Een kanaal maken en beheren in Office 365 Video

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Office 365 Video wordt vervangen door micro soft stream. Zie migreren naar stream van Office 365 videovoor meer informatie over de nieuwe Enter prise-video service waarmee intelligentie wordt toegevoegd aan de samen werking van video en informatie over de overgangs plannen voor de huidige Office 365 Video-klanten.

Als u een video wilt uploaden naar Office 365 Video, uploadt u deze naar een bepaald kanaal. U kunt bijvoorbeeld een kanaal gebruiken voor video's over een bepaald onderwerp of voor video’s voor een groep, zoals een afdeling of een team. Kanaalbeheerders in uw organisatie kunnen kanalen maken en elk kanaal kan afzonderlijk worden beheerd door een of meer personen die de machtigingen van een eigenaar hebben voor het kanaal. In dit artikel wordt beschreven hoe u snel en eenvoudig een kanaal kunt maken en beheren en video’s hiernaar kunt uploaden in Office 365 Video.

In dit artikel:

 • Een kanaal maken. Maak een kanaal zodat mensen video's naar het kanaal kunnen uploaden.

 • Een kanaal beheren. Upload video's, bepaal wie een kanaal kan bewerken of bekijken en voer andere taken voor kanaalbeheer uit.

Office 365 Video wordt geleverd met een vooraf geconfigureerd kanaal met de naam Community. Iedereen in uw organisatie kan standaard het kanaal Community bewerken en bekijken, maar u kunt deze machtigingen wijzigen als u dat wilt. U kunt bijvoorbeeld de machtigingen van een bewerker voor het kanaal Community zo wijzigen dat alleen bepaalde personen video's hiernaar kunnen uploaden. Raadpleeg Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor informatie over machtigingen voor het bewerken en bekijken van een kanaal. U kunt het kanaal Community ook verwijderen als u het niet nodig hebt. Raadpleeg Een kanaal verwijderen verderop in dit artikel voor meer informatie.

Een kanaal maken

U moet beschikken over de machtigingen van een kanaalbeheerder om een kanaal te kunnen maken. Standaard heeft iedereen in uw organisatie de machtigingen van een kanaalbeheerder. Alleen een videobeheerder kan wijzigen wie machtigingen van een kanaalbeheerder heeft. Raadpleeg De beheerdersmachtigingen voor uw Office 365 Video-portal wijzigen in Uw Office 365 Video-portal beheren voor informatie over machtigingen voor videobeheerders en kanaalbeheerders.

De persoon die een kanaal maakt, heeft automatisch de machtigingen van een eigenaar voor dit kanaal en kan andere personen machtigen om het kanaal te bewerken. Raadpleeg Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor informatie over de machtigingen van een kanaaleigenaar.

Een kanaal maken

 1. Meld u aan bij Office 365 als een gebruiker die kanaalbeheerdersmachtigingen heeft.

 2. Selecteer Office 365 startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app en selecteer vervolgens de video tegel.

 3. Kies op de bovenste navigatiebalk van Office 365 Video aan de linkerkant de optie Kanalen en kies vervolgens aan de rechterkant + Nieuw kanaal.

  De knop Kanalen en de knop + Nieuw kanaal

 4. Voer de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Een nieuw kanaal starten:

  1. Typ een naam voor het nieuwe kanaal.

  2. Selecteer onder een kanaal kleur kiezen een kleur voor het nieuwe kanaal.

  Office 365 Video - Een kanaal maken
 5. Kies Maken.

Een kanaal beheren

In deze sectie worden de procedures beschreven voor het beheren van een kanaal. U kunt deze alleen uitvoeren als u de machtigingen van een eigenaar of van een bewerker hebt voor het kanaal:

Raadpleeg Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor informatie over de machtigingen van een kanaaleigenaar.

Een kanaal selecteren dat u wilt beheren

Als u een kanaal wilt beheren, selecteert u dit eerst.

Een kanaal selecteren dat u wilt beheren

 1. Meld u aan bij Office 365 als een gebruiker met de machtigingen van een eigenaar of de machtigingen van een bewerker voor het kanaal dat u wilt beheren. Zie Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor informatie over kanaalmachtigingen.

 2. Selecteer Office 365 startprogramma voor apps Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app en selecteer vervolgens de video tegel.

 3. Kies op de bovenste navigatiebalk van Office 365 Video de optie Kanalen.

  De knop Kanalen op de bovenste navigatiebalk van Office 365 Video
 4. Selecteer een kanaal waarvoor u de machtigingen van een eigenaar of van een bewerker hebt. Zie Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor meer informatie over kanaalmachtigingen.

Video's uploaden

Zolang u een kanaal eigenaar of Redacteur hebt voor een kanaal, kunt u een video vanaf elke locatie in Office 365 Video uploaden. U kunt ook meerdere Video's tegelijk uploaden naar een kanaal. Zie de kanaal machtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor meer informatie over kanaal machtigingen. Zie video-indelingen die werken in Office 365 videovoor informatie over video-indelingen die compatibel zijn met Office 365 Video.

Het oorspronkelijke video bestand wordt opgeslagen in SharePoint Online op het moment dat u een video uploadt en die wordt geteld bij uw opslag quotum. Zie opslag limieten voor site verzamelingen beherenvoor meer informatie.

Om ervoor te zorgen dat gebruikers uw video gemakkelijker kunnen vinden wanneer ze zoeken gebruiken, kan het handig zijn om consistent te zijn met de manier waarop u de titel en de Video's beschrijft wanneer u ze uploadt. (U kunt deze gegevens later op elk gewenst moment wijzigen. Zie informatie over een video bewerken verderop in dit artikel voor meer informatie.) Met deze informatie kan iedereen eenvoudiger naar de Video's zoeken, met name wanneer u veel Video's hebt in Office 365 Video. Het bevat ook aanvullende context voor de video in Delve en Office Graph.

Opmerking: Net zoals bij het uploaden van bestanden, zijn er veel factoren die van invloed kunnen zijn op de benodigde tijd voor het uploaden van een video, zoals netwerkbandbreedte en de grootte van de video.

Een video uploaden

 1. Kies in Office 365 Video op de bovenste navigatie balk de optie uploaden.

  De knop Video’s uploaden van Office 365 Video

 2. Selecteer het kanaal waarnaar u de video wilt uploaden. Als u zich al in een kanaal bevindt, wordt de naam van dat kanaal als standaard geselecteerd. Als u uw video naar een ander kanaal wilt uploaden, selecteert u de naam van het kanaal in de vervolg keuzelijst.

  Office 365 video selectie kanaal voor het uploaden van uw video

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep een bestand naar het vak Selecteer te uploaden video's of sleep bestanden hierheen.

  • Klik in het vak Selecteer te uploaden video's of sleep bestanden hierheen, selecteer een video in het dialoogvenster Bestand selecteren voor uploaden en kies Openen.

   Video van Office 365 Selecteer Video's om te uploaden

  De video wordt geüpload.

  Tip: Als u een bestaande video wilt vervangen door een nieuwe versie, moet u ervoor zorgen dat de bestands naam voor de nieuwe versie precies hetzelfde is als de bestands naam voor de oorspronkelijke versie. Zorg er ook voor dat u de nieuwe versie van de video uploadt naar hetzelfde kanaal als het origineel. Hierdoor blijft de URL voor de video hetzelfde.

 4. Terwijl de video wordt geüpload, kunt u een titel en beschrijving opgeven voor de video. Klik vervolgens op Opslaan.

 5. Wanneer het uploaden is voltooid, klikt u op Ga naar video om uw video te bekijken.

Meerdere video's tegelijk uploaden

 1. Sleep de video’s vanuit het venster van Windows Verkenner naar het vak Selecteer te uploaden video's of sleep bestanden hierheen. De video’s worden geüpload.

 2. Wanneer alle video's zijn geüpload en worden verwerkt voor afspelen, kunt u Details bewerken kiezen naast een miniatuurafbeelding van een video om een titel en beschrijving op te geven voor de video. Deze informatie opgeven:

  1. Geef een titel en beschrijving op voor de video.

  2. Kies Opslaan.

Controleren wanneer een video kan worden afgespeeld

Nadat u een video hebt geüpload, moet deze nog worden verwerkt voor afspelen via streaming en worden geïndexeerd voor zoeken voordat de video kan worden afgespeeld. De video kan eerst worden bekeken en afgespeeld onder Mijn video's in het kanaal. De video kan een tijdje later worden bekeken en afgespeeld door anderen op een andere locatie in de portal. Alleen personen die gemachtigd zijn om video's in dit kanaal te bekijken, kunnen de video bekijken.

Controleren wanneer een video kan worden afgespeeld

 1. Selecteer het kanaal waarnaar u een of meer video's hebt geüpload. Zie Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Kies Mijn video's.

 3. Vernieuw de pagina af en toe. Als u de pagina bijvoorbeeld wilt vernieuwen in Internet Explorer, drukt u op F5. Wanneer de video kan worden afgespeeld vanuit Mijn video's, wordt een miniatuur van de video weergegeven in plaats van een verwerkingsbericht. De video wordt iets later op een andere locatie in de portal weergegeven, zodat andere personen deze kunnen bekijken.

Een miniatuur van een video wijzigen

Nadat een video die u hebt geüpload naar Office 365 Video is verwerkt en klaar is om te worden afgespeeld, kunt u een aangepaste miniatuur voor de video toevoegen of kunt u kiezen uit een van de automatisch gegenereerde miniaturen.

Een miniatuur toevoegen aan een video

 1. Klik op de pagina video-speler in Office 365 Video op beheren op de menu balk en klik vervolgens op miniatuur.

  AThumbnail van O365 video toevoegen

 2. Klik in het deel venster een miniatuur kiezen om de miniatuur te selecteren die u wilt gebruiken voor uw video uit een van de vooraf gegenereerde miniaturen. U kunt ook op een afbeelding uploaden klikken om een aangepaste miniatuur te uploaden.

  Opmerking: Automatisch gegenereerde miniaturen zijn alleen beschikbaar voor Video's die zijn geüpload naar Office 365 Video na 1 oktober 2015.

  O365-video een miniatuur kiezen

 3. Nadat u de gewenste optie hebt geselecteerd, klikt u op X in de rechter bovenhoek van het deel venster een miniatuur kiezen.

  Opmerking: Het kan enkele minuten duren voordat personen de nieuwe miniatuur zien.

Informatie over een video bewerken

Door informatie te geven over een video, zoals een beschrijving of een lijst met personen in de video, is het gemakkelijker voor gebruikers om deze te vinden via zoeken en krijgt u extra context voor de video in Delve en Office Graph. Als u informatie over een video wilt bewerken, moet u de machtiging eigenaar of redacteur hebben voor het kanaal waarin de video zich bevindt. Zie de kanaal machtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor meer informatie over kanaal machtigingen.

De titel of beschrijving voor een video bewerken

 1. Selecteer het kanaal waarin de video zich bevindt. Raadpleeg Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Selecteer de miniatuur van de video die u wilt bewerken.

 3. Kies op de pagina video-speler onder de video speler Pictogram voor Video bewerken in Office 365 .

 4. Wijzig de informatie over de video.

 5. Kies Opslaan.

Personen koppelen aan een video

 1. Klik onder de video op de pagina video-speler, onder personen die met deze video te maken hebben, op Knop voor koppelen van personen in Office 365 Video .

 2. Typ in het deel venster personen die betrekking hebben op deze video de naam van de persoon die u wilt toevoegen en selecteer vervolgens hun naam in de lijst met namen die wordt weer gegeven.

  Office 365 video koppelen aan personen

 3. Klik op Opslaan om die persoon te koppelen aan de video.

Een video verwijderen

Als u een video verwijdert, maakt u ruimte vrij voor uw SharePoint Online-opslaglimiet. Als u een video wilt verwijderen, moet u de machtigingen van een eigenaar of van een bewerker hebben voor het kanaal waarin de video staat. Raadpleeg Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor informatie over kanaalmachtigingen.

Opmerking: Wanneer u een video hebt verwijderd, kunt u deze niet herstellen.

Een video verwijderen

 1. Selecteer het kanaal waaruit u een video wilt verwijderen. Zie Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Selecteer de miniatuur van de video die u wilt verwijderen. De pagina van de videospeler wordt weergegeven.

 3. Kies op de bovenste navigatie balk de optie verwijderen.

  Office 365 Video - Video verwijderen

 4. Kies in het dialoog venster video verwijderen de optie verwijderen om te bevestigen dat u de video wilt verwijderen.

  Opmerking: Wanneer u een video uit een Office 365 Video-kanaal verwijdert, wordt deze verplaatst naar de Prullenbak van SharePoint, waar deze na 30 dagen definitief wordt verwijderd.

  Nadat u een video hebt verwijderd, kan het even duren voordat de zoekindexering is voltooid. Als dit klaar is, is de video niet meer zichtbaar in Office 365 Video.

Een verwijderde video herstellen of definitief verwijderen

 1. Selecteer het kanaal waaruit de video is verwijderd.

 2. Kies op de bovenste navigatie balk van Office 365 Video de optie Prullenbak.

  Prullenbak in Office 365 Video

 3. Selecteer in het deel venster van de Prullenbak de video die u wilt herstellen of permanent wilt verwijderen.

  Opmerking: In het deel venster Prullenbak zien globale beheerders een lijst met alle Video's die zijn verwijderd uit een kanaal. Eigen aars van het kanaal en editors zien alleen een lijst met Video's die ze hebben verwijderd. Zie de Prullenbak leegmaken of uw bestanden terugzetten en de Prullenbak van een share point online-site verzameling beherenvoor meer informatie over de Prullenbak.

 4. Klik op selectie herstellen om de video terug te zetten naar het oorspronkelijke kanaal of klik op selectie verwijderen om de video definitief te verwijderen.

  Video over het herstellen of verwijderen van een video in Office 365

 5. Klik op OK om het terugzetten of verwijderen te bevestigen of klik op Annuleren om terug te gaan naar de lijst met items in de Prullenbak.

Kanaalinstellingen beheren

In deze sectie worden de procedures beschreven voor het beheren van kanaalinstellingen. U kunt deze alleen uitvoeren als u de machtigingen van een eigenaar hebt voor:

De pagina met instellingen voor videokanalen openen voor een kanaal

Als u kanaalinstellingen wilt beheren, gaat u eerst naar de pagina met instellingen voor videokanalen voor het desbetreffende kanaal.

De pagina met instellingen voor videokanalen openen voor een kanaal

 1. Selecteer een kanaal dat u wilt beheren. Raadpleeg Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Selecteer kanaal instellingen aan de rechter kant van de bovenste navigatie balk.

  Kanaalinstellingen voor Office 365 Video

Algemene kanaalinstellingen wijzigen

U kunt de naam en de kleur wijzigen van een kanaal waarvoor u de machtigingen van een eigenaar hebt. Raadpleeg Kanaalmachtigingen wijzigen verderop in dit artikel voor informatie over kanaalmachtigingen.

Algemene kanaalinstellingen wijzigen

 1. Selecteer een kanaal waarvoor u instellingen wilt wijzigen. Raadpleeg Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Ga naar de pagina met instellingen voor het videokanaal. Zie de vorige procedure, De pagina met instellingen voor videokanalen openen voor een kanaal, voor meer informatie over hoe u dit doet.

 3. Kies in het navigatie deel venster aan de linkerkant de optie Algemeen.

  Pagina met instellingen voor videokanaal - Algemeen
 4. Typ een nieuwe naam voor het kanaal in het tekstvak Kanaalnaam.

 5. Selecteer onder Kanaalkleur een vakje om een andere kleur voor het kanaal te kiezen.

 6. Selecteer Opslaan.

Opmerking: Het kan even duren voordat de wijzigingen zichtbaar zijn op bepaalde pagina's van de videoportal. Sommige pagina's in de portal werken op basis van zoekopdrachten. Het duurt even voordat wijzigingen zijn doorgevoerd in het zoeksysteem.

Kanaalmachtigingen wijzigen

Er zijn drie typen kanaalmachtigingen: eigenaars, bewerkers en bekijkers. U moet de machtigingen van een eigenaar hebben om machtigingsinstellingen te wijzigen.

 • Eigenaars - Een gebruiker of beveiligingsgroep die volledige controle over een kanaal heeft. Ze kunnen het kanaal beheren via de pagina met kanaalinstellingen, video's uploaden, video's verwijderen en het kanaal verwijderen. Alleen de persoon die een kanaal maakt, heeft standaard de machtigingen van een eigenaar, maar deze persoon kan andere personen de machtigingen van een eigenaar geven.

  Tip: U wordt aangeraden het aantal personen met de machtigingen van een eigenaar te beperken voor een kanaal. Als een persoon met de machtigingen van een eigenaar een kanaal verwijdert, kunt u het kanaal of de video's hierin niet meer herstellen.

 • Bewerkers - Een gebruiker of beveiligingsgroep met de machtiging voor bewerken voor een kanaal. Ze kunnen video's uploaden en video's verwijderen. Ze kunnen de kanaalinstellingen niet beheren of het kanaal verwijderen.

 • Bekijkers Een gebruiker of beveiligingsgroep die alle video's in het kanaal kan bekijken. Zonder deze machtiging kunnen ze het kanaal niet zien en de video's hierin niet bekijken. Iedereen in uw organisatie heeft standaard de machtigingen van een bekijker voor een kanaal wanneer het kanaal wordt gemaakt.

U moet beschikken over de machtigingen van een eigenaar voor een kanaal om de machtigingen ervoor te wijzigen.

Kanaalmachtigingen wijzigen

 1. Selecteer het kanaal waarvoor u machtigingen wilt wijzigen. Zie Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Ga naar de pagina met instellingen voor het videokanaal. Zie De pagina met instellingen voor videokanalen openen voor een kanaal eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 3. Kies Machtigingen in het linkernavigatiedeelvenster.

  Office 365 Video permissions
 4. Als u wilt instellen wie volledige controle over het kanaal heeft, geeft u personen of beveiligingsgroepen op in het vak Eigenaars.

 5. Als u wilt instellen wie de video’s in een kanaal kan bewerken, geeft u personen of beveiligingsgroepen op in het vak Bewerkers.

 6. Als u wilt instellen wie het kanaal kan bekijken, geeft u personen of beveiligingsgroepen op in het vak Bekijkers.

 7. Standaard zien alleen kanaal eigenaren de koppeling downloaden op de pagina speler voor Video's. Als u wilt wijzigen wie Video's kan downloaden van het kanaal, selecteert u een optie in de lijst down load-koppeling voor Video's weer geven.

  Opmerking: Met de instelling Download koppeling voor video weer geven bepaalt u alleen of een gebruiker de download koppeling kan zien. Aangezien Office 365 Video is gebouwd op SharePoint Online, als een gebruiker de machtiging View voor een video heeft, en ze weten hoe ze de URL voor de video op een andere manier kunnen openen, is het altijd mogelijk om de oorspronkelijke video te vinden die u wilt downloaden.

Video's in een kanaal aanbevelen

Wanneer een aantal video's is geüpload naar een bepaald kanaal, kunt u sommige video’s onder de aandacht brengen. U kunt video's onder de aandacht brengen door deze boven aan de kanaalpagina aan te bevelen. U kunt maximaal vijf video's aanbevelen op een kanaalpagina.

Als u video's in een kanaal wilt aanbevelen, moet u de machtigingen van een eigenaar voor het kanaal hebben. Raadpleeg de vorige procedure, Kanaalmachtigingen wijzigen, voor informatie over kanaalmachtigingen.

Als u bepaalde kanalen of video's wilt aanbevelen op de startpagina van de Office 365 Video-portal, neemt u contact op met een persoon in uw organisatie die videobeheerder is voor Office 365 Video. Raadpleeg Video's en kanalen aanbevelen op de startpagina van de Office 365 Video-portal in Uw Office 365 Video-portal beheren voor meer informatie.

Video's in een kanaal aanbevelen

 1. Selecteer het kanaal waarin u video’s wilt aanbevelen. Zie Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Ga naar de pagina met instellingen voor het videokanaal. Zie De pagina met instellingen voor videokanalen openen voor een kanaal eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 3. Kies Spotlight in het linkernavigatiedeelvenster.

  Pagina met instellingen voor videokanaal - spotlight
 4. Selecteer een spotlighttegel, zoals Spotlight 1.

 5. Zoek of blader in het venster dat wordt weergegeven, naar de miniatuur van de video die u wilt aanbevelen en selecteer de miniatuur.

  Opmerking: Een video die net is geüpload, kan pas worden aanbevolen nadat deze is geïndexeerd voor zoekopdrachten en kan over het algemeen worden afgespeeld in de portal. Als u niet meteen de miniatuur ziet van de video die u wilt aanbevelen, probeert u het later opnieuw.

 6. Herhaal stap 3 tot en met 5 van deze procedure voor de andere spotlighttegels.

  Als u een andere video in een spotlighttegel wilt plaatsen, selecteert u de spotlighttegel en selecteert u vervolgens de miniatuur van een andere video.

 7. Kies Opslaan.

Instellingen voor Yammer-gesp rekken wijzigen

Als Yammer is ingeschakeld op uw Office 365-Tenant, kunt u Yammer-gesp rekken in-of uitschakelen voor een kanaal.

Instellingen voor Yammer-gesp rekken wijzigen

 1. Selecteer een kanaal waarvoor u instellingen wilt wijzigen. Raadpleeg Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Ga naar de pagina met instellingen voor video kanalen voor het kanaal. Zie naar de pagina met instellingen voor video kanalen gaan voormeer informatie over hoe u dit kunt doen.

 3. Kies Yammer in het navigatie deel venster aan de linkerkant.

  Yammer-instellingen video O365
 4. Selecteer aan om Yammer-gesp rekken voor het kanaal in te scha kelen.

 5. Stel de standaard Yammer-groep voor het kanaal in door een van de volgende opties te selecteren:

  • Geen standaard groep om gebruikers in staat te stellen hun gesprek te laten verwijzen naar een Yammer-groep die ze definiëren of aan een bepaalde persoon.

  • Groep met deze feed-id om gesp rekken in een standaard Yammer-groep in te scha KELEN door de Yammer-feed-id voor de groep toe te voegen. Gebruikers kunnen dan kiezen om te plaatsen in de standaard Yammer-groep of ze hebben een ander item opgegeven.

 6. Selecteer uit om alle Yammer-gesp rekken op het kanaal uit te scha kelen.

 7. Kies Opslaan.

Een kanaal verwijderen

Als u een kanaal verwijdert, worden het kanaal en alle video's hierin verwijderd uit de Office 365 Video-portal. Hierdoor krijgt u weer meer ruimte voor uw SharePoint Online-opslaglimiet.

Als u een kanaal wilt verwijderen, moet u de machtigingen van een eigenaar voor het kanaal hebben. Raadpleeg Kanaalmachtigingen wijzigen eerder in dit artikel voor informatie over de machtigingen van een kanaaleigenaar.

Let op: Nadat u een kanaal hebt verwijderd, kunt u het kanaal of de video's hierin niet meer herstellen.

Een kanaal verwijderen

 1. Selecteer het kanaal dat u wilt verwijderen. Zie Een kanaal selecteren dat u wilt beheren eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 2. Ga naar de pagina met instellingen voor het videokanaal. Zie De pagina met instellingen voor videokanalen openen voor een kanaal eerder in dit artikel voor meer informatie over hoe u dit doet.

 3. Kies Algemeen in het linkernavigatiedeelvenster.

 4. Kies Kanaal verwijderen.

  De knop Kanaal verwijderen
 5. Kies OK om te bevestigen dat u het kanaal wilt verwijderen.

Zie ook

Kennismaken met Office 365 Video

Uw Office 365-videoportal beheren

Video-indelingen die kunnen worden geopend in Office 365 Video

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×