer alle leden van een team verantwoordelijk bent voor het beantwoorden van binnenkomende e-mailberichten, zoals een ondersteuning. Als een teamlid van de antwoorden in een bericht, ontvangt de rest van het team automatisch een kopie van het antwoord, zodat iedereen op de hoogte van uitgaande communicatie.

U moet eerst maken van een TE000127807 voor het automatisch verzenden van een Cc (carbon copy) van alle e-mailberichten die u verzendt.

Deze bepaalde regel zijn aangetroffen, wordt een regel aan de clientzijdegenoemd. Een regel aan de clientzijde werkt alleen op de computer waarop deze is gemaakt, en alleen wordt uitgevoerd als Outlook actief is. Als u een e-mailbericht verzenden met behulp van uw e-mailaccount op een andere computer, wordt de regel zou, niet vanaf de computer uitgevoerd totdat deze is gemaakt op deze computer. U moet deze dezelfde regel maken op elke computer waaruit u wilt gebruiken.

Maak de regel

 1. Klik in Mail op het tabblad Start in de groep verplaatsen op regels > regels en waarschuwingen beheren.

  Het dialoogvenster Regels en waarschuwingen

  Het dialoogvenster regels en waarschuwingen wordt weergegeven.

 2. Klik op het tabblad E-mailregels op Nieuwe regel.

  Selecteer nieuwe regel

 3. Klik in de Wizard regels, onder beginnen met een lege regelop regel toepassen op berichten die ik verzend.

  Selecteer de regel van de toepassen op berichten die dat ik verzend

 4. Klik op volgendeen klik vervolgens nogmaals op volgende .

 5. Er verschijnt een bevestigingsbericht weergegeven met de mededeling dat deze regel wordt toegepast op elk bericht dat u verzendt. Klik op Ja.

  Bevestigingsbericht

 6. Klik onder stap 1: Selecteer of meerdere acties, schakel het selectievakje Cc van het bericht naar personen of openbare groep .

  Selecteer of meerdere acties

 7. Klik onder stap 2: bewerk de beschrijving van de regel (Klik op een onderstreepte waarde), klikt u op personen of openbare groep.

 8. Klik in het dialoogvenster Adres van de regel op een naam of de groep en klikt u op. Herhaal deze stap totdat alle namen of groepen die u wilt toevoegen, zijn opgenomen in het vak aan .

 9. Klik op OK.

 10. In de Wizard regels, klikt u op volgende en klik vervolgens nogmaals op volgende .

 11. Typ onder Stap 1: geef een naam op voor deze regel een naam die u herkent voor deze regel.

  De naam van de nieuwe regel

 12. In stap 2: instellen van opties voor de regel, schakel het selectievakje Schakel deze regel in.

 13. Klik op Voltooien.

 14. Hier ziet u een bericht weergegeven dat de regel alleen wanneer u uw e-mail in Outlook wordt uitgevoerd. Klik op OK.

Nu wordt elke keer dat u een bericht verzendt, of u nu een nieuw bericht, een antwoord of een bericht dat u doorstuurt, de personen of groepen die u hebt opgegeven in de regel automatisch worden toegevoegd als Cc-geadresseerden. Niet ziet u de namen van de personen of groepen in de Cc-regel als u het bericht opstelt, maar elke geadresseerde van het bericht deze namen ziet.

Naar boven

De regel uitschakelen

Als u niet automatisch een CC wilt verzenden, moet u eerst de regel uitschakelen.

 1. Klik in Mail op het tabblad Start op regels > regels en waarschuwingen beheren.

 2. Schakel op het tabblad E-mailregels onder Regel het selectievakje uit voor de regel die u eerder hebt gemaakt.

 3. Klik op OK.

U kunt nu een bericht verzenden zonder dat er via de automatische CC-regel een kopie wordt verzonden naar andere personen of distributielijsten. De regel blijft uitgeschakeld totdat u teruggaat naar het dialoogvenster Regels en waarschuwingen en de regel weer inschakelt.

Tip: Zie de volgende sectie 'Een categorie gebruiken om de automatische CC uit te schakelen per bericht' als u deze regel snel voor één bericht wilt kunnen uitschakelen.

Een categorie gebruiken om de automatische CC uit te schakelen per bericht

Als u de flexibiliteit de nieuwe automatische Cc-regel om uit te schakelen op basis van één bericht zonder te gaan naar het dialoogvenster regels en waarschuwingen wilt, kunt u de categorie-functie in Outlook, samen met de regel.

Bewerk de regel die u eerder hebt gemaakt, zodat er niet automatisch een kopie naar anderen wordt verstuurd via de CC-regel als u een opgegeven categorie aan het bericht toevoegt.

 1. Klik in Mail op het tabblad Start op regels > regels en waarschuwingen beheren.

 2. Klik op het tabblad E-mailregels op de regel die u eerder hebt gemaakt en klik vervolgens op Regel wijzigen.

  De regel wijzigen

 3. Klik op Regelinstellingen van de bewerken.

  Regelinstellingen van de bewerken

 4. Klik op Volgende bij de eerste twee stappen van de wizard Regels totdat u Zijn er uitzonderingen? ziet.

 5. Schakel onder Stap 1: selecteer een of meerdere uitzonderingen (indien nodig), het selectievakje behalve als dit is toegewezen aan categorie in.

  Uitzonderingen selecteren

 6. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel (klik op een onderstreepte waarde) op categorie.

 7. Klik in het dialoogvenster Kleurcategorieën op Nieuw.

  dialoogvenster Kleurcategorieën

 8. Typ in het dialoogvenster Nieuwe categorie toevoegen , in het vak naamGeen automatische Cc.

  Nieuwe categorie toevoegen

  U kunt ook een sneltoets toewijzen om deze categorie snel op een bericht toe te passen. Klik hiervoor op een optie in de lijstSneltoets.

 9. Klik op OK om de dialoogvensters Nieuwe categorie toevoegen en Kleurcategorieën te sluiten.

 10. Klik op Voltooien.

 11. Hier ziet u een bericht weergegeven dat de regel een clientregel is. Klik op OK.

Wanneer u een bericht wilt verzenden en de automatische CC-regel voor dit bericht wilt uitschakelen, past u de categorie toe op het bericht.

 1. Als een nieuw bericht opstellen, beantwoorden of doorsturen van een bericht, klikt u op het tabblad Opties , klikt u op Meer opties.

  Meer opties

 2. Klik op categorieënin het dialoogvenster Eigenschappen en klik vervolgens op Geen automatische Cc.

Tip: Gebruik de sneltoets voor de categorie als u een sneltoets hebt opgegeven tijdens het maken van de speciale categorie.

Wanneer u het bericht verzendt, wordt er niet automatisch een kopie naar anderen verzonden met de regel Automatische CC.

Naar boven

U moet eerst maken van een TE000127807 voor het automatisch verzenden van een Cc (carbon copy) van alle e-mailberichten die u verzendt.

Deze bepaalde regel zijn aangetroffen, wordt een regel aan de clientzijdegenoemd. Een regel aan de clientzijde werkt alleen op de computer waarop deze is gemaakt, en alleen wordt uitgevoerd als Outlook actief is. Als u een e-mailbericht verzenden met behulp van uw e-mailaccount op een andere computer, wordt de regel zou, niet vanaf de computer uitgevoerd totdat deze is gemaakt op deze computer. U moet deze dezelfde regel maken op elke computer waaruit u wilt gebruiken.

Maak de regel

 1. Klik in Mail in het menu Extra op Regels en waarschuwingen.

  Het menu Extra

 2. Klik op het tabblad E-mailregels op Nieuwe regel.

  Het dialoogvenster Regels en waarschuwingen

 3. Klik in het dialoogvenster Wizard Regels onder Beginnen met een lege regel op Berichten controleren na het verzenden en klik op Volgende.

 4. Klik op Volgende.

  Er verschijnt een bevestiging waarin wordt aangegeven dat deze regel wordt toegepast op elk bericht dat u verzendt. Klik op Ja.

 5. Schakel onder Stap 1: selecteer een of meerdere acties het selectievakje Bericht CC-en naar personen of distributielijst in.

  Het dialoogvenster Wizard Regels

 6. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel (klik op een onderstreepte waarde) op personen of een distributielijst.

 7. Klik in het dialoogvenster Regeladres op een naam of distributielijst en klik op Aan. Herhaal deze stap totdat alle namen en distributielijsten die u wilt toevoegen, zijn opgenomen in het vak Aan.

 8. Klik op OK.

 9. Klik in het dialoogvenster Wizard Regels op Volgende.

 10. Klik op Volgende.

 11. Typ onder Stap 1: geef een naam op voor deze regel een naam die u herkent voor deze regel.

  Het dialoogvenster Wizard Regels

 12. Klik op Voltooien.

Nu wordt elke keer dat u een bericht verzendt, of u nu een nieuw bericht, een antwoord of een bericht dat u doorstuurt, de lijsten voor personen of distributielijst die u hebt opgegeven in de regel automatisch worden toegevoegd als Cc-geadresseerden. Niet ziet u de namen van de personen of distributielijst lijsten in de Cc-regel als u het bericht opstelt, maar elke geadresseerde van het bericht deze namen ziet.

Naar boven

De regel uitschakelen

Als u niet automatisch een CC wilt verzenden, moet u eerst de regel uitschakelen.

 1. Klik in Mail in het menu Extra op Regels en waarschuwingen.

 2. Schakel op het tabblad E-mailregels onder Regel het selectievakje uit voor de regel die u eerder hebt gemaakt.

 3. Klik op OK.

  U kunt nu een bericht verzenden zonder dat er via de automatische CC-regel een kopie wordt verzonden naar andere personen of distributielijsten. De regel blijft uitgeschakeld totdat u teruggaat naar het dialoogvenster Regels en waarschuwingen en de regel weer inschakelt.

Tip: Zie de volgende sectie 'Een categorie gebruiken om de automatische CC uit te schakelen per bericht' als u deze regel snel voor één bericht wilt kunnen uitschakelen.

Een categorie gebruiken om de automatische CC uit te schakelen per bericht

Als u de nieuwe automatische CC-regel wilt kunnen uitschakelen voor één bericht zonder het dialoogvenster Regels en waarschuwingen te openen, gebruikt u de categoriefunctie in TE000130123 samen met de regel.

Bewerk de regel die u eerder hebt gemaakt, zodat er niet automatisch een kopie naar anderen wordt verstuurd via de CC-regel als u een opgegeven categorie aan het bericht toevoegt.

 1. Klik in Mail in het menu Extra op Regels en waarschuwingen.

 2. Klik op het tabblad E-mailregels op de regel die u eerder hebt gemaakt, klik op Regel wijzigen en klik op Regelinstellingen bewerken.

  Het dialoogvenster Regels en waarschuwingen

 3. Klik op Volgende bij de eerste twee stappen van de wizard Regels totdat u Zijn er uitzonderingen? ziet.

 4. Schakel onder Stap 1: selecteer een of meerdere uitzonderingen (indien nodig), het selectievakje behalve als dit is toegewezen aan categorie in.

 5. Klik onder Stap 2: bewerk de beschrijving van de regel (klik op een onderstreepte waarde) op categorie.

 6. Klik in het dialoogvenster Kleurcategorieën op Nieuw.

  Dialoogvenster Nieuwe categorie toevoegen

 7. Typ Geen automatische CC in het dialoogvenster Nieuwe categorie toevoegen in het vak Naam.

  U kunt ook een sneltoets toewijzen om deze categorie snel op een bericht toe te passen. Klik hiervoor op een optie in de lijstSneltoets.

 8. Klik op OK om de dialoogvensters Nieuwe categorie toevoegen en Kleurcategorieën te sluiten.

 9. Klik op Voltooien.

Wanneer u een bericht wilt verzenden en de automatische CC-regel voor dit bericht wilt uitschakelen, past u de categorie toe op het bericht.

 1. Klik op de Berichtopties Dialoogvensterweergave Bijschrift 4 wanneer een nieuw bericht opstellen, beantwoorden of doorsturen van een bericht, klikt u op het tabblad bericht in de groep Opties .

 2. Klik in het dialoogvenster Berichtopties op Categorieën en klik op Geen automatische CC.

Tip: Gebruik de sneltoets voor de categorie als u een sneltoets hebt opgegeven tijdens het maken van de speciale categorie.

Wanneer u het bericht verzendt, wordt er niet automatisch een kopie naar anderen verzonden met de regel Automatische CC.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×