Een keuzelijst invoegen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In een Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon kunt u een keuzelijst gebruiken om aan een gebruiker een lijst te presenteren met elkaar uitsluitende alternatieven.

In dit artikel

Wanneer gebruik ik een keuzelijst

Gebruik

Een keuzelijst invoegen

Tips voor de indeling

Wanneer gebruik ik een keuzelijst

Gebruik een keuzelijst als u een van de volgende dingen wilt doen:

 • Gebruikers één alternatief laten kiezen uit een lijst met vooraf gedefinieerde items.

 • Waarden weergeven die worden opgehaald uit een vaste lijst, uit de gegevensbron van de formuliersjabloon of uit een externe gegevensbron, zoals een database of een Microsoft Windows SharePoint Services-lijst.

In de onderstaande illustratie ziet u hoe gebruikers onkosten in categorieën indelen op een onkostenverslagformulier door waarden uit een keuzelijst te selecteren.

Optie geselecteerd in de keuzelijst met invoervak

Nadat u een keuzelijst hebt ingevoegd in uw formuliersjabloon moet u de waarden opgeven die u erin wilt opnemen. Anders krijgen gebruikers een lege lijst te zien wanneer ze een formulier openen dat is gebaseerd op de betreffende formuliersjabloon. In het dialoogvenster Eigenschappen van keuzelijst kunt u de waarden zelf typen of de keuzelijst zo configureren dat de waarden worden opgehaald uit een database of een andere gegevensbron.

Verwante besturingselementen

InfoPath beschikt over besturingselementen die lijken op keuzelijsten, maar een ander doel hebben. Aan de hand van de volgende lijst kunt u beslissen welk van deze besturingselementen het meest geschikt is voor uw formuliersjabloon:

Vervolgkeuzelijst    Net als bij een keuzelijst krijgen gebruikers bij een vervolgkeuzelijst een lijst met alternatieven. In een vervolgkeuzelijst zijn de lijstwaarden echter verborgen tot de gebruiker op een pijl naast de keuzelijst klikt. Als u van plan bent om veel verschillende keuzemogelijkheden in de lijst te plaatsen, of als de ruimte op uw formuliersjabloon beperkt is, kan een vervolgkeuzelijst een goede optie zijn.

Keuzelijst met invoervak    Net als bij een keuzelijst krijgen gebruikers bij een keuzelijst met invoervak een lijst met alternatieven. In een keuzelijst met invoervak zijn de lijstwaarden echter verborgen tot de gebruiker op een pijl naast de keuzelijst met invoervak klikt. In een keuzelijst met invoervak kunnen gebruikers een eigen waarde typen of kiezen uit een lijst met vooraf gedefinieerde waarden.

Keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden    Als u gebruikers in staat wilt stellen om meer dan één item uit een lijst te kiezen, kunt u in plaats van een gewone keuzelijst een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden gebruiken. In een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden geven gebruikers hun keuze aan door een of meer selectievakjes in te schakelen in plaats van door op een waarde in een lijst te klikken. Net als bij gewone keuzelijsten zijn de waarden van een keuzelijst met meerdere keuzemogelijkheden direct zichtbaar wanneer de gebruiker het formulier opent.

Keuzerondjes    Net als bij een keuzelijst kunnen gebruikers bij een groep keuzerondjes selecteren uit een reeks keuzemogelijkheden die elkaar uitsluiten. Bij keuzerondjes klikken gebruikers echter op een klein rondje om hun keuze te maken, in plaats van op een item in een keuzelijst te klikken.

Naar boven

Gebruik

De keuzelijst is een van de meest gebruikte besturingselementen op formulieren, dus de meeste gebruikers weten hoe ze die moeten gebruiken.

Als een gebruiker iets wil selecteren uit een keuzelijst, klikt hij gewoon op het gewenste item. De keuzelijst staat 'open', dus gebruikers kunnen de lijst met keuzemogelijkheden zien zonder op het besturingselement te hoeven klikken. Als het aantal keuzemogelijkheden te lang is voor de hoogte van het vak waarin ze staan, wordt een schuifbalk weergegeven aan de rechterzijde van het besturingselement. Een gebruiker die het toetsenbord gebruikt om het formulier in te vullen kan op de toetsen PIJL-OMHOOG en PIJL-OMLAAG drukken om de items in de keuzelijst te doorlopen.

Naar boven

Een keuzelijst invoegen

Hoe u precies een keuzelijst invoegt, hangt ervan af of u een geheel nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt of het ontwerp van de formuliersjabloon baseert op een database of een andere externe gegevensbron.

In de volgende afbeelding ziet u hoe een keuzelijst eruitziet wanneer u het selecteert in de ontwerpmodus, voordat u een label en waarden toevoegt.

Keuzelijst met invoervak geselecteerd in ontwerpmodus

Besturingselementen kunnen afhankelijk of niet-afhankelijk zijn. Wanneer een besturingselement afhankelijk is, is het verbonden met een veld of groep in de gegevensbron zodat de in het besturingselement ingevoerde gegevens worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (.xml). Wanneer een besturingselement niet afhankelijk is, is het niet met een veld of groep verbonden en worden gegevens die zijn ingevoerd in het besturingselement, niet opgeslagen. Wanneer u een besturingselement selecteert of de muisaanwijzer erboven houdt, worden rechtsboven in het besturingselement tekst en een bindingspictogram weergegeven. De tekst geeft de groep of het veld aan waarvan het besturingselement afhankelijk is in de gegevensbron. Het pictogram geeft aan of het besturingselement correct is gebonden aan die groep of dat veld. Wanneer de binding correct is, wordt een groen pictogram weergegeven. Als er iets mis is met de binding, ziet u in plaats daarvan een blauw of rood pictogram.

De gegevensbron voor de formuliersjabloon bestaat uit velden en groepen die worden weergegeven in een hiërarchische weergave in het taakvenster Gegevensbron . Keuzelijsten worden altijd gekoppeld aan velden. In het volgende voorbeeld wordt het vak van de lijst categorie op de formuliersjabloon afhankelijk van het veld categorie in het taakvenster Gegevensbron .

relatie tussen keuzelijst met invoervak op formuliersjabloon en overeenkomstig veld in gegevensbron

Wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, is het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen standaard ingeschakeld. Daardoor kan InfoPath automatisch velden en groepen maken in de gegevensbron wanneer u besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegt. Deze velden en groepen worden aangegeven met pictogrammen voor mappen en bestanden in het taakvenster Gegevensbron.

Als u het ontwerp van de formuliersjabloon op een XML-bestand (Extensible Markup Language), database of webservice baseert, leidt InfoPath de velden en groepen in het taakvenster Gegevensbron af van die bestaande gegevensbron.

Een keuzelijst invoegen

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk in het taakvenster Besturingselementen:

  • Schakel het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in als u in de gegevensbron automatisch een veld wilt maken waarvan de keuzelijst afhankelijk is.

  • Als u de keuzelijst afhankelijk wilt maken van een bestaand veld, schakelt u het selectievakje Gegevensbron automatisch maken uit.

   Opmerking: Als het selectievakje niet beschikbaar is, is de gegevensbron vergrendeld. Als u bijvoorbeeld het ontwerp van de formuliersjabloon baseert op een XML-schema, kunt u mogelijk geen nieuwe velden of groepen toevoegen aan de gegevensbron in InfoPath. Deze beperking helpt te voorkomen dat u in het schema per ongeluk wijzigingen aanbrengt die het schema ongeldig kunnen maken.

 4. Klik onder Voeg besturingselementen in op Keuzelijst.

 5. Als u in stap 3 het selectievakje Gegevensbron automatisch maken hebt uitgeschakeld, selecteert u een veld in het dialoogvenster Keuzelijst-binding een veld waarvan u de keuzelijst afhankelijk wilt maken.

 6. Als u een label wilt toevoegen aan de keuzelijst, op de formuliersjabloon, typt u de tekst boven of links van de keuzelijst, gevolgd door een dubbele punt (:).

 7. Als u de waarden wilt opgeven die u in de lijst wilt laten opnemen, dubbelklikt u op de keuzelijst op de formuliersjabloon.

 8. Klik op het tabblad Gegevens.

 9. Ga op een van de volgende manieren te werk om de keuzelijst van waarden te voorzien:

  Zelf de keuzelijstwaarden typen

  Deze optie is handig wanneer u een vooraf ingestelde, beperkte reeks waarden hebt en u niet verwacht dat die waarden in de toekomst zullen veranderen. Als de waarden dan toch zouden veranderen, moet u een bijgewerkte versie van uw formuliersjabloon publiceren, zodat gebruikers de meest recente items in de lijst kunnen zien en gebruiken.

  1. Klik op Toevoegen.

  2. Typ in het vak Waarde de tekst die u wilt opslaan als een gebruiker dit item kiest.

  3. Typ in het vak Weergavenaam de tekst die u voor dit item wilt weergeven en klik vervolgens op OK.

  4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor elk item dat u aan de vervolgkeuzelijst wilt toevoegen.

  5. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

  Gegevens uit een ander gedeelte van het formulier gebruiken

  Deze optie is handig als u wilt dat de waarden in uw lijst veranderen, afhankelijk van andere waarden die de gebruikers in hun formulier invoeren.

  1. Klik onder Items in keuzelijst op Waarden opzoeken in de gegevensbron van het formulier.

   De items in de vervolgkeuzelijst moeten worden gekoppeld aan een bepaalde herhalende groep of een herhalend veld in de formuliersjabloon.

  2. Klik op XPath selecteren knopafbeelding naast het vak Items en klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op het herhalende veld of de herhalende groep met de velden die de waarden voor de vervolgkeuzelijst bevatten en klik vervolgens op OK.

  3. Klik op XPath selecteren knopafbeelding naast het vak Waarde, klik op het veld dat de mogelijke waarden voor de items in de lijst bevat en klik vervolgens op OK. Een van deze waarden wordt opgeslagen in de onderliggende XML wanneer een gebruiker op een item in de vervolgkeuzelijst klikt.

  4. Klik op XPath selecteren knopafbeelding naast het vak Weergavenaam, klik op het veld dat de waarden bevat die worden weergegeven in de lijst en klik vervolgens op OK.

   Tip: Als u wilt voorkomen dat waarden voor weergavenamen meerdere keren in de vervolgkeuzelijst worden weergegeven, selecteert u het selectievakje Alleen items met unieke weergavenaam weergeven.

  Waarden uit een database, webservice, XML-document of SharePoint-site gebruiken

  Deze optie is handig als u de waarden in een keuzelijst up-to-date wilt houden of regelmatig wilt laten vernieuwen. De waarden worden gewoonlijk opgeslagen in een database of andere externe gegevensbron en worden opgehaald telkens wanneer het formulier wordt geopend.

  1. Klik op Waarden opzoeken in een externe gegevensbron.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u al een gegevensverbinding hebt toegevoegd, klikt u erop in het vak Gegevensverbinding.

   • Klik op Toevoegen als u een gegevensverbinding wilt toevoegen en volg de instructies in de wizard Gegevensverbinding.

    De items in de vervolgkeuzelijst moeten worden gekoppeld aan een bepaald herhalend veld of een bepaalde herhalende groep.

  3. Klik op XPath selecteren knopafbeelding naast het vak Items en klik vervolgens in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op de groep of het veld met de velden die de waarden voor de vervolgkeuzelijst bevatten en klik vervolgens op OK.

  4. Klik op XPath selecteren knopafbeelding naast het vak Waarde, klik op het veld dat de mogelijke waarden voor de items in de lijst bevat en klik vervolgens op OK. Een van deze waarden wordt opgeslagen in de onderliggende XML wanneer een gebruiker op een item in de vervolgkeuzelijst klikt.

  5. Klik op XPath selecteren knopafbeelding naast het vak Weergavenaam, klik op het veld dat de waarden bevat die worden weergegeven in de lijst en klik vervolgens op OK.

   Tip: Als u wilt voorkomen dat waarden voor weergavenamen meerdere keren in de vervolgkeuzelijst worden weergegeven, selecteert u het selectievakje Alleen items met unieke weergavenaam weergeven.

Naar boven

Tips voor de indeling

Met de volgende tips kunt u het uiterlijk, de grootte en andere aspecten van een keuzelijst zo goed mogelijk op uw wensen afstemmen:

 • Overweeg om de keuzelijst enkele spaties breder te maken dan de gemiddelde breedte van de items in de lijst. Zo voorkomt u dat sommige lijstitems deels worden verborgen.

 • Als u de breedte van verschillende keuzelijsten tegelijk wilt wijzigen, selecteert u de keuzelijsten waarvan u de breedte wilt wijzigen, drukt u op ALT+ENTER, klikt u op het tabblad Grootte en typt u vervolgens een nieuw getal in het vak Breedte.

 • Als u de achtergrondkleur wilt wijzigen van verschillende keuzelijsten tegelijk, selecteert u de desbetreffende keuzelijsten. Klik vervolgens op Randen en arcering in het menu Opmaak en voer de gewenste aanpassingen uit op het tabblad Arcering.

 • Als u het lettertype wilt aanpassen dat in een keuzelijst wordt weergegeven, gebruikt u de vakken Lettertype en Tekengrootte op de werkbalk Opmaak. Als u het lettertype en de tekengrootte wilt wijzigen voor alle keuzelijsten op de formuliersjabloon tegelijk, klikt u op de keuzelijst die de gewenste opmaak bevat en klikt u vervolgens in het menu Opmaak op Lettertype toepassen op alle besturingselementen van Keuzelijst.

 • Als u de afstand wilt wijzigen tussen een keuzelijst en de omringende objecten, kunt u de marge-instellingen bijstellen in het dialoogvenster Eigenschappen van keuzelijst (tabblad Grootte). Als u marges gebruikt om de tussenafstanden te wijzigen, hebt u een preciezere controle dan wanneer u alinea-einden gebruikt om de tussenafstanden te wijzigen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×