Een keuzegroep invoegen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een keuzegroep is een besturingselement waarmee aan gebruikers verschillende keuzemogelijkheden worden geboden die elkaar uitsluiten. Standaard bevat een keuzegroep twee keuzesecties, waarvan er een als standaardkeuze op het formulier wordt weergegeven.

In dit artikel

Wanneer kan ik een keuzegroep gebruiken

Gebruik

Compatibiliteit

Een keuzegroep invoegen

Tips voor de indeling

Wanneer kan ik een keuzegroep gebruiken

Gebruik een keuzegroep wanneer u het volgende wilt bereiken:

 • Geef uw gebruikers de optie voor het kiezen tussen twee of meer secties in een formulier.

 • Een formuliersjabloon ontwerpen op basis van een bestaand XML-schema waarin het element xsd: choice voorkomt. In dit geval kunt u met een keuzegroep dit schema-element in uw formuliersjabloon opnemen, zodat uw gebruikers er mee kunnen werken.

Keuzegroepen bevatten twee of meer keuzesecties. Standaard wordt een van deze secties op het formulier weergegeven. Gebruikers kunnen deze sectie desgewenst verwijderen of vervangen door een andere sectie. In een formulier voor een inkoopaanvraag kunt u bijvoorbeeld standaard een sectie opnemen voor het aanvragen van een nieuwe desktopcomputer, maar gebruikers de mogelijkheid bieden deze sectie te vervangen door een sectie voor het aanvragen van een laptopcomputer.

Keuzegroep op formulier met snelmenu wordt weergegeven

De keuzesecties binnen de keuzegroep bevatten de besturingselementen die worden gebruikt om het formulier in te vullen. Keuzesecties maken altijd deel uit van keuzegroepen. Als u probeert alleen een keuzesectie toe te voegen op uw formuliersjabloon, zal InfoPath dan ook automatisch een keuzegroep maken waarin de keuzesectie wordt geplaatst.

Verwante besturingselementen

InfoPath beschikt nog over andere besturingselementen die vergelijkbaar zijn met keuzegroepen, maar een ander doel hebben. Aan de hand van de volgende lijst kunt u beslissen welk van deze besturingselementen het meest geschikt is voor uw formuliersjabloon:

Sectie    Secties zijn vergelijkbaar met de keuzesecties in een keuzegroep, omdat u ze ook gebruikt om een verwante reeks besturingselementen aan te bieden voor gebruikers. Secties worden echter alleen gebruikt voor indelingsdoeleinden; gebruikers kunnen ze niet verwijderen of verplaatsen wanneer zij het formulier invullen, zoals ze dat wel kunnen bij keuzesecties.

Optionele sectie    Wanneer u een keuzegroep toevoegt aan uw formuliersjabloon, wordt de standaardsectie altijd weergegeven wanneer een gebruiker een formulier dat op uw formuliersjabloon is gebaseerd, voor het eerst opent. Optionele secties zijn daarentegen standaard verborgen. Gebruikers kunnen kiezen of zij een optionele sectie in het formulier willen opnemen. In het eerder vermelde formulier voor een inkoopaanvraag willen sommige gebruikers bijvoorbeeld wellicht opmerkingen vermelden over de computer die zij willen bestellen. Hiertoe kunt u in het formuliersjabloon een optionele sectie invoegen en hierin een RTF-vak met het label 'Opmerkingen' invoegen. Als gebruikers de sectie voor opmerkingen nodig hebben, kunnen zij deze dan toevoegen door op instructietekst op het formulier te klikken.

Herhalende sectie    Net als herhalende keuzegroepen bieden herhalende secties gebruikers de mogelijkheid meer secties in te voegen in hun formulier, als dit nodig is. Gebruik een herhalende sectie in uw formuliersjabloon als uw gebruikers meer exemplaren van een sectie moeten kunnen invoegen, maar geen sectie mogen vervangen.

Herhalende keuzegroep    Herhalende keuzegroepen lijken op keuzegroepen, met als enige verschil dat gebruikers er meerdere exemplaren van kunnen invoegen in hun formulier. In het eerder vermelde formulier voor een inkoopaanvraag kunnen gebruikers bijvoorbeeld kiezen of zij een desktopcomputer of een laptop willen aanvragen. Het kan echter ook voorkomen dat een gebruiker beide typen wil aanvragen, of meerdere exemplaren van een type. Als in het formulier een herhalende keuzegroep wordt gebruikt, kan de gebruiker eerst de sectie invullen met de gegevens voor het aanvragen van een desktopcomputer. Vervolgens kan de gebruiker een tweede exemplaar van de keuzegroep invoegen om de sectie in te vullen met de gegevens voor het aanvragen van een laptop.

Naar boven

Gebruik

Keuzegroepen lijken zowel qua voorkomen als gedrag op secties en andere besturingselementen die met indeling te maken hebben. Het voornaamste verschil is het feit dat gebruikers de standaardsectie in een keuzegroep kunnen vervangen door een andere sectie of de keuzegroep geheel kunnen verwijderen.

Wanneer gebruikers de cursor boven de standaardkeuzesectie houden, verschijnt er een kleine, paarse knop in de linkerbovenhoek van de sectie. Wanneer gebruikers op deze knop klikken, wordt er een snelmenu weergegeven met opdrachten voor het verwijderen of vervangen van de standaardsectie.

Snelmenu voor keuzegroep

Tip: Bij een keuzegroep kunnen gebruikers de standaardsectie verwijderen of vervangen. Het is echter niet mogelijk meerdere exemplaren van de keuzegroep in te voegen in het formulier. Als u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden extra secties in te voegen in hun formulier, moet u in plaats van een keuzegroep een herhalende keuzegroep gebruiken. Voor de gebruiker werkt dit hetzelfde. Naast de opdrachten in het snelmenu voor het verwijderen en vervangen van de standaardsectie worden dan echter ook opdrachten weergegeven voor het invoegen van meerdere exemplaren van de keuzegroep.

Naar boven

Compatibiliteit

Wanneer u een formuliersjabloon in InfoPath ontwerpt, kunt u ervoor kiezen een voor browsers compatibele formuliersjabloon te ontwerpen. Wanneer u een dergelijke formuliersjabloon ontwerpt, zijn er geen keuzegroepen en keuzesecties beschikbaar in het taakvenster Besturingselementen, omdat deze niet kunnen worden weergegeven in een webbrowser.

Naar boven

Een keuzegroep invoegen

De procedure voor het invoegen van een keuzegroep op een formuliersjabloon is enigszins anders wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon hebt ontworpen, dan wanneer u het ontwerp van uw formuliersjabloon hebt gebaseerd op een database of andere externe gegevensbron.

In de volgende afbeelding is te zien hoe een keuzegroep eruitziet wanneer deze is geselecteerd in de ontwerpmodus.

Een keuze groep is geselecteerd in de ontwerpmodus

Besturingselementen kunnen afhankelijk of niet-afhankelijk zijn. Wanneer een besturingselement afhankelijk is, is het verbonden met een veld of groep in de gegevensbron zodat de in het besturingselement ingevoerde gegevens worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (.xml). Wanneer een besturingselement niet afhankelijk is, is het niet met een veld of groep verbonden en worden gegevens die zijn ingevoerd in het besturingselement, niet opgeslagen. Wanneer u een besturingselement selecteert of de muisaanwijzer erboven houdt, worden rechtsboven in het besturingselement tekst en een bindingspictogram weergegeven. De tekst geeft de groep of het veld aan waarvan het besturingselement afhankelijk is in de gegevensbron. Het pictogram geeft aan of het besturingselement correct is gebonden aan die groep of dat veld. Wanneer de binding correct is, wordt een groen pictogram weergegeven. Als er iets mis is met de binding, ziet u in plaats daarvan een blauw of rood pictogram.

De gegevensbron voor de formuliersjabloon bestaat uit velden en groepen die worden weergegeven in een hiërarchische weergave in het taakvenster Gegevensbron . Keuze secties zijn altijd afhankelijk aan groepen. Elk besturingselement in een keuzesectie is gekoppeld aan een veld die deel uitmaakt van de keuzesectie groep. In het volgende voorbeeld, is afhankelijk van de keuzesectie desktopcomputer op de formuliersjabloon aan de groep bureaublad in het taakvenster Gegevensbron .

Relatie tussen keuzesectie op formuliersjabloon en overeenkomstig groep in gegevensbron

Een keuzegroep invoegen op een nieuwe, lege formuliersjabloon

Wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, is het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen standaard ingeschakeld. Daardoor kan InfoPath automatisch velden en groepen maken in de gegevensbron wanneer u besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegt. Deze velden en groepen worden aangegeven met pictogrammen voor mappen en bestanden in het taakvenster Gegevensbron.

Wanneer u een keuzegroep invoegt, worden er automatisch groepen gemaakt in InfoPath die afhankelijk zijn van de keuzesecties binnen die keuzegroep. Bovendien wordt er een speciale soort groep gemaakt die een visuele voorstelling biedt van de verhouding tussen de keuzegroep op de formuliersjabloon en de gegevensbron. Dit soort groep bevat het woord (keuze) naast het label in de gegevensbron.

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik op Keuzegroep bij Voeg besturingselementen in.

  Op de formuliersjabloon wordt een keuzegroep met twee keuzesecties geplaatst.

 4. Als u nog meer keuzesecties binnen de keuzegroep wilt invoegen, plaatst u de cursor binnen de keuzegroep op de formuliersjabloon en klikt u op Keuzesectie in het taakvenster Besturingselement.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk om besturingselementen toe te voegen aan de keuzesecties in de keuzegroep:

  • Als u besturingselementen wilt toevoegen aan de sectie voor de standaardkeuze, sleept u de gewenste besturingselementen vanuit het taakvenster Besturingselementen naar de keuzesectie op uw formuliersjabloon met de naam Keuzesectie (standaard).

  • Als u besturingselementen wilt toevoegen aan de andere keuzesecties, sleept u de gewenste besturingselementen vanuit het taakvenster Besturingselementen naar de keuzesectie op uw formuliersjabloon met de naam Keuzesectie.

Een keuzegroep invoegen op een formuliersjabloon die is gebaseerd op een bestaande gegevensbron

Als u het ontwerp van de formuliersjabloon op een bestaand Extensible Markup Language (XML)-bestand, database of webservice baseert, afgeleid de velden en groepen in het taakvenster Gegevensbron van die bestaande gegevensbron. Stel dat u het ontwerp van de formuliersjabloon op een XML-Schema baseren en dat schema bevat een xsd: keuze element. In dit geval kunt u een keuzegroep invoegen door te slepen van de juiste groep van het taakvenster Gegevensbron naar de formuliersjabloon. Als u het taakvenster besturingselementen in plaats daarvan gebruikt om in te voegen een keuzegroep, wordt u gevraagd de keuzegroep koppelen aan een bestaande groep in de gegevensbron, zoals wordt beschreven in de volgende procedure:

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik op Keuzegroep bij Voeg besturingselementen in.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Keuzegroep-binding een groep met het woord (keuze) naast de naam en klik vervolgens op OK.

 5. Voeg twee of meer keuzesecties toe aan de keuzegroep op de formuliersjabloon en maak ze vervolgens afhankelijk van de overeenkomstige groepen in de gegevensbron.

  Opmerking: De groepen die u kiest, moeten deel uitmaken van de (keuze)groep die u bij stap 4 hebt geselecteerd.

 6. Voeg besturingselementen toe aan elke keuzesectie en maak deze besturingselementen vervolgens afhankelijk van de desbetreffende velden in de gegevensbron.

  Opmerking: De velden moeten deel uitmaken van de groepen die u bij stap 5 hebt geselecteerd. De namen van deze velden worden in InfoPath gebruikt voor de labels van de besturingselementen. Wijzig de tekst van het label, indien nodig.

Naar boven

Tips voor de indeling

De volgende tips kunnen u helpen het uiterlijk, de grootte en andere aspecten van de keuzegroepen en keuzesecties te perfectioneren:

 • Aangezien de snelmenuknop alleen wordt weergegeven wanneer gebruikers de aanwijzer boven een keuzesectie houden, is het mogelijk dat nieuwe gebruikers niet weten hoe de standaardkeuzesectie kan worden vervangen. Overweeg bij het ontwerpen van uw formuliersjabloon een korte uitleg te plaatsen boven de keuzesectie, waarin wordt meegedeeld hoe gebruikers een keuzesectie kunnen vervangen door een andere keuzesectie.

 • Standaard zijn de randen om de keuzesecties niet zichtbaar voor gebruikers die het formulier invullen. Gebruikers zien dan ook alleen de besturingselementen in de secties wanneer zij het formulier openen. Als u een keuzesectie visueel wilt scheiden van de tekst en besturingselementen eromheen of als u de aandacht van de gebruikers wilt vestigen op de sectie, kunt u het dialoogvenster Randen en arcering gebruiken om de keuzesectie in een keuzegroep van randen of kleur te voorzien.

 • Als u de grootte van meerdere keuzesecties tegelijk wilt wijzigen, selecteert u de keuzesecties in kwestie, klikt u in het menu Opmaak op Eigenschappen en voert u de nodige aanpassingen door op het tabblad Grootte.

 • Het kan voorkomen dat de tekst in de besturingselementen in een keuzesectie en de labels links van deze besturingselementen niet goed zijn uitgelijnd. U kunt ze snel opnieuw uitlijnen door te dubbelklikken op het besturingselement, op het tabblad Grootte te klikken op Uitlijnen en vervolgens te klikken op Toepassen. Als u labels en besturingselementen die zich in verschillende cellen van een indelingstabel bevinden, wilt uitlijnen, klikt u met de rechtermuisknop in de cel met het label, klikt u op Tabeleigenschappen in het snelmenu en klikt u vervolgens op Centreren onder Verticaal uitlijnen op het tabblad Cel.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×