Een kolom in een SharePoint-lijst of -bibliotheek maken

Een kolom in een SharePoint-lijst of -bibliotheek maken

Met behulp van SharePoint-kolommen kunt u gegevens in een lijst of bibliotheek groeperen, indelen en bijhouden. Kolommen typen bestaan uit één tekstregel, een vervolgkeuzelijst met opties, een getal dat wordt berekend op basis van andere kolommen, en een kolom waarmee u de naam van een persoon kunt selecteren.

Een kolom toevoegen aan een SharePoint Online-of SharePoint Server 2019-lijst of-bibliotheek

U kunt de meeste soorten kolommen toevoegen zonder uw lijst of bibliotheek te verlaten.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarin u de kolom wilt maken.

 2. Selecteer + kolom toevoegen of + aan de rechterkant van de laatste kolomnaam boven aan de lijst of bibliotheek.

  Opmerking: Ziet uw SharePoint scherm er anders uit dan in de voorbeelden? De beheerder kan de klassieke ervaring hebben ingesteld voor de lijst of documentbibliotheek, of u gebruikt een eerdere versie van SharePoint Server. Als dit het geval is, klikt u op het tabblad voor de bovenstaande SharePoint Server 2016 versie. Zie Welke versie van SharePoint gebruik ik?

 3. Kies in de vervolgkeuzelijst het gewenste type kolom.

 4. Typ in het deelvenster een kolom maken een titel of kolomkop in het veld naam .

  Het deelvenster een kolom maken
 5. Voer andere vereiste informatie in. Het aantal velden is afhankelijk van het kolomtype dat u hebt gekozen. Het bovenstaande voorbeeld is voor een numeriek veld.

 6. Klik op Opslaan.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarin u een kolom wilt maken.

 2. Selecteer in de weergave alle items of alle documenten van de lijst of bibliotheek waaraan u een kolom wilt toevoegen de optie kolom Pictogram kolom toevoegen toevoegen aan het einde van de rij met de koptekst en selecteer vervolgens meer....

 3. Typ in de sectie Naam en type de gewenste naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

  Het dialoogvenster Kolom maken

 4. Selecteer onder Het type informatie in deze kolom is welk type informatie in de kolom moet worden weergegeven. Zie Site column types and options (Sitekolomtypen en opties) voor meer informatie over kolomtypen.

 5. Typ in de sectie Aanvullende kolominstellingenin het vak Beschrijving een beschrijving zodat personen weten wat het doel van de kolom is en welke gegevens deze moet bevatten. Deze beschrijving is optioneel.

  Afhankelijk van het kolomtype dat u hebt geselecteerd, kunnen er meer opties worden weergegeven in de sectie Aanvullende kolominstellingen. Selecteer de gewenste instellingen. Zie Site column types and options (Sitekolomtypen en opties) voor meer informatie over kolominstellingen.

 6. U kunt validatie toevoegen om er zeker van te zijn dat de kolominvoer overeenkomt met wat u verwacht. Klik op Kolom valideren om de sectie uit te breiden en typ de Formule die u wilt gebruiken om de gegevens te valideren. U kunt een gebruikers bericht toevoegen waarmee wordt aangegeven welke geldige gegevens eruitzien als gebruikers hun geldige gegevens kunnen invoeren. Zie Voorbeelden van veelgebruikte formules in SharePoint-lijsten voor informatie over validatie en formulesyntaxis.

  Dialoogvenster Kolom valideren met velden ingevuld met voorbeeldgegevens

  De sectie Kolomvalidatie is niet voor alle typen kolommen beschikbaar.

 7. Selecteer OK om op te slaan.

 1. Selecteer op de startpagina instellingen Knop Instellingen van SharePoint Online en klik op site-instellingen. Als u site- instellingenniet ziet, klikt u op sitegegevens en klikt u vervolgens op Alle site-instellingen weergeven. Voor sommige pagina's moet u de site-inhoudselecteren en vervolgens site-instellingen.

 2. Selecteer op de pagina Site-instellingen onder Web Designer-galerieënde optie site kolommen.

  Optie Sitekolom op de sitepagina Instellingen
 3. Selecteer makenop de pagina site kolommen .

  De knop Maken op de pagina Sitekolommen
 4. Typ in de sectie Naam en type de gewenste naam in het vak Kolomnaam.

 5. Selecteer het type gegevens dat u in de kolom wilt opslaan.

  Zie Site column types and options (Sitekolomtypen en opties) voor meer informatie over kolomtypen.

 6. In de sectie Groep selecteert u de bestaande groep waarin u de nieuwe sitekolom opslaat of maakt u een nieuwe groep om de kolom in op te slaan.

  De lijst met bestaande groepen kan variëren per versie van SharePoint en welke groepen zijn toegevoegd.

 7. In de sectie Aanvullende kolominstellingen selecteert u de gewenste aanvullende kolominstellingen. De opties die in deze sectie beschikbaar zijn, verschillen afhankelijk van het type kolom dat u selecteert in de sectie Naam en type.

  Zie Site column types and options (Sitekolomtypen en opties) voor meer informatie over kolominstellingen.

 8. Selecteer OK.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek waarin u de kolom wilt maken.

  Als de naam van uw lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven op een pagina, selecteert u instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. >site-inhouden selecteert u de naam van de lijst of bibliotheek.

 2. Selecteer instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. lijst instellingen of Bibliotheekinstellingen.

  Menu Instellingen met Bibliotheekinstellingen geselecteerd
 3. Schuif op de pagina instellingen omlaag naar de sectie kolommen en selecteer vervolgens toevoegen vanuit bestaande sitekolommen.

  Close-up van koppeling Bestaande kolom toevoegen op pagina Instellingen
 4. Ga op de pagina Kolommen toevoegen vanuit sitekolommen naar de sectie Kolommen selecteren en selecteer in de vervolgkeuzelijst Sitekolommen selecteren uit de groep sitekolommen waaruit u wilt kiezen.

  Pagina voor het toevoegen van bestaande kolommen waarvan drie geselecteerd

  Wanneer u een kolomgroep selecteert in de lijst, worden de beschikbare sitekolommen weergegeven in de lijst Beschikbare sitekolommen.

  Opmerking: De lijst Beschikbare sitekolommen wordt standaard op Alle groepen ingesteld, maar u kunt het aantal velden beperken door de groepen te kiezen die mogelijk datgene bevatten waar u naar op zoek bent. Bijvoorbeeld primaire documentkolommen of aangepaste kolommen.

 5. Selecteer de sitekolommen die u wilt toevoegen, en klik op Toevoegen. De kolommen worden weergegeven in de keuzelijst Toe te voegen kolommen. Als u de kolom wilt toevoegen aan de standaardweergave die personen op uw site automatisch te zien krijgen wanneer ze voor het eerst een lijst of bibliotheek openen, moet u zorgen dat Toevoegen aan standaardweergave is geselecteerd. Enkele lijsten, zoals de takenlijst, bevatten ook de optie Toevoegen aan alle inhoudstypen die standaard is geselecteerd. Als u de kolom wilt toevoegen aan alle inhoudstypen, zorgt u ervoor dat Toevoegen aan alle inhoudstypen geselecteerd blijft.

  Afhankelijk van het type lijst of bibliotheek, kunnen er meer instellingen beschikbaar zijn in de sectie Opties. Selecteer de gewenste opties.

 6. Selecteer OK om op te slaan.

Een kolom maken in een lijst of bibliotheek van SharePoint Server 2016 of van SharePoint Server 2013

 1. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de naam ervan op de pagina of onder Snel starten.

  Als de naam van de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven op een pagina, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen , Site-inhoud en vervolgens op de naam van de lijst of bibliotheek.

 2. Klik op het lint op het tabblad Lijst of Bibliotheek.

  Tabbladen Bibliotheek en Bladeren op het lint
 3. Klik in de groep Weergaven beheren op Kolom maken.

  Koppeling voor het maken van een kolom in een SharePoint Online-bibliotheek
 4. Typ in de sectie Naam en type de gewenste naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

  Het dialoogvenster Kolom maken

 5. Selecteer onder Het type informatie in deze kolom is welk type informatie in de kolom moet worden weergegeven. Zie Site column types and options (Sitekolomtypen en opties) voor meer informatie over kolomtypen.

 6. Typ in de sectie Aanvullende kolominstellingenin het vak Beschrijving een beschrijving zodat personen weten wat het doel van de kolom is en welke gegevens deze moet bevatten. Deze beschrijving is optioneel.

  Afhankelijk van het kolomtype dat u hebt geselecteerd, kunnen er meer opties worden weergegeven in de sectie Aanvullende kolominstellingen. Selecteer de gewenste instellingen. Zie Site column types and options (Sitekolomtypen en opties) voor meer informatie over kolominstellingen.

 7. U kunt validatie toevoegen om er zeker van te zijn dat de kolominvoer overeenkomt met wat u verwacht. Klik op Kolom valideren om de sectie uit te breiden en typ de Formule die u wilt gebruiken om de gegevens te valideren. U kunt een gebruikers bericht toevoegen waarmee wordt aangegeven welke geldige gegevens eruitzien als gebruikers hun geldige gegevens kunnen invoeren. Zie Voorbeelden van veelgebruikte formules in SharePoint-lijsten voor informatie over validatie en formulesyntaxis.

  Dialoogvenster Kolom valideren met velden ingevuld met voorbeeldgegevens

  De sectie Kolomvalidatie is niet voor alle typen kolommen beschikbaar.

 8. Klik op OK om op te slaan.

 1. Klik op de startpagina van uw portalsite op Instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Web Designer-galerieën op Sitekolommen.

  Optie Sitekolom op de sitepagina Instellingen
 3. Klik op de pagina Sitekolommen op Maken .

  De knop Maken op de pagina Sitekolommen
 4. Typ in de sectie Naam en type de gewenste naam in het vak Kolomnaam.

 5. Selecteer het type gegevens dat u in de kolom wilt opslaan.

  Zie Site column types and options (Sitekolomtypen en opties) voor meer informatie over kolomtypen.

 6. In de sectie Groep selecteert u de bestaande groep waarin u de nieuwe sitekolom opslaat of maakt u een nieuwe groep om de kolom in op te slaan.

  De lijst met bestaande groepen kan variëren per versie van SharePoint en welke groepen zijn toegevoegd.

 7. In de sectie Aanvullende kolominstellingen selecteert u de gewenste aanvullende kolominstellingen. De opties die in deze sectie beschikbaar zijn, verschillen afhankelijk van het type kolom dat u selecteert in de sectie Naam en type.

  Zie Site column types and options (Sitekolomtypen en opties) voor meer informatie over kolominstellingen.

 8. Klik op OK.

 1. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de naam ervan op de pagina of onder Snel starten.

  Als de naam van de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven op een pagina, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen , Site-inhoud en vervolgens op de naam van de lijst of bibliotheek.

  Pagina Site-inhoud met geselecteerde lijst
 2. Klik op het lint op het tabblad Lijst of Bibliotheek.

  Tabblad Lijst geselecteerd op lint
 3. Klik in de groep Instellingen op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

  Knoppen op het lint voor SharePoint-bibliotheekinstellingen

 4. Schuif in de pagina Instellingen naar beneden naar de sectie Kolommen en klik vervolgens op Toevoegen vanuit bestaande sitekolommen.

  Close-up van koppeling Bestaande kolom toevoegen op pagina Instellingen
 5. Ga op de pagina Kolommen toevoegen vanuit sitekolommen naar de sectie Kolommen selecteren en selecteer in de vervolgkeuzelijst Sitekolommen selecteren uit de groep sitekolommen waaruit u wilt kiezen.

  Pagina voor het toevoegen van bestaande kolommen waarvan drie geselecteerd

  Opmerking: De lijst Beschikbare sitekolommen wordt standaard op Alle groepen ingesteld, maar u kunt het aantal velden beperken door de groepen te kiezen die mogelijk datgene bevatten waar u naar op zoek bent. Bijvoorbeeld primaire documentkolommen of aangepaste kolommen.

  Wanneer u een kolomgroep selecteert in de lijst, worden de beschikbare sitekolommen weergegeven in de lijst Beschikbare sitekolommen.

  Kolommen toevoegen vanuit sitekolommen

 6. Selecteer de sitekolommen die u wilt toevoegen, en klik op Toevoegen. De kolommen worden weergegeven in de keuzelijst Toe te voegen kolommen. Als u de kolom wilt toevoegen aan de standaardweergave die personen op uw site automatisch te zien krijgen wanneer ze voor het eerst een lijst of bibliotheek openen, moet u zorgen dat Toevoegen aan standaardweergave is geselecteerd. Enkele lijsten, zoals de takenlijst, bevatten ook de optie Toevoegen aan alle inhoudstypen die standaard is geselecteerd. Als u de kolom wilt toevoegen aan alle inhoudstypen, zorgt u ervoor dat Toevoegen aan alle inhoudstypen geselecteerd blijft.

  Afhankelijk van het type lijst of bibliotheek, kunnen er meer instellingen beschikbaar zijn in de sectie Opties. Selecteer de gewenste opties.

 7. Klik op OK om op te slaan.

Een kolom maken in een SharePoint Server 2010-lijst of -bibliotheek

De volgende procedure begint vanaf de pagina met de lijst of bibliotheek waaraan u de kolom wilt toevoegen.

 1. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de naam ervan onder Snel starten. Als de naam van de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Siteacties menu siteacties , klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens op de naam van de lijst of bibliotheek.

 2. Klik op het lint op het tabblad Lijst of Bibliotheek. De naam van het tabblad is afhankelijk van het lijst- of bibliotheektype. Als uw lijst bijvoorbeeld een agenda is, is de naam van het tabblad Agenda.

 3. Klik in de groep Weergaven beheren op Kolom maken.

 4. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster Lijst maken:

  het dialoogvenster kolom maken

  1. Typ in de sectie Naam en type de gewenste naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

  2. Selecteer onder Het type informatie in deze kolom is welk type informatie in de kolom moet worden weergegeven. Zie Site column types and options (Sitekolomtypen en opties) voor meer informatie over kolomtypen.

  Opmerking: Afhankelijk van het type kolom dat u selecteert, is het mogelijk dat u het type van de kolom niet meer kunt wijzigen nadat u de kolom hebt gemaakt.

 5. Typ in de sectie Aanvullende kolominstellingenin het vak Beschrijving een beschrijving zodat personen weten wat het doel van de kolom is en welke gegevens deze moet bevatten. Deze beschrijving is optioneel.

  Afhankelijk van het kolomtype dat u hebt geselecteerd, kunnen er meer opties worden weergegeven in de sectie Aanvullende kolominstellingen. Selecteer de gewenste instellingen.

 6. Als u de kolom wilt toevoegen aan de standaardweergave die mensen op uw site automatisch te zien krijgen wanneer ze voor het eerst een lijst of bibliotheek openen, moet u zorgen dat Toevoegen aan standaardweergave is geselecteerd.

  Als u de gegevens in de kolom wilt valideren, typt u in het gedeelte Kolom valideren de Formule die u wilt gebruiken om de gegevens te valideren en typt u het Gebruikersbericht dat u wilt weergeven om gebruikers te helpen geldige gegevens in te voeren. Het gedeelte Kolom valideren is niet voor elk type kolom beschikbaar.

 7. Klik op OK.

 1. Klik op Siteacties menu siteacties en vervolgens op Site-instellingen.

  Site-instellingen in het menu Siteacties
 2. Ga naar de pagina Site-instellingen en klik onder Galerieën op Sitekolommen.

  Optie Sitekolom op de sitepagina Instellingen
 3. Klik op de pagina Sitekolommen op Maken .

  De knop Maken op de pagina Sitekolommen
 4. Typ in de sectie Naam en type de gewenste naam in het vak Kolomnaam.

 5. Selecteer het type gegevens dat u in de kolom wilt opslaan.

  Zie Site column types and options (Sitekolomtypen en opties) voor meer informatie over kolomtypen.

 6. In de sectie Groep selecteert u de bestaande groep waarin u de nieuwe sitekolom opslaat of maakt u een nieuwe groep om de kolom in op te slaan.

  De lijst met bestaande groepen kan variëren per versie van SharePoint Server en welke groepen zijn toegevoegd.

 7. In de sectie Aanvullende kolominstellingen selecteert u de gewenste aanvullende kolominstellingen. De opties die in deze sectie beschikbaar zijn, verschillen afhankelijk van het type kolom dat u selecteert in de sectie Naam en type.

  Zie Site column types and options (Sitekolomtypen en opties) voor meer informatie over kolominstellingen.

 8. Klik op OK.

 1. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de naam ervan onder Snel starten.

  Als de naam van de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Siteacties menu siteacties , klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens op de naam van de lijst of bibliotheek.

 2. Klik op het lint op het tabblad Lijst of Bibliotheek. De naam van het tabblad is afhankelijk van het lijst- of bibliotheektype. Als uw lijst bijvoorbeeld een agenda is, is de naam van het tabblad Agenda.

 3. Klik in de groep Instellingen op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

  Lijstinstellingen

 4. Schuif op de pagina Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen omlaag naar de sectie Kolommen, klik op Toevoegen vanuit bestaande sitekolommen.

  Close-up van koppeling Bestaande kolom toevoegen op pagina Instellingen
 5. Ga op de pagina kolommen uit site kolommen naar de sectie kolommen selecteren en selecteer een kolom in de lijst beschikbare site kolommen en klik op toevoegen.

  Wanneer u een kolom selecteert in Beschikbare sitekolommen, worden de groep waarin de kolom zich bevindt en een beschrijving weergegeven, als deze beschikbaar zijn.

  Sitekolom toevoegen

  Opmerking: De lijst Beschikbare sitekolommen wordt standaard op Alle groepen ingesteld, maar u kunt het aantal velden beperken door de groepen te kiezen die mogelijk datgene bevatten waar u naar op zoek bent. Bijvoorbeeld primaire documentkolommen of aangepaste kolommen.

 6. Als u de kolom wilt toevoegen aan de standaardweergave die mensen op uw site automatisch te zien krijgen wanneer ze voor het eerst een lijst of bibliotheek openen, moet u zorgen dat Toevoegen aan standaardweergave is geselecteerd.

  Afhankelijk van het type lijst of bibliotheek, kunnen er meer instellingen beschikbaar zijn in de sectie Opties. Selecteer de gewenste opties.

 7. Klik op OK.

U kunt de instellingen voor een kolom wijzigen, bijvoorbeeld de naam van de kolom. Afhankelijk van het type kolom en het type lijst, kunt u ook aanvullende wijzigingen aanbrengen, zoals hoeveel tekst een gebruiker kan invoeren. Programma's zoals SharePoint Designer 2010 bieden vaak nog meer opties voor het wijzigen van kolommen, zoals de mogelijkheid om de kolombreedte op te geven.

 1. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de naam ervan onder Snel starten.

  Als de naam van uw lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Siteacties menu siteacties , klikt u op Alle site-inhoud weergeven en klikt u vervolgens op de naam van uw lijst of bibliotheek.

 2. Klik op het lint op het tabblad Lijst of Bibliotheek. De naam van het tabblad is afhankelijk van het lijst- of bibliotheektype. Als uw lijst bijvoorbeeld een agenda is, is de naam van het tabblad Agenda.

 3. Klik in de groep Instellingen op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

  Lijstinstellingen

 4. Klik op de pagina Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen in het gedeelte Kolommen op de naam van de kolom die u wilt wijzigen.

  het gedeelte kolommen van de lijstinstellingen

 5. Wijzig de gewenste instellingen en klik op OK.

Een kolom maken in een SharePoint Server 2007-lijst of -bibliotheek

Opmerking: De volgende procedure begint op de lijst- of bibliotheekpagina waaraan u de kolom wilt toevoegen. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de naam ervan onder Snel starten. Als de naam van de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en klikt u vervolgens op de naam van de lijst of bibliotheek.

 1. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de betreffende naam onder Snel starten. Als de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Siteacties menu siteacties , klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens op de naam van de lijst of bibliotheek.

  Menu Siteacties met Alle site-inhoud weergeven gemarkeerd
 2. Klik in het menu instellingen menuafbeelding op kolom maken.

 3. Typ in de sectie Naam en type de gewenste naam in het vak Kolomnaam.

  Voer een naam voor de kolom in het naamveld in
 4. Selecteer onder Het type informatie in deze kolom is welk type informatie in de kolom moet worden weergegeven. Zie Site column types and options (Sitekolomtypen en opties) voor meer informatie over kolomtypen.

 5. Typ in de sectie Aanvullende kolominstellingenin het vak Beschrijving een beschrijving zodat personen weten wat het doel van de kolom is en welke gegevens deze moet bevatten. Deze beschrijving is optioneel.

  extra instellingen toevoegen op de pagina Kolom maken
 6. Afhankelijk van het kolomtype dat u hebt geselecteerd, kunnen er meer opties worden weergegeven in de sectie Aanvullende kolominstellingen. Selecteer de gewenste instellingen.

 7. Als u de kolom wilt toevoegen aan de standaardweergave die mensen op uw site automatisch te zien krijgen wanneer ze voor het eerst een lijst of bibliotheek openen, klikt u op Toevoegen aan standaardweergave.

 8. Klik op OK.

U kunt de instellingen voor een kolom wijzigen, bijvoorbeeld de naam van de kolom. Afhankelijk van het type kolom en het type lijst, kunt u ook aanvullende wijzigingen aanbrengen, zoals hoeveel tekst een gebruiker mag invoeren.

 1. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de naam ervan onder Snel starten.

  Als de naam van de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en klikt u vervolgens op de naam van de lijst of bibliotheek.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer in het menuafbeelding menu instellingen de optie lijst instellingen of de gewenste instellingen.

  • Klik op een blogsite onder Beheerkoppelingen op Berichten beheren om de berichtenlijst weer te geven. Klik in het menu Instellingen op Lijstinstellingen.

 3. Klik onder Kolommen op de naam van de kolom die u wilt wijzigen.

 4. Wijzig de gewenste instellingen en klik op OK.

Opmerking: U kunt opgeven dat een kolom wordt geïndexeerd, zodat u sneller heen en weer kunt schakelen tussen weergaven van lijsten of bibliotheken met meerdere mappen. Als u de instellingen voor een lijst of bibliotheek op de hoofdpagina voor het aanpassen van instellingen wilt weergeven, klikt u op Geïndexeerde kolommen. Selecteer de kolom die u wilt indexeren en klik vervolgens op OK. Zie Grote lijsten en bibliotheken beheren in SharePoint voor meer informatie over indexen .

Een sitekolom is een herbruikbare kolomdefinitie, of sjabloon, die u kunt toewijzen aan meerdere lijsten op meerdere SharePoint-sites. Sitekolommen zijn handig als uw organisatie een aantal consistente instellingen voor lijsten en bibliotheken wil vastleggen. U kunt de instellingen met meerdere lijsten en bibliotheken delen, zodat u die instellingen niet steeds opnieuw hoeft te maken.

 1. Klik op de startpagina van de portalsite op Siteacties, wijs naar Site-instellingen en klik vervolgens op Alle site-instellingen wijzigen.

  Optie Alle site-instellingen wijzigen onder Site-instellingen
 2. Ga naar de pagina Site-instellingen en klik onder Galerieën op Sitekolommen.

 3. Klik in de galerie Sitekolom op Maken.

 4. Typ in de sectie Naam en type de gewenste naam in het vak Kolomnaam.

  Voer een naam voor de kolom in het naamveld in
 5. Selecteer onder Het type informatie in deze kolom is welk type informatie in de kolom moet worden weergegeven.

  Zie Site column types and options (Sitekolomtypen en opties) voor meer informatie over kolomtypen.

 6. In de sectie Groep selecteert u de bestaande groep waarin u de nieuwe sitekolom opslaat of maakt u een nieuwe groep om de kolom in op te slaan.

  De lijst met bestaande groepen kan variëren per versie van SharePoint en welke groepen zijn toegevoegd.

  In de volgende tabel worden de groepen beschreven die standaard beschikbaar zijn.

  Selecteer dit

  Om dit weer te geven

  Basiskolommen

  Kolommen die handig zijn in vele soorten lijsten of bibliotheken.

  Primaire kolommen voor personen en gebeurtenissen

  Kolommen die handig zijn in lijsten met contactpersonen en gebeurtenissen. Deze kolommen worden doorgaans gebruikt voor het synchroniseren van metagegevens van programma's voor contactpersonen van klanten en agendagebeurtenissen, zoals Microsoft Outlook.

  Primaire documentkolommen

  Standaard documentkolommen uit de reeks primaire Microsoft Office-eigenschappen en de Dublin Core Metadata Set.

  Primaire kolommen voor actie-items en taken

  Kolommen die handig zijn in lijsten met taken en actie-items. Deze kolommen worden doorgaans gebruikt voor het synchroniseren van metagegevens van programma's die werken met actie-items en taken, zoals Office Outlook.

  Aangepaste kolommen

  Kolommen die u toevoegt en die passen bij het doel van uw lijst of bibliotheek.

  Uitgebreide kolommen

  Een reeks kolommen voor speciale doeleinden.

  Key Performance Indicators

  Kolommen die handig zijn voor het weergeven van gegevens over KPI's (Key Performance Indicators).

  Kolommen voor pagina-indeling.

  Kolommen die heel handig informatie over de pagina-indeling kunnen bevatten.

  Publicatiekolommen

  Kolommen die heel handig informatie over het publiceren kunnen bevatten.

  Rapporten

  Kolommen die handig zijn voor het maken van rapporten.

 7. Typ in de sectie Aanvullende kolominstellingenin het vak Beschrijving een beschrijving zodat personen weten wat het doel van de kolom is en welke gegevens deze moet bevatten. Deze beschrijving is optioneel.

  extra instellingen toevoegen op de pagina Kolom maken
 8. Afhankelijk van het kolomtype dat u hebt geselecteerd, kunnen er meer opties worden weergegeven in de sectie Aanvullende kolominstellingen. Selecteer de gewenste instellingen.

 9. Klik op OK.

U kunt meer doen met kolommen

We zijn erg geïnteresseerd!

Was dit artikel nuttig? Als dat het geval is, laat het ons dan weten onder aan deze pagina. Laat ons weten wat er verwarrend is of ontbreekt. Als u hier terecht bent gekomen na een zoekactie en u niet de informatie hebt gevonden die u zocht, laat ons dan weten waarnaar u op zoek was. Vermeld de versie van SharePoint, van het besturingssysteem en de van de browser die u gebruikt. Wij gebruiken uw feedback om de stappen te controleren en dit artikel bij te werken.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×