Een inhoudstype voor een lijst of bibliotheek wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u wijzigingen aanbrengt in een inhoudstype voor een lijst of bibliotheek, zijn deze alleen geldig voor het exemplaar van dat inhoudstype dat aan de lijst of bibliotheek is toegevoegd. Het bovenliggende site-inhoudstype op basis waarvan het inhoudstype is gemaakt, wordt niet door de wijzigingen bijgewerkt.

Als u inhoudstypen voor een lijst of bibliotheek wilt kunnen wijzigen, moet u ten minste over het machtigingsniveau Ontwerpen beschikken.

Wat wilt u doen?

Een documentsjabloon aan een inhoudstype toevoegen

Een kolom toevoegen aan een inhoudstype

De volgorde van kolommen voor een inhoudstype wijzigen

Een kolom verplicht voor een inhoudstype

Een werkstroom toevoegt aan een inhoudstype

Een inhoudstype alleen-lezen te maken

Geef een informatiebeheerbeleid voor een inhoudstype

Het documentinformatiescherm-instellingen voor een inhoudstype wijzigen

Een documentsjabloon toevoegen aan een inhoudstype

Documentsjablonen kunt u uitsluitend koppelen aan documentinhoudstypen, dus inhoudstypen die zijn afgeleid van een bovenliggend site-inhoudstype voor documenten. Als u een documentsjabloon aan een inhoudstype koppelt en auteurs nieuwe documenten van dit inhoudstype maken, worden deze alle op dezelfde sjabloon gebaseerd.

Stel dat uw organisatie een bepaalde documentsjabloon voor contractuele overeenkomsten gebruikt. Als u deze documentsjabloon aan het inhoudstype koppelt dat uw organisatie voor deze overeenkomsten gebruikt en er nieuwe overeenkomsten met behulp van dit inhoudstype worden gemaakt, worden deze alle op dezelfde documentsjabloon voor contractuele overeenkomsten gebaseerd.

 1. Als de bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de werkbalk Snel starten op de naam van de documentbibliotheek.

  Als de naam van de bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en klikt u vervolgens op de naam van de bibliotheek.

  1. Klik in het menu Instellingen menuafbeelding op de instellingen voor het type bibliotheek dat u wilt openen.

   Klik bijvoorbeeld in een documentbibliotheek op Instellingen van documentbibliotheek.

 2. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype dat u wilt wijzigen.

  Als op basis van de instellingen van de documentbibliotheek meerdere inhoudstypen niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen voor de bibliotheek.

 3. Klik onder Instellingen op Geavanceerde instellingen.

 4. Als u de URL voor een bestaande documentsjabloon wilt opgeven, klikt u in de sectie Documentsjabloon op Typ de URL van een bestaande documentsjabloon en typt u vervolgens de URL voor de locatie van de documentsjabloon die u wilt gebruiken.

  U kunt een absolute URL of een URL die is ten opzichte van een locatie op een server, site of resource-map. De volgende tabel bevat voorbeelden van de typen van URL's die u kunt gebruiken. De voorbeelden wordt ervan uitgegaan dat de aanwezigheid van een inhoudstype resource (de map met de bestanden voor site-inhoudstypen) vinden op http://contoso/_cts/ContentTypeName/ en dat de documentsjabloon met de naam Docname.doc.

  Er bestaat een resource map, die is gelabeld _cts/NaamInhoudstype, waarbij NaamInhoudstype de naam van de site-inhoudstype is, op het hoogste niveau van elke site.

Type URL

Voorbeeld

Absoluut

http://contoso/_cts/NaamInhoudstype/Docnaam.doc

Voor bepaalde site

~site/Bibliotheeknaam/Docnaam.doc

Voor een bepaalde server

_cts/NaamInhoudstype/Docnaam.doc

Voor een bepaalde bronnenmap

Docname.doc

 1. Als u de gewenste documentsjabloon wilt uploaden, gaat u naar de sectie Documentsjablonen. Klik op Een nieuwe documentsjabloon uploaden en klik vervolgens op Bladeren. Blader in het dialoogvenster Bestand kiezen naar de locatie van het bestand dat u wilt gebruiken. Selecteer het bestand en klik op Openen.

 2. Klik op OK.

Naar boven

Een kolom toevoegen aan een inhoudstype

U kunt aangeven welke eigenschappen of metagegevens u wilt opnemen voor een item van een specifiek inhoudstype door kolommen toe te voegen aan dat inhoudstype. Uw organisatie wil bijvoorbeeld een bepaalde set metagegevens bijhouden voor alle inkooporders, zoals rekeningnummer, projectnummer en projectmanager. Wanneer u kolommen voor rekeningnummer, projectnummer en projectmanager toevoegt aan het inhoudstype voor inkooporders, wordt aan gebruikers gevraagd om deze metagegevens op te geven voor items van dit inhoudstype.

Als een lijst of bibliotheek items van verschillende inhoudstypen bevat, kunt u per inhoudstype unieke metagegevens voor items verzamelen door kolommen rechtstreeks aan een bepaald inhoudstype toe te voegen en niet aan de lijst of bibliotheek.

 1. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de betreffende naam op de balk Snelstarten.

  Als de naam van uw lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens klikt u op de naam van uw lijst of bibliotheek.

  1. Klik op het menu Instellingen menuafbeelding , op Lijstinstellingenof klik op de instellingen voor het type bibliotheek dat u wilt openen.

   Klik bijvoorbeeld in een documentbibliotheek op Instellingen van documentbibliotheek.

 2. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype dat u wilt wijzigen.

  Als meerdere inhoudstypen voor de lijst of de bibliotheek niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet op de pagina Aanpassen voor de lijst of de bibliotheek weergegeven.

 3. Klik onder Kolommen op Toevoegen uit bestaande site- of lijstkolommen.

 4. Klik in de sectie Kolommen selecteren onder Kolommen selecteren uit op de pijl om de groep te selecteren waaruit u een kolom wilt toevoegen.

 5. Klik onder Beschikbare kolommen op de kolom die u wilt toevoegen en klik op Toevoegen om de kolom te verplaatsen naar de lijst Toe te voegen kolommen.

 6. Herhaal de stappen 5 en 6 als u meer kolommen wilt toevoegen.

Naar boven

De volgorde van kolommen voor een inhoudstype wijzigen

 1. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de betreffende naam op de balk Snelstarten.

  Als de naam van uw lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens klikt u op de naam van uw lijst of bibliotheek.

  1. Klik op het menu Instellingen menuafbeelding , op Lijstinstellingenof klik op de instellingen voor het type bibliotheek dat u wilt openen.

   Klik bijvoorbeeld in een documentbibliotheek op Instellingen van documentbibliotheek.

 2. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype dat u wilt wijzigen.

  Als op basis van de instellingen van de documentbibliotheek meerdere inhoudstypen niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen voor de bibliotheek.

 3. Klik onder Kolommen op Kolomvolgorde.

 4. Klik in de sectie Kolomvolgorde op de pijl naast de kolom die u in de kolom Positie van bovenaf een andere plaats wilt geven en selecteer het gewenste volgnummer.

Naar boven

Een kolom vereist maken voor een inhoudstype

Als u kolommen voor een inhoudstype vereist maakt, wordt gebruikers verzocht metagegevens (kolomwaarden) op te geven zodra ze een nieuw item van dit inhoudstype maken.

 1. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de betreffende naam op de balk Snelstarten.

  Als de naam van uw lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens klikt u op de naam van uw lijst of bibliotheek.

  1. Klik op het menu Instellingen menuafbeelding , op Lijstinstellingenof klik op de instellingen voor het type bibliotheek dat u wilt openen.

   Klik bijvoorbeeld in een documentbibliotheek op Instellingen van documentbibliotheek.

 2. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype dat u wilt wijzigen.

  Als op basis van de instellingen van de documentbibliotheek meerdere inhoudstypen niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen voor de bibliotheek.

 3. Klik onder Kolommen op de naam van de kolom die u verplicht wilt maken.

 4. Klik in de sectie Kolominstellingen op Vereist.

Naar boven

Een workflow toevoegen aan een inhoudstype

Werkstromen maken het mogelijk is om op te geven van een bedrijfsproces voor items en documenten op een site. Werkstromen kunnen worden gebruikt om te automatiseren en bepaalde algemene bedrijfsprocessen, zoals goedkeuring van documenten beheren of controleren. Een werkstroom toevoegt aan een inhoudstype, kunt u ervoor te zorgen dat alle items van dit inhoudstype onderhevig aan bedrijfsprocessen consistente en dergelijke zijn. Als u een werkstroom aan een inhoudstype is toegevoegd, kan deze werkstroom kan worden gestart op afzonderlijke items van dit inhoudstype.

Opmerking: U kunt uitsluitend een workflow aan een inhoudstype voor een lijst of bibliotheek toevoegen als er een workflow voor uw site of werkruimte is geïmplementeerd. Als er geen workflows beschikbaar zijn, neemt u contact op met de centrale beheerder.

 1. Als de lijst of bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de betreffende naam op de balk Snelstarten.

  Als de naam van uw lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens klikt u op de naam van uw lijst of bibliotheek.

  1. Klik op het menu Instellingen menuafbeelding , op Lijstinstellingenof klik op de instellingen voor het type bibliotheek dat u wilt openen.

   Klik bijvoorbeeld in een documentbibliotheek op Instellingen van documentbibliotheek.

 2. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype waaraan u een workflow wilt toevoegen.

  Als meerdere inhoudstypen voor de lijst of de bibliotheek niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet op de pagina Aanpassen voor de lijst of de bibliotheek weergegeven.

 3. Klik onder Instellingen op Workflowinstellingen.

 4. Klik op de pagina Workflowinstellingen wijzigen op Workflow toevoegen.

 5. Ga op de pagina Workflow toevoegen naar de sectie Workflow en klik op de gewenste workflowsjabloon.

 6. Typ in de sectie Naam een unieke naam voor de workflow.

 7. Selecteer in de sectie Takenlijst de takenlijst die u in combinatie met deze workflow wilt gebruiken.

  • U kunt de standaardtakenlijst gebruiken, maar ook zelf een nieuwe lijst maken. Als u de standaardtakenlijst gebruikt, kunnen deelnemers aan de workflow hun workflowtaken in de weergave Mijn taken in de takenlijst eenvoudig zoeken en bekijken.

  • Maak een nieuwe takenlijst als bij de taken voor deze workflow gevoelige of vertrouwelijke gegevens betrokken zijn die u buiten de algemene takenlijst wilt houden.

  • Maak een nieuwe takenlijst als binnen uw organisatie een groot aantal workflows wordt gebruikt of als de workflows een groot aantal taken omvatten. In dergelijke gevallen wilt u mogelijk voor elke workflow een afzonderlijke takenlijst maken.

 8. Selecteer in de sectie Geschiedenislijst de geschiedenislijst die u in combinatie met deze workflow wilt gebruiken. De geschiedenislijst bevat alle gebeurtenissen die tijdens de diverse workflowinstanties hebben plaatsgevonden.

  U kunt de standaardgeschiedenislijst gebruiken, maar ook zelf een nieuwe lijst maken. Als binnen uw organisatie een groot aantal workflows wordt gebruikt, wilt u mogelijk voor elke workflow een afzonderlijke geschiedenislijst maken.

 9. Geef in de sectie Startopties op hoe, wanneer en door wie een workflow kan worden gestart.

  Notities: 

  • Het is mogelijk dat bepaalde opties niet beschikbaar zijn als deze niet worden ondersteund door de workflowsjabloon die u hebt geselecteerd.

  • De optie Start deze workflow om een primaire versie van een item goed te keuren voor publicatie is uitsluitend beschikbaar als ondersteuning voor primaire en secundaire versies voor de bibliotheek is ingeschakeld en als de geselecteerde workflowsjabloon voor de goedkeuring van inhoud kan worden gebruikt.

 10. Klik op Volgende.

 11. Selecteer op de pagina Workflow aanpassen eventuele aanvullende opties en klik op OK.

Naar boven

Een inhoudstype het kenmerk Alleen-lezen geven

Als u niet wilt dat anderen een aan een lijst of bibliotheek toegevoegd inhoudstype kunnen wijzigen, kunt u het lijstinhoudstype definiëren als alleen-lezen. Als u het lijstinhoudstype het kenmerk Alleen-lezen geeft, worden wijzigingen in het inhoudstype van de bovenliggende site niet overgenomen.

 1. Als de lijst of bibliotheek waarvoor u een inhoudstype wilt wijzigen nog niet is geopend, klikt u in Snel starten onder Lijsten of Documenten op de naam van de desbetreffende lijst of bibliotheek.

 2. Voer op het menu Instellingen menuafbeelding , een van de volgende opties:

  • Klik op Lijstinstellingen als u met een lijst werkt.

  • Klik op Instellingen voor Documentbibliotheek als u met een documentbibliotheek werkt.

 3. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype dat u alleen-lezen wilt maken.

  Als meerdere inhoudstypen voor de lijst of de bibliotheek niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet op de pagina Aanpassen voor de lijst of de bibliotheek weergegeven.

 4. Klik onder Instellingen op Geavanceerde instellingen.

 5. Klik in de sectie Alleen-lezen onder Moet dit inhoudstype het kenmerk Alleen-lezen hebben? op Ja.

Naar boven

Een informatiebeheerbeleid opgeven voor een inhoudstype

U kunt een bestaand siteverzamelingsbeleid toepassen op een inhoudstype voor een lijst of bibliotheek. Ook is het mogelijk een informatiebeheerbeleid te definiëren dat uitsluitend op een bepaald lijstinhoudstype van toepassing is.

Een siteverzamelingsbeleid toepassen op een lijst, bibliotheek of lijstinhoudstype

Als er voor uw site al informatiebeheerbeleidsregels in de vorm van siteverzamelingsbeleidsregels zijn gedefinieerd, kunt u het gewenste siteverzamelingsbeleid op een lijst of bibliotheek toepassen. Als het beheer van meerdere inhoudstypen door een lijst of bibliotheek wordt ondersteund, kunt u geen informatiebeheerbeleid opgeven dat op de gehele lijst of bibliotheek van toepassing is. U moet dan voor elk lijstinhoudstype dat aan de bewuste lijst of bibliotheek is gekoppeld een afzonderlijk informatiebeheerbeleid definiëren (exemplaren van een site-inhoudstype die aan een bepaalde lijst of bibliotheek zijn gekoppeld, worden lijstinhoudstypen genoemd). Als u de instellingen van een informatiebeheerbeleid voor een lijst of bibliotheek wilt wijzigen, hebt u ten minste de machtiging Ontwerpen nodig.

 1. Open de lijst of bibliotheek waarvoor u een informatiebeheerbeleid wilt opgeven.

  1. Klik op het menu Instellingen menuafbeelding , op Lijstinstellingenof klik op de instellingen voor het type bibliotheek dat u wilt openen.

   Klik bijvoorbeeld in een documentbibliotheek op Instellingen van documentbibliotheek.

 2. Klik onder Machtigingen en beheer op Beleidsinstellingen voor informatiebeheer.

  Als de lijst of bibliotheek het beheer van meerdere inhoudstypen ondersteunt, selecteert u het inhoudstype waarvoor u een informatiebeheerbeleid wilt opgeven en klikt u vervolgens op OK.

 3. Klik in de sectie Beleid opgeven op Siteverzamelingsbeleid gebruiken en selecteer vervolgens in de lijst het beleid dat u wilt toepassen.

  Als de optie Siteverzamelingsbeleid gebruiken niet beschikbaar is, is er geen siteverzamelingsbeleid voor de siteverzameling gedefinieerd.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Een nieuw informatiebeheerbeleid maken voor een inhoudstype

Het is mogelijk een informatiebeheerbeleid te definiëren dat uitsluitend op een bepaalde lijst of bibliotheek van toepassing is. U kunt een dergelijk beleid niet opnieuw voor andere lijsten, bibliotheken of sites gebruiken. Als het beheer van meerdere inhoudstypen door een lijst of bibliotheek wordt ondersteund, kunt u geen informatiebeheerbeleid definiëren dat op de gehele lijst of bibliotheek van toepassing is. U moet dan voor elk lijstinhoudstype dat aan de bewuste lijst of bibliotheek is gekoppeld een afzonderlijk informatiebeheerbeleid definiëren (exemplaren van een site-inhoudstype die aan een bepaalde lijst of bibliotheek zijn gekoppeld, worden lijstinhoudstypen genoemd). Als u de instellingen van een informatiebeheerbeleid voor een lijst of bibliotheek wilt wijzigen, hebt u ten minste de machtiging Lijsten beheren nodig.

 1. Open de lijst of bibliotheek waarvoor u een informatiebeheerbeleid wilt opgeven.

  1. Klik op het menu Instellingen menuafbeelding , op Lijstinstellingenof klik op de instellingen voor het type bibliotheek dat u wilt openen.

   Klik bijvoorbeeld in een documentbibliotheek op Instellingen van documentbibliotheek.

 2. Klik onder Machtigingen en beheer op Beleidsinstellingen voor informatiebeheer.

 3. Selecteer het inhoudstype waarvoor u een informatiebeheerbeleid wilt opgeven en klik vervolgens op OK.

 4. Klik in de sectie Beleid opgeven op Beleid definiëren.

 5. Klik op OK.

 6. Ga op de pagina Beleid bewerken naar de sectie Naam en administratieve beschrijving en typ een beknopte beschrijving van het beleid dat u maakt.

  Opmerking: U kunt uitsluitend namen opgeven voor beleidsregels voor informatiebeheer die in de lijst Siteverzamelingsbeleid zijn gedefinieerd.

 7. Typ in de sectie Beleidsverklaring een verklaring waarin u voor gebruikers het doel van het beleid toelicht. Deze verklaring wordt weergegeven zodra gebruikers documenten of items openen waarop het beleid van toepassing is. Uit de verklaring moeten de beleidsfuncties blijken die op de inhoud van toepassing zijn of de speciale verwerking die voor de inhoud vereist is. De maximumlengte van een beleidsverklaring is 512 tekens.

 8. Selecteer in de volgende secties de afzonderlijke beleidsfuncties die u aan uw informatiebeheerbeleid wilt toevoegen.

 9. Als u wilt dat documenten die onder dit beleid vallen van labels worden voorzien, klikt u op Labels inschakelen en geeft u de gewenste instellingen voor de labels op.

  Hoe?

  1. Als u gebruikers een label aan een document wilt laten toevoegen, schakelt u het selectievakje Gebruikers vragen om het label op te geven voordat zij het document opslaan of afdrukken in.

   Als u het gebruik van labels aan de gebruikers wilt overlaten, schakelt u dit selectievakje niet in.

  2. Als u een label wilt vergrendelen zodat het niet kan worden gewijzigd nadat het is ingevoegd, schakelt u het selectievakje Geen wijzigingen in labels toestaan na toevoeging in.

   Opmerking: Als u wilt dat het label wordt bijgewerkt zodra de eigenschappen van het document of item worden bijgewerkt, schakelt u dit selectievakje niet in.

  3. Typ in het vak Labelindeling de gewenste labeltekst. Labels kunnen maximaal tien kolomverwijzingen met elk maximaal 255 tekens bevatten. Als u een labelindeling wilt maken, gaat u als volgt te werk:

   • Typ de kolomnamen in de volgorde waarin u deze op het label wilt weergeven. Plaats de kolomnamen tussen accolades ({}), zoals is te zien in het voorbeeld op de pagina Beleid bewerken.

   • Typ buiten de accolades tekst waarmee u de kolommen aanduidt, zoals is te zien in het voorbeeld op de pagina Beleid bewerken.

   • Als u wilt een regeleinde toevoegen, typt u \n , waar u regeleinden wilt weergeven.

  4. Selecteer in de sectie Opmaak de gewenste tekengrootte en tekenstijl. Geef verder op of u het label links, rechts of in het midden van het document wilt plaatsen. Zorg ervoor dat u een lettertype en tekenstijl selecteert die op de computer van de eindgebruikers beschikbaar zijn. De hoeveelheid tekst die op het label kan worden weergegeven, is mede afhankelijk van de tekengrootte.

  5. Typ in de sectie Labelgrootte de hoogte en breedte van het label. Zowel de labelhoogte als de labelbreedte kan variëren van 6,5 mm tot 51 cm. Labeltekst wordt altijd verticaal binnen de labelafbeelding gecentreerd.

  6. Klik op Vernieuwen om een voorbeeld van de labelinhoud te bekijken.

 10. Als u de controlefunctie wilt inschakelen voor documenten en items die onder dit beleid vallen, klikt u op Controle inschakelen en geeft u de gebeurtenissen op die u wilt laten controleren.

  Met de beleidsfunctie voor controle kunnen organisaties controletrajecten definiëren en analyseren voor documenten en lijstitems als takenlijsten, lijsten met actie-items, discussiegroepen en agenda's. Deze beleidsfunctie biedt een controlelogboek waarin gebeurtenissen worden vastgelegd, waaronder het moment waarop inhoud is bekeken, bewerkt of verwijderd. Als de controlefunctie als onderdeel van een informatiebeheerbeleid is ingeschakeld, kunnen beheerders de gecontroleerde gegevens bekijken in rapporten over het gebruik van het beleid. Deze rapporten zijn op Microsoft Excel gebaseerd en bevatten een beknopt overzicht van het huidige gebruik. Met behulp van deze rapporten kunnen beheerders de manier bepalen waarop informatie binnen het bedrijf wordt gebruikt. Organisaties kunnen met de rapporten controleren of informatie binnen het bedrijf conform de regels wordt gebruikt, de controleresultaten vastleggen en onderzoek doen naar mogelijke problemen.

  In het controlelogboek worden de volgende gegevens vastgelegd: naam van de gebeurtenis, datum en tijd van de gebeurtenis, systeemnaam van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.

 11. Als u een verloopperiode wilt opgeven voor documenten en items die onder dit beleid vallen, klikt u op Verlooptijd inschakelen en geeft u de verloopperiode op met de acties die u bij het verlopen van items wilt laten uitvoeren.

  Hoe?

  1. Selecteer een optie voor de verloopperiode om het moment op te geven waarop documenten of items verlopen. Ga op een van de volgende manieren te werk:

   • Als u de verloopdatum op basis van een datumeigenschap wilt instellen, klikt u op Een tijdsperiode op basis van de eigenschappen van het item. Selecteer vervolgens de actie voor het document of item, zoals Gemaakt of Gewijzigd, en de hoeveelheid tijd, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, die na deze actie moet zijn verstreken voordat het item verloopt.

   • Als u het verloop met behulp van een workflow of een aangepaste verloopformule wilt definiëren, klikt u op Geprogrammeerd.

  2. Geef onder Als het item verloopt op wat er moet gebeuren nadat het document of item is verlopen. Ga op een van de volgende manieren te werk:

   • Als u wilt dat er een bepaalde actie op het document of item wordt uitgevoerd, zoals verwijdering, klikt u op Voer deze actie uit en selecteert u de gewenste actie in de lijst.

   • Als u een workflow voor het document of item wilt starten, klikt u op Start deze workflow en selecteert u de naam van de workflow.

    Deze optie is uitsluitend beschikbaar als u een beleid definieert voor een lijst, bibliotheek of inhoudstype waaraan al een workflow is gekoppeld.

 12. Als u wilt dat documenten of items die onder dit beleid vallen van streepjescodes worden voorzien, klikt u op Streepjescodes inschakelen en schakelt u het selectievakje Gebruikers vragen om voor het opslaan of afdrukken een streepjescode op te geven in, zodat gebruikers wordt verzocht een streepjescode in te voegen.

 13. Nadat u de gewenste opties hebt geselecteerd voor de diverse beleidsfuncties die u aan dit informatiebeheerbeleid wilt toevoegen, klikt u op OK om de beleidsfuncties toe te passen.

Naar boven

De instellingen van het documentinformatiepaneel wijzigen voor een inhoudstype

Het documentinformatiepaneel wordt weergegeven in de 2007 Microsoft Office-systeem-programma's Word, Excel en PowerPoint. In dit paneel kunnen gebruikers de inhoudstype-eigenschappen bekijken en wijzigen van documenten die rechtstreeks in het Office-programma waarmee ze zijn bewerkt op een server voor documentbeheer zijn opgeslagen. Stel dat het documentinhoudstype voor een bepaalde bibliotheek de kolom Status bevat. Gebruikers kunnen dan tijdens het bewerken van het document de eigenschap Status in het documentinformatiepaneel in Word bekijken. Bovendien kunnen ze in het documentinformatiepaneel de waarde van de eigenschap Status wijzigen van Concept in Definitief. Nadat het document op de server is opgeslagen, wordt deze eigenschap in de kolom Status voor de bibliotheek automatisch bijgewerkt.

Het documentinformatiepaneel is een Microsoft Office InfoPath-formulier dat in Office 2007-versie-programma's wordt ondersteund en weergegeven. In het documentinformatiepaneel vindt u de bewerkbare eigenschappen van het actieve document. Als u een inhoudstype configureert, kunt u daarvoor een aangepast documentinformatiepaneel genereren op basis van de eigenschappen van het inhoudstype. Na de implementatie wordt door het document naar het aangepaste documentinformatiepaneel verwezen. Gebruikers kunnen het paneel dan in Office 2007-versie-programma's gebruiken om documenteigenschappen weer te geven of te bewerken.

 1. Als de bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de werkbalk Snel starten op de naam van de documentbibliotheek.

  Als de naam van de bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en klikt u vervolgens op de naam van de bibliotheek.

  1. Klik in het menu Instellingen menuafbeelding op de instellingen voor het type bibliotheek dat u wilt openen.

   Klik bijvoorbeeld in een documentbibliotheek op Instellingen van documentbibliotheek.

 2. Klik onder Inhoudstypen op de naam van het inhoudstype dat u wilt wijzigen.

  Als op basis van de instellingen van de lijst of bibliotheek meerdere inhoudstypen niet zijn toegestaan, wordt de sectie Inhoudstypen niet weergegeven op de pagina Aanpassen voor de lijst of bibliotheek.

 3. Klik onder Instellingen, klikt u op Instellingen van documentinformatiepaneel.

 4. Ga in de sectie Sjabloon voor het documentinformatiepaneel op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een standaardsjabloon wilt gebruiken waarmee de eigenschappen (kolommen) worden weergegeven die voor het inhoudstype zijn gedefinieerd, klikt u op Standaardsjabloon voor Microsoft Office-toepassingen gebruiken.

  • Als u een bestaande aangepaste sjabloon wilt gebruiken, klikt u op Een bestaande aangepaste sjabloon gebruiken (URL, UNC, of URN) en typt u vervolgens het pad waarin de sjabloon is opgeslagen.

  • Als u een bestaande aangepaste sjabloon (XSN) wilt uploaden, klikt u op Bestaand aangepast sjabloon (XSN) uploaden voor gebruik en klikt u vervolgens op Bladeren om de gewenste sjabloon op te sporen.

   Opmerking: Als u een sjabloon op deze manier wilt uploaden, moet u de publicatie-URL uit de sjabloon in InfoPath verwijderen en de sjabloon daarna pas publiceren en uploaden.

  • Als u een aangepast paneel in InfoPath wilt maken, klikt u op Een nieuwe aangepaste sjabloon maken.

   Als u deze optie selecteert, wordt de standaardsjabloon door InfoPath gestart en weergegeven, die u vervolgens naar eigen inzicht kunt aanpassen.

 5. Geef in de sectie Altijd weergeven op of u dit documentinformatiepaneel automatisch wilt weergeven zodra documenten van dit inhoudstype voor het eerst in een Office 2007-versie-programma worden geopend of opgeslagen.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×