Een inhoudsopgave opmaken of aanpassen

Een inhoudsopgave opmaken of aanpassen

Nadat u in Word een inhoudsopgave hebt gemaakt, kunt u het uiterlijk ervan aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de indeling of de tekstopmaak wijzigen, selecteren hoeveel koppen u wilt weergeven of kiezen of u stippellijnen wilt weergeven tussen de vermeldingen en paginanummers.

Zie De indeling van de inhoudsopgave wijzigen voor eenvoudige instructies om een inhoudsopgave aan te passen.

Hier volgen nog enkele manieren waarop u de inhoudsopgave kunt bewerken.

De tekst opmaken:

Toont weergaven voor en na het opmaken van tekststijlen in een inhoudsopgave

Het niveau van een titel wijzigen:

Toont de wijziging van een vermelding van niveau 3 in niveau 4

Blokpunten toevoegen:

Blokpunten toevoegen aan een inhoudsopgave

Het aantal weer te geven niveaus wijzigen:

Toont wijziging in aantal niveaus, zodat niveau 3 niet meer wordt weergegeven

De indeling van de inhoudsopgave wijzigen

 1. Klik op het tabblad Verwijzingen van het lint op Inhoudsopgave > Aangepaste inhoudsopgave.

  Aangepaste inhoudsopgave
 2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Inhoudsopgave. U kunt het effect van uw wijzigingen zien in de gebieden Afdrukvoorbeeld en Webvoorbeeld .

  • Als u een stippellijn wilt toevoegen tussen de vermeldingen en de bijbehorende paginanummers, klikt u op de lijst Opvulteken en vervolgens op de stippellijn. U kunt ook streepjes gebruiken als opvulteken of de lijn helemaal verwijderen zodat er slechts een lege ruimte wordt weergegeven.

   Wijzig het tabopvulteken in de inhoudsopgave in streepjes of punten.
  • Als u het algehele uiterlijk van de inhoudsopgave wilt wijzigen, klikt u op de lijst Opmaak en klikt u op de gewenste opmaak.

  • Als u het aantal niveaus in de inhoudsopgave wilt wijzigen, klikt u op Aantal niveaus en klikt u op het aantal niveaus dat u wilt weergeven.

  Dialoogvenster Inhoudsopgave

  Tip: 'Niveaus' in deze context verwijst naar uw kopniveaus. U kunt Kop 1 voor de belangrijkste koppen gebruiken en Kop 2 voor de subsecties van deze koppen. U kunt desgewenst nog meer subniveaus hebben binnen die in de inhoudsopgave.

 3. Klik op OK.

Wat wilt u nog meer doen?

Als u wilt wijzigen hoe de tekst in de inhoudsopgave eruitziet, wijzigt u de stijl voor elk niveau in de inhoudsopgave.

 1. Klik op het tabblad Verwijzingen van het lint op Inhoudsopgave > Aangepaste inhoudsopgave.

 2. Klik in het dialoogvenster Inhoudsopgave op Wijzigen. Als de knop Wijzigen grijs wordt weergegeven, wijzigt u Opmaak in Van sjabloon.

  Gebruik het dialoogvenster Inhoudsopgave om het uiterlijk van de inhoudsopgave aanpassen.
 3. Klik in de lijst Stijlen op het niveau dat u wilt wijzigen en klik op Wijzigen.

  In het dialoogvenster Opmaakprofiel wijzigen kunt u bijwerken hoe de tekst in de inhoudsopgave eruitziet.
 4. Breng in het dialoogvenster Stijl wijzigen de gewenste opmaakwijzigingen aan en klik op OK.

 5. Herhaal stap 3 en 4 voor alle niveaus die u wilt weergeven in de inhoudsopgave.

Deze aanpassingen blijven behouden wanneer u de inhoudsopgave bijwerkt in dit document.

Als u het niveau van een titel in de inhoudsopgave wilt wijzigen, hoeft u enkel het kopniveau van die tekst in de hoofdtekst van het document te wijzigen.

 1. Klik op de kop die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen, op het gewenste kopniveau.
  Kop 1 in galerie Stijlen

 3. Klik op het tabblad Verwijzingen op Inhoudsopgave bijwerken.
  Inhoudsopgave bijwerken

 4. Klik op In zijn geheel bijwerken en klik op OK.

Als u al een inhoudsopgave aan uw document hebt toegevoegd, vervangt u deze met de volgende procedure door een nieuwe inhoudsopgave die dezelfde informatie bevat, maar met blokpunten (stippellijnen) tussen de vermeldingen en de paginanummers.

 1. Klik op Verwijzingen > Inhoudsopgave > Aangepaste inhoudsopgave.

  Aangepaste inhoudsopgave

 2. Klik in het dialoogvenster Inhoudsopgave, in de lijst Opvulteken, op de optie met de stippellijn.

  Optie voor blokpunten in het dialoogvenster Inhoudsopgave

U kunt het aantal niveaus in de inhoudsopgave wijzigen door de huidige inhoudsopgave te vervangen door een inhoudsopgave die de gewenste niveaus bevat. Een kortere, maar meer technische manier is door de informatie in de veldcode te bewerken.

 1. Klik op Verwijzingen > Inhoudsopgave > Aangepaste inhoudsopgave.

  Aangepaste inhoudsopgave

 2. Klik in het dialoogvenster Inhoudsopgave in de lijst Niveaus weergeven op het aantal niveaus dat u wilt weergeven en klik op OK.

  Dialoogvenster Inhoudsopgave

  Wanneer u bijvoorbeeld op 2 klikt, wordt alle tekst met de stijl Kop 1 of de stijl Kop 2 toegepast op de inhoudsopgave.

 3. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd of u de bestaande inhoudsopgave wilt vervangen.

Word voegt automatisch velden in wanneer u bepaalde opdrachten gebruikt. Als u bijvoorbeeld paginanummers toevoegt, wordt door Word het veld Pagina ingevoegd. Wanneer u een inhoudsopgave maakt, voegt Word het veld TOC toe.

U kunt de informatie in de veldcode wijzigen als u snel het aantal niveaus wilt aanpassen dat wordt weergegeven in de inhoudsopgave.

 1. Klik in de inhoudsopgave en druk op Alt + F9. De informatie in de veldcode wordt tussen accolades weergegeven en ziet er als volgt uit:

  TOC-veldcode

 2. Wijzig de getallen tussen de aanhalingstekens. Als u bijvoorbeeld slechts twee niveaus wilt weergeven, wijzigt u "1-3" in "1-2".

 3. Druk op Alt+F9 om de inhoudsopgave opnieuw weer te geven.

 4. Werk de inhoudsopgave bij om de wijzigingen weer te geven (Verwijzingen > Inhoudsopgave bijwerken).

Zie Veldcodes in Word voor meer informatie over veldcodes.

Zie Aangepaste inhoudsopgave invoegen voor eenvoudige instructies over het bewerken van een inhoudsopgave.

Hier volgen nog enkele manieren waarop u de inhoudsopgave kunt bewerken.

De tekst opmaken:

Toont weergaven voor en na het opmaken van tekststijlen in een inhoudsopgave

Het niveau van een titel wijzigen:

Toont de wijziging van een vermelding van niveau 3 in niveau 4

Blokpunten toevoegen:

Blokpunten toevoegen aan een inhoudsopgave

Het aantal weer te geven niveaus wijzigen:

Toont wijziging in aantal niveaus, zodat niveau 3 niet meer wordt weergegeven

Aangepaste inhoudsopgave invoegen

Als het document al een inhoudsopgave bevat, wordt deze met deze procedure met uw aanpassingen vervangen.

 1. Klik op het tabblad Verwijzingen, in de groep Inhoudsopgave, op Inhoudsopgave en vervolgens op Inhoudsopgave invoegen.

  Inhoudsopgave invoegen

  Het dialoogvenster Inhoudsopgave wordt geopend.

  Dialoogvenster Inhoudsopgave

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een stippellijn wilt toevoegen tussen de vermeldingen en de bijbehorende paginanummers, klikt u op de lijst Opvulteken en vervolgens op de stippellijn.

   U kunt ook streepjes gebruiken als opvulteken.

  • Als u het algehele uiterlijk van de inhoudsopgave wilt wijzigen, klikt u op de lijst Opmaak en vervolgens op de gewenste opmaak.

   In het vak Afdrukvoorbeeld krijgt u een indruk van de verschillende wijzen van opmaak.

  • Als u het aantal weergegeven niveaus in de inhoudsopgave wilt wijzigen, klikt u op Niveaus weergeven en vervolgens op het aantal niveaus dat u wilt weergeven.

Wat wilt u nog meer doen?

Hier volgen nog enkele manieren waarop u de inhoudsopgave kunt bewerken. Kies een optie in de onderstaande lijst voor stapsgewijze instructies.

Als u de opmaak van de gegenereerde inhoudsopgave wilt wijzigen, moet u de stijl voor elk niveau in de inhoudsopgave wijzigen. Dit staat los van de stijlen die u hebt toegepast voor de koppen in het document.

Als u de wijzigingen aan de stijl hebt aangebracht, wordt deze stijl telkens gebruikt als de inhoudsopgave wordt bijgewerkt.

 1. Klik op het tabblad Verwijzingen, in de groep Inhoudsopgave, op Inhoudsopgave en vervolgens op Inhoudsopgave invoegen.

 2. Klik in het dialoogvenster Inhoudsopgave op Wijzigen.

  Dialoogvenster Inhoudsopgave

 3. Klik in de lijst Stijlen op het niveau dat u wilt wijzigen en klik op Wijzigen.

  Knop wijzigen

 4. Breng in het dialoogvenster Stijl wijzigen de gewenste opmaakwijzigingen aan en klik op OK.

 5. Herhaal stap 3 en 4 voor alle niveaus die u wilt weergeven in de inhoudsopgave.

Als u het niveau van een titel in de inhoudsopgave wilt wijzigen, moet u het kopniveau van die tekst in de hoofdtekst van het document wijzigen.

 1. Klik op de kop die u wilt wijzigen.

 2. Op het tabblad Start in de groep Stijlen klikt u op de kopstijl die past bij het gewenste niveau.

  Alternatieve tekst

 3. Op het tabblad Verwijzingen in de groep Inhoudsopgave klikt u op Inhoudsopgave bijwerken.

  Alternatieve tekst

 4. Klik op In zijn geheel bijwerken en klik op OK.

Als u al een inhoudsopgave aan uw document hebt toegevoegd, vervangt u deze met de volgende procedure door een nieuwe inhoudsopgave die dezelfde informatie bevat, maar met blokpunten (stippellijnen) tussen de vermeldingen en de paginanummers.

 1. Klik op het tabblad Verwijzingen, in de groep Inhoudsopgave, op Inhoudsopgave en vervolgens op Inhoudsopgave invoegen.

  Alternatieve tekst

 2. Klik in het dialoogvenster Inhoudsopgave, in de lijst Opvulteken, op de optie met de stippellijn.

  Optie voor blokpunten in het dialoogvenster Inhoudsopgave

 1. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Inhoudsopgave op Inhoudsopgave.

  Alternatieve tekst

 2. Klik op Aangepaste inhoudsopgave.

 3. Klik in het dialoogvenster Inhoudsopgave in de lijst Niveaus weergeven op het aantal niveaus dat u in de inhoudsopgave wilt weergeven.

  Niveaus weergeven in dialoogvenster Inhoudsopgave

  Wanneer u bijvoorbeeld op 2 klikt, wordt alle tekst met de stijl Kop 1 of de stijl Kop 2 toegepast op de inhoudsopgave.

 4. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd of u de bestaande inhoudsopgave wilt vervangen.

Hebt u een vraag over Word die hier nog niet is beantwoord?

Post een vraag op het forum Word Answers.

Help ons Word te verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van inhoudsopgaven (of andere functies) in Word? Ga in dat geval naar Word User Voice en laat het ons weten.

Zie ook

Een inhoudsopgave bijwerken

Een inhoudsopgave opmaken of aanpassen in Word 2016 voor Mac

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×