Een handtekeningregel toevoegen

Word voor Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een handtekeningregel maken door witruimte te onderstrepen. Wat hiervoor de beste werkwijze is, hangt af van de vraag wat u met het document wilt doen: afdrukken of online verspreiden.

U kunt een handtekeningregel toevoegen aan een document, een afbeelding van uw geschreven handtekening, of een handtekeningvak opslaan als bouwsteen voor AutoTekst.

Zie Een digitale handtekening toevoegen aan of verwijderen uit Office-bestanden voor meer informatie over het toevoegen van een digitale handtekening.

Als u witruimte wilt onderstrepen in een document dat moet worden afgedrukt, gebruikt u de tabtoets en past u de opmaak voor onderstrepen toe op de tabtekens.

Onderstreping toepassen op tabtekens

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op Weergeven/verbergen.

  knop weergeven/verbergen

  De markeringen voor spaties en tabstops worden weergegeven.

 2. Druk op de Tab-toets.

 3. Selecteer de tabtekens die u wilt onderstrepen. Een tabteken ziet eruit als een kleine pijl.

  Tab

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op CTRL+U als u een enkele onderstreping wilt toepassen.

  • Als u een andere onderstrepingsstijl wilt toepassen, klikt u op het tabblad Start in de groep Lettertype op het startpictogram voor het dialoogvenster Lettertype, u klikt op het tabblad Lettertype en selecteert vervolgens een stijl in de lijst Onderstrepingsstijl

Als u een onderstreping wilt maken in een onlinedocument of -formulier, voegt u een tabelcel in waarvan de onderrand is ingeschakeld. Zo waarborgt u dat de lijn blijft staan wanneer iemand er vervolgens op typt.

U kunt een lijn zonder meer maken, of een lijn met een inleidende tekst, zoals 'Handtekening' of 'Datum'.

Een lijn maken

 1. Klik op de locatie waarop u een onderstreping wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op Tabel.

  Opdracht Tabel op het tabblad Invoegen

 3. Klik op het vak in de linkerbovenhoek om een 1x1-tabel in te voegen.

  Als u de lengte van de lijn wilt wijzigen, beweegt u de aanwijzer over het einde van de tabel tot de aanwijzer in een tweepuntige pijl Tweepuntige pijl (aanwijzer waarmee u het formaat kunt aanpassen) verandert en verplaatst u vervolgens de pijl naar rechts of naar links om de lijn langer of korter te maken.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de tabel, klik op Randen en arcering en open het tabblad Randen.

 5. Klik op Geen onder Instelling.

 6. Klik onder Stijl op de gewenste lijnstijl, -kleur en -breedte.

 7. Klik in het diagram onder Voorbeeld tussen de markeringen voor de onderste marge om de onderrand toe te voegen. Zorg dat alleen de onderrand wordt weergegeven.

 8. Klik onder Toepassen op op Tabel en klik vervolgens op OK.

Opmerking: Als u de tabel liever ziet zonder de lichtgrijze rasterlijnen (die niet worden afgedrukt), klikt u op het tabblad Indeling in de groep Tabel op Rasterlijnen weergeven.

Een lijn met inleidende tekst maken

 1. Klik op de locatie waarop u een onderstreping wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op Tabel.

  Opdracht Tabel op het tabblad Invoegen

 3. Klik op het vak in de linkerbovenhoek om een 2x1-tabel in te voegen.

  Als u de lengte van de lijn wilt wijzigen, beweegt u de aanwijzer over het einde van de tabel tot de aanwijzer in een tweepuntige pijl Tweepuntige pijl (aanwijzer waarmee u het formaat kunt aanpassen) verandert en verplaatst u vervolgens de pijl naar rechts of naar links om de lijn langer of korter te maken.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de tabel, klik op Randen en arcering en open het tabblad Randen.

 5. Klik op Geen onder Instelling.

 6. Klik onder Toepassen op op Tabel en klik vervolgens op OK.

 7. Klik met de rechtermuisknop op de plaats waar u de onderstreping wilt toevoegen, klik op Randen en arcering en klik vervolgens op het tabblad Randen.

 8. Klik onder Stijl op de gewenste lijnstijl, -kleur en -breedte.

 9. Klik in het diagram onder Voorbeeld tussen de markeringen voor de onderste marge om de onderrand toe te voegen. Zorg dat alleen de onderrand wordt weergegeven.

 10. Klik onder Toepassen op op Cel.

 11. Typ de inleidende tekst in de cel waarin de lijn niet wordt weergegeven.

Opmerking: Als u de tabel liever ziet zonder de lichtgrijze rasterlijnen (die niet worden afgedrukt), klikt u op het tabblad Indeling in de groep Tabel op Rasterlijnen weergeven.

Naar boven

Eerst moet u een afbeelding van uw handtekening te maken. U kunt deze schrijven op een vel papier, scan de handtekening en bijsnijden het afbeeldingsbestand dat Hiermee maakt u de scanner slaat u de afbeelding op een van de algemene afbeeldingsindelingen, zoals .bmp, .gif, .jpg of .png.

Belangrijk: We kunnen geen instructies geven voor het gebruik van deze apparaten vanwege het grote aantal scanners, digitale camera's en andere apparaten dat beschikbaar is voor consumenten. Zie de handleiding of website van de fabrikant voor informatie.

Nadat u uw afbeeldingsbestand hebt, kunt u deze toevoegen aan een document door te klikken op het tabblad invoegen, op afbeelding te klikken en vervolgens invoegen de afbeelding van uw handtekening. Echter, als u wilt toevoegen van andere gegevens, zoals de naam van uw getypte, onder de afbeelding. Als u wilt dat doet, kunt u een herbruikbare AutoTekst-fragment dat zowel de afbeelding van uw handtekening en de getypte informatie bevat. Zie Gebruik Snelonderdelen en AutoTekst in Wordvoor meer informatie.

U kunt een handtekeningvak als AutoTekst-fragment opslaan zodat dit direct beschikbaar is in de galerie met bouwstenen voor AutoTekst.

 1. Typ in Word het handtekeningvak dat u wilt opslaan. U kunt ook de afbeelding van uw handtekening invoegen en de aanvullende informatie typen die u wilt opnemen.

 2. Selecteer het handtekeningvak.

 3. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Tekst, op Snelonderdelen en klik vervolgens op Selectie opslaan in galerie met snelonderdelen.

 4. Typ in het dialoogvenster Nieuwe bouwsteen maken een naam voor het handtekeningvak.

 5. Klik in de lijst Galerie op AutoTekst.

 6. Klik op OK.

Als u het handtekeningvak wilt invoegen, gaat u naar het tabblad Invoegen en klikt u achtereenvolgens op Snelonderdelen en op AutoTekst. Vervolgens klikt u op het handtekeningvak.

Naar boven

U kunt spaties onderstrepen door op SHIFT+AFBREEKSTREEPJE (-) te drukken. Helaas zijn de onderstrepingstekens moeilijk uit te lijnen, bijvoorbeeld wanneer u een invulformulier maakt. U hebt een bijkomend probleem als de AutoAanpassen-optie waarmee onderstrepingstekens in randlijnen worden gewijzigd, is ingeschakeld. Als u achtereenvolgens drie keer of vaker op SHIFT+AFBREEKSTREEPJE (-) drukt, verschijnt een lijn ter breedte van de alinea en dat is wellicht niet de bedoeling.

U kunt witruimte in een document dat u wilt afdrukken beter onderstrepen door de TAB-toets te gebruiken en vervolgens de opmaak voor onderstrepen op de tabtekens toe te passen.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op Weergeven/verbergen.

  Afbeelding van Word-lint

  De markeringen voor spaties en tabstops worden weergegeven.

 2. Druk op de Tab-toets.

 3. Selecteer de tabtekens die u wilt onderstrepen. Een tabteken ziet eruit als een kleine pijl.

  Tab

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op CTRL+U als u een enkele onderstreping wilt toepassen.

  • Als u een andere onderstrepingsstijl wilt toepassen, klikt u op het tabblad Start in de groep Lettertype op het startpictogram voor het dialoogvenster Lettertype, u klikt op het tabblad Lettertype en selecteert vervolgens een stijl in de lijst Onderstrepingsstijl

Naar boven

Als u een onderstreping wilt maken in een onlinedocument of -formulier, voegt u een tabelcel in waarvan de onderrand is ingeschakeld. Zo waarborgt u dat de lijn blijft staan wanneer iemand er vervolgens op typt.

U kunt een lijn zonder meer maken, of een lijn met een inleidende tekst, zoals 'Handtekening' of 'Datum'.

Een lijn maken

 1. Klik op de locatie waarop u een onderstreping wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op Tabel.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Klik op het vak in de linkerbovenhoek om een 1x1-tabel in te voegen.

  Als u de lengte van de lijn wilt wijzigen, beweegt u de aanwijzer over het einde van de tabel tot de aanwijzer in een tweepuntige pijl Tweepuntige pijl (aanwijzer waarmee u het formaat kunt aanpassen) verandert en verplaatst u vervolgens de pijl naar rechts of naar links om de lijn langer of korter te maken.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de tabel, klik op Randen en arcering en open het tabblad Randen.

 5. Klik op Geen onder Instelling.

 6. Klik onder Stijl op de gewenste lijnstijl, -kleur en -breedte.

 7. Klik in het diagram onder Voorbeeld tussen de markeringen voor de onderste marge om de onderrand toe te voegen. Zorg dat alleen de onderrand wordt weergegeven.

 8. Klik onder Toepassen op op Tabel en klik vervolgens op OK.

Opmerking: Als u de tabel liever ziet zonder de lichtgrijze rasterlijnen (die niet worden afgedrukt), klikt u op het tabblad Indeling in de groep Tabel op Rasterlijnen weergeven.

Een lijn met inleidende tekst maken

 1. Klik op de locatie waarop u een onderstreping wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op Tabel.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Klik op het vak in de linkerbovenhoek om een 2x1-tabel in te voegen.

  Als u de lengte van de lijn wilt wijzigen, beweegt u de aanwijzer over het einde van de tabel tot de aanwijzer in een tweepuntige pijl Tweepuntige pijl (aanwijzer waarmee u het formaat kunt aanpassen) verandert en verplaatst u vervolgens de pijl naar rechts of naar links om de lijn langer of korter te maken.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de tabel, klik op Randen en arcering en open het tabblad Randen.

 5. Klik op Geen onder Instelling.

 6. Klik onder Toepassen op op Tabel en klik vervolgens op OK.

 7. Klik met de rechtermuisknop op de plaats waar u de onderstreping wilt toevoegen, klik op Randen en arcering en klik vervolgens op het tabblad Randen.

 8. Klik onder Stijl op de gewenste lijnstijl, -kleur en -breedte.

 9. Klik in het diagram onder Voorbeeld tussen de markeringen voor de onderste marge om de onderrand toe te voegen. Zorg dat alleen de onderrand wordt weergegeven.

 10. Klik onder Toepassen op op Cel.

 11. Typ de inleidende tekst in de cel waarin de lijn niet wordt weergegeven.

Opmerking: Als u de tabel liever ziet zonder de lichtgrijze rasterlijnen (die niet worden afgedrukt), klikt u op het tabblad Indeling in de groep Tabel op Rasterlijnen weergeven.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×