Een groep beheren in Yammer

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als groeps beheerder kunt u de groep zo nuttig mogelijk maken om leden te groeperen.

 • Voor taken zoals het definiëren van de weer gave en beschrijving van de groep, het wijzigen van privacy-instellingen en het beheren van leden en beheerders, klikt u op het pictogram groeps instellingen Pictogram voor Yammer-groeps instellingen in de rechter bovenhoek van de groepskop tekst.

  Yammer-groepskop tekst met instellingen (pictogram)

 • Andere beheer taken, zoals het posten van aankondigingen, het verwijderen van gesp rekken en bestanden, en het maken van bestanden, worden uitgevoerd op de hoofd pagina van de groep.

Het uiterlijk van de groep definiëren

U kunt een afbeelding toevoegen, de beschrijving wijzigen, leden beheren, extra groeps beheerders maken en meer.

 1. Klik in de rechter bovenhoek van een groeps pagina op het pictogram groeps instellingen Pictogram voor Yammer-groeps instellingen .

 2. Wijzig de instellingen naar wens. Wanneer u klaar bent, klikt u onder aan de pagina op wijzigingen opslaan.

  • Groeps naam:    Wijzig de naam van uw groep.

   Tips: 

   • Gebruik een korte naam, zodat personen de lijst met groepen gemakkelijk kunnen doorzoeken. Het kan zijn dat uw bedrijf naam conventies voor groepen moet volgen. Bekijk andere groeps namen in uw organisatie om de namen te zien die andere personen hebben gebruikt.

   • Als uw organisatie naamgevings beleid voor groepen heeft, wordt een voor-en achtervoegsel toegevoegd aan de groeps naam. Indien nodig kan een Yammer-netwerk beheerder het naamgevings beleid voor groepen negeren. Zie een naamgevings beleid voor Office 365-groepenvoor meer informatie.

  • Beschrijving van groep:    Wijzig de beschrijving van de groep die wordt weer gegeven in de rest van het netwerk.

   De groeps beschrijving wordt doorzocht wanneer een persoon zoekt naar een groep, dus belang rijke tref woorden opnemen waarmee een gebruiker de groep kan vinden.

  • Groeps afbeelding:    Een afbeelding uploaden die wordt weer gegeven in de groepskop tekst. De afbeelding moet vier kant zijn en wordt gewijzigd in 85 x 85 pixels.

  • Groeps kleur:    Kies de achtergrond kleur voor de groepskop tekst in de opties of klik op + om een andere kleur toe te voegen.

  • Groeps patroon:    Kies het patroon dat u boven aan de groepskop tekst wilt weer geven.

Groeps leden toevoegen door te zoeken naar specifieke personen

Selecteer op de start pagina van de groep het pictogram personen toevoegen en selecteer vervolgens de personen die u aan de groep wilt toevoegen. Alle groeps leden kunnen Yammer-gebruikers toevoegen aan de groep.

Personen toevoegen aan een Yammer-groep

Voeg groeps leden toe vanuit een. CSV-bestand

 1. Maak uw door komma's gescheiden waarden (. CSV-bestand). U kunt gegevens uit Outlook of andere e-mail Programma's exporteren of vanuit een andere lijst met e-mail adressen beginnen.

  Een. Het CSV-bestand moet het volgende bevatten:

  • Een koptekst regel. De kop van de kolom met e-mail adressen moet het woord E-mail of E-mail bevatten.

  • Eén regel per e-mail adres. Alle e-mail adressen moeten zich in het Yammer-domein bevinden. Als uw Yammer-netwerk bijvoorbeeld voor contoso.com is, moeten alle e-mail adressen contoso.com bevatten.

  Er kunnen nog meer kolommen in de staan. CSV-bestand. Als er meerdere kolommen zijn, gebruikt u een komma om de kolom waarden te scheiden.

  Zie contact personen exporteren vanuit Outlookvoor hulp bij het exporteren van gegevens vanuit Outlook.

 2. Klik in Yammer op het pictogram groeps instellingen Pictogram voor Yammer-groeps instellingen en selecteer in de sectie leden de optie toevoegen vanuit adres boek (CSV) en geef de bestands naam op.

 3. Als u een voor beeld van uw import wilt bekijken, selecteert u voor beeld. Selecteer de personen naar wie u de uitnodigingen wilt verzenden in het voor beeld.

Een groepslid verwijderen

 1. Klik op het pictogram groeps instellingen Pictogram voor Yammer-groeps instellingen en selecteer leden en beheerders beheren in de sectie leden.

 2. Zoek de persoon op naam of e-mail adres.

 3. Klik op het pictogram gebruikers instellingen Pictogram Yammer-instellingen naast de naam van de persoon en klik vervolgens op verwijderen uit groep.

Een nieuwe groeps beheerder toevoegen

Groepen kunnen Maxi maal 100 beheerders hebben.

 1. Klik op het pictogram groeps instellingen Pictogram voor Yammer-groeps instellingen en selecteer leden en beheerders beheren in de sectie leden.

 2. Zoek de persoon op naam of e-mail adres.

 3. Klik op het pictogram gebruikers instellingen Pictogram Yammer-instellingen naast de naam van de persoon en klik vervolgens op beheerder maken.

  Beheerders hebben een blauwe ster toegevoegd aan hun pictogram.

  Gesprek met een beheerder van een deel nemer

Instellen of de groep openbaar of privé is

 1. Klik op het pictogram groeps instellingen Pictogram voor Yammer-groeps instellingen .

 2. Selecteer in de sectie wie kan gesp rekken en post berichten weer geven de optie open bare toegang of persoonlijke toegang.

Een gesprek of bericht verwijderen

 • Klik boven het gesprek of bericht op ... en selecteer vervolgens verwijderen.

Een aankondiging doen

 • Klik op de start pagina voor de groep op aankondiging en voeg een onderwerp en inhoud toe.

  De aankondiging is vastgemaakt aan de groeps feed en er wordt een melding verzonden naar alle groeps leden.

Bestanden beheren die naar de groep zijn gepost

Als groeps beheerder kunt u een officieel bestand maken en bestanden verwijderen. Als u een bestand officieel signaleert, kunnen andere gebruikers dat dit de geautoriseerde versie van het document is. Hiermee wordt ook de inhoud vergrendeld, zodat alleen beheerders (groep of netwerk) en de eigenaar van het document de inhoud kunnen bewerken. Officiële inhoud wordt gemarkeerd met een gele ster op de pagina bestanden en heeft een hogere rang in de zoek resultaten.

EEN geel sterretje naast een bestands naam geeft aan dat het een officiële ster is

Een bestand officieel maken   

 1. Klik in de groepskop tekst op bestanden en klik vervolgens op een bestand om het te openen.

 2. Als u wijzigingen wilt vergren delen, selecteert u officieel markeren en wijzigingen vergren delen.

  Lijst met acties die groeps beheerders kunnen gebruiken met een bestand

  Als u de officiële status van een bestand wilt verwijderen, klikt u op het bestand en selecteert u markering verwijderen.

Een bestand verwijderen

 1. Klik op bestanden en klik vervolgens op het bestand om het te openen.

 2. Selecteer het bestand verwijderen.

Een bestand vastMaken op de start pagina van de groep

Een wille keurig groepslid kan een bestand vastmaken aan de start pagina. Bekijk als groeps beheerder de vastgemaakte bestanden en bewaar ze overzichtelijk.

 1. Klik op de start pagina van de groep, in de sectie vastgemaakt, op toevoegen.

 2. Selecteer het bestand.

 3. Sleep en neerzetten om de volg orde van de bestanden in de lijst te wijzigen.

De activiteiten van uw groep controleren

Selecteer op de pagina groep de optie groeps inzichten weer geven. Zie groeps inzichten weer geven in Yammervoor informatie over het selecteren van een periode en het gebruik van groeps inzichten.

Veelgestelde vragen

V. Hoe verlaat ik een groep?

A. Ga naar de groep en plaats de muis aanwijzer op gekoppeld in de groepskop tekst. De knop naam wordt gewijzigd in verlaten.

V. Hoe kan ik apps toevoegen aan mijn groep?

A. apps kunnen worden toegevoegd aan groepen van Office 365-verbindingen. Zie apps toevoegen aan Yammer en mijn groep is in Yammer verbonden met Office 365voor meer informatie.

V. Wat is de groep alle bedrijven en kan ik deze verwijderen?

A. de groep alle bedrijven wordt automatisch gemaakt en bevat alle Yammer-gebruikers in uw netwerk. Het kan niet worden verwijderd of de naam ervan kan niet worden gewijzigd, en u kunt de instellingen voor de groep niet wijzigen.

Als u een extern netwerk hebt, is er ook een netwerk groep die automatisch wordt gemaakt. Het kan niet worden verwijderd of hernoemd en u kunt geen instellingen voor de groep wijzigen...

V. wie kan mij een beheerder voor een groep maken?

A. Wanneer u een groep maakt, wordt u automatisch een groeps beheerder voor de groep. Een andere groeps beheerder of een gecontroleerde beheerder kan u ook de rol van groeps beheerder geven. EEN netwerk beheerder kan u een groeps beheerder van een open bare groep maken, maar kan alleen een groeps beheerder van een privé groep maken als deze lid zijn van die groep.

V. de groeps beheerder heeft het bedrijf verlaten. Hoe kan ik een beheerder worden?

A. een door Yammer gecontroleerde beheerder kan u machtigingen voor groeps beheerders geven voor elke groep. Gecontroleerde beheerders zoeken:

 1. Klik op het pictogram Yammer-instellingen Pictogram Yammer-instellingen in het linkerdeel venster van uw Yammer-start pagina.

  Yammer-navigatie, inclusief het pictogram instellingen

 2. Klik op personen en selecteer netwerk beheerders weer geven.

V. kan ik gegevens van groepslid maatschappen exporteren naar een CSV-bestand?

A. elke groeps leden kunnen een CSV-bestand maken met de namen en e-mail adressen van groeps leden. Zie groeps leden exporteren naar een CSV-bestandvoor meer informatie.

V. Hoe kan ik informatie krijgen over alle groepen in mijn netwerk?

Als u informatie wilt weer geven over alle groepen, zoals het aantal leden, de aanmaak datum, de laatste post datum of groepen zonder eigen aren, kunt u een script maken en uitvoeren. Als u informatie wilt krijgen over groepen waarvan u de eigenaar bent, hoeft u alleen een groeps eigenaar te zijn. Als u informatie wilt over alle groepen, moet u een beheerder van Yammer verifiëren.

De technische community biedt voor beelden van scripts. Zie bijvoorbeeld aantal leden, aanmaak datum en laatste post datum voor alle groepen in uw netwerk zoeken.

V. kan ik de weer gave van groepen op mijn start pagina opnieuw rangschikken?

A. nr. Groepen op uw start pagina worden weer gegeven in de volg orde waarin u ze hebt samengevoegd.

Als u alle groepen waarvan u lid bent wilt weer geven, klikt u op het pictogram Yammer-instellingen Pictogram Yammer-instellingen en klikt u vervolgens op uw naam. Klik in het linkerdeel venster op groepen en u kunt door alle groepen schuiven.

Zie ook

Een groep maken in Yammer

Een groep verwijderen in Yammer

Groeps leden exporteren naar een CSV-bestand

Groeps inzichten weer geven in Yammer

Is mijn groep in Yammer verbonden met Office 365?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×