Een kalender met één maand maken in Visio

U kunt een kalender met één maand op één pagina maken of een kalender met meerdere maanden maken waarbij elke maand op een andere pagina wordt geplaatst.

Month calendar

Een maandkalender maken

 1. Wijs in het menu Bestand achtereenvolgens Nieuw en Schema aan en klik op Kalender.

 2. Klik in het menu Invoegen op Nieuwe pagina voor iedere maandkalender die u wilt maken.

 3. Sleep de shape Maand van Shapes voor kalenders naar iedere tekenpagina.

 4. Geef in het dialoogvenster Configureren de gewenste opties op voor de kalender en klik vervolgens op OK.

 5. Als u de titel wilt wijzigen, dubbelklikt u erop en typt u vervolgens de gewenste tekst.

  Tip: Als de titel niet zichtbaar is, klikt u met de rechtermuisknop op de maand en klikt u vervolgens op Configureren. Schakel in het dialoogvenster het selectievakje Titel weergeven in.

 6. U kunt afspraken, evenementen of kalenderafbeeldingen toevoegen en u kunt een miniatuur toevoegen van de vorige of volgende maand.

  Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Een afspraak toevoegen of wijzigen

   1. Sleep de shape Afspraak van Shapes voor kalenders naar de tekenpagina.

   2. Geef de opties voor de afspraak op in het dialoogvenster en klik vervolgens op OK.

    De afspraak wordt geassocieerd met de dag en wordt ook met de dag verplaatst als u deze verplaatst.

   3. Als u een afspraak wilt wijzigen, klikt u erop met de rechtermuisknop en klikt u vervolgens op Configureren.

    Opmerking: Als u de datum van de dag wijzigt, wordt de afspraak verwijderd.

  • Een eendaags of meerdaags evenement toevoegen

   1. Sleep de shape Meerdaags evenement van Shapes voor kalenders op de dag waarop het evenement begint.

    Opmerking: Met de shape Meerdaags evenement kunt u evenementen maken die een of meer dagen beslaan.

   2. Geef het onderwerp, de locatie, de begindatum, de einddatum en de datumnotatie op in het dialoogvenster Configureren en klik vervolgens op OK.

    Het evenement wordt geassocieerd met de dag en wordt ook met de dag verplaatst als u deze verplaatst.

    Opmerking: Als u een eendaags evenement hebt opgegeven, wordt de shape Meerdaags evenement uitgelijnd op de opgegeven datum. Als het evenement meerdere dagen beslaat, wordt de shape over het opgegeven datumbereik gespreid.

   3. Als u een evenement wilt wijzigen, klikt u erop met de rechtermuisknop en klikt u vervolgens op Configureren.

    Tip: U kunt ook de eindpunten van de shape Meerdaags evenement slepen om het datumbereik te verlengen.

  • Kalenderafbeeldingen toevoegen

   1. Sleep een shape zoals Belangrijk, Viering of Punaise van Shapes voor kalenders op de gewenste dag.

    U kunt de grootte van een kalenderafbeelding wijzigen door een selectiegreep Afbeelding van selectiegreep te slepen.

    Opmerking: Kalenderafbeeldingen worden geassocieerd met de dag, niet met de datum waarop u de shape plaatst. Als u de datum wijzigt, wordt de kalenderafbeelding dus niet naar de nieuwe datum verplaatst. Als u de kalender verwijdert, wordt echter ook de shape voor de kalenderafbeelding verwijderd.

  • Een miniatuur toevoegen voor de vorige of volgende maand.

   1. Sleep de shape Miniatuurmaand vanaf Shapes voor kalenders naar de maand op de tekenpagina en plaats de shape op de dag die voorafgaat aan de eerste dag van de maand of volgt op de laatste dag van de maand.

   2. Geef in het dialoogvenster Shapegegevens de gewenste opties op voor de kalender en klik vervolgens op OK.

   3. Als u de grootte van de miniatuurmaandshape wilt wijzigen, sleept u een hoekselectiegreep Afbeelding van selectiegreep .

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×