Een horizontaal gebied invoegen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u twee gebieden naast elkaar op uw formuliersjabloon van Microsoft Office InfoPath wilt plaatsen, kunt u een horizontaal gebied gebruiken. Wanneer formulieren die zijn gebaseerd op uw formuliersjabloon, worden gewijzigd, wordt het horizontale gebied vergroot of verkleind om de beschikbare ruimte te vullen.

In dit artikel

Wanneer gebruikt u een horizontaal gebied

Compatibiliteit

Een horizontaal gebied invoegen

Tips voor de indeling

Wanneer gebruikt u een horizontaal gebied

Gebruik een horizontaal gebied wanneer u een reeks verwante besturingselementen in een horizontale structuur wilt ordenen. Wanneer er meerdere horizontale gebieden naast elkaar zijn geplaatst, vindt er terugloop van de gebieden plaats of lopen de gebieden door naar de volgende regel als de grootte van het scherm wordt gewijzigd.

Wanneer u een horizontaal gebied in uw formuliersjabloon invoegt, voegt u in feite een lege container in. U moet andere besturingselementen in het gebied invoegen om er een nuttig gebied van te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld tekstvakken, keuzelijsten of secties invoegen. In de volgende afbeelding worden twee horizontale gebieden in de ontwerpmodus weergegeven.

horizontale gebieden met labels en tekstvakken

U kunt op een vergelijkbare manier ook indelingstabellen gebruiken om besturingselementen te ordenen. Zo kunt u twee tekstvakken naast elkaar plaatsen in verschillende tabelcellen. In tegenstelling tot horizontale gebieden vindt bij cellen in de indelingstabellen echter geen tekstterugloop plaats naar de volgende regel als de grootte van het scherm wordt gewijzigd, maar worden de besturingselementen in de cel verborgen.

In het volgende voorbeeld worden de vakken Naam en E-mailadres naast elkaar in afzonderlijke gebieden op het formulier weergegeven.

Horizontale gebieden voordat het formaat van het venster is gewijzigd

Als de gebruiker het formaat van het venster wijzigt, worden de horizontale gebieden automatisch naar de volgende regel verplaatst, zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven.

horizontale gebieden nadat het formaat van het venster is gewijzigd

Tip: Standaard zijn de randen van een horizontaal gebied niet zichtbaar op het formulier. Als u een omtrek rond het gebied wilt weergegeven, kunt u een rand toepassen in het dialoogvenster Randen en arcering.

Verwante besturingselementen

InfoPath beschikt ook over andere besturingselementen die weliswaar lijken op tekstvakken, maar die een ander doel hebben. Aan de hand van de volgende lijst kunt u beslissen welke van deze besturingselementen het meest geschikt zijn voor uw formulier:

 • Schuifbalkgebied    Als u schuifbalken in het gebied wilt opnemen zodat gebruikers kunnen schuiven om informatie weer te geven die niet zichtbaar is, gebruikt u in plaats van een horizontaal gebied een schuifbalkgebied.

 • Sectie    Als u niet nodig uw regio hebt laten teruglopen terwijl het formulier wordt gewijzigd, kunt u een sectie in plaats van een horizontaal gebied. In tegenstelling tot horizontale gebieden die niet-afhankelijk besturingselementen, zijn secties afhankelijk van groepen in de gegevensbron.

Naar boven

Compatibiliteit

Wanneer u met InfoPath een formuliersjabloon maakt, kunt u desgewenst een voor browsers compatibele formuliersjabloon ontwerpen. Als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpt, zijn er geen besturingselementen voor horizontale gebieden in het taakvenster Besturingselementen beschikbaar omdat deze niet in een webbrowser kunnen worden weergegeven.

Naar boven

Een horizontaal gebied invoegen

Omdat horizontale gebieden uitsluitend worden gebruikt ter verbetering van de indeling van het formulier, zijn ze niet gebonden aan velden of groepen in de gegevensbron.

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik bij Voeg besturingselementen in op Horizontaal gebied.

 4. Als u besturingselementen wilt toevoegen aan het horizontale gebied, sleept u het gewenste besturingselement vanuit het taakvenster Besturingselementen naar het horizontale gebied.

Naar boven

Tips voor de indeling

Gebruik de volgende tips om nauwkeuriger het uiterlijk, de grootte en andere aspecten te bepalen van een horizontaal gebied en de besturingselementen in dat gebied.

 • Als u de rand of achtergrondkleur van een horizontaal gebied wilt wijzigen, selecteert u het gebied. Klik in het menu Opmaak op Randen en arcering en breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan in het dialoogvenster Randen en arcering.

 • Als u tegelijkertijd het formaat van meerdere horizontale gebieden wilt wijzigen, selecteert u de gebieden, drukt u op Alt+Enter en brengt u vervolgens de benodigde wijzigingen aan in het dialoogvenster Eigenschappen (meervoudige selectie).

 • Standaard worden in InfoPath horizontale gebieden ingevoegd met een breedte die overeenkomt met de breedte van de afgedrukte pagina. Als u deze standaardinstelling wilt wijzigen, klikt u in het menu Beeld op Eigenschappen weergeven. Schakel op het tabblad Algemeen bij Indelingsinstellingen het selectievakje Een aangepaste indelingsbreedte gebruiken voor deze formuliersjabloon in en voer vervolgens een andere waarde in het vak Aangepaste indelingsbreedte in.

 • Als u een aangepaste indelingsbreedte voor horizontale gebieden opgeeft, moet u ervoor zorgen dat deze niet breder is dan het afdrukbare gebied voor de formuliersjabloon. Als u snel wilt zien hoe breed uw afgedrukte pagina is en of de inhoud op de formuliersjabloon op de pagina past, klikt u op Hulplijn voor paginabreedte in het menu Beeld. Wanneer u deze opdracht klikt, verschijnt er een onderbroken, verticale hulplijn aan de rechterkant van het scherm. Deze hulplijn geeft de rechtermarge van de afgedrukte pagina aan, gebaseerd op de standaardprinter voor uw computer.

 • U kunt ook de ruimte binnen en buiten het besturingselement aanpassen door de opvulling (de bufferruimte rond de inhoud van het gebied) of de marges (de ruimte tussen de rand van het besturingselement en omringende tekst of besturingselementen in de formuliersjabloon) te wijzigen. Als u de afstand voor een horizontaal gebied wilt aanpassen, dubbelklikt u op het gebied. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor horizontaal gebied op het tabblad Grootte en wijzig de desbetreffende opties voor marge en opvulling.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×