Een histogram maken

Een histogram is een kolomdiagram met frequentiegegevens.

Opmerking: Dit onderwerp gaat uitsluitend over het maken van een histogram. Zie Een paretodiagram maken voor informatie over paretodiagrammen (gesorteerde histogrammen).

 1. Selecteer de gegevens.

  (Dit is een typisch voorbeeld van gegevens voor een histogram.)

  Gegevens die worden gebruikt om het bovenstaande voorbeeldhistogram te maken
 2. Klik op Invoegen > Statistische grafiek invoegen > Histogram.

  Opdracht Histogram via de knop Statistische grafiek invoegen

  U kunt ook een histogram maken op het tabblad Alle grafieken in Aanbevolen grafieken.

Tips: 

 • Gebruik de tabbladen Ontwerpen en Opmaak om het uiterlijk van de grafiek aan te passen.

 • Als u deze tabbladen niet ziet, klikt u ergens in het histogram om het tabblad Hulpmiddelen voor grafieken aan het lint toe te voegen.

Tabbladen Ontwerp en Notatie voor Hulpmiddelen voor grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op de horizontale as van de grafiek, klik op As opmaken en klik vervolgens op Opties voor as.

  De opdracht As opmaken in het snelmenu
 2. Gebruik de informatie in de volgende tabel om te bepalen welke opties u wilt instellen in het taakvenster As opmaken.

  Optie

  Beschrijving

  Per categorie

  Kies deze optie wanneer de categorieën (horizontale as) zijn gebaseerd op tekst en niet numeriek zijn. Dezelfde categorieën worden gegroepeerd in het histogram en de waarden worden opgeteld op de waarde-as.

  Tip: Als u het aantal instanties van teksttekenreeksen wilt tellen, voegt u een kolom toe en vult u deze met de waarde 1. Vervolgens tekent u het histogram en stelt u Op categorie in voor de opslaglocaties.

  Automatisch

  Dit is de standaardinstelling voor histogrammen. De bin-breedte wordt berekend volgens de normale verwijzingsregels van Scott.

  Bin-breedte

  Typ een positief decimaal getal voor het aantal gegevenspunten in elk bereik.

  Aantal bins

  Typ het aantal bins voor het histogram (inclusief de bins van de overloop en negatieve overloop).

  Overloop-bin

  Schakel dit selectievakje in als u een bin wilt maken voor alle waarden boven de waarde in het vak rechts. Als u de waarde wilt wijzigen, typt u een ander decimaal getal in het vak.

  Negatieve overloop-bin

  Schakel dit selectievakje in als u een bin wilt maken voor alle waarden onder of gelijk aan de waarde in het vak rechts. Als u de waarde wilt wijzigen, typt u een ander decimaal getal in het vak.

  Taakvenster As opmaken

Tip: Zie dit blogbericht over histogrammen, paretografieken en box-and-whisker-grafieken van het team van Excel voor meer informatie over de histogramgrafiek en hoe u hiermee statistische gegevens kunt visualiseren. U wilt mogelijk ook meer weten over de andere nieuwe grafiektypen die in dit blogbericht zijn beschreven.

Optie Automatisch (normale verwijzingsregel van Scott)   

Formule voor de optie Automatisch

Met de normale verwijzingsregel van Scott wordt geprobeerd de afwijking in de variatie van het histogram te minimaliseren ten opzichte van de gegevensset, uitgaande van normaal gedistribueerde gegevens.

Optie overloop-bin   

Formule voor de optie Overloopopslaglocatie

Optie Negatieve overloop-bin   

Formule voor de optie Opslaglocatie voor negatieve overloop
 1. Zorg ervoor dat u Analysis ToolPak hebt geladen. Zie Analysis ToolPak laden in Excel voor meer informatie.

 2. Type in een werkblad de invoergegevens in één kolom, waarbij u desgewenst een label in de eerste cel opgeeft.

  Zorg ervoor dat u kwantitatieve numerieke gegevens gebruikt, zoals artikelhoeveelheden of testscores. De functie Histogram werkt niet met kwalitatieve numerieke gegevens, zoals identificatienummers die als tekst zijn ingevoerd.

 3. Typ in de volgende kolom de bin-nummers in oplopende volgorde, waarbij u desgewenst in de eerste cel een label opgeeft.

  U kunt het beste uw eigen bin-nummers gebruiken, omdat deze mogelijk bruikbaarder zijn voor uw analyse. Als u geen bin-nummers opgeeft, worden met de functie Histogram evenredig verdeelde bin-intervallen gemaakt door de minimum- en maximumwaarde in het invoerbereik als begin- en eindpunt te gebruiken.

 4. Klik op Gegevens > Gegevensanalyse.

  Gegevensanalyse en Oplosser

 5. Klik op Histogram > OK.

  Dialoogvenster Gegevensanalyse

 6. Ga onder Invoer als volgt te werk:

  1. Voer in het vak Input Range de celverwijzing in voor het gegevensbereik dat de invoergetallen bevat.

  2. Voer in het vak Bin Range de celverwijzing in voor het bereik dat de bin-nummers bevat.

   Als u kolomlabels in het werkblad hebt gebruikt, kunt u deze opnemen in de celverwijzingen.

   Tip: In plaats van verwijzingen handmatig in te voeren kunt u op Knop Samenvouwen klikken om het dialoogvenster tijdelijk samen te vouwen om de bereiken in het werkblad te selecteren. Als u opnieuw op de knop klikt, wordt het dialoogvenster uitgevouwen.

 7. Als u kolomlabels in de celverwijzingen hebt opgenomen, schakelt u het vakje Labels in.

 8. Kies onder Output options een uitvoerlocatie.

  U kunt het histogram in hetzelfde werkblad, een nieuw werkblad in de huidige werkmap of een nieuwe werkmap plaatsen.

 9. Schakel een of meer van de volgende vakjes in:

  Pareto (sorted histogram) Hiermee worden de gegevens in aflopende volgorde van frequentie weergegeven.

  Cumulative Percentage     Hiermee worden cumulatieve percentages weergegeven en wordt een cumulatief-percentagelijn aan het histogram toegevoegd.

  Chart Output     Hiermee wordt een ingesloten histogram weergegeven.

 10. Klik op OK.

  Als u het histogram wilt aanpassen, kunt u tekstlabels wijzigen en op een willekeurige plaats in het histogram klikken om de knoppen Grafiekelementen, grafiekstijlenen grafiek filter aan de rechterkant van de grafiek te gebruiken.

 1. Selecteer de gegevens.

  (Dit is een typisch voorbeeld van gegevens voor een histogram.)

  Gegevens die worden gebruikt om het bovenstaande voorbeeldhistogram te maken
 2. Klik op Invoegen > Grafiek.

  De knop Grafiek in de groep Illustraties op het tabblad Invoegen in Word
 3. Klik in het dialoogvenster Grafiek invoegen onder Alle grafieken op Histogram en klik vervolgens op OK.

Tips: 

 • Gebruik de tabbladen Ontwerpen en Opmaak op het lint om het uiterlijk van de grafiek aan te passen.

 • Als u deze tabbladen niet ziet, klikt u ergens in het histogram om het tabblad Hulpmiddelen voor grafieken aan het lint toe te voegen.

Tabbladen Ontwerp en Notatie voor Hulpmiddelen voor grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op de horizontale as van de grafiek, klik op As opmaken en klik vervolgens op Opties voor as.

  De opdracht As opmaken in het snelmenu
 2. Gebruik de informatie in de volgende tabel om te bepalen welke opties u wilt instellen in het taakvenster As opmaken.

  Optie

  Beschrijving

  Per categorie

  Kies deze optie wanneer de categorieën (horizontale as) zijn gebaseerd op tekst en niet numeriek zijn. Dezelfde categorieën worden gegroepeerd in het histogram en de waarden worden opgeteld op de waarde-as.

  Tip: Als u het aantal instanties van teksttekenreeksen wilt tellen, voegt u een kolom toe en vult u deze met de waarde 1. Vervolgens tekent u het histogram en stelt u Op categorie in voor de opslaglocaties.

  Automatisch

  Dit is de standaardinstelling voor histogrammen.

  Bin-breedte

  Typ een positief decimaal getal voor het aantal gegevenspunten in elk bereik.

  Aantal bins

  Typ het aantal bins voor het histogram (inclusief de bins van de overloop en negatieve overloop).

  Overloop-bin

  Schakel dit selectievakje in als u een bin wilt maken voor alle waarden boven de waarde in het vak rechts. Als u de waarde wilt wijzigen, typt u een ander decimaal getal in het vak.

  Negatieve overloop-bin

  Schakel dit selectievakje in als u een bin wilt maken voor alle waarden onder of gelijk aan de waarde in het vak rechts. Als u de waarde wilt wijzigen, typt u een ander decimaal getal in het vak.

  Taakvenster As opmaken

Tip: Zie dit blogbericht over histogrammen, paretografieken en box-and-whisker-grafieken van het team van Excel voor meer informatie over de histogramgrafiek en hoe u hiermee statistische gegevens kunt visualiseren. U wilt mogelijk ook meer weten over de andere nieuwe grafiektypen die in dit blogbericht zijn beschreven.

Volg deze stappen om een histogram te maken in Excel voor Mac:

 1. Selecteer de gegevens.

  (Dit is een typisch voorbeeld van gegevens voor een histogram.)

  Gegevens die worden gebruikt om het bovenstaande voorbeeldhistogram te maken
 2. Klik op het tabblad Invoegen op het lint, klik vervolgens op Pictogram Statistische grafiek (pictogram Statistisch) en selecteer onder Histogram de optie Histogram.

Tips: 

 • Gebruik de tabbladen Grafiekontwerp en Opmaak om het uiterlijk van de grafiek aan te passen.

 • Als u de tabbladen Grafiekontwerp en Opmaak niet ziet, klikt u ergens in het histogram om ze aan het lint toe te voegen.

Als u een histogram wilt maken in Excel 2011 voor Mac, moet u een invoegtoepassing van derden downloaden. Zie: Raadpleeg Ik kan Analysis ToolPak niet vinden in Excel 2011 voor Mac voor meer informatie.

In Excel Online kunt u een histogram weergeven (een kolomdiagram met frequentie gegevens), maar u kunt deze niet maken omdat hiervoor Analysis ToolPak is vereist, een Excel invoegtoepassing die niet wordt ondersteund in Excel voor het web.

Als u de Excel-bureaubladtoepassing hebt, kunt u de knop bewerken in Excel gebruiken om Excel op uw bureaublad te openen en het histogram te maken.

Knop voor bewerken in Excel

 1. Tik op de gegevens om ze te selecteren.

  Gegevens die worden gebruikt om het bovenstaande voorbeeldhistogram te maken
 2. Als u een telefoon gebruikt, tikt u op het pictogram bewerken Pictogram Bewerken om het lint weer te geven. en tik vervolgens op Start.

 3. Tik op Invoegen > Grafieken > Histogram.

  U kunt desgewenst de elementen van de grafiek aanpassen.

  Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als u een Office 365-abonnement hebt. Controleer in dat geval of u de nieuwste versie van Office hebt.

 1. Tik op de gegevens om ze te selecteren.

  Gegevens die worden gebruikt om het bovenstaande voorbeeldhistogram te maken
 2. Als u een smartphone gebruikt, tikt u op het bewerkingspictogram Pictogram Bewerken om het lint weer te geven en tikt u vervolgens op Start.

 3. Tik op Invoegen > Grafieken > Histogram.

Als u in Excel een histogram wilt maken, geeft u twee soorten gegevens op (de gegevens die u wilt analyseren en de bin-nummers die de intervallen aangeven waarop u de frequentie wilt meten. U moet de gegevens in twee kolommen op het werkblad ordenen. Deze kolommen moeten de volgende gegevens bevatten:

 • Invoergegevens    Dit zijn de gegevens die u wilt analyseren met het hulpprogramma Histogram.

 • Bin-nummers    Deze nummers geven de intervallen aan die het hulpprogramma Histogram moet gebruiken om de invoergegevens in de gegevensanalyse te meten.

Als u het Hulpmiddel Histogram gebruikt, wordt Excel het aantal gegevenspunten in elke gegevensopslag geteld. Een gegevenspunt staat in een bepaalde bin als het nummer groter is dan de ondergrens en gelijk is aan of kleiner is dan de bovengrens voor de gegevens-bin. Als u het opslaglocatie bereik weglaat, wordt Excel een set gelijkmatige, uitgesplitste bakken gemaakt tussen de minimum-en maximumwaarden van de invoergegevens.

De uitvoer van de histogramanalyse wordt weergegeven op een nieuw werkblad (of in een nieuwe werkmap) en toont een histogramtabel en een kolomgrafiek die de gegevens in de histogramtabel vertegenwoordigt.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×