Een groepsvak of een besturingselement Frame toevoegen aan een werkblad

Excel voor Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een groepsvak of een besturingselement Frame gebruiken om verwante besturingselementen (zoals keuzerondjes, selectievakjes of nauw verwante inhoud) in een visuele eenheid te groeperen.

Groepsvakken en Frame-besturingselementen zijn rechthoekige objecten met optionele labels. U kunt een groepsvak of een besturingselement Frame gebruiken om verwante items op een formulier visueel te ordenen. In een toepassing voor klantenorders kunt u bijvoorbeeld de naam, het adres en het rekeningnummer van een klant groeperen. U kunt in een bestelformulier ook een lijst met beschikbare items groeperen.

Groepsvak (formulierbesturingselement)

Voorbeeld van een formulierbesturingselement Groepsvak

Besturingselement Frame (ActiveX-besturingselement)

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Groepsvak

Welke typen besturingselementen wilt u gebruiken?

 1. Controleer of dat het tabblad ontwikkelaars beschikbaar is.

  Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

  1. Klik op Bestand > Opties > Lint aanpassen.

  2. Klik onder het lint aanpassen, klikt u op hoofdtabbladen in de vervolgkeuzelijst.

  3. Schakel het selectievakje ontwikkelaars in en klik vervolgens op OK.

  4. Zorg ervoor dat u in de ontwerpmodus. Klik op het tabblad ontwikkelaars op Ontwerpmodus Knopafbeelding .

 2. Klik op het tabblad ontwikkelaars op Invoegenen klik vervolgens bij Formulierbesturingselementenop groepsvak Knopafbeelding .

  Het Access-lint

 3. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van het groepsvak wilt plaatsen.

 4. Plaats verwante besturingselementen in het Groepsvak.

  Bijvoorbeeld:

  1. Selectievakjes voor een lijst met verwante producten voor inkoop

  2. Labels en tekstvakken voor de naam en de adresgegevens

  3. Keuzerondjes voor keuzen die elkaar wederzijds uitsluiten, zoals Klein, Normaal of Groot

 5. Klik met de rechtermuisknop op het besturingselement en klik vervolgens op Besturingselement opmaken om de besturingselementeigenschappen op te geven.

 1. Controleer of dat het tabblad ontwikkelaars beschikbaar is.

  Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

  1. Klik op Bestand > Opties > Lint aanpassen.

  2. Klik onder het lint aanpassen, klikt u op hoofdtabbladen in de vervolgkeuzelijst.

  3. Schakel het selectievakje ontwikkelaars in en klik vervolgens op OK.

  4. Zorg ervoor dat u in de ontwerpmodus. Klik op het tabblad ontwikkelaars op Ontwerpmodus Knopafbeelding .

 2. Klik op het tabblad ontwikkelaars op Invoegenen klik vervolgens bij ActiveX-besturingselementenop Meer besturingselementen Knopafbeelding .

  Het Access-lint

 3. Selecteer in het dialoogvenster Meer besturingselementen het besturingselement Microsoft Forms 2.0 Frame in de lijst met beschikbare besturingselementen op uw computer.

 4. Klik in het werkblad op de plaats waar u de linkerbovenhoek van het besturingselement Frame wilt plaatsen.

 5. Om op te geven de eigenschappen van het besturingselement, klikt u op het tabblad ontwikkelaars en klik op Eigenschappen Knopafbeelding .

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op het besturingselement klikken en vervolgens op Eigenschappen klikken.

  Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven. Voor gedetailleerde informatie over elke eigenschap, selecteert u de eigenschap en druk op F1 om weer te geven van een Visual Basic Help-onderwerp. U kunt ook de naam van de eigenschap typen in het vak Visual Basic Help Zoeken .

  In deze tabel bevat een overzicht in functionele categorieën de eigenschappen die beschikbaar zijn.

Als u het volgende wilt doen

Gebruikt u deze eigenschap

Algemeen:

Opgeven of het besturingselement wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend (wordt genegeerd voor ActiveX-besturingselementen)

AutoLoad (Excel)

Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd

Enabled (formulier)

Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt

Locked (formulier)

De naam van het besturingselement opgeven

Name (formulier)

Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen)

Placement (Excel)

Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt

PrintObject (Excel)

Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft

Visible (formulier)

Tekst:

Lettertypekenmerken opgeven (vet, cursief, grootte, doorhalen, onderstrepen en aantal punten)

Vet, Cursief, Punten, Doorhalen, Onderstrepen, Gewicht (formulier)

Beschrijvende tekst op het besturingselement opgeven waaraan het element kan worden herkend of die het element beschrijft

Caption (formulier)

Formaat en positie:

De hoogte of breedte in punten opgeven

Height, Width (formulier)

De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad

Left, Top (formulier)

Opmaak:

Achtergrondkleur

BackColor (formulier)

De kleur van de rand.

BorderColor (Formulier)

Voorgrondkleur

ForeColor (formulier)

Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft

Shadow (Excel)

Uiterlijk van de rand (geen, verhoogd, verzonken, kader of opstaand).

SpecialEffect (formulier)

Afbeelding:

De bitmap selecteren die in het besturingselement wordt weergegeven

Picture (formulier)

De locatie opgeven van een achtergrondafbeelding (linksboven, rechtsboven, midden enzovoort)

PictureAlignment (formulier)

De manier opgeven waarop de achtergrondafbeelding op het besturingselement wordt weergegeven (bijsnijden, uitrekken of in- of uitzoomen)

PictureSizeMode (formulier)

Opgeven of er meerdere kopieën van de afbeelding naast elkaar in het besturingselement worden weergeven

PictureTiling (formulier)

Toetsenbord en muis:

Een aangepast muispictogram selecteren

MouseIcon (formulier)

Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken)

MousePointer (formulier)

Specifieke eigenschappen voor Frame:

Het type rand opgeven dat wordt gebruikt, ofwel één lijn of geen

BorderStyle (formulier)

Opgeven of het besturingselement verticale schuifbalken, horizontale schuifbalken of beide heeft

Schuifbalken (formulier)

Opgeven welke actie moet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker het laatste besturingselement op een frame of pagina verlaat (alle formulieren of huidige formulier)

Cycle (formulier)

Opgeven of schuifbalken zichtbaar blijven wanneer dit niet is vereist

KeepScrollBarsVisible (formulier)

De hoogte of breedte in punten opgeven van het totale gebied dat kan worden bekeken door de schuifbalken te verplaatsen

ScrollHeight, ScrollWidth (formulier)

De afstand in punten opgeven van de linkerrand of bovenste rand van het logische formulier vanaf de linkerrand of bovenste rand van het frame

ScrollLeft, ScrollTop (formulier)

Opgeven hoeveel de grootte van een afbeelding in het frame moet worden gewijzigd

Zoom (formulier)

Notities: 

 • Als u van plan bent het besturingselement Frame vaak te gebruiken, voegt u het besturingselement aan een werkblad 'Opgeslagen besturingselementen' toe en slaat u het werkblad voor hergebruik op. De volgende keer dat u het besturingselement Frame wilt gebruiken, opent u dat werkblad en kopieert u vervolgens het besturingselement Frame naar het werkbladformulier dat u bewerkt.

 • Standaard sluiten alle keuzerondjes in een frame elkaar wederzijds uit.

 • U kunt ook een wisselknop in een frame gebruiken om een of meer items uit een verwante groep te selecteren. U kunt bijvoorbeeld een bestelformulier maken met een lijst met beschikbare items met vóór elk item een wisselknop.

Welke typen besturingselementen wilt u gebruiken?

 1. Controleer of dat het tabblad ontwikkelaars beschikbaar is.

  Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Schakel in de categorie Populair, onder Belangrijke opties voor het werken met Excel, het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik op OK.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Invoegen en klik vervolgens bij Formulierbesturingselementen op Groepsvak Knopafbeelding .

  Het Access-lint

 3. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van het groepsvak wilt plaatsen.

 4. Plaats verwante besturingselementen in het Groepsvak.

  Bijvoorbeeld:

  1. Selectievakjes voor een lijst met verwante producten voor inkoop

  2. Labels en tekstvakken voor de naam en de adresgegevens

  3. Keuzerondjes voor keuzen die elkaar wederzijds uitsluiten, zoals Klein, Normaal of Groot

 5. Klik met de rechtermuisknop op het besturingselement en klik vervolgens op Besturingselement opmaken om de besturingselementeigenschappen op te geven.

 1. Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is, geeft u het weer.

  Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Schakel in de categorie Populair, onder Belangrijke opties voor het werken met Excel, het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik op OK.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Invoegen en klik vervolgens onder ActiveX-besturingselementen op Meer besturingselementen Knopafbeelding .

  Het Access-lint

 3. Selecteer in het dialoogvenster Meer besturingselementen het besturingselement Microsoft Forms 2.0 Frame in de lijst met beschikbare besturingselementen op uw computer.

 4. Klik in het werkblad op de plaats waar u de linkerbovenhoek van het besturingselement Frame wilt plaatsen.

 5. Als u wilt bewerken van het ActiveX-besturingselement, zorg ervoor dat u in de ontwerpmodus. Schakel op het tabblad ontwikkelaars in de groep besturingselementen op Ontwerpmodus Knopafbeelding .

 6. U kunt de eigenschappen van het besturingselement opgeven door op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen te klikken Knopafbeelding .

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op het besturingselement klikken en vervolgens op Eigenschappen klikken.

  Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven. Voor gedetailleerde informatie over elke eigenschap, selecteert u de eigenschap en druk op F1 om weer te geven van een Visual Basic Help-onderwerp. U kunt ook de naam van de eigenschap typen in het vak Visual Basic Help Zoeken .

  In deze tabel bevat een overzicht in functionele categorieën de eigenschappen die beschikbaar zijn.

Als u het volgende wilt doen

Gebruikt u deze eigenschap

Algemeen:

Opgeven of het besturingselement wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend (wordt genegeerd voor ActiveX-besturingselementen)

AutoLoad (Excel)

Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd

Enabled (formulier)

Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt

Locked (formulier)

De naam van het besturingselement opgeven

Name (formulier)

Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen)

Placement (Excel)

Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt

PrintObject (Excel)

Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft

Visible (formulier)

Tekst:

Lettertypekenmerken opgeven (vet, cursief, grootte, doorhalen, onderstrepen en aantal punten)

Vet, Cursief, Punten, Doorhalen, Onderstrepen, Gewicht (formulier)

Beschrijvende tekst op het besturingselement opgeven waaraan het element kan worden herkend of die het element beschrijft

Caption (formulier)

Formaat en positie:

De hoogte of breedte in punten opgeven

Height, Width (formulier)

De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad

Left, Top (formulier)

Opmaak:

Achtergrondkleur

BackColor (formulier)

De kleur van de rand.

BorderColor (Formulier)

Voorgrondkleur

ForeColor (formulier)

Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft

Shadow (Excel)

Uiterlijk van de rand (geen, verhoogd, verzonken, kader of opstaand).

SpecialEffect (formulier)

Afbeelding:

De bitmap selecteren die in het besturingselement wordt weergegeven

Picture (formulier)

De locatie opgeven van een achtergrondafbeelding (linksboven, rechtsboven, midden enzovoort)

PictureAlignment (formulier)

De manier opgeven waarop de achtergrondafbeelding op het besturingselement wordt weergegeven (bijsnijden, uitrekken of in- of uitzoomen)

PictureSizeMode (formulier)

Opgeven of er meerdere kopieën van de afbeelding naast elkaar in het besturingselement worden weergeven

PictureTiling (formulier)

Toetsenbord en muis:

Een aangepast muispictogram selecteren

MouseIcon (formulier)

Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken)

MousePointer (formulier)

Specifieke eigenschappen voor Frame:

Het type rand opgeven dat wordt gebruikt, ofwel één lijn of geen

BorderStyle (formulier)

Opgeven of het besturingselement verticale schuifbalken, horizontale schuifbalken of beide heeft

Schuifbalken (formulier)

Opgeven welke actie moet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker het laatste besturingselement op een frame of pagina verlaat (alle formulieren of huidige formulier)

Cycle (formulier)

Opgeven of schuifbalken zichtbaar blijven wanneer dit niet is vereist

KeepScrollBarsVisible (formulier)

De hoogte of breedte in punten opgeven van het totale gebied dat kan worden bekeken door de schuifbalken te verplaatsen

ScrollHeight, ScrollWidth (formulier)

De afstand in punten opgeven van de linkerrand of bovenste rand van het logische formulier vanaf de linkerrand of bovenste rand van het frame

ScrollLeft, ScrollTop (formulier)

Opgeven hoeveel de grootte van een afbeelding in het frame moet worden gewijzigd

Zoom (formulier)

Notities: 

 • Als u van plan bent het besturingselement Frame vaak te gebruiken, voegt u het besturingselement aan een werkblad 'Opgeslagen besturingselementen' toe en slaat u het werkblad voor hergebruik op. De volgende keer dat u het besturingselement Frame wilt gebruiken, opent u dat werkblad en kopieert u vervolgens het besturingselement Frame naar het werkbladformulier dat u bewerkt.

 • Standaard sluiten alle keuzerondjes in een frame elkaar wederzijds uit.

 • U kunt ook een wisselknop in een frame gebruiken om een of meer items uit een verwante groep te selecteren. U kunt bijvoorbeeld een bestelformulier maken met een lijst met beschikbare items met vóór elk item een wisselknop.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×