Een keuzelijst, vervolgkeuzelijst of keuzelijst met invoervak vullen met waarden uit een SQL Server-database

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt de waarden voor een keuzelijst, vervolgkeuzelijst of keuzelijst met invoervak ophalen uit een Microsoft SQL Server-database via een gegevensverbinding voor query's.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

Stap 1: Een gegevensverbinding voor query's toevoegen

Stap 2: Configureer het besturingselement

Overzicht

Een keuzelijst, vervolgkeuzelijst of keuzelijst met invoervak geven items weer die gebruikers kunnen selecteren wanneer ze formulieren invullen die op uw formuliersjabloon zijn gebaseerd. U kunt deze besturingselementen zodanig configureren dat de gegevens van een secundaire gegevensverbinding met een Microsoft SQL Server-database worden weergegeven. Een secundaire gegevensverbinding is een gegevensverbinding met een externe gegevensbron die u aan een formuliersjabloon toevoegt. Gebruikers die formulieren op basis van deze formuliersjabloon invullen, kunnen op die manier gegevens van een externe gegevensbron (zoals een webservice) opvragen of bij een externe gegevensbron indienen.

Wanneer u een secundaire gegevensverbinding die de gegevens van de query's aan uw formulier toevoegt, Microsoft Office InfoPath een secundaire gegevensbron met gegevensvelden en groepen gemaakt die met de manier waarop de gegevens overeenkomt toevoegt wordt opgeslagen in de database. De query-gegevensverbinding formule gegevens worden opgehaald uit de webservice en slaat die gegevens in de secundaire gegevensbron van het formulier. Standaard is de gegevens in de secundaire gegevensbron beschikbaar alleen terwijl gebruikers zijn verbonden met een netwerk. U kunt de secundaire gegevensverbinding om op te slaan van de resultaten van de query op uw computer, zodat ze toegang tot de gegevens hebben wanneer hun formulier niet met een netwerk verbonden is.

Opmerking over de beveiliging: Als u een secundaire gegevensverbinding gebruikt om gevoelige gegevens op te halen uit een externe gegevensbron, kunt u deze functie uitschakelen om onbevoegd gebruik van de gegevens te voorkomen voor het geval de computer verloren of gestolen wordt. Wanneer u deze functie uitschakelt, zijn de gegevens alleen beschikbaar als de gebruiker verbinding heeft met het netwerk.

Omdat de gegevensstructuur in de secundaire gegevensbron overeen moet komen met de manier waarop gegevens in de databasetabellen zijn opgeslagen, kunt u bestaande velden of groepen in de secundaire gegevensbron niet wijzigen. Zie het gedeelte Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over gegevensverbindingen en gegevensbronnen.

Naar boven

Voordat u begint

Voordat u de waarden uit een SQL Server-database kunt gebruiken voor een besturingselement op uw formuliersjabloon, hebt u de volgende informatie van uw databasebeheerder nodig:

 • De naam van de server met de database die u wilt gebruiken met deze formuliersjabloon.

 • De naam van de database die u wilt gebruiken met deze formuliersjabloon.

 • De verificatie die wordt vereist voor de database. Er kan gebruik worden gemaakt van de Microsoft Windows-verificatie of de SQL Server-verificatie om de toegang van gebruikers tot de database te bepalen.

 • De naam van de tabel met de gegevens die u naar het formulier wilt verzenden. Dit is de primaire tabel. Als u meerdere tabellen in de database wilt gebruiken, moet u beschikken over de namen van de andere, onderliggende tabellen. U moet tevens beschikken over de namen van de velden in de onderliggende tabellen die gekoppeld zijn aan de velden in de primaire tabel.

 • Toestemming voor het opslaan van de queryresultaten in het formulier voor gebruik offline.

Naar boven

Stap 1: een gegevensverbinding voor query's toevoegen

Als u een bestaande gegevensverbinding voor query's die u in de formuliersjabloon gebruiken kunt niet hebt, volgt u deze stappen om een secundaire gegevensverbinding toevoegen aan de formuliersjabloon die gegevens query's. Als de formuliersjabloon al een secundaire gegevensverbinding die u kunt gebruiken, kunt u dit gedeelte overslaan en Ga naar stap 2: het besturingselement configureren.

 1. Klik in het menu Hulpmiddelen op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Gegevensverbindingen op Toevoegen.

 3. Klik in de wizard Gegevensverbinding op Nieuwe verbinding maken, klik op Ontvangen en klik op Volgende.

 4. Klik op de volgende pagina van de wizard op Database (alleen Microsoft SQL Server of Microsoft Office Access) en klik op Volgende.

 5. Klik op de volgende pagina van de wizard op Database selecteren.

 6. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op Nieuwe bron.

 7. Klik op de volgende pagina van de wizard in de lijst Met welk type gegevensbron wilt u verbinding maken? op Microsoft SQL Server en klik vervolgens op Volgende.

 8. Typ in het vak Servernaam de naam van de server met de SQL Server-database.

 9. Voer een van de volgende handelingen uit bij Aanmeldingsreferenties:

  • Als de database op basis van de referenties in een Microsoft Windows-netwerk bepaalt wie toegang heeft, klikt u op Windows-verificatie gebruiken.

  • Als de database op basis van een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord dat u ontvangt van de databasebeheerder bepaalt wie toegang heeft, klikt u op De volgende gebruikersnaam en het volgende wachtwoord gebruiken en typt u vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord in de vakken Gebruikersnaam en Wachtwoord.

 10. Klik op Volgende.

 11. Klik in de lijst Selecteer de database die de gegevens bevat die u wilt op de naam van de database die u wilt gebruiken. Klik op Verbinding maken met een bepaalde tabel, klik op de naam van de primaire tabel en klik op Volgende.

 12. Typ op de volgende pagina van de wizard in het vak Bestandsnaam een naam voor het bestand waarin de informatie over de gegevensverbinding wordt opgeslagen en klik op Voltooien om deze instellingen op te slaan.

  Als u andere tabellen wilt gebruiken in de gegevensverbinding voor query's, kunt u de andere tabellen toevoegen op deze pagina van de wizard.

  Andere tabellen toevoegen

  1. Klik op Tabel toevoegen.

  2. Klik in het dialoogvenster Tabel of query toevoegen op de naam van de onderliggende tabel en klik op Volgende. InfoPath probeert de relaties in te stellen door veldnamen in beide tabellen aan elkaar te koppelen. Als u de voorgestelde relatie niet wilt gebruiken, selecteert u de relatie en klikt u vervolgens op Relatie verwijderen. Als u een relatie wilt toevoegen, klikt u op Relatie toevoegen. Klik in het dialoogvenster Relatie toevoegen op de naam van elk gerelateerd veld in de desbetreffende kolom en klik vervolgens op OK.

  3. Klik op Voltooien.

  4. Als u nog meer onderliggende tabellen wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

 13. Klik op Volgende.

 14. Als u de resultaten van de query in de formuliersjabloon wilt opslaan, schakelt u het selectievakje Een kopie van de gegevens opslaan in de formuliersjabloon in. Door dit selectievakje in te schakelen worden de queryresultaten opgeslagen in de formuliersjabloon. Omdat de gegevens worden opgeslagen in de formuliersjabloon, zijn de gegevens beschikbaar in de formulieren die de gebruikers invullen, zelfs als hun computers niet zijn verbonden met een netwerk.

  Opmerking over de beveiliging: Wanneer u dit selectievakje inschakelt worden de resultaten van de query in de formuliersjabloon opgeslagen. Als de gegevens worden opgeslagen in de formuliersjabloon, zijn deze beschikbaar in de formulieren die gebruikers invullen, ook als hun computers niet met een netwerk verbonden zijn. Als u via deze gegevensverbinding vertrouwelijke gegevens opvraagt, kunt u deze functie beter uitschakelen voor het geval de computer verloren of gestolen wordt.

 15. Klik op Volgende.

 16. Typ op de volgende pagina van de wizard een beschrijvende naam voor deze secundaire gegevensverbinding. Als u telkens wanneer het formulier wordt geopend automatisch gegevens wilt ontvangen, schakelt u het selectievakje Automatisch gegevens ophalen wanneer het formulier wordt geopend in.

Naar boven

Stap 2: het besturingselement configureren

 1. Als de formuliersjabloon meerdere weergaven heeft, klikt u op de naam van de weergave in het menu Beeld om te gaan naar de weergave met het besturingselement waar u de gegevens uit de secundaire gegevensbron weergeven.

 2. Dubbelklik op de keuzelijst, vervolgkeuzelijst of keuzelijst met invoervak die u wilt vullen.

 3. Klik op het tabblad Gegevens.

 4. Klik onder Items in keuzelijst op Waarden opzoeken in een externe gegevensbron.

 5. Klik in de lijst Gegevensbron op de gegevensbron die u wilt gebruiken.

 6. Klik op XPath selecteren Knopafbeelding naast het vak Items.

 7. Geef in het dialoogvenster Een veld of groep selecteren op welke gegevens de gebruiker krijgt te zien en welke gegevens worden ingediend bij de externe gegevensbron door een van de volgende handelingen te verrichten.

  Instellen dat de gegevens die de gebruiker ziet de gebruiker indient dezelfde gegevens

  • Klik op een veld en klik vervolgens op OK.

  Opgeven dat de gegevens die de gebruiker ziet verschilt van de gegevens die de gebruiker indient

  Opmerking: In dit scenario zijn de gegevens die de gebruiker krijgt te zien afkomstig van een van de velden in de groep en zijn de gegevens die de gebruiker indient afkomstig uit een ander veld in dezelfde groep.

  1. Klik op een groep en klik vervolgens op OK.

  2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van besturingselementen op XPath selecteren Knopafbeelding naast het vak waarde .

  3. Klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op een veld dat gegevens bevat die de gebruiker bij de externe gegevensbron zal indienen en klik vervolgens op OK.

  4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van besturingselement op XPath selecteren Knopafbeelding naast het vak weergavenaam .

  5. Klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op een veld met de gegevens die in het besturingselement zullen verschijnen en klik op OK.

 8. Als het veld in het vak Weergavenaam waarden met gelijkaardige weergavenamen heeft, en u wilt alleen unieke namen weergeven, dan schakelt u het selectievakje Alleen items met unieke weergavenaam weergeven in.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×