Een invulbaar formulier maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een formulier wilt maken in Word dat anderen kunnen invullen, begint u met een sjabloon en voegt u inhoudsbesturingselementen toe. Dit zijn besturingselementen zoals selectievakjes, tekstvakken, datumkiezers en vervolgkeuzelijsten. Als u bekend bent met databases, kunt u deze inhoudsbesturingselementen zelfs koppelen aan gegevens.

Het maken van een invulbaar formulier begint met zes basisstappen. Deze stappen gaan we hier kort bespreken.

Stap 1: geef het tabblad Ontwikkelaars weer

 1. Ga naar Opties > lint aanpassen op het tabblad bestand.

 2. Schakel onder Het lint aanpassen, in de lijst onder Hoofdtabbladen, het selectievakje Ontwikkelaars in en klik vervolgens op OK.

  Dialoogvenster Het lint aanpassen

Stap 2: open een sjabloon of document waarop u het formulier wilt baseren

U kunt tijd besparen door te beginnen met een formuliersjabloon. Als u het formulier helemaal zelf wilt ontwerpen, begint u met een lege sjabloon.

Beginnen met een formuliersjabloon

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Nieuw.

 3. Typ in het vak Online sjablonen zoeken het type formulier dat u wilt maken en druk op ENTER.

 4. Klik op de formuliersjabloon die u wilt gebruiken en klik op Maken.

Beginnen met een lege sjabloon

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Nieuw.

 3. Klik op Leeg document.

Stap 3: voeg inhoud toe aan het formulier

Klik op het tabblad Ontwikkelaars op Ontwerpmodus en voeg de gewenste besturingselementen in.

De knop Ontwerpmodus

Opmerking: Een formulier met inhoudsbesturingselementen kunt u uiteraard afdrukken. De kaders of randen van de inhoudsbesturingselementen worden echter niet afgedrukt.

Een tekstbesturingselement invoegen waarin gebruikers tekst kunnen typen

In een inhoudsbesturingselement voor tekst met opmaak kunnen gebruikers tekst opmaken als vet of cursief en kunnen ze meerdere alinea's typen. Als u wilt beperken wat gebruikers kunnen toevoegen, voegt u het inhoudsbesturingselement voor tekst zonder opmaak in.

 1. Klik op de positie waarop u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars op Inhoudsbesturingselement voor tekst met opmaak Afbeelding van lint of Inhoudsbesturingselement voor tekst zonder opmaak afbeelding van lint .

Zie Stap 4: stel de eigenschappen voor de inhoudsbesturingselementen in of wijzig deze voor het instellen van specifieke eigenschappen voor het besturingselement.

Een afbeeldingsbesturingselement invoegen

Een afbeeldingsbesturingselement wordt vaak gebruikt voor sjablonen, maar u kunt een afbeeldingsbesturingselement ook toevoegen aan een formulier.

 1. Klik op de positie waarop u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars op Inhoudsbesturingselement voor afbeeldingen.

Zie Stap 4: stel de eigenschappen voor de inhoudsbesturingselementen in of wijzig deze voor het instellen van specifieke eigenschappen voor het besturingselement.

Een bouwsteenbesturingselement invoegen

Gebruik bouwsteenbesturingselementen wanneer u wilt dat gebruikers een specifiek tekstblok selecteren. Bouwsteenbesturingselementen zijn bijvoorbeeld handig als u een contractsjabloon instelt waarbij u verschillende standaardteksten moet toevoegen, afhankelijk van de specifieke vereisten van het contract. U kunt inhoudsbesturingselementen voor tekst met opmaak maken voor elke versie van de standaardtekst. Vervolgens kunt u een bouwsteenbesturingselement gebruiken als container voor de inhoudsbesturingselementen voor tekst met opmaak.

U kunt een bouwsteenbesturingselement ook gebruiken in een formulier.

 1. Klik op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op een inhoudsbesturingselement:

  Besturingselementen voor bouwstenen

Zie Stap 4: stel de eigenschappen voor de inhoudsbesturingselementen in of wijzig deze voor het instellen van specifieke eigenschappen voor het besturingselement.

Een keuzelijst met invoervak of een vervolgkeuzelijst invoegen

In een keuzelijst met invoervak kunnen gebruikers een selectie maken in een lijst met keuzen die u opgeeft of kunnen ze eigen gegevens invoeren. In een vervolgkeuzelijst kunnen gebruikers alleen selecteren in de lijst met keuzen.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars op Inhoudsbesturingselement voor een keuzelijst met invoervak knopafbeelding of Inhoudsbesturingselement voor vervolgkeuzelijsten Afbeelding van het lint .

 2. Selecteer het inhoudsbesturingselement en klik vervolgens op het tabblad Ontwikkelaars op Eigenschappen.

 3. Klik onder Eigenschappen voor vervolgkeuzelijst op Toevoegen.

 4. Typ een keuzemogelijkheid in het vak Weergavenaam, zoals Ja, Nee of Misschien.

  Herhaal deze stap totdat alle gewenste keuzemogelijkheden in de vervolgkeuzelijst staan.

 5. Vul andere gewenste eigenschappen in.

  Opmerking:  Als u het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt inschakelt, kunnen gebruikers niet op een keuze klikken.

Een datumkiezer invoegen

 1. Klik op de positie waarop u het besturingselement voor de datumkiezer wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars op Inhoudsbesturingselement voor een datumkiezer.

Zie Stap 4: stel de eigenschappen voor de inhoudsbesturingselementen in of wijzig deze voor het instellen van specifieke eigenschappen voor het besturingselement.

Een selectievakje invoegen

 1. Klik op de positie waarop u het besturingselement van het selectievakje wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars op Inhoudsbesturingselement voor een selectievakje.

Zie Stap 4: stel de eigenschappen voor de inhoudsbesturingselementen in of wijzig deze voor het instellen van specifieke eigenschappen voor het besturingselement.

Stap 4: stel de eigenschappen voor de inhoudsbesturingselementen in of wijzig deze

Ieder inhoudsbesturingselement bevat eigenschappen die u kunt instellen of wijzigen. U kunt bijvoorbeeld voor het inhoudsbesturingselement Datumkiezer opties selecteren voor de manier waarop de datum moet worden weergegeven.

 1. Klik op het inhoudsbesturingselement dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars op Eigenschappen en breng de gewenste wijzigingen aan.

Stap 5: voeg instructies toe aan het formulier

Als u instructies toevoegt, wordt het gebruik van het formulier dat u maakt en verspreidt eenvoudiger. U kunt de standaardtekst van de instructies voor de inhoudsbesturingselement wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars op Ontwerpmodus.

 2. Klik op het inhoudsbesturingselement waarvan u de instructies wilt aanpassen.

 3. Bewerk de tekst van de tijdelijke aanduiding en maak de tekst op.

 4. Klik op het tabblad Ontwikkelaars op Ontwerpmodus als u de ontwerpfunctie wilt uitschakelen en de instructies wilt opslaan.

Opmerking: Schakel het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt niet in als u wilt dat de gebruikers van het formulier de tekst van de instructies door hun eigen tekst mogen vervangen.

Stap 6: voeg beveiliging toe aan een formulier

Als u beperkingen wilt instellen voor het bewerken of opmaken van een formulier, gebruikt u de opdracht Bewerking beperken:

 1. Open het formulier dat u wilt vergrendelen of beveiligen.

 2. Klik op Start > Selecteren > Alles selecteren, of druk op Ctrl+A.

 3. Klik op Ontwikkelaars > Bewerking beperken.

 4. Nadat u beperkingen hebt geselecteerd, klikt u op Ja, afdwingen van beveiliging starten.

Tip: Desgewenst kunt u het formulier testen voordat u dit verspreidt. Open het formulier, vul de gewenste gegevens in en sla het op de gewenste locatie op .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×