Een kolom met getallen vermenigvuldigen met hetzelfde getal

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Stel dat u een kolom met getallen wilt vermenigvuldigen met hetzelfde getal in een andere cel. U kunt dit doen door in de formule $-symbolen toe te voegen aan het celadres van dat getal voordat u de formule kopieert.

In ons onderstaande voorbeeldtabel willen we vermenigvuldigen van alle getallen in kolom A door het getal 3 in cel C2. De formule = A2 * C2 krijgt het juiste resultaat (4500) in cel B2. Maar de formule omlaag in kolom B kopiëren werken niet, omdat de celverwijzing C2 wordt gewijzigd in C3, C4, enzovoort. Omdat er geen gegevens in die cellen, zijn het resultaat in cel B3 tot en met B6 nul.

Gegevens in kolom A, formules in kolom B en het getal 3 in cel C2

Als u wilt vermenigvuldigen alle getallen in kolom A met cel C2, voegt u $-symbolen toe aan de celverwijzing als volgt: $C$ 2, die u in het onderstaande voorbeeld kunt zien.

Getallen in A, formule in kolom B met $-tekens en het getal 3 in kolom C

Door het gebruik van $-symbolen weet Excel dat de verwijzing naar C2 een absolute verwijzing is. Dus als u de formule naar een andere cel kopieert, blijft de verwijzing naar C2 gehandhaafd. Maak de formule als volgt:

  1. Typ in cel B2 een gelijkteken (=).

  2. Klik op cel A2 om de cel in de formule in te voeren.

  3. Voer een sterretje (*) in.

  4. Klik op cel C2 om de cel in de formule in te voeren.

  5. Typ nu een $-symbool vóór C en een $-symbool vóór 2: $C$ 2.

  6. Druk op Enter.

Tip:  In plaats van het $-symbool te typen, kunt u de invoegpositie voor of na de celverwijzing die u absoluut wilt maken plaatsen en vervolgens op toets F4 drukken om de $-symbolen toe te voegen.

We gaan nu de formule op een gemakkelijke manier omlaag kopiëren nadat u in cel B2 op Enter hebt gedrukt.

  1. Selecteer cel B2.

  2. Dubbelklik op het kleine groene vierkantje in de rechterbenedenhoek van de cel.

De formule wordt tot en met cel B6 omlaag gekopieerd.

Een vierkant groen vakje in de rechterbenedenhoek van cel B2

Nadat de formule is gekopieerd, ziet u in kolom B de juiste resultaten.

Kolom A vermenigvuldigd met cel C2, met resultaten in kolom B

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×