Een inconsistente formule corrigeren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Deze fout geeft aan dat het patroon van de formules in de buurt niet overeenkomt met de formule in de cel.

Waarom is inconsistent

 1. Klik op formules > formules weergeven.

 2. Hierbij, kunt u de formules in alle cellen, in plaats van de berekende resultaten zien.

 3. De inconsistente formule met die voor en na het vergelijken en onbedoeld inconsistenties corrigeren.

 4. Wanneer u klaar bent, klikt u op formules > Formules weergeven. Dat gaat u terug naar met de berekende resultaten van alle cellen.

 5. Als dat niet werkt, hebt Selecteer een cel in de buurt die niet het probleem.

 6. Klik op formules > Broncellen aanwijzen.

 7. Selecteer de cel die beschikt over het probleem.

 8. Klik op formules > Broncellen aanwijzen.

 9. Vergelijk de blauwe pijlen of bereiken in blauw. Problemen met de inconsistente formule corrigeren.

 10. Klik op formules > controlepijlen verwijderen.

Meer oplossingen

Selecteer de cel met de inconsistente formule en houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u op een van de pijltoetsen. Hiermee selecteert u de inconsistente cel samen met anderen. Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de onderstaande cellen hebt geselecteerd, druk op CTRL + D om de formule omlaag doorvoeren.

 • Als u cellen hierboven hebt geselecteerd, klikt u op Start > Opvulling > Omhoog te vullen de formule.

 • Als u cellen naar rechts hebt geselecteerd, druk op CTRL + R om de formule naar rechts doorvoeren.

 • Als u cellen naar links hebt geselecteerd, klikt u op Start > Opvulling > van links naar links om de formule.

Als u meer cellen die de formule nodig hebt, herhaalt u de bovenstaande procedure gaan in de andere richting.

 1. Selecteer de cel met het probleem.

 2. Klik op deze knop: De knop voor een Excel-fout en selecteert u De formule kopiëren vanaf boven of Formule kopiëren van links.

 3. Als dat niet werkt en u de formule in de cel eronder nodig hebt, klikt u op Start > Opvulling > Omhoog.

 4. Als u de formule in de cel naar rechts nodig hebt, klikt u op Start > Opvulling > links.

Als de formule niet een fout die u kiezen is kunt om deze te negeren:

 1. Klik op formules > Foutcontrole

 2. Klik vervolgens op Fout negeren.

 3. Klik op OK of volgende om naar de volgende fout te springen.

Opmerking: Als niet wilt dat Excel om te controleren voor inconsistente formules als volgt, sluit het dialoogvenster Foutcontrole. Klik vervolgens op bestand > Opties > formules. Schakel onder en formules zijn inconsistent met andere formules in de regio.

Als u op een Mac, klikt u op Excel > Voorkeuren > Foutcontrole en schakelt u formules die niet overeenkomen met formules in de buurt.

Er wordt een foutindicator weergegeven wanneer de formule niet overeenkomt met het patroon van andere formules in de buurt. Dit betekent niet altijd dat de formule onjuist is. Als dat wel het geval is, kan het probleem vaak worden opgelost door de celverwijzing consistent te maken.

De formules voor het vermenigvuldigen van kolom A met kolom B zijn bijvoorbeeld A1*B1, A2*B2, A3*B3, enzovoort. Wanneer na de formule A3*B3 de formule A4*B2 volgt, ziet Excel die formule aan voor een inconsistente formule omdat de formule het patroon A4*B4 zou moeten volgen.

 1. Klik op de cel met de foutindicator en kijk naar de formulebalk om te controleren of de celverwijzingen juist zijn.

 2. Klik op de pijl naast de knop die verschijnt.

  inconsistente formule in c4

  Het snelmenu bevat de opties die beschikbaar zijn om deze waarschuwing op te lossen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Selecteer

Als u dit wilt doen

Formule kopiëren vanaf boven

Maak de formule consistent door het patroon uit de bovenliggende cel te kopiëren. In ons voorbeeld wordt de formule A4*B4, zodat deze aansluit op het patroon A3*B3 in de cel erboven.

Fout negeren

Hiermee kunt u de foutindicator verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de inconsistentie in de formule bewust is of anderszins acceptabel is.

Bewerken in de formulebalk

Controleer de syntaxis van de formule en controleer of de celverwijzingen juist zijn.

Opties voor foutcontrole

Selecteer de typen fouten die u wilt markeren in Excel. Als u bijvoorbeeld geen foutindicatoren wilt zien voor inconsistente formules, schakelt u het selectievakje Formules die niet overeenkomen met andere formules in het gebied uit.

Tips: 

  • Als u foutindicatoren wilt negeren voor meerdere cellen tegelijk, selecteert u het bereik met de fouten die u wilt negeren. Klik vervolgens op de pijl naast de knop die wordt weergegeven Waarschuwingsknop voor inconsistente formule , en selecteer in het snelmenu de opdracht Fout negeren.

  • Als u foutindicatoren wilt negeren voor een volledig blad, klikt u eerst op een cel met een foutindicator. Druk vervolgens op OPDRACHT + A om het blad te selecteren. Klik vervolgens op de pijl naast de knop die wordt weergegeven Waarschuwingsknop voor inconsistente formule , en selecteer in het snelmenu de opdracht Fout negeren.

Meer informatie

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Bepalen fouten in formules

Foutwaarden en foutindicatoren verbergen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×