Een keuzelijst met invoervak toevoegen aan een weergave in een Access-app

Belangrijk    Microsoft raadt het maken en gebruiken van Access-web-apps in SharePoint niet langer aan. Als alternatief kunt u overwegen om Microsoft PowerApps te gebruiken voor het bouwen van zakelijke oplossingen zonder code voor het web en mobiele apparaten.

In Access-web-apps kunt u een besturingselement voor een keuzelijst met invoervak gebruiken zodat personen waarden uit een vervolgkeuzelijst kunnen kiezen. Als u een vervolgkeuzelijst gebruikt in plaats van een leeg tekstvak, kunnen gegevens sneller en nauwkeuriger worden ingevoerd.

Als u in het hier weergegeven voorbeeld in het besturingselement voor de keuzelijst met invoervak 2nd Contact (2e contactpersoon) klikt, verschijnt er een vervolgkeuzelijst met namen.

Keuzelijst met invoervak in een weergave

Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op Access-bureaubladdatabases. Zie Een Access-formulier maken voor meer informatie over het maken van besturingselementen in formulieren in bureaubladdatabases.

Opmerking: In keuzelijsten met invoervak in Access-web-apps kunnen maximaal 500 items in de vervolgkeuzelijst worden weergegeven.

Een keuzelijst met invoervak toevoegen aan een weergave

Als u een besturingselement voor een keuzelijst met invoervak wilt toevoegen, bewerkt u de weergave in Access en voegt u een besturingselement voor een keuzelijst met invoervak toe vanuit de galerie Besturingselementen.

 1. Start Access en open de web-app.

 2. Klik op de naam van het tabelbijschrift in de Tabelselector in het linkerdeelvenster en klik vervolgens op de weergave in de Weergaveselector.

  In het voorbeeld hier is Tasks (Taken) de tabel en List (Lijst) de weergave waaraan u de keuzelijst met invoervak gaat toevoegen.

  De tabel Taken en de weergave Lijst in het app-ontwerp

 3. Klik op Bewerken in het midden van het scherm om de weergave te openen in de ontwerpmodus.

 4. Klik onder Weergave op Ontwerpen > Keuzelijst met invoervak.

  Het besturingselement Keuzelijst met invoervak

 5. Verplaats de nieuwe keuzelijst naar de gewenste positie.

 6. Voeg desgewenst een label toe door op de labelknop te klikken in de galerie Besturingselementen en plaats het label naast de keuzelijst met invoervak. Voer een bijschrift in met uitleg over het gebruik van het besturingselement voor de keuzelijst met invoervak.

 7. Klik op het besturingselement voor de keuzelijst met invoervak dat u eerder in het ontwerpraster hebt toegevoegd en klik vervolgens op het pictogram Gegevens naast het besturingselement voor de keuzelijst met invoervak om de bijbehorende eigenschappenopties weer te geven. Gebruik dit venster om de keuzelijst te koppelen aan een gegevensbron.

  Eerste weergave van het eigenschappenvenster voor het besturingselement Keuzelijst met invoervak

 8. Koppel de keuzelijst aan een veld (de geselecteerde waarde wordt in dat veld opgeslagen) door op Besturingselementbron te klikken en het gewenste veld te selecteren.

 9. Klik op Type rijbron en selecteer Tabel/query. Als u in plaats daarvan Lijst met waarden kiest voor het eigenschappenvak Type rijbron, moet u elke waarde invoeren die op aparte regels moet worden weergegeven in het eigenschappenvak Rijbron.

 10. Klik op Rijbron en selecteer de tabel of de query met de waarden die moeten worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst. Nadat u hier een tabel of query hebt geselecteerd, worden in Access aanvullende eigenschappenopties weergegeven.

 11. Selecteer in het vak Afhankelijk veld het veld met de waarden die u wilt opslaan vanuit de lijst. Het afhankelijke veld is de waarde die in Access wordt opgeslagen in het besturingselementbronveld dat u eerder hebt gedefinieerd. In sommige gevallen is dit de id-waarde, afhankelijk van hoe u de tabellen en opzoekvelden hebt ontworpen. In andere gevallen kunnen het de velden in een specifiek veld zijn. Selecteer in het vak Weergaveveld het veld dat de waarden bevat die u wilt weergeven vanuit de gerelateerde tabel of query. Dit zijn de waarden die gebruikers zien wanneer zij dit besturingselement in hun browser gebruiken.

  Meer eigenschappen voor het besturingselement Keuzelijst met invoervak

 12. Klik op Opslaan op de werkbalk Snelle toegang om uw weergavewijzigingen op te slaan.

Aanvullende opties instellen voor de keuzelijst met invoervak

 • In het vak Standaardwaarde kunt u een waarde invoeren die als de standaardwaarde moet worden gebruikt wanneer een nieuwe record wordt gemaakt. Als u een id-waarde gebruikt als het afhankelijke veld, moet u een juiste id-waarde uit de gerelateerde tabel gebruiken.

 • In het vak Pop-upweergave kunt u een weergave kiezen die op de voorgrond verschijnt in een nieuw venster als u op de waarde klikt die in de keuzelijst met invoervak in uw browser wordt weergegeven (behalve in een gegevensbladweergave). Wanneer u een weergavenaam als een pop-up toevoegt, worden de weergavewaarden opgemaakt als een hyperlink in uw browser om te tonen dat erop kan worden geklikt. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een lijst weergeven met alle gegevens van de persoon die wordt geselecteerd in de lijstweergave. Deze lijst verschijnt dan in een eigen venster. Als de weergave ook een lijst met gerelateerde items bevat, verschijnt die lijst ook in het pop-upvenster.

Een alternatief voor een keuzelijst met invoervak is een besturingselement voor automatisch aanvullen. Gebruikers typen dan een of meer tekens in het vak, waarna er keuzes worden weergegeven die overeenkomen met de invoer. Hoe meer tekens er worden ingevoerd, hoe nauwkeuriger de inhoud van de lijst. U kunt overwegen dit besturingselement te gebruiken in plaats van een keuzelijst met invoervak als de gebruikers waarschijnlijk al weten welke waarde ze willen invoeren of als u een waarde nodig hebt uit een bron met meer dan 500 waarden.

Lees Een besturingselement voor automatisch aanvullen toevoegen aan een weergave in een Access-app voor meer informatie over besturingselementen voor automatisch aanvullen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×