Een kantoorinrichting tekenen

Laat me een voorbeeld zien

Wijs Nieuw aan in het menu Bestand, wijs Bouwtekening aan en klik op Kantoorinrichting.

Standaard wordt een liggende geschaalde tekenpagina geopend Groep Lettertype op het tabblad Start op het lint van PowerPoint 2010 . U kunt deze instellingen echter op elk moment wijzigen.

Maak de wandstructuur voor de kantoorinrichting.

Kamershapes gebruiken

Sleep een shape Kamer naar de tekenpagina.

De kamer heeft wanden met maatlijnen.

Wijzig de afmetingen van de kamer door de besturingsgrepen Besturingsgrepen en selectiegrepen Afbeelding van selectiegreep op afzonderlijke wanden te slepen.

Wandshapes gebruiken

Sleep shapes Wand naar de tekenpagina. Wijzig de afmetingen van een wand door een eindpunt ( Afbeelding van beginpunt: groen vierkantje met X of Afbeelding van eindpunt: groen vierkantje met plusteken ) te slepen.

De lengte van de wand wordt weergegeven wanneer de wand is geselecteerd en wordt automatisch bijgewerkt wanneer de grootte van de wand wordt gewijzigd.

Verbind de wanden.

Sleep een eindpunt van de ene wand naar een willekeurig punt op een andere wand. Het eindpunt wordt rood wanneer de wanden zijn gelijmd.

Opmerking: Voor een juiste verbinding van wanden moet de optie Lijmen aan shapegeometrie zijn geselecteerd in het dialoogvenster Magneet en lijm.

Drag a wall endpoint to another wall shape to join walls

Afbeelding van knop Twee wanden verbinden.

Afbeelding van knop De snijpunten tussen twee wanden worden automatisch afgewerkt.

Wall shapes that are joined perpendicular to each other and at an angle to each other

Afbeelding van knop Loodrecht op elkaar verbonden wanden.

Afbeelding van knop Onder een hoek verbonden wanden.

Overlapping walls will not join automatically. Use three walls to create an X-shaped

Afbeelding van knop Twee overlappende wanden kunnen niet in het midden worden verbonden om vier hoekverbindingen te vormen.

Afbeelding van knop U maakt vier hoekverbindingen met behulp van drie wanden.

Tip: Gebruik een shape Kamer om de basisstructuur van buitenwanden van het gebouw te maken en voeg vervolgens shapes Wand toe om afzonderlijke kantoorruimten te maken.

Voeg shapes voor deuren en vensters toe.

Sleep shapes voor deuren en vensters naar de tekenpagina en plaats deze op wanden.

Deuren en vensters:

Deuren en vensters worden automatisch gedraaid zodat ze worden uitgelijnd met de wanden en worden automatisch aan de wanden vastgelijmd. Deuren en vensters nemen de dikte van de wand over. Deuren en vensters worden met de wand mee verplaatst wanneer de wand wordt verplaatst.

Als u de draairichting van deuren en vensters wilt omkeren, selecteert u een of meer deuren of vensters. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde shape(s) en klik op de gewenste opdracht voor het omkeren van de draairichting.

A door shape positioned on top of a wall

Deuren of vensters die op een wand worden geplaatst, worden automatisch gedraaid en uitgelijnd met de wand.

A window shape positioned on top of a curved wall

Deuren of vensters die op een gekromde wand worden geplaatst, worden automatisch gedraaid en uitgelijnd met de wand.

Voeg elektriciteitssymbolen toe.

Sleep elektriciteitssymbolen van Kantoorapparatuur naar wanden. Laat de muisknop los wanneer een rood vierkantje Good reasons to use Excel wordt weergegeven, dat aangeeft dat het symbool op de wand is gelijmd.

Als u elektriciteitssymbolen naar wandshapes sleept, worden de symbolen automatisch uitgelijnd met de wand en op de wand gelijmd.

Als u de positie van het elektriciteitssymbool ten opzichte van de wand wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de shape en klikt u op Positie spiegelen.

Electrical symbols on walls

Afbeelding van knop Sleep elektriciteitssymbolen naar wandshapes.

Afbeelding van knop De shapes worden gedraaid, zodat ze worden uitgelijnd met de wand en erop worden vastgelijmd.

Callout 3 Met de opdracht Positie spiegelen kunt u de positie van een elektriciteitssymbool ten opzichte van de wand wijzigen.

Voeg werkplekken, kantoormeubilair en kantoorapparatuur toe door shapes naar de tekenpagina te slepen.Wijs aangepaste eigenschappen toe aan shapes voor kantoorinrichting en genereer vervolgens een inventarisrapport.

Geef waarden voor de aangepaste eigenschappen op

Klik op Venster Aangepaste eigenschappen in het menu Beeld.Selecteer op de tekenpagina de shape waaraan u gegevens wilt toevoegen.Klik op de verschillende velden met aangepaste eigenschappen en typ of selecteer de gewenste waarde voor het veld.

Een inventarisrapport genereren

Klik in het menu Extra op Rapport. Maak een aangepaste geschaalde tekenpaginarapportdefinitie of ga door met stap 3 om een bestaande rapportdefinitie te gebruiken.

Een aangepast rapport maken

Klik op Nieuw.Voer de instructies van de wizard uit om een rapportdefinitie te maken. Ga door met stap 4 als u terugkeert naar het dialoogvenster Rapport.

Tip: Als u een nieuwe rapportdefinitie wilt maken op basis van een bestaande definitie, selecteert u de bestaande definitie in het dialoogvenster Rapport en klikt u op Nieuw. Vervolgens slaat u de gewijzigde rapportdefinitie onder een nieuwe naam op.

Klik in de lijst Rapportdefinities op de naam van de rapportdefinitie die u wilt gebruiken.

Met de rapportdefinitie bepaalt u de shapes waarover wordt gerapporteerd en de aangepaste eigenschappen die in het rapport worden opgenomen.

Klik op Uitvoeren en klik vervolgens in het dialoogvenster Rapport uitvoeren op de gewenste rapportindeling:Voer een van de volgende handelingen uit:

Als u het rapport als een shape in de tekening opslaat, geeft u op of u een kopie van de rapportdefinitie bij de shape wilt opslaan of een koppeling naar een rapportdefinitie wilt gebruiken. Als u het rapport als bestand opslaat, typt u een naam voor het rapport.

Klik op OK om het rapport te genereren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×