Een hyperlink toevoegen aan een dia

Een hyperlink toevoegen aan een dia

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De snelste manier om te maken van een eenvoudige web hyperlink op een dia PowerPoint is en druk op ENTER nadat u het adres van een bestaande webpagina (zoals http://www.contoso.com) hebt getypt.

Office Insiders kunt nu de kleur van een hyperlink wijzigen.

Als u wijzigen van de tekst van de koppeling die u hebt gemaakt wilt, met de rechtermuisknop en selecteert u Koppeling bewerken.

U kunt koppelen aan een webpagina, koppeling naar een andere plaats in uw presentatie, een andere presentatie openen, opent u een nieuw bestand of begint een bericht naar een e-mailadres.

Een koppeling maken naar een website of een bestand op het web

 1. Selecteer in de normale weergave de tekst, vorm of afbeelding die u als hyperlink wilt gebruiken.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink.

 3. Klik onder koppelen aan, klik op bestaand bestand of webpaginaen klik vervolgens op het Web surft Knopafbeelding .

  Dialoogvenster waarin de optie is geselecteerd om een koppeling naar een website in te voegen
 4. Zoek en selecteer de pagina, de site of het bestand dat u een koppeling wilt maken en klik vervolgens op OK.

 1. Selecteer in de normale weergave de tekst, vorm of afbeelding die u als hyperlink wilt gebruiken.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink.

  een weergave van het lint met het tabblad Invoegen en de knop Hyperlink
 3. Klik in het dialoogvenster Hyperlink invoegen onder koppelen aanop plaats in dit Document.

  Dialoogvenster waarin het invoegen van een koppeling in hetzelfde document is geselecteerd
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt koppelen aan een dia in de huidige presentatie, klikt u onder Selecteer een plaats in dit document, klikt u op de dia waaraan instellen als hyperlinkdoel.

  • Als u wilt koppelen aan een aangepaste voorstelling (een bepaalde groep dia's) in de huidige presentatie, klikt u onder Selecteer een plaats in dit document, onder Aangepaste voorstellingen, klikt u op de aangepaste voorstelling die instellen als hyperlinkdoel. Selecteer het selectievakje weergeven en terugkeren .

Raadpleeg voor gerelateerde gegevens De kleur van hyperlinktekst wijzigen en De onderstreping van hyperlinktekst verwijderen.

Behouden van uw koppelingen werken:    Als u uw presentatie een koppeling naar een andere presentatie toevoegen en vervolgens uw presentatie naar een andere PC kopiëren, moet u ook de andere presentatie kopiëren naar dezelfde map. Als u de presentatie niet kopieert u gekoppeld aan, of als u de naam van wijzigen, verplaatsen of verwijderen, de koppeling werkt niet.

 1. Selecteer in de normale weergave de tekst, vorm of afbeelding die u als hyperlink wilt gebruiken.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink.

 3. Klik onder Koppelen naar op Bestaand bestand of bestaande webpagina.

 4. Zoek naar het presentatiebestand met de dia waarnaar u een koppeling wilt maken en selecteer dit bestand.

 5. Klik op bladwijzeren klik vervolgens op de titel van de dia waaraan u een koppeling wilt maken.

  Dialoogvenster waarin het invoegen van een koppeling naar een ander bestand is geselecteerd

 1. Selecteer in de normale weergave de tekst, vorm of afbeelding die u als hyperlink wilt gebruiken.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink.

 3. Klik op E-mailadres onder Koppelen aan.

 4. Typ het e-mailadres in het vak E-mailadres of selecteer een e-mailadres in het vak Laatst gebruikte e-mailadressen.

 5. Typ in het vak Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht.

  Dialoogvenster waarin het invoegen van een koppeling naar een e-mail is geselecteerd

 1. Selecteer in de normale weergave de tekst, vorm of afbeelding die u als hyperlink wilt gebruiken.

 2. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Koppelingen op Hyperlink.

 3. Klik onder Koppelen aan op Nieuw document maken.

 4. Typ de naam van het bestand dat u wilt maken en koppelen aan in het vak naam van nieuw document .

  Als u een document maken in een andere locatie, onder het volledige pad, klikt u op wijzigen, bladert u naar de locatie waar u het bestand te maken en klik vervolgens op OK.

 5. Klik onder tijdstip voor bewerken, klikt u op of u het nieuwe document later bewerken of het nieuwe document nu bewerken wilt.

  dialoogvenster waarin u koppeling kunt maken met een nieuw document

Zie ook

De onderstreping van hyperlinktekst verwijderen

De kleur van hyperlinktekst overal in een presentatie wijzigen

U kunt koppelen aan een webpagina, koppeling naar een andere plaats in uw presentatie, opent u een andere presentatie of begint een bericht naar een e-mailadres.

2016

Selecteer een kop hieronder om te openen en raadpleegt u de gedetailleerde instructies.

Koppeling maken naar een webpagina

 1. Selecteer in de normale weergave de tekst, vorm of afbeelding die u als hyperlink wilt gebruiken.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op Hyperlink.

  Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt weergegeven.

  overzicht beheerdersgroep

  1 - Weer te geven tekst: De gekoppelde tekst in het document.

  2 - scherminfo: tekst wanneer u de muis verwijst naar de gekoppelde tekst op de dia weergegeven.

 3. Voer het webadres in het vak adres . (Voorbeeld: https://www.contoso.com)

de kleur van een hyperlink wijzigen

Deze functie is beschikbaar in PowerPoint 2016 voor Mac versie 16.14.18061000. Zoek uw Office-versie

 1. Selecteer de hyperlink die u wilt opnieuw kleuren.

 2. Selecteer op het tabblad Start van het lint, pijl-omlaag naast de knop Tekstkleur om het menu kleuren te openen.

  Een tekstkleur kiezen
 3. Selecteer de kleur die u wilt instellen voor de hyperlink.

 1. Klik op Dit document in het dialoogvenster Hyperlink invoegen.

 2. Klik onder Selecteer een plaats in dit document op de dia waarnaar u een koppeling wilt maken.

 1. Klik op Webpagina of bestand in het dialoogvenster Hyperlink invoegen.

 2. Klik op Selecteren en klik vervolgens op de presentatie of het bestand waarnaar u een koppeling wilt maken.

  Opmerking: PowerPoint voor Mac kan geen koppeling naar een specifieke dia in een andere presentatie.

 1. Klik in het dialoogvenster Hyperlink invoegen op E-mailadres.

 2. Typ het e-mailadres waarnaar u een koppeling wilt maken in het vak E-mailadres of klik op een e-mailadres in het vak Recent gebruikte e-mailadressen.

 3. Typ in het vak Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht.

2011

Selecteer een kop hieronder om te openen en raadpleegt u de gedetailleerde instructies.

 1. Selecteer de tekst of het object waarvan u een hyperlink wilt maken.

 2. Klik op het tabblad Start onder Invoegen op Tekst en klik vervolgens op Hyperlink.

  Tabblad Start, groep Invoegen

 3. Voer in het vak Koppelen aan het webadres in.

  Opmerking: Als u een koppeling wilt maken naar een specifieke locatie op een webpagina, klikt u op het tabblad Webpagina en volgt u de instructies onder Fixeerpunt.

U kunt tekst of een object toevoegen als een hyperlink waarmee een bepaalde dia in een PowerPoint-presentatie of een aangepaste diavoorstelling wordt geopend. U kunt ook een koppeling maken naar een Word-document, een Excel-werkmap, een bestand of een e-mailadres.

 1. Selecteer de tekst of het object waarvan u een hyperlink wilt maken.

 2. Klik op het tabblad Start onder Invoegen op Tekst en klik vervolgens op Hyperlink.

  Tabblad Start, groep Invoegen

 3. Klik op het tabblad Document of E-mailadres voor het type hyperlink dat u wilt invoegen

 4. Volg de instructies om een koppeling te maken.

  Opmerking: De hyperlink is actief in de diavoorstellingsweergave.

U kunt een koppeling maken naar verschillende plaatsen in een presentatie, zoals de eerste dia, de laatste dia, de volgende dia of diatitels.

 1. Selecteer de tekst of het object waarvan u een hyperlink wilt maken.

 2. Klik op het tabblad Start onder Invoegen op Tekst en klik vervolgens op Hyperlink.

  Tabblad Start, groep Invoegen

 3. Klik op het tabblad Document en klik vervolgens onder Fixeerpunt op Zoeken.

 4. Selecteer de plaats in het document waarnaar u een koppeling wilt maken.

  Opmerking: De hyperlink is actief in de diavoorstellingsweergave.

Via een hyperlink naar een aangepaste voorstelling kunt u snel naar andere aangepaste voorstellingen navigeren vanuit uw primaire presentatie. U kunt ook een dia met een inhoudsopgave met koppelingen maken. Als u uw presentatie op deze manier ontwerpt, kunt u vanuit de dia met de inhoudsopgave navigeren naar verschillende secties van uw presentatie, zodat u kunt kiezen welke sectie u uw publiek op een bepaald moment laat zien. In de volgende instructies wordt uitgelegd hoe u een of meer aangepaste voorstellingen maakt en vervolgens in de primaire presentatie een hyperlink toevoegt naar de aangepaste voorstellingen.

Opmerking: Als u in een presentatie een hyperlink wilt maken naar een andere presentatie, kunt u een hyperlink naar het andere document toevoegen. Zie Een hyperlink maken, bewerken of verwijderen voor meer informatie.

 1. Open de presentatie die u wilt gebruiken als aangepaste voorstelling die is gekoppeld via een hyperlink.

 2. Klik op het tabblad Diavoorstelling onder Diavoorstelling weergeven op Aangepaste voorstellingen en klik vervolgens op Aangepaste voorstellingen bewerken.

  Tabblad Diavoorstelling, groep Diavoorstelling weergeven

 3. Klik op Nieuw.

 4. Selecteer in het vak Dia's in presentatie de dia's die u in de aangepaste voorstelling wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Tip: Als u meerdere opeenvolgende dia's wilt selecteren, klikt u op de eerste dia en houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de laatste dia klikt die u wilt selecteren. Als u meerdere niet-opeenvolgende dia's wilt selecteren, houdt u Command ingedrukt terwijl u op elke dia klikt die u wilt selecteren.

 5. Als u de weergavevolgorde van de dia's wilt wijzigen, klikt u onder Dia's in aangepaste voorstelling op een dia en klikt u vervolgens op Pijl Omhoog verplaatsen  of Pijl Omlaag verplaatsen  om de dia omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.

 6. Typ een naam in het vak Naam van diavoorstelling en klik vervolgens op OK. Als u andere aangepaste voorstellingen van dia's in uw presentatie wilt maken, herhaalt u de stappen 2 tot en met 6.

 7. Als u vanuit de primaire presentatie een hyperlink wilt maken naar een ondersteunde aangepaste voorstelling, selecteert u in de presentatie de tekst die of het object dat de hyperlink moet vertegenwoordigen. U kunt ook een inhoudsopgave maken en van elke tekstvermelding een hyperlink maken om door de aangepaste voorstelling te navigeren. Hiervoor voegt u een nieuwe dia in uw presentatie in, typt u een inhoudsopgave en maakt u een koppeling van elke vermelding.

 8. Klik op het tabblad Diavoorstelling onder Instellen op Actie-instellingen.

  Tabblad Diavoorstelling, groep Instellen

 9. Selecteer in het dialoogvenster Actie-instellingen op een van de volgende manieren hoe de actie wordt gestart:

 1. Selecteer de hyperlink die u wilt wijzigen.

 2. Klik in het menu Invoegen op Hyperlink.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 1. Selecteer de tekst die of het object dat de hyperlink vertegenwoordigt die u wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Start onder Invoegen op Tekst, klik op Hyperlink en klik vervolgens op Koppeling verwijderen.

  Tabblad Start, groep Invoegen

 1. Markeer de tekst die u als hyperlink wilt gebruiken.

  De tekst markeren
 2. Klik op het tabblad Invoegen op Hyperlink.

  Klik op het tabblad Invoegen op Hyperlink.

  Het dialoogvenster koppeling wordt geopend.

 3. Typ in het vak weergavetekst de tekst die u wilt weergeven op de dia voor de hyperlink.

  Een hyperlink invoegen
 4. Voer het webadres in het vak adres . (Voorbeeld: https://www.contoso.com)

 5. Selecteer Invoegen.

 6. U kunt de hyperlink testen, selecteert u het tabblad weergave op het lint, selecteert u Vanaf de huidige dia in de groep Diavoorstelling starten en klik vervolgens op de koppeling te volgen.

Notities: 

 • U kunt ook hyperlinks naar e-mailadressen maken. In plaats van het webadres in het vak Adres (stap 3 hierboven) te typen, typt u: mailto://<E-mailadres>

 • In tegenstelling tot de PowerPoint -bureaubladtoepassing hebt, kunt u op dia's in dezelfde presentatie of naar een andere presentatie van dia's in PowerPoint Onlineniet koppelen. Bovendien; u toevoegen niet momenteel een koppeling aan een afbeelding of vorm.

Een hyperlink invoegen

 1. Voer op de dia de tekst die u wilt omzetten in een hyperlink.

 2. Tik op de tekst om deze te selecteren.

 3. Selecteer de koppelingKlik op het tabblad Invoegen van het lint.

 4. Selecteer koppeling invoegen.

  Of: U kunt een koppeling maken naar een recente webadres of recent bestand openen door te selecteren van het item uit de lijst met Recente Items dat wordt weergegeven.

 5. Voer in het dialoogvenster koppeling in het vak adres het adres dat u een koppeling wilt maken. (Voorbeeld: https://www.contoso.com)

 6. Selecteer Toepassen.

de kleur van een hyperlink wijzigen

Functie alleen beschikbaar voor Office Insiders Deze functie is nu pas beschikbaar voor uitsluitend Office Insiders.

 1. Selecteer de hyperlink die u wilt opnieuw kleuren.

 2. Tik op het tabblad Start van het lint, op de knop Tekstkleur om het menu kleuren te openen.

  Font Color button
 3. Tik op de gewenste kleur voor de hyperlink.

Een hyperlink invoegen

 1. Voer op de dia de tekst die u wilt omzetten in een hyperlink.

 2. Tik op de tekst om deze te selecteren.

 3. Selecteer de koppelingKlik op het tabblad Invoegen van het lint.

 4. Selecteer koppeling invoegen.

  Of: U kunt een koppeling maken naar een recente webadres of recent bestand openen door te selecteren van het item uit de lijst met Recente Items dat wordt weergegeven.

 5. Voer in het dialoogvenster koppeling in het vak adres het adres dat u een koppeling wilt maken. (Voorbeeld: https://www.contoso.com)

 6. Selecteer Toepassen.

de kleur van een hyperlink wijzigen

 1. Selecteer de hyperlink die u wilt opnieuw kleuren.

 2. Tik op het tabblad Start van het lint, op de pijl naast de knop Tekstkleur om het menu kleuren te openen.

  Font Color button
 3. Tik op de gewenste kleur voor de hyperlink.

Een hyperlink invoegen

 1. Voer op de dia de tekst die u wilt omzetten in een hyperlink.

 2. Selecteer de tekst.

 3. Selecteer de koppelingKlik op het tabblad Invoegen van het lint.

 4. Selecteer koppeling invoegen.

  Of: U kunt een koppeling maken naar een onlangs geopende bestand door deze te selecteren uit de lijst met Recente Items dat wordt weergegeven.

 5. Voer in het dialoogvenster dat wordt geopend, in het vak adres het adres dat u een koppeling wilt maken. (Voorbeeld: https://www.contoso.com)

 6. Selecteer Invoegen.

de kleur van een hyperlink wijzigen

 1. Selecteer de hyperlink die u wilt opnieuw kleuren.

 2. Tik op het tabblad Start van het lint, op de pijl naast de knop Tekstkleur om het menu kleuren te openen.

  Font Color button
 3. Tik op de gewenste kleur voor de hyperlink.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×