Een index maken of bewerken in een databasemodeldiagram

Met indexen kunt u sneller records zoeken en sorteren met behulp van een databasesysteem. Als u indexen maakt voor kolommen waarmee u regelmatig kunt zoeken, kunt u de prestaties van de database aanzienlijk verbeteren.

U kunt zelf indexen maken en de indexen wijzigen die in Visio automatisch worden gemaakt.

Opmerking: Het databasemodeldiagram is alleen beschikbaar in bepaalde versies van Visio. Zie U kunt de database databasemodelleringsfuncties niet vinden? voor meer informatie.

Een index maken in een databasemodeldiagram

 1. Open het databasemodeldiagram.

 2. Dubbelklik op de tabel waaraan u een index wilt toevoegen, en klik vervolgens in het venster database-eigenschappen , in de lijst Categorieën , op indexen.

 3. Klik op Nieuw.

 4. Typ in het dialoogvenster Index maken een naam voor de index. Klik vervolgens op OK.

 5. Selecteer in de lijst Indextype een optie om een unieke of niet-unieke index te maken.

 6. Selecteer in de lijst Beschikbare kolommen de naam van elke kolom die u in deze index wilt opnemen en klik op toevoegen .

 7. Selecteer in de lijst geïndexeerde kolommen het selectievakje ASC om een index te maken met een oplopende sorteervolgorde, of schakel het selectievakje uit om een index met een aflopende sorteervolgorde te maken.

  Het databasemodeldiagram wordt automatisch bijgewerkt.

Opmerking: Voor sommige databasetoepassingen geldt een limiet voor het type en het aantal indexen dat u per tabel kunt maken. Zie de documentatie voor databasebeheer systemen (DBMS) voor specifieke informatie.

Een index verwijderen

 1. Open het databasemodeldiagram.

 2. Dubbelklik op de tabel met de index die u wilt verwijderen en klik vervolgens in het venster database-eigenschappen , in de lijst Categorieën , op indexen.

 3. Selecteer in de lijst index naam de naam van de index die u wilt verwijderen en klik op verwijderen.

  Het databasemodeldiagram wordt automatisch bijgewerkt.

Eigenschappen van indexen bewerken

 1. Open het databasemodeldiagram.

 2. Dubbelklik op de tabel met de index die u wilt bewerken en klik vervolgens in het venster database-eigenschappen , in de lijst Categorieën , op indexen.

 3. Selecteer in de lijst index naam de naam van de index die u wilt bewerken.

 4. Bewerk de eigenschappen van de index door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Als u een nieuwe naam voor de index wilt opgeven, klikt u op naam wijzigen.

  • Als u een unieke of niet-unieke index wilt opgeven, kiest u een optie in de lijst Indextype .

  • Als u de kenmerken van een stuurprogramma-specifieke index wilt opgeven, klikt u op Opties.

  • Het databasemodeldiagram wordt automatisch bijgewerkt.

Kolommen in een index toevoegen, verwijderen of opnieuw ordenen

 1. Open het databasemodeldiagram.

 2. Dubbelklik op de tabel met de index die u wilt wijzigen en klik vervolgens in het venster database-eigenschappen , in de lijst Categorieën , op indexen.

 3. Selecteer in de lijst index naam de naam van de index die u wilt wijzigen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een kolom wilt toevoegen aan een index, selecteert u onder Beschikbare kolommende naam van de kolom en klikt u vervolgens op toevoegen.

  • Als u een kolom wilt verwijderen uit een index, selecteert u onder geïndexeerde kolommende naam van de kolom en klikt u op verwijderen.

  • Als u de volgorde van een kolom wilt wijzigen, selecteert u de naam van de kolom onder geïndexeerde kolommenen sleept u de naam van de kolom naar de nieuwe positie in de lijst.

   Het databasemodeldiagram wordt automatisch bijgewerkt.

Kunt u de databasemodelleringsfuncties niet vinden?

Visio Standard bevat de sjabloon Databasemodeldiagram niet.

De Visio Professional- en Premium-edities ondersteunen de reverse-engineering-functies voor de sjabloon Databasemodeldiagram (dat wil zeggen: een bestaande database gebruiken om een model te maken in Visio). Het biedt echter geen ondersteuning voor forward-engineering (dat wil zeggen: een Visio-databasemodel gebruiken om SQL-code te genereren).

Opmerking: U vindt de volledige suite met databasemodelleringsfuncties, waaronder reverse-engineering en forward-engineering, in Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects is opgenomen in het MSDN Premium-abonnement. Dit is beschikbaar met Visual Studio Professional en rolgebaseerde Visual Studio Team System-edities.

Zie het onderwerp een bestaande databasereverse-engineeren als u Visio-abonnement 2 gebruikt en wilt weten hoe u een bestaande database kunt gebruiken in een databasemodel.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Zie ook

Een database model diagram maken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×