Een herhalende tabel invoegen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u wilt dat gebruikers moeten kunnen Voer gegevens in een tabel, kunt u een herhalende tabel toevoegen aan uw Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon. Herhalende tabellen wordt meestal één rij al dan niet standaard weergegeven. Bij het invullen van een formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon, kunnen gebruikers extra rijen in de tabel invoegen wanneer zij deze nodig. Als de formuliersjabloon een gegevensverbinding met een externe gegevensbron, zoals een database bevat, kunt u een herhalende tabel gebruiken om automatisch meerdere records weer op het formulier.

In dit artikel

Wanneer gebruikt u een herhalende tabel

De gebruikerservaring

Een herhalende tabel invoegen

Tips voor de indeling

Wanneer gebruikt u een herhalende tabel

Gebruik een herhalende tabel als u wilt:

 • Kunnen gebruikers gegevens invoeren in een gestructureerde, tabelvormige indeling.

 • Het verzamelen van lijnartikelen, numerieke gegevens en andere soorten gegevens die het beste worden weergegeven in een tabel.

 • Meer ruimte op de formuliersjabloon door middel van zoveel rijen werkelijke gegevens bevatten.

 • Weergeven of werken met records uit een database, webservice of andere gegevensbron in een tabel op de formuliersjabloon.

In de volgende afbeelding wordt een herhalende tabel voor het verzamelen van lijnartikelen in een formulier voor onkostendeclaratie gebruikt.

Herhalende tabel voor het verzamelen van lijnartikelen in onkostendeclaratie

Een herhalende tabel bestaat uit drie delen:

 • Nieuwe veldnamenrij voor koppen    Wanneer u een herhalende tabel in een nieuw invoegen, leeg formuliersjabloon, de veldnamenrij standaard wordt weergegeven. Meestal gebruikt u de veldnamenrij voor kolomkoppen. Als u niet nodig kolomkoppen hebt, schakelt u het selectievakje Inclusief koptekst in het dialoogvenster Eigenschappen van herhalende tabel .

 • Gegevensrij    De gegevensrij wordt de rij die u "' in de vorm zo vaak als nodig herhalen kunt. Als de ontwerper van de formuliersjabloon ziet u slechts één rij in ontwerpmodus wanneer u een herhalende tabel invoegen. De persoon die een formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon echter invult, kan meerdere rijen in het formulier door op CTRL + ENTER te drukken, door te klikken op opdrachten in een snelmenu of toevoegen door te klikken op item invoegen onder de laatste rij van de tabel.

 • Voettekst van een rij    U kunt de voettekst van een rij toevoegen van tekstvakken of expressievakken in de die de waarden in een kolom optellen. De voettekst van een rij wordt niet standaard weergegeven in de herhalende tabel. Als u wilt de voettekstrij inschakelen, selecteert u het selectievakje Inclusief voettekst in het dialoogvenster Eigenschappen van herhalende tabel .

Verwante besturingselementen

InfoPath bevat andere besturingselementen die vergelijkbaar zijn met herhalende tabellen, maar die andere doeleinden. Raadpleeg de volgende lijst om te zien welke besturingselementen werkt het beste de formuliersjabloon:

Herhalende sectie    Een minder gestructureerde om sectie te maken die gebruikers kunnen invoegen op een formulier meerdere keren (zoals een record in een database), moet u een herhalende sectie gebruiken in plaats van een herhalende tabel.

Horizontale herhalende tabel    Als u wilt dat gebruikers moeten kunnen extra kolommen toevoegen aan een tabel in plaats van extra rijen, kunt u een horizontale herhalende tabel gebruiken in plaats van een gewone herhalende tabel.

Naar boven

De gebruikerservaring

Een knop voor het snelmenu wordt weergegeven wanneer gebruikers de muisaanwijzer op een rij in een herhalende tabel plaatsen. Gebruikers op de knop om te zien van een snelmenu met de opdrachten voor het invoegen of verwijderen van een rij.

Shortcut menu for repeating table

Gebruikers kunnen ook een nieuwe rij invoegen door te klikken op de tekst item invoegen dat wordt weergegeven onder de herhalende tabel op het formulier. U kunt aanpassen of deze tekst verwijderen tijdens het ontwerpen van de formuliersjabloon.

Naar boven

Een herhalende tabel invoegen

De procedure voor het invoegen van een herhalende tabel verschilt enigszins per of u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpen of het ontwerp van de formuliersjabloon baseert op een database of een andere externe gegevensbron.

De volgende afbeelding ziet u hoe een herhalende tabel eruitziet in de ontwerpmodus.

Repeating table in design mode

Besturingselementen kunnen afhankelijk of niet-afhankelijk zijn. Wanneer een besturingselement afhankelijk is, is het verbonden met een veld of groep in de gegevensbron zodat de in het besturingselement ingevoerde gegevens worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (.xml). Wanneer een besturingselement niet afhankelijk is, is het niet met een veld of groep verbonden en worden gegevens die zijn ingevoerd in het besturingselement, niet opgeslagen. Wanneer u een besturingselement selecteert of de muisaanwijzer erboven houdt, worden rechtsboven in het besturingselement tekst en een bindingspictogram weergegeven. De tekst geeft de groep of het veld aan waarvan het besturingselement afhankelijk is in de gegevensbron. Het pictogram geeft aan of het besturingselement correct is gebonden aan die groep of dat veld. Wanneer de binding correct is, wordt een groen pictogram weergegeven. Als er iets mis is met de binding, ziet u in plaats daarvan een blauw of rood pictogram.

De gegevensbron voor de formuliersjabloon bestaat uit velden en groepen die worden weergegeven in een hiërarchische weergave in het taakvenster Gegevensbron . Herhalende tabellen zijn meestal afhankelijk herhalende groepen in van de formuliersjabloon gegevensbron, maar ze kunnen ook worden afhankelijk herhalende velden.

In het volgende voorbeeld wordt de tabel Gespecificeerde uitgaven aan het formulier afhankelijk naar het item herhalende groep in het taakvenster Gegevensbron . De vakken voor de tekst in de tabel, datum, Beschrijving, categorieen kosten , zijn afhankelijk van de velden die deel uitmaken van het item herhalende groep.

Relationship between repeating table on form template and repeating group in data source

Een herhalende tabel invoegen in een nieuw, leeg formuliersjabloon

Wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, is het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen standaard ingeschakeld. Daardoor kan InfoPath automatisch velden en groepen maken in de gegevensbron wanneer u besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegt. Deze velden en groepen worden aangegeven met pictogrammen voor mappen en bestanden in het taakvenster Gegevensbron.

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik onder besturingselementen invoegen, klikt u op Herhalende tabel.

 4. Voer het aantal kolommen die de tabel wilt opnemen in het vak aantal kolommen .

 5. De herhalende tabel is gemaakt met een tekstvak in elke kolom. Als u wilt een tekstvak omzetten in een ander type besturingselement, met de rechtermuisknop op het tekstvak, wijs Wijzigen in het snelmenu en klik vervolgens op het besturingselement dat u wilt.

Voeg een herhalende tabel in een formuliersjabloon die is gebaseerd op een bestaande gegevensbron

Als u het ontwerp van de formuliersjabloon op een bestaand Extensible Markup Language (XML)-bestand, database of webservice baseert, afgeleid de velden en groepen in het taakvenster Gegevensbron van die bestaande gegevensbron. In dit scenario kunt u een herhalende tabel invoegen door te slepen van een herhalende groep in het taakvenster Gegevensbron naar de formuliersjabloon of door in te voegen een herhalende tabel in het taakvenster besturingselementen , zoals is beschreven in de volgende procedure:

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik onder besturingselementen invoegen, klikt u op Herhalende tabel.

 4. Op de eerste pagina van de Wizard Binding van herhalende tabel, klikt u op de gegevensbron die u wilt gebruiken in de lijst van de gegevensbron en klik vervolgens op de herhalende groep Pictogramafbeelding die u wilt maken van de tabelrijen.

  Tip: Als u wilt een nieuwe herhalende groep hebt gemaakt, met de rechtermuisknop op de groep waaraan u wilt de herhalende groep toevoegen, klikt u in het snelmenu op toevoegen en geef vervolgens de eigenschappen voor de herhalende groep in het dialoogvenster veld of groep toevoegen .

 5. Klik op Volgende.

 6. Dubbelklik op de tweede pagina van de Wizard herhalende tabel Binding, op de velden in de lijst met gegevensbinding die u wilt toevoegen als kolommen in de tabel.

  Tip: Als u wilt maken een nieuw veld in de lijst binden van gegevens , met de rechtermuisknop op de groep waaraan de herhalende tabel afhankelijk is, klikt u op toevoegen in het snelmenu, en geef vervolgens de eigenschappen voor het veld in het dialoogvenster veld of groep toevoegen .

 7. Volgorde van de kolommen wijzigen, selecteer een kolom in de lijst met kolommen in de tabel en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag verplaatsen.

Naar boven

Tips voor de indeling

Met de volgende tips kunt u het uiterlijk, de grootte en andere aspecten van de besturingselementen in een herhalende tabel perfectioneren:

 • De grootte van meerdere wijzigen vakken in één keer, selecteert u de tekstvakken waarvan de grootte wilt wijzigen, klik in het menu Opmaak op Eigenschappenen breng de gewenste wijzigingen aan op het tabblad grootte .

 • Het formaat van de tekstvakken in de formuliersjabloon aan de lengte van de tekst die u verwacht dat gebruikers typt in de vakken.

 • De rand of de kleur van de besturingselementen in de herhalende tabel, selecteert u de vakken voor de tekst die u wijzigen wilt, klik in het menu Opmaak Klik op randen en arcering, klikt u op het tabblad randen , en breng de gewenste wijzigingen aan.

 • De tekst die wordt weergegeven in een tekstvak in een herhalende tabel wilt aanpassen, gebruikt u de vakken lettertype en de Tekengrootte op de werkbalk Opmaak . Als u wilt wijzigen in één keer het lettertype en de lettergrootte voor alle tekstvakken in de formuliersjabloon, selecteer het tekstvak met de opmaak die u wilt, en klik op Lettertype toepassen op alle besturingselementen van tekst in het menu Opmaak .

 • Als u wilt zien hoe de tekstvakken eruit zullen zien met tekst, klikt u op Voorbeeldgegevens in het menu Beeld . Hiermee kunt u een idee van hoe een formulier dat is gebaseerd op de formuliersjabloon eruitziet wanneer gebruikers dit invullen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×