Een indelingstabel invoegen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Inleiding in indelingstabellen

Een vooraf gedefinieerde indelingstabel invoegen

Een aangepaste indelingstabel met bepaalde afmetingen invoegen

Een aangepaste indelingstabel tekenen

De besturingselementen in een indelingstabel automatisch indelen

Inleiding in indelingstabellen

Indelingstabellen optimaliseren kunt u een overzichtelijker, professioneel uitziende formuliersjabloon ontwerpen. Een indelingstabel is een kader met rijen en kolommen geordend en de inhoud van de formuliersjabloon, inclusief besturingselementen, secties van een formuliersjabloon en logo's of andere afbeeldingen.

In het volgende voorbeeld zijn tekstvakken binnen een sectie van een formuliersjabloon met behulp van een indelingstabel geordend.

Indelingstabel in sectie op formuliersjabloon

1. Deze indelingstabel bevat twee rijen.

2. De tweede rij bevat drie kolommen. De middelste kolom wordt uitsluitend voor de definitie van afstand gebruikt.

De randen van een indelingstabel worden in de ontwerpmodus als onderbroken rasterlijnen weergegeven. Als gebruikers een formulier invullen dat op uw formuliersjabloon is gebaseerd, zijn deze rasterlijnen niet zichtbaar.

Tip : Als u de rasterlijnen in de ontwerpmodus wilt verbergen, klikt u op Rasterlijnen verbergen in het menu Tabel.

In het taakvenster Indeling vindt u een verzameling vooraf gedefinieerde indelingstabellen. U kunt deze tabellen in uw formuliersjabloon invoegen en naar eigen inzicht wijzigen. U klikt bijvoorbeeld op Tabel met drie kolommen om snel een lege tabel met één rij en drie kolommen in uw sjabloon in te voegen. Als u een extra rij aan deze tabel wilt toevoegen, klikt u in een tabelcel in de formuliersjabloon en klikt u vervolgens op Tabelrij toevoegen in het taakvenster Indeling.

Als u liever uw eigen indelingstabel maakt, kunt u een aangepaste indelingstabel met een bepaald aantal rijen en kolommen invoegen. Ook is het mogelijk om een aangepaste indelingstabel te tekenen. Deze werkwijze is handig als u een complex ontwerp definieert. U kunt bijvoorbeeld een indelingstabel maken met cellen waarvoor u verschillende hoogten definieert of rijen waarvoor u verschillende aantallen kolommen opgeeft.

Naar boven

Een vooraf gedefinieerde indelingstabel invoegen

 1. Plaats de cursor in de formuliersjabloon op de plaats waar u de indelingstabel wilt invoegen.

 2. Klik in het menu Opmaak op Indeling.

 3. Klik in de lijst Indelingstabellen invoegen in het taakvenster Indeling op het gewenste type indelingstabel.

 4. Als u extra rijen en kolommen aan de tabel wilt toevoegen, klikt u in een tabelcel in de formuliersjabloon en klikt u vervolgens op de gewenste opties in de lijst Cellen samenvoegen en splitsen.

  Tip : Als u rijen, kolommen of de gehele tabel wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een willekeurige positie in de tabel. Wijs Verwijderen aan en klik vervolgens op de gewenste optie.

Naar boven

Een aangepaste indelingstabel met bepaalde afmetingen invoegen

 1. Plaats de cursor in de formuliersjabloon op de plaats waar u de indelingstabel wilt invoegen.

 2. Klik op de werkbalk Tabellen op Invoegen en klik vervolgens op Indelingstabel.

 3. Geef in het dialoogvenster Tabel invoegen het aantal kolommen en rijen op voor de tabel.

Naar boven

Een aangepaste indelingstabel tekenen

 1. Plaats in de formuliersjabloon de cursor op de positie waar u de indelingstabel wilt tekenen.

 2. Klik op de werkbalk Tabellen op Tabel tekenen.

  De aanwijzer verandert in een potlood.

 3. Als u de buitengrenzen van de tabel wilt definiëren, tekent u een rechthoek in de formuliersjabloon. Teken vervolgens in deze rechthoek de randen van de kolommen en rijen.

  Een tabel tekenen

 4. Als u een lijn of blok regels wissen, klikt u op Gum Knopafbeelding op de werkbalk tabellen en klik en sleep de gum over de lijn die u wilt wissen.

Naar boven

De besturingselementen in een indelingstabel automatisch indelen

U kunt het taakvenster besturingselementen of het taakvenster Gegevensbron gebruiken om in te voegen besturingselementen op de formuliersjabloon. Als u het taakvenster Gegevensbron besturingselementen invoegen gebruikt, kunt u een snelkoppeling waarmee u direct besturingselementen en de bijbehorende labels in een indelingstabel invoegen in een sectie. Deze sneltoets werkt het best tijdens het ontwerpen van een formuliersjabloon die is gebaseerd op een database, webservice of andere externe gegevensbron en u wilt invoegen van een niet-herhalende groep uit de gegevensbron. Besturingselementen zoals secties en optionele secties zijn afhankelijk van niet-herhalende groepen.

In de volgende afbeelding ziet u dat de groep werknemer in het taakvenster Gegevensbron is geselecteerd en dat de opdracht Besturingselementen in indelingstabel in het snelmenu is gekozen.

Besturingselementen toevoegen met de opdracht Besturingselementen in indelingstabel

1. Als u op de pijl naast de groep werknemer klikt, worden er menuopties beschikbaar waarmee u besturingselementen kunt invoegen. Als u besturingselementen in een indelingstabel wilt invoegen, klikt u op Besturingselementen in indelingstabel in het menu.

2. Elk veld in de groep met werknemers wordt in de formuliersjabloon nu door een besturingselement en het bijbehorende label aangegeven. De namen van de besturingselementen worden van de namen van velden of groepen in de gegevensbron afgeleid.

 1. Als het taakvenster Gegevensbron niet wordt weergegeven, klikt u op Gegevensbron in het menu Beeld.

 2. Selecteer in het taakvenster Gegevensbron een niet-herhalende groep met een of meer velden.

  Opmerking : Als u per ongeluk een herhalende groep selecteert, ziet u in het snelmenu een andere lijst met opdrachten.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de groep en klik vervolgens op Besturingselementen in indelingstabel in het snelmenu.

  Er wordt door Microsoft Office InfoPath onmiddellijk een indelingstabel aan de formuliersjabloon toegevoegd. De indelingstabel bevat besturingselementen en labels voor elk veld in de geselecteerde groep. De juiste typen besturingselementen worden door InfoPath bepaald op basis van het gegevenstype van velden of groepen. Als het gegevenstype van afzonderlijke velden in een groep bijvoorbeeld Tekst (string) is, worden er besturingselementen voor tekstvakken aan de tabelcellen toegevoegd.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×