Een kolom met getallen vermenigvuldigen met hetzelfde getal

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Stel dat u een kolom met getallen wilt vermenigvuldigen met hetzelfde getal in een andere cel. U kunt dit doen door in de formule $-symbolen toe te voegen aan het celadres van dat getal voordat u de formule kopieert.

In onderstaand voorbeeld van een tabel willen we alle getallen in kolom A vermenigvuldigen met het getal 3 in cel C2. De formule =A2*C2 levert het juiste resultaat (4500) op in cel B2. U kunt de formule echter niet omlaag kopiëren in kolom B, omdat de celverwijzing C2 wordt gewijzigd in C3, C4, enzovoort. Omdat die cellen geen gegevens bevatten, zal het resultaat in de cellen B3 tot en met B6 nul zijn.

Gegevens in kolom A, formules in kolom B en het getal 3 in cel C2

Als u alle getallen in kolom A met cel C2 wilt vermenigvuldigen, voegt u als volgt $-symbolen toe aan de celverwijzing: $C$2 (zie onderstaand voorbeeld).

Getallen in A, formule in kolom B met $-tekens en het getal 3 in kolom C

Aan het gebruik van het dollarteken ($) ziet Excel Online dat de verwijzing naar C2 ‘absoluut’ is. Als u de formule naar een andere cel kopieert, blijft de verwijzing naar cel C2 ongewijzigd.

De formule maken

  1. Typ in cel B2 een gelijkteken (=).

  2. Klik op cel A2 om de cel in de formule in te voeren.

  3. Voer een sterretje (*) in.

  4. Klik op cel C2 om de cel in de formule in te voeren.

  5. Typ nu een $-symbool vóór C en een $-symbool vóór 2: $C$2.

  6. Druk op Enter.

We gaan nu de formule op een gemakkelijke manier omlaag kopiëren nadat u in cel B2 op Enter hebt gedrukt.

  1. Selecteer cel B2.

  2. Dubbelklik op het kleine groene vierkantje in de rechterbenedenhoek van de cel.

De formule wordt tot en met cel B6 omlaag gekopieerd.

Een vierkant groen vakje in de rechterbenedenhoek van cel B2

Nadat de formule is gekopieerd, ziet u in kolom B de juiste resultaten.

Kolom A vermenigvuldigd met cel C2, met resultaten in kolom B

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×