Een gestructureerd diagram valideren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een validatie uitvoert, controleert Visio uw diagram aan de hand van regels waarmee goed gevormde processen worden beschreven, en krijgt u een lijst met eventuele problemen te zien die u moet doornemen. De verbindingslijnen in stroomdiagrammen moeten bijvoorbeeld met andere shapes worden verbonden, omdat de validatie deze anders als probleem aanmerkt.

Aan vier sjablonen zijn standaard regelsets gekoppeld:

 • Business Process Modeling Notation-diagram

 • Basisstroomdiagram

 • Functiestroomdiagram

 • Microsoft SharePoint-werkstroomdiagram

Wat wilt u doen?

Validatieregels worden uitgevoerd op een diagram

Problemen negeren die niet van toepassing op uw diagram zijn

Regels voor gegevensvalidatie in een diagram importeren

Opgeven welke regelsets actief zijn in een document

Validatieproblemen van een diagram verwijderen

Validatieregelsets alvorens een diagram te delen verwijderen

Validatie op een diagram uitvoeren

 • Klik op het tabblad Proces in de groep Diagramvalidatie op Diagram controleren.

Als er problemen worden aangetroffen, wordt het venster Problemen geopend met een lijst met problemen. Als bepaalde problemen niet van toepassing zijn op uw diagram, kunt u deze negeren.

Naar boven

Problemen negeren die niet van toepassing zijn op uw diagram

Klik in het venster Problemen met de rechtermuisknop op het probleem dat u wilt negeren. U hebt twee opties voor het negeren van problemen:

 • Klik op Dit probleem negeren om één probleem te verbergen.

 • Klik op Regel negeren om alle problemen te verbergen die door een bepaalde regel zijn aangetroffen.

U kunt de genegeerde problemen weergeven door met de rechtermuisknop in het venster Problemen te klikken en vervolgens op Genegeerde problemen weergeven te klikken. Genegeerde problemen worden in gearceerde rijen met lichtere tekst weergegeven, en hebben Ja in de kolom Genegeerd. U kunt het negeren van een probleem of regel opheffen door er met de rechtermuisknop op te klikken en vervolgens op de toepasselijke opdracht te klikken.

Naar boven

Validatieregels in een diagram importeren

U kunt een regelset in elk diagram importeren, waaronder diagrammen die in eerdere versies van Visio zijn gemaakt.

 1. Klik op het tabblad Proces in de groep Validatie van diagram op de pijl naast Diagram controleren en wijs Regels importeren uit aan.

  De regelset van het stroomdiagram is beschikbaar voor alle diagrammen, maar is bedoeld voor gebruik in procesdiagrammen. Het is standaard de actieve regelset in het basisstroomdiagram en het processtroomdiagram.

  Als er momenteel andere diagrammen zijn geopend die bijbehorende regels hebben, worden de bestandsnamen in dit menu weergegeven.

 2. Klik op Regelset van stroomdiagram of de naam van een geopend diagram. Als u op de naam van een diagram klikt, worden alle regelsets die aan dat diagram zijn gekoppeld, geïmporteerd.

U kunt vervolgens op Diagram controleren klikken om een validatie uit te voeren aan de hand van de geïmporteerde regelsets.

Naar boven

Opgeven welke regelsets actief zijn in een document

 1. Klik op het tabblad Proces in de groep Diagramvalidatie op de pijl naast Diagram controleren en wijs Regels om te controleren aan.

  De regelsets voor het diagram worden weergegeven. Actieve regelsets hebben een vinkje.

 2. Klik op de actieve regelset om de set inactief te maken. Als u het menu opnieuw opent, is het vinkje verwijderd, waarmee wordt aangegeven dat de regelset inactief is.

Naar boven

Validatieproblemen van een diagram verwijderen

Validatieproblemen blijven gekoppeld aan een diagram, zelfs als het venster Problemen is gesloten. Als u een diagram opslaat dat problemen heeft, kan de volgende persoon die het diagram opent, de problemen weergeven door op het tabblad Proces te klikken en vervolgens het selectievakje Venster Problemen in te schakelen. Het venster Problemen wordt geopend met de opgeslagen problemen. U kunt opgeslagen problemen uit een diagram verwijderen, evenals andere persoonlijke gegevens.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Info en klik vervolgens op Persoonlijke gegevens verwijderen.

 3. Selecteer op het tabblad Persoonlijke gegevens de optie Verwijder deze items uit het document.

Naar boven

Validatieregelsets verwijderen alvorens een diagram te delen

Validatieregels zijn een van de items die u uit een diagram kunt verwijderen om de grootte van het bestand te verminderen voordat u het deelt.

 1. Maak alle regelsets in het document inactief, zoals beschreven in de sectie opgeven welke regelsets actief in een document zijn.

 2. Klik op het tabblad Bestand.

 3. Klik op Info en klik vervolgens op Bestandsformaat verkleinen.

 4. Selecteer Inactieve validatieregelsets verwijderen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×