Een herhalende sectie invoegen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u een herhalende sectie invoegt op de Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon, kunnen gebruikers meerdere exemplaren van die sectie toevoegen bij het invullen van een formulier dat is gebaseerd op die formuliersjabloon.

In dit artikel

Wanneer gebruik ik een herhalende sectie

Gebruik

Een herhalende sectie invoegen

Tips voor de indeling

Wanneer gebruik ik een herhalende sectie

Een herhalende sectie is een besturingselement dat andere besturingselementen bevat. Dit besturingselement kan naar behoefte worden herhaald. Gebruik een herhalende sectie als u een van de volgende dingen wilt doen:

 • Meerdere gegevens van hetzelfde type verzamelen. In een verkooprapportformuliersjabloon kunt u een herhalende sectie bijvoorbeeld gebruiken om verkoopdoelstellingen te verzamelen van uw verkoopteam.

 • Variërende hoeveelheden gegevens op een formulier weergeven. Zo kunt u, als uw formuliersjabloon is verbonden met een database met werknemersrecords, een herhalende sectie gebruiken om overeenkomende records weer te geven wanneer een gebruiker gegevens uit de database opvraagt vanuit InfoPath. Als één record als resultaat wordt gegeven, wordt slechts één sectie op het formulier weergegeven. Als tien records als resultaat worden gegeven, ziet de gebruiker tien secties.

 • Lege gebieden voor tijdelijke aanduidingen voorkomen die kostbare ruimte op uw formuliersjabloon innemen.

Denk bijvoorbeeld aan een sjabloon voor een aanvraagformulier voor een verzekering waarbij de aanvragers de namen en leeftijden moeten opgeven van de meeverzekerde personen. In een papierversie van dit formulier ziet u meestal drie velden voor tijdelijke aanduidingen. Er wordt dus verondersteld dat de meeste mensen drie of meeverzekerde personen hebben. Voor degenen die meer dan drie meeverzekerde personen hebben, is het niet gemakkelijk om de informatie over de andere personen onder de bestaande velden of op de achterkant van het formulier te vermelden.

In een InfoPath-versie van dit formulier kunt u een herhalende sectie gebruiken zodat aanvragers probleemloos het juiste aantal meeverzekerde personen kunnen invullen. In de volgende illustratie ziet u hoe dit er voor de invuller van het formulier uit kan zien.

Herhalende sectie op formulier

Wanneer u een herhalende sectie invoegt op uw formuliersjabloon, voegt u in feite een leeg onderdeel in. De herhalende sectie wordt pas nuttig wanneer u andere besturingselementen in de herhalende sectie plaatst.

Verwante besturingselementen

InfoPath bevat ook andere besturingselementen die vergelijkbaar zijn met herhalende secties maar die andere doeleinden hebben. Raadpleeg het volgende overzicht om te zien welke besturingselementen het meest geschikt zijn voor uw formuliersjabloon:

Herhalende tabel    Als u wilt dat gebruikers meerdere rijen kunnen toevoegen aan een tabel, kunt u overwegen op uw formuliersjabloon een herhalende tabel te gebruiken in plaats van een herhalende sectie. U kunt bijvoorbeeld tabulaire gegevens, zoals factuuritems, in een tabelindeling onderbrengen zodat gebruikers extra rijen kunnen toevoegen aan de tabel wanneer dit nodig is. Het gebruik van een herhalende tabel in plaats van een herhalende sectie is slechts een kwestie van voorkeur. Met beide besturingselementen kunt u verschillende exemplaren van hetzelfde type gegevens verzamelen of weergeven.

Sectie    Met secties kunt u groepen verwante besturingselementen ordenen. Wanneer u een sectie gebruikt in plaats van een herhalende sectie, kunnen gebruikers geen extra secties toevoegen aan hun formulier.

Herhalende keuzegroep    Keuzegroepen bevatten twee of meer secties. Standaard wordt een van deze secties op het formulier weergegeven. Gebruikers kunnen deze sectie desgewenst vervangen door een andere sectie. Keuzegroepen kunnen ook meermaals worden ingevoegd in een formulier door de gebruiker.

Herhalende recursieve sectie    Net als een herhalende sectie, kan een herhalende recursieve sectie meermaals worden ingevoegd in een formulier. Wanneer gebruikers meerdere exemplaren van een herhalende sectie invoegen, wordt elke nieuwe sectie achtereenvolgens ingevoegd onder de voorgaande sectie. Bij een herhalende recursieve sectie wordt elke nieuwe sectie echter ingevoegd binnen een bestaande sectie. Hierdoor ontstaat een serie geneste secties. Dit komt van pas wanneer u hiërarchische inhoud wilt samenstellen, zoals een overzicht.

Optionele sectie    Als u een herhalende sectie toevoegt aan uw formuliersjabloon, zal deze altijd worden weergegeven op het formulier wanneer een gebruiker het formulier voor het eerst opent. Optionele secties zijn daarentegen standaard verborgen. Uw gebruikers kunnen kiezen of de optionele sectie moet worden opgenomen in het formulier. In een formulier voor een inkooporder is het bijvoorbeeld mogelijk dat sommige gebruikers commentaar willen geven bij de benodigdheden die zij willen bestellen. Hiertoe kunt u een optionele sectie invoegen die een RTF-vak met het bijschrift Opmerkingen bevat. Als gebruikers de optionele sectie nodig hebben, kunnen zij deze toevoegen door te klikken op de instructie onder de optionele sectie.

Lijstbesturingselement    Lijstbesturingselement zijn de eenvoudigste herhalende besturingselementen. Zij komen van pas wanneer gebruikers de mogelijkheid moeten hebben zoveel items als nodig is toe te voegen aan een lijst met opsommingstekens, een genummerde lijst of een gewone lijst. Zo kunt u een besturingselement voor een lijst met opsommingstekens gebruiken om verschillende actiepunten te verzamelen in een lijst met actiepunten.

Besturingselement Hoofdlijst/details    Een besturingselement Hoofdlijst/details is in feite een set met twee verwante besturingselementen. Het besturingselement voor de hoofdlijst is altijd een herhalende tabel. Het besturingselement voor de details kan een herhalende tabel of een herhalende sectie zijn. Met het besturingselement Hoofdlijst/details kunt u een besturingselement koppelen aan een ander besturingselement, zodat de sectie in het eerste besturingselement bepaalt wat wordt weergegeven in het tweede besturingselement.

Naar boven

Gebruik

Wanneer gebruikers hun aanwijzer over de herhalende sectie bewegen, wordt een blauwe knop met een pijl weergegeven in de linker bovenhoek. Dit is de snelmenuknop. Gebruikers kunnen op deze knop klikken om de opties voor het invoegen of verwijderen van de herhalende sectie te zien.

Snelmenu overlappende herhalende sectie op formulier

Naar boven

Een herhalende sectie invoegen

Hoe u precies een herhalende sectie invoegt, hangt ervan af of u een geheel nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt of het ontwerp van de formuliersjabloon baseert op een database of een andere externe gegevensbron.

In de volgende afbeelding ziet u hoe een herhalende sectie eruitziet wanneer u het selecteert in de ontwerpmodus.

Herhalende sectie geselecteerd in ontwerpmodus

Besturingselementen kunnen afhankelijk of niet-afhankelijk zijn. Wanneer een besturingselement afhankelijk is, is het verbonden met een veld of groep in de gegevensbron zodat de in het besturingselement ingevoerde gegevens worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (.xml). Wanneer een besturingselement niet afhankelijk is, is het niet met een veld of groep verbonden en worden gegevens die zijn ingevoerd in het besturingselement, niet opgeslagen. Wanneer u een besturingselement selecteert of de muisaanwijzer erboven houdt, worden rechtsboven in het besturingselement tekst en een bindingspictogram weergegeven. De tekst geeft de groep of het veld aan waarvan het besturingselement afhankelijk is in de gegevensbron. Het pictogram geeft aan of het besturingselement correct is gebonden aan die groep of dat veld. Wanneer de binding correct is, wordt een groen pictogram weergegeven. Als er iets mis is met de binding, ziet u in plaats daarvan een blauw of rood pictogram.

De gegevensbron voor de formuliersjabloon bestaat uit velden en groepen die worden weergegeven in een hiërarchische weergave in het taakvenster Gegevensbron . Herhalende secties zijn meestal afhankelijk herhalende groepen in van de formuliersjabloon gegevensbron, maar ze kunnen ook worden afhankelijk herhalende velden.

In het volgende voorbeeld is de herhalende sectie Meeverzekerde personen op de formuliersjabloon afhankelijk van de herhalende groep dependents in het taakvenster Gegevensbron. Elk besturingselement in de herhalende sectie is afhankelijk van een bijbehorend veld dat deel uitmaakt van de groep van de herhalende sectie.

Verhouding tussen herhalende sectie op formulier en herhalende groep in het taakvenster Gegevensbron

Een herhalende sectie invoegen in een nieuwe, lege formuliersjabloon

Wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, is het selectievakje Gegevensbron automatisch maken in het taakvenster Besturingselementen standaard ingeschakeld. Daardoor kan InfoPath automatisch velden en groepen maken in de gegevensbron wanneer u besturingselementen aan de formuliersjabloon toevoegt. Deze velden en groepen worden aangegeven met pictogrammen voor mappen en bestanden in het taakvenster Gegevensbron.

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik op Herhalende sectie bij Voeg besturingselementen in.

 4. Als u besturingselementen wilt toevoegen aan de herhalende sectie, sleept u de gewenste besturingselementen vanuit het taakvenster Besturingselementen in de herhalende sectie op de formuliersjabloon.

  Opmerking: U dient een besturingselement dat zich al op de formuliersjabloon in de sectie bevindt, alleen te verwijderen als het veld van het besturingselement al tot de groep van de sectie in de gegevensbron behoort. Anders kan de koppeling voor dat besturingselement worden verbroken.

 5. Als u wilt een label toevoegen aan het besturingselement, typt u tekst erboven.

Een herhalende sectie invoegen in een formuliersjabloon die is gebaseerd op een bestaande gegevensbron

Als u het ontwerp van de formuliersjabloon op een bestaand Extensible Markup Language (XML)-bestand, database of webservice baseren, afgeleid de velden en groepen in het taakvenster Gegevensbron van die bestaande gegevensbron. In dit scenario kunt u een herhalende sectie toevoegen door een herhalende groep van het taakvenster Gegevensbron op het formulier te slepen of door de herhalende sectie invoegen met behulp van het taakvenster besturingselementen , zoals wordt beschreven in de volgende procedure.

 1. Plaats de cursor op de locatie in de formuliersjabloon waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Klik op Herhalende sectie bij Voeg besturingselementen in.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Herhalende sectie-binding de herhalende groep waar u de gegevens voor de herhalende sectie wilt opslaan en klik vervolgens op OK.

 5. Voeg besturingselementen toe aan de herhalende sectie en maak ze vervolgens afhankelijk van de bijbehorende velden in de gegevensbron.

 6. De naam van het veld of groep InfoPath gebruikt als label van het besturingselement. Wijzig zo nodig de labeltekst.

  Tip: U kunt besturingselementen ook invoegen met behulp van het taakvenster Gegevensbron. Klik met de rechtermuisknop in het taakvenster Gegevensbron op de herhalende groep waar u de herhalende sectie afhankelijk van wilt maken en klik vervolgens op Herhalende sectie in het snelmenu.

Naar boven

Tips voor de indeling

Voordat u besturingselementen in de herhalende sectie plaatst, moet u overwegen hoe u deze besturingselementen wilt plaatsen. U kunt besturingselementen op willekeurige locaties in de sectie plaatsen door ze ergens in de sectie te slepen. Als u meer controle wilt hebben over de indeling, kunt u een indelingstabel in de herhalende sectie plaatsen en de labels en besturingselementen hierin plaatsen zodat deze netjes worden uitgelijnd. In het volgende voorbeeld heeft de ontwerper van het formulier een indelingstabel van één rij bij drie kolommen gebruikt om de besturingselementen in een herhalende sectie te rangschikken.

indelingstabel gebruikt voor besturingselementen in een herhalende sectie rangschikken

Naast het gebruik van indelingstabellen kunt u ook een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Als u de grootte van meerdere herhalende secties tegelijk wilt wijzigen, selecteert u de herhalende secties in kwestie, klikt u in het menu Opmaak op Eigenschappen en voert u de nodige aanpassingen door op het tabblad Grootte.

 • Als u de rand of kleur van een herhalende sectie wilt wijzigen, selecteert u het op de formuliersjabloon. U klikt in het menu Opmaak op Randen en arcering, u klikt op het tabblad Randen en voert vervolgens de nodige aanpassingen door.

 • Als u wilt zien hoe besturingselementen in de herhalende sectie eruit zullen zien met tekst, klikt u op Voorbeeldgegevens in het menu Beeld. Zo krijgt u een idee van hoe een formulier gebaseerd op uw formuliersjabloon eruit zal komen te zien wanneer het door een gebruiker wordt ingevuld.

 • Het kan soms gebeuren dat de tekst in de besturingselementen in een herhalende sectie en de labels links van die besturingselementen niet helemaal goed uitgelijnd lijken. U kunt ze snel opnieuw uitlijnen door te klikken op Uitlijnen op het tabblad Grootte en door vervolgens op Toepassen te klikken. Als het label en het besturingselement zich in verschillende cellen van een indelingstabel bevinden, klikt u met de rechtermuisknop in de cel met het label, klikt u op Tabeleigenschappen in het snelmenu en klikt u vervolgens op Centreren onder Verticaal uitlijnen op het tabblad Cel.

 • De optie verticaal herhalen is standaard ingeschakeld. Dit betekent dat als gebruikers herhalende secties toevoegt, deze secties worden weergegeven in een verticale opmaakopties omlaag de lengte van het formulier. U kunt u de herhalende sectie uitvouwen horizontaal in plaats daarvan. Hiermee kunt u om volledig verschillende indelingen te maken. U kunt bijvoorbeeld een formuliersjabloon die lijkt op een agenda maken. De optie Horizontaal herhalen wordt niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×