Een grafiek maken met het webonderdeel Grafiek

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met het webonderdeel Grafiek kunt u een grafiek maken en weergeven op een pagina. Het webonderdeel Grafiek is handig als u gegevens wilt weergeven in lijndiagrammen, staafdiagrammen en andere weergaven. Via grafieken kunnen u en andere gebruikers prestatiegegevens in een oogopslag bekijken.

Wanneer u een webonderdeel Grafiek maakt en toevoegt aan een pagina, bestaat deze procedure uit verschillende fasen. Als eerste voegt u een webonderdeel Grafiek toe aan een pagina. Vervolgens koppelt u dat webonderdeel Grafiek aan een gegevensbron en stelt de grafiek in waarin u de gegevens wilt weergeven. Ten slotte kunt u de vormgeving van het webonderdeel Grafiek desgewenst aanpassen.

In dit artikel

Fase 1: Een grafiek-webonderdeel toevoegen aan een pagina met webonderdelen

Fase 2: Verbinding maken met een gegevensbron en configureren van het webonderdeel grafiek

Fase 3: De weergave van het webonderdeel grafiek wijzigen

Fase 1: Een webonderdeel Grafiek toevoegen aan een webonderdeel Pagina

Tijdens deze fase maakt of opent u een pagina die u wilt bewerken en voegt u een leeg webonderdeel Grafiek toe aan deze pagina.

 1. Eerst maakt u een nieuwe pagina of opent u een bestaande pagina die u wilt bewerken.

 2. Klik op het lint op de tabblad Invoegen en klik vervolgens in de groep Webonderdelen op Webonderdelen.

 3. Klik in de sectie Categorieën op Zakelijke gegevens.

 4. Klik in de sectie Webonderdelen op Webonderdeel Grafiek en klik op Toevoegen.

 5. Ga verder naar fase 2: verbinding maken met een gegevensbron en configureren van het webonderdeel grafiek.

Naar boven

Fase 2: Verbinding maken met een gegevensbron en het webonderdeel Grafiek instellen

Tijdens deze fase selecteert u een gegevensbronverbinding en stelt u het webonderdeel Grafiek in.

Opmerking: Voordat u begint, zorg dat de pagina met het webonderdeel grafiek is in de bewerkingsmodus werkt.

 1. Zoek het webonderdeel Grafiek dat u wilt bewerken en klik op de hypertextkoppeling Gegevens en weergave.

 2. Klik op de pagina Wizards Gegevensverbinding & Grafiekweergave op Grafiek aan gegevens binden om de wizard Gegevensverbinding te openen.

 3. Selecteer een type gegevensbron op de pagina Een gegevensbron kiezen en klik op Volgende. U kunt kiezen uit de opties die in de volgende tabel worden beschreven:

Optie

Beschrijving

Verbinding maken met een ander webonderdeel

Gebruik deze optie om het webonderdeel Grafiek te koppelen aan een ander webonderdeel dat gegevens kan leveren, zoals een documentbibliotheek of een lijst met contactpersonen.

Opmerking: Zorg ervoor dat het webonderdeel dat u wilt gebruiken al op dezelfde pagina als het webonderdeel grafiek is.

Verbinding maken met een lijst

Gebruik deze optie als u het webonderdeel Grafiek wilt koppelen aan een lijst die zich in dezelfde siteverzameling bevindt.

Verbinding maken met de catalogus met zakelijke gegevens

Gebruik deze optie naar u het webonderdeel grafiek naar een onderdeel Business Connectivity Services (BCS) verbinding maken. BCS kunt integratie met externe gegevens, inclusief bedrijfstoepassingen. BCS genereert boven aan de catalogus met zakelijke gegevens-technologie die is afgeleverd in Microsoft Office SharePoint Server 2007. Meer informatie over BCS, raadpleegt u plannen voor Business Connectivity Services.

Verbinding maken met Excel Services

Gebruik deze optie als u het webonderdeel Grafiek wilt koppelen aan een Excel-werkmap die is gepubliceerd naar Excel Services.

 1. Selecteer de gewenste gegevensbron op de pagina Verbinding maken met de gegevensbron en klik op Volgende.

 2. Bekijk de gegevens die worden gebruikt voor het webonderdeel Grafiek op de pagina Gegevens ophalen en filteren.

 3. Als u parameters wilt instellen om een subset van de gegevens weer te geven, gebruikt u de volgende procedure:

  1. Klik op het plusteken + naast Filters om de sectie Filterparameters definiëren uit te vouwen.

  2. Selecteer een item in de lijst Parameternaam, zoals een kolom in de gegevensset.

  3. Selecteer een geschikt type operator in de lijst Type.

  4. Geef het gewenste criterium voor het filter op in het vak Standaardwaarde.

  5. Klik op Gegevensvoorbeeld bekijken om de gefilterde gegevens te bekijken.

  6. Herhaal de stappen 1 tot en met 6 voor elke extra parameter die u voor de grafiek wilt gebruiken.

 4. Wanneer u klaar bent met het bekijken en filteren van de gegevens, klikt u op Volgende.

 5. Gebruik de pagina De grafiek aan gegevens binden als u wilt opgeven hoe de gegevens worden weergegeven. Hiertoe geeft u één kolom op bij Y-veld en een andere kolom bij X-veld.

 6. Klik op Voltooien om de grafiek te bekijken op de pagina.

Naar boven

Fase 3: De vormgeving van het webonderdeel Grafiek wijzigen

Nadat u het webonderdeel Grafiek hebt gemaakt, kunt u de vormgeving ervan aanpassen. U kunt bijvoorbeeld een diagramtype kiezen en weergave-instellingen opgeven, zoals thema's, grafiektitel, legenda, assen en rasterlijnen.

Opmerking: Voordat u begint, zorg dat de pagina met het webonderdeel grafiek is in de bewerkingsmodus werkt.

 1. Zoek het webonderdeel Grafiek dat u wilt bewerken en klik op de hypertextkoppeling Gegevens en weergave.

 2. Klik op de pagina Wizards Gegevensverbinding & Grafiekweergave op De grafiek aanpassen om de wizard Grafiek aanpassen te openen.

 3. Selecteer een grafiektype op de pagina Grafiektype selecteren. Ga hierbij als volgt te werk:

  1. Klik op een grafiekcategorie in de sectie Categorieën grafiektypen.

  2. Klik op een grafieksjabloon in de sectie Grafieksjablonen.

  3. Klik op Volgende.

 4. Selecteer een thema op de pagina Eigenschappen voor grafiekweergave. Ga hierbij als volgt te werk:

  1. Selecteer in de sectie Thema voor vormgeving een thema voor de grafiek in de lijst Thema.

  2. Als de lijst Tekenstijl beschikbaar is, kunt u hiermee opgeven hoe u de items in de grafiek wilt weergeven. Als u bijvoorbeeld een grafiektype cirkeldiagram selecteert, kunt u met de lijst Tekenstijl opgeven hoe de buitenrand van de cirkel wordt weergegeven.

  3. Geef in de lijst Doorzichtigheid op hoe doorzichtig u de kleuren wilt hebben. Selecteer bijvoorbeeld 0% - dekkend als u dekkende kleuren wilt gebruiken in de grafiek en 100% - onzichtbaar als u de grafiek doorzichtig, dat wilt zeggen zonder kleuren, wilt weergeven.

 5. In de sectie Grootte en opmaak kunt u desgewenst de hoogte, breedte en afbeeldingsindeling voor de grafiek opgeven.

 6. Nadat u de vormgeving van de grafiek hebt ingesteld, klikt u op Volgende.

 7. Op de pagina Eigenschappen voor grafiekelement kunt u desgewenst een titel, legenda, assen, rasterlijnen, gegevenslabels en andere eigenschappen voor de grafiek opgeven.
  Als u een of meer grafiekelementen wilt instellen, selecteert u het betreffende tabblad en gaat u als volgt te werk:

  Titel en legenda

Sectie

Procedure

Titels

 1. Schakel het selectievakje Grafiektitel weergeven in.

 2. Typ een naam voor de grafiek in het vak Titel.

 3. Geef in de lijst Lettertype een lettertype, tekengrootte en stijl voor de grafiektitel op.

 4. Selecteer een kleur voor de tekst van de grafiektitel in de kleurenlijst.

 5. Klik in de sectie Positie op de gewenste positie voor de grafiektitel.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Ga verder met de sectie Legenda.

  2. Klik op een ander tabblad, zoals Assen en rasterlijnen.

  3. Klik op Voltooien om de grafiek te bekijken op de pagina.

Legenda

 1. Schakel het selectievakje Legenda weergeven in.

 2. Geef in de lijst Lettertype voor legenda een lettertype, tekengrootte en stijl voor de legenda op.

 3. Typ een naam voor de legenda in het vak Titel.

 4. Geef in de lijst Lettertype van titel een lettertype, tekengrootte en stijl voor de titel van de legenda op.

 5. Selecteer een kleur voor de tekst van de titel van de legenda in de kleurenlijst.

 6. Als u de legenda bovenop de grafiek wilt leggen, schakelt u het selectievakje Vastzetten binnen grafiekgebied in.

 7. Geef in de lijst Stijl op of u de legenda wilt weergeven als tabel, kolom of rij met items.

 8. Klik in de sectie Positie op de gewenste positie voor de legenda.

 9. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Klik op een ander tabblad, zoals Assen en rasterlijnen.

  2. Klik op Voltooien om de grafiek te bekijken op de pagina.

Assen en rasterlijnen

Sectie

Procedure

X-Axis
o r
Y-Axis

Opmerking: Afhankelijk van het grafiektype dat wordt gebruikt voor de grafiek, moet u mogelijk of mogelijk geen de mogelijkheid om op te maken van een as of de rasterlijnen. Bijvoorbeeld als de grafiek wordt weergegeven als een cirkeldiagram, zijn geen opties beschikbaar op het tabblad assen en rasterlijnen . Aan de andere kant, als de grafiek worden weergegeven als een staafdiagram, zijn veel opties beschikbaar op het tabblad assen en rasterlijnen .

 1. Geef in de sectie X-as (of Y-as) in de lijst As weergeven op of u een as wilt weergeven.

  • Selecteer Auto of Waar als u de as wilt weergeven.

  • Selecteer Onwaar als u de as wilt verbergen.

 2. Ga als volgt te werk als u een titel voor de as wilt weergeven:

  1. Schakel het selectievakje Astitel weergeven in.

  2. Typ een naam voor de as in het vak Titel.

  3. Geef in de lijst Lettertype van titel een lettertype, tekengrootte en stijl voor de naam van de as op.

  4. Geef in de lijst Uitlijning op waar u de naam van de as wilt weergeven.

 3. Ga als volgt te werk als u namen van items op de as wilt weergeven:

  1. Schakel het selectievakje Aslabels weergeven in.

  2. Geef in de lijst Lettertype een lettertype, tekengrootte en stijl voor de aslabels op.

  3. Selecteer een kleur voor de aslabels in de kleurenlijst.

  4. Met de lijst Opmaak kunt u de weergave van de aslabels desgewenst aanpassen. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde notatie selecteren voor datums als deze worden gebruikt op de as.

  5. Schakel het selectievakje Omgekeerd in als u aslabels boven aan de grafiek wilt weergeven in plaats van onderaan.

  6. Schakel het selectievakje Geïnterlinieerd in als u gearceerde achtergrondrijen wilt weergeven in de grafiek. Dit is handig voor grote grafieken en voor grafieken met een groot aantal kolommen of staven.

 4. Als u de schaal van de assen wilt aanpassen, geeft u een of meer van de volgende asinstellingen op:

  • Schakel het selectievakje Beginnen bij nul in als u nul (0) wilt opnemen in het waardenbereik.

  • Schakel het selectievakje Logaritmische schaal in als u logaritmische waarden in plaats van werkelijke waarden wilt gebruiken op de as. Dit is handig voor grafieken die een groot waardenbereik hebben of wanneer waarden met gelijke tussenafstand exponentieel toenemen, bijvoorbeeld 1, 10, 100 enzovoort, in plaats van lineair, zoals 1, 2, 3 enzovoort.

  • Schakel het selectievakje Zijmarges in als u een lege ruimte wilt vrijhouden aan weerszijden van het eerste en laatste item in de grafiek. Als de grafiek bijvoorbeeld verticale staven bevat, kunt u het selectievakje Zijmarges inschakelen zodat er ruimte is tussen de rand van de grafiek en de randen van de eerste en laatste staaf.

  • Geef een minimumwaarde voor de as op in het vak Minimum.

  • Geef een maximumwaarde voor de as op in het vak Maximum.

 5. Ga als volgt te werk als u rasterlijnen in de grafiek wilt weergeven:

  1. Schakel het selectievakje Primaire rasterlijnen weergeven in. Primaire rasterlijnen worden weergegeven als ononderbroken grijze lijnen in de grafiek en zijn handig om waarden in de grafiek in te schatten.

  2. Typ in het vak Interval voor de primaire rasterlijnen het gewenste interval voor primaire rasterlijnen. Als in de grafiek gegevens worden weergegeven in honderdtallen, kunt u 100 opgeven als interval voor primaire rasterlijnen.

  3. In de lijst Maatstreepjes geeft u op of en hoe maatstreepjes worden weergegeven in de grafiek. Maatstreepjes worden langs een as weergegeven om de grafiekwaarden beter te kunnen inschatten.

  4. Desgewenst kunt u een andere set rasterlijnen toevoegen aan de grafiek. Hiertoe schakelt u het selectievakje Secundaire rasterlijnen weergeven in. Secundaire rasterlijnen hebben in het algemeen een kleiner interval dan primaire rasterlijnen.

  5. Typ in het vak Interval voor de secundaire rasterlijnen het gewenste interval voor secundaire rasterlijnen.

  6. In de lijst Maatstreepjes geeft u op of en hoe maatstreepjes worden weergegeven in de grafiek. Maatstreepjes worden langs een as weergegeven om de grafiekwaarden beter te kunnen inschatten.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Ga verder met de sectie Secundaire x-as of Secundaire y-as.

  2. Klik op een ander tabblad, zoals Gegevenslabels en -markeringen.

  3. Klik op Voltooien om de grafiek te bekijken op de pagina.

Secundaire x-as
of
secundaire y-as

Een secundaire x-as wordt meestal boven aan een grafiek weergegeven en een secundaire y-as aan de rechterkant.

Opmerking: Afhankelijk van het grafiektype dat wordt gebruikt voor de grafiek, moet u mogelijk of mogelijk geen de mogelijkheid om een secundaire as of de rasterlijnen.

 1. Geef in de sectie Secundaire x-as (of Secundaire y-as) in de lijst As weergeven op of u een secundaire as wilt weergeven.

  • Selecteer Auto of Waar als u de as wilt weergeven.

  • Selecteer Onwaar als u de as wilt verbergen.

 2. Ga als volgt te werk als u een titel voor de secundaire as wilt weergeven:

  1. Schakel het selectievakje Astitel weergeven in.

  2. Typ een naam voor de as in het vak Titel.

  3. Geef in de lijst Lettertype van titel een lettertype, tekengrootte en stijl voor de naam van de as op.

  4. Geef in de lijst Uitlijning op waar u de naam van de as wilt weergeven.

 3. Ga als volgt te werk als u namen van items op de secundaire as wilt weergeven:

  1. Schakel het selectievakje Aslabels weergeven in.

  2. Geef in de lijst Lettertype een lettertype, tekengrootte en stijl voor de aslabels op.

  3. Selecteer een kleur voor de aslabels in de kleurenlijst.

  4. Met de lijst Opmaak kunt u de weergave van de aslabels desgewenst aanpassen. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde notatie selecteren voor datums als deze worden gebruikt op de as.

  5. Schakel het selectievakje Omgekeerd in als u aslabels boven aan de grafiek wilt weergeven in plaats van onderaan.

  6. Schakel het selectievakje Geïnterlinieerd in als u gearceerde achtergrondrijen wilt weergeven in de grafiek. Dit is handig voor grote grafieken en voor grafieken met een groot aantal kolommen of staven.

 4. Als u de schaal van de secundaire as wilt aanpassen, geeft u een of meer van de volgende asinstellingen op:

  • Schakel het selectievakje Beginnen bij nul in als u nul (0) wilt opnemen in het waardenbereik.

  • Schakel het selectievakje Logaritmische schaal in als u logaritmische waarden in plaats van werkelijke waarden wilt gebruiken op de as. Dit is handig voor grafieken die een groot waardenbereik hebben of wanneer waarden met gelijke tussenafstand exponentieel toenemen, bijvoorbeeld 1, 10, 100 enzovoort, in plaats van lineair, zoals 1, 2, 3 enzovoort.

  • Schakel het selectievakje Zijmarges in als u een lege ruimte wilt vrijhouden aan weerszijden van het eerste en laatste item in de grafiek. Als de grafiek bijvoorbeeld verticale staven bevat, kunt u het selectievakje Zijmarges inschakelen zodat er ruimte is tussen de rand van de grafiek en de randen van de eerste en laatste staaf.

  • Geef een minimumwaarde voor de as op in het vak Minimum.

  • Geef een maximumwaarde voor de as op in het vak Maximum.

 5. Ga als volgt te werk als u rasterlijnen in de grafiek wilt weergeven:

  1. Schakel het selectievakje Primaire rasterlijnen weergeven in. Primaire rasterlijnen worden weergegeven als ononderbroken grijze lijnen in de grafiek en zijn handig om waarden in de grafiek in te schatten.

  2. Typ in het vak Interval voor de primaire rasterlijnen het gewenste interval voor primaire rasterlijnen. Als in de grafiek gegevens worden weergegeven in honderdtallen, kunt u 100 opgeven als interval voor primaire rasterlijnen.

  3. In de lijst Maatstreepjes geeft u op of en hoe maatstreepjes worden weergegeven in de grafiek. Maatstreepjes worden langs een as weergegeven om de grafiekwaarden beter te kunnen inschatten.

  4. Desgewenst kunt u een andere set rasterlijnen toevoegen aan de grafiek. Hiertoe schakelt u het selectievakje Secundaire rasterlijnen weergeven in. Secundaire rasterlijnen hebben in het algemeen een kleiner interval dan primaire rasterlijnen.

  5. Typ in het vak Interval voor de secundaire rasterlijnen het gewenste interval voor secundaire rasterlijnen.

  6. Gebruik de Maatstreepjes lijst kunt u opgeven of en hoe maatstreepjes wordt weergegeven in de grafiek. Maatstreepjes worden weergegeven op een as gemakkelijker om de waarden in niet-geheel exacte grafiek weer te geven.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Klik op een ander tabblad, zoals Gegevenslabels en -markeringen.

  2. Klik op Voltooien om de grafiek te bekijken op de pagina.

Gegevenslabels en zonder markeringen

Sectie

Procedure

Etiketten

 1. Schakel het selectievakje Labels weergeven in als u labels, bijvoorbeeld waarden, wilt weergeven in de grafiek.

 2. Selecteer het type labels dat u wilt weergeven in de lijst Labelwaarde. Als u bijvoorbeeld waarden wilt weergeven die afkomstig zijn uit de gegevensbron waarop de grafiek is gebaseerd, selecteert u Standaardwaarden weergeven.

 3. Geef in de lijst Lettertype een lettertype, tekengrootte en stijl voor de gegevenslabels op.

 4. Selecteer een kleur voor de gegevenslabels in de kleurenlijst.

 5. Met de lijst Opmaak kunt u de weergave van de gegevenslabels desgewenst aanpassen. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde notatie selecteren voor datums als deze worden gebruikt op in de grafiek.

 6. U kunt gegevenslabels desgewenst onder een hoek weergeven. Hiertoe typt u een getal in het vak Labelhoek. Het getal dat u typt, komt overeen met het aantal graden waarmee u de gegevenslabels rechtsom wilt draaien. Als u bijvoorbeeld de gegevenslabels enigszins schuin naar beneden wilt weergeven, typt u 10 in het vak Labelhoek.

 7. Geef in de lijst Labeluitlijning op waar u de gegevenslabels wilt weergeven in de grafiek. Als u de gegevenslabels bijvoorbeeld buiten de daadwerkelijke grafiekwaarden wilt weergeven, selecteert u Buitenkant in de lijst Labeluitlijning.

 8. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Ga verder met de sectie Gegevensmarkeringen.

  2. Klik op een ander tabblad, bijvoorbeeld Hyperlinks en knopinfo .

  3. Klik op Voltooien om de grafiek te bekijken op de pagina.

Gegevensmarkeringen

 1. Schakel het selectievakje Markeringen weergeven in als u gegevenspunten wilt benadrukken in de grafiek.

 2. Selecteer het gewenste type markering in de lijst Stijl van markering.

 3. Typ in het vak Grootte van de markering een getal dat de gewenste grootte van de gegevensmarkeringen in pixels aangeeft.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Klik op een ander tabblad, bijvoorbeeld Hyperlinks en knopinfo .

  2. Klik op Voltooien om de grafiek te bekijken op de pagina.

Hyperlinks en knopinfo

Sectie

Procedure

Hyperlinks en Knopinfo

U kunt hyperlinks en knopinfo toevoegen aan drie soorten items in het webonderdeel Grafiek:

 • Een reeks in de grafiek (dit zijn staven in een staafdiagram)

 • De legenda van de grafiek

 • De gegevenslabels in de grafiek

Via hyperlinks kunt u gebruikers van de grafiek doorsturen naar andere sites met aanvullende informatie. Knopinfo is geschikt om opmerkingen of notities met aanvullende informatie weer te geven in de grafiek.

Opmerking: Gebruikers van de grafiek worden alleen weergegeven knopinfo en hyperlinks als ze de muis op een bepaalde grafiekelement plaatst. Bijvoorbeeld om te zien van een reeks knopinfo of klikt u op een hyperlink in een staafdiagram, moet de grafiek-gebruiker plaats de muis op een balk in de grafiek.

 1. Selecteer de gegevensreeks waaraan u een hyperlink of knopinfo wilt toevoegen in de lijst Gegevensreeks.

  Opmerking: Als de grafiek slechts één gegevensreeks bevat, wordt op basis van de Gegevensreeks lijst bevat alleen standaard.

 2. Geef in het vak Hyperlink van reeks een URL op van een site, bijvoorbeeld een website of een teamsite. De hyperlink wordt in de grafiek gekoppeld aan een reeksitem, zoals een staaf in een staafdiagram.

 3. Typ in het vak Knopinfo van reeks informatie, zoals een opmerking, die wordt weergegeven wanneer een gebruiker van de grafiek de muiswijzer op een reeksitem houdt, bijvoorbeeld op een staaf in een staafdiagram.

 4. Geef in het vak Hyperlink van legenda een URL op van een site, bijvoorbeeld een website of een teamsite. De hyperlink wordt in de grafiek gekoppeld aan de legenda van de grafiek.

 5. Typ in het vak Knopinfo van legenda informatie, zoals een opmerking, die wordt weergegeven wanneer een gebruiker van de grafiek de muiswijzer op de legenda van de grafiek houdt.

 6. Geef in het vak Hyperlink van label een URL op van een site, bijvoorbeeld een website of een teamsite. De hyperlink wordt in de grafiek gekoppeld aan de gegevenslabels in de grafiek.

 7. Typ in het vak Knopinfo van label informatie, zoals een opmerking, die wordt weergegeven wanneer een gebruiker van de grafiek de muiswijzer op een gegevenslabel in de grafiek houdt.

 8. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Klik op een ander tabblad, bijvoorbeeld Titel en legenda .

  2. Klik op Voltooien om de grafiek te bekijken op de pagina.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×