Een groepsvak of een besturingselement Frame toevoegen aan een werkblad

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met een groepsvak of een besturingselement Frame kunt u gerelateerde besturingselementen (zoals keuzerondjes, selectievakjes of nauw verwante inhoud) in een visuele eenheid groeperen.

Groepsvakken en Frame-besturingselementen gebruiken

Groepsvakken en Frame-besturingselementen zijn rechthoekige objecten met optionele labels. U kunt een groepsvak of een besturingselement Frame gebruiken om gerelateerde items op een formulier visueel te ordenen. In een toepassing voor klantorders kunt u bijvoorbeeld de naam, het adres en het rekeningnummer van een klant groeperen. U kunt ook in een bestelformulier een lijst met beschikbare artikelen groeperen.

Voorbeeld van een besturingselement Groepsvak van de werkbalk Formulieren
Groepsvak (formulierbesturingselement)
Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Groepsvak
Besturingselement Frame (ActiveX-besturingselement)

 1. Geef het tabblad Ontwikkelaars weer als dit tabblad niet wordt weergegeven.

Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties en klik op Lint aanpassen.

 2. Schakel onder Hoofdtabbladen het selectievakje Ontwikkelaar in en klik op OK.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Invoegen en klik vervolgens bij Formulierbesturingselementen op Groepsvak Knopafbeelding .

Groep Besturingselementen

 1. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van het groepsvak wilt plaatsen.

 2. Gebruik eventueel de grepen (de vierkante vakken aan de zijden van het groepsvak) om de grootte van het besturingselement aan te passen.

 3. Plaats gerelateerde besturingselementen in het groepsvak.

Voorbeeld:

 • Selectievakjes, zoals een lijst met verwante producten voor inkoop

 • Labels en tekstvakken, zoals naam- en adresgegevens

 • Keuzerondjes voor opties die elkaar wederzijds uitsluiten, zoals Klein, Normaal of Groot

 • Als u de eigenschappen van het besturingselement wilt opgeven, klikt u met de rechtermuisknop op het besturingselement en vervolgens op Besturingselement opmaken.

 1. Geef het tabblad Ontwikkelaars weer als dit tabblad niet wordt weergegeven.

  Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

  1. Klik op het tabblad Bestand op Opties en klik op Lint aanpassen.

  2. Schakel onder Hoofdtabbladen het selectievakje Ontwikkelaar in en klik op OK.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Invoegen en klik vervolgens bij ActiveX-besturingselementen op Meer besturingselementen Bijschrift 4 .

  Groep Besturingselementen

 3. Schuif in het dialoogvenster Meer besturingselementen omlaag en selecteer Microsoft Forms 2.0 Frame in de lijst van beschikbare besturingselementen op uw computer.

 4. Klik in het werkblad op de locatie waar u de linkerbovenhoek van het besturingselement Frame wilt plaatsen.

 5. Als u het ActiveX-besturingselement wilt bewerken, moet u zich in de ontwerpmodus bevinden. Schakel op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen het selectievakje Ontwerpmodus in Bijschrift 4 .

 6. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in groep Besturingselementen op Eigenschappen Knopvlak om de eigenschappen van het besturingselement op te geven.

  Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op het besturingselement klikken en vervolgens op Eigenschappen klikken.

  Het dialoogvenster Eigenschappen wordt weergegeven. Als u gedetailleerde informatie over een eigenschap wilt weergeven, selecteert u de eigenschap en drukt u vervolgens op F1 om een Help voor Virtual Basic-onderwerp weer te geven. U kunt ook de naam van de eigenschap in het vak Zoeken van de Help van Visual Basic typen. In de volgende sectie wordt een overzicht gegeven van de eigenschappen die beschikbaar zijn.

  Overzicht van eigenschappen in functionele categorieën

Als u wilt opgeven

Gebruikt u deze eigenschap

Algemeen:

Opgeven of het besturingselement wordt geladen wanneer de werkmap wordt geopend (wordt genegeerd voor ActiveX-besturingselementen)

AutoLoad (Excel)

Opgeven of het besturingselement de focus kan krijgen en kan reageren op gebeurtenissen die door de gebruiker worden gegenereerd

Enabled (formulier)

Opgeven of het besturingselement kan worden bewerkt

Locked (formulier)

De naam van het besturingselement opgeven

Name (formulier)

Opgeven hoe het besturingselement wordt gekoppeld aan de cellen eronder (vrij zwevend, verplaatsen maar niet het formaat wijzigen of verplaatsen en formaat wijzigen)

Placement (Excel)

Opgeven of het besturingselement kan worden afgedrukt

PrintObject (Excel)

Opgeven of het besturingselement zichtbaar is of verborgen blijft

Visible (formulier)

Tekst:

Lettertypekenmerken opgeven (vet, cursief, grootte, doorhalen, onderstrepen en gewicht)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulier)

Beschrijvende tekst op het besturingselement opgeven waaraan het element kan worden herkend of die het element beschrijft

Caption (formulier)

Formaat en positie:

De hoogte of breedte in punten opgeven

Height, Width (formulier)

De afstand opgeven tussen het besturingselement en de linkerrand of bovenste rand van het werkblad

Left, Top (formulier)

Opmaak:

De achtergrondkleur opgeven

BackColor (formulier)

De kleur van de rand

BorderColor (formulier)

De voorgrondkleur opgeven

ForeColor (formulier)

Opgeven of het besturingselement een schaduw heeft

Shadow (Excel)

Het uiterlijk van de rand opgeven (geen, verhoogd, verzonken, kader of opstaand)

SpecialEffect (formulier)

Afbeelding:

De bitmap selecteren die in het besturingselement wordt weergegeven

Picture (formulier)

De locatie van een achtergrondafbeelding opgeven (linksboven, rechtsboven, midden enzovoort)

PictureAlignment (formulier)

De manier opgeven waarop de achtergrondafbeelding op het besturingselement wordt weergegeven (bijsnijden, uitrekken of in- of uitzoomen)

PictureSizeMode (formulier)

Opgeven of er meerdere kopieën van de afbeelding naast elkaar in het besturingselement worden weergeven

PictureTiling (formulier)

Toetsenbord en muis:

Een aangepast muispictogram selecteren

MouseIcon (formulier)

Het type aanwijzer selecteren dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker de muis op een bepaald object plaatst (bijvoorbeeld standaard, pijl of invoegteken)

MousePointer (formulier)

Specifiek voor frame:

Het type rand opgeven dat wordt gebruikt, ofwel één lijn of geen

BorderStyle (formulier)

Opgeven of het besturingselement verticale schuifbalken, horizontale schuifbalken of beide heeft

ScrollBars (formulier)

Opgeven welke actie moet worden uitgevoerd wanneer de gebruiker het laatste besturingselement op een frame of pagina verlaat (alle formulieren of huidige formulier)

Cycle (formulier)

Opgeven of schuifbalken zichtbaar blijven wanneer ze niet nodig zijn

KeepScrollBarsVisible (formulier)

De hoogte of breedte in punten opgeven van het totale gebied dat kan worden bekeken met de schuifbalken

ScrollHeight, ScrollWidth (formulier)

De afstand in punten opgeven van de linkerrand of bovenste rand van het logische formulier vanaf de linkerrand of bovenste rand van het frame

ScrollLeft, ScrollTop (formulier)

Opgeven hoeveel de grootte van een afbeelding in het frame moet worden gewijzigd

Zoom (formulier)

Opmerking: 

 • Als u van plan bent het besturingselement Frame vaker te gebruiken, kunt u het besturingselement toevoegen aan een werkblad 'Opgeslagen besturingselementen' en het werkblad opslaan voor hergebruik. De volgende keer dat u het besturingselement Frame wilt gebruiken, opent u dat werkblad en kopieert u vervolgens het besturingselement Frame naar het werkbladformulier dat u bewerkt.

 • Standaard sluiten alle keuzerondjes in een frame elkaar wederzijds uit.

 • U kunt ook een wisselknop in een frame gebruiken om een of meer items uit een verwante groep te selecteren. U kunt bijvoorbeeld een bestelformulier maken met een lijst met beschikbare items met vóór elk item een wisselknop.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×