Een gepubliceerde formuliersjabloon wijzigen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in een gepubliceerde formuliersjabloon, wijzigt u het werkexemplaar van de formuliersjabloon en publiceert u vervolgens het werkexemplaar naar de oorspronkelijke publicatielocatie.

In dit artikel

Overzicht

Een werkexemplaar van de formuliersjabloon maken

De gewijzigde formuliersjabloon opnieuw publiceren naar een documentbibliotheek

De gewijzigde formuliersjabloon opnieuw publiceren naar een gedeelde netwerkmap

Overzicht

Voordat u een gepubliceerde formuliersjabloon wijzigt, moet u zich goed bewust zijn van de mogelijke gevolgen die wijzigingen kunnen hebben voor bestaande formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon. Als u bijvoorbeeld de gegevensbron in een formuliersjabloon wijzigt, kunnen daardoor gegevens in de bestaande formulieren die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon, permanent worden verwijderd.

De volgende wijzigingen in een formuliersjabloon kunnen leiden tot gegevensverlies:

 • Het wijzigen van een veld of groep van herhalend in niet-herhalend

 • Het wijzigen van het gegevenstype van een rich text-veld

 • Het verplaatsen, verwijderen of hernoemen van een veld of groep uit de gegevensbron

  Opmerking: Als u een besturingselement uit een formuliersjabloon verwijdert, blijven het veld of de groep die aan het desbetreffende besturingselement zijn gekoppeld en de gegevens daarin in de gegevensbron staan. De gegevens in het veld of de groep zijn niet zichtbaar in het formulier, omdat u het besturingselement hebt verwijderd dat aan het desbetreffende veld of de desbetreffende groep was gekoppeld. Als u een besturingselement uit de formuliersjabloon verwijdert en u wilt dat gebruikers de gegevens kunnen zien in het veld of in de groep waarvoor u het gekoppelde besturingselement hebt verwijderd, voegt u een ander besturingselement toe aan de formuliersjabloon en koppelt u het nieuwe besturingselement aan het bestaande veld of de bestaande groep.

Als u een gepubliceerde formuliersjabloon wilt wijzigen, moet u eerst het werkexemplaar van de formuliersjabloon wijzigen. Het werkexemplaar is de versie die op uw computer of in een versiecontroleprogramma zoals Microsoft Visual SourceSafe is opgeslagen. Nadat u het werkexemplaar hebt gewijzigd, kunt u het publiceren naar een publicatielocatie. Als u niet beschikt over een werkexemplaar van de formuliersjabloon en u hebt de formuliersjabloon gepubliceerd op een documentbibliotheek waarop Microsoft Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd of in een gedeelde netwerkmap, kunt u een kopie van de formuliersjabloon van de publicatielocatie opslaan naar uw computer. Deze opgeslagen versie wordt dan het werkexemplaar. Vervolgens kunt u het werkexemplaar wijzigen en opnieuw publiceren naar de oorspronkelijke publicatielocatie. Als u de gewijzigde formuliersjabloon publiceert naar de oorspronkelijke publicatielocatie, zal de oorspronkelijk gepubliceerde formuliersjabloon worden overschreven door de gewijzigde versie.

Een formuliersjabloon publiceren is niet hetzelfde als een formuliersjabloon op te slaan. Wanneer u een formuliersjabloon publiceren, voegt de Wizard publiceren de locatie publiceren en verwerkingsinstructies aan de formuliersjabloon zodanig dat gebruikers formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon kunnen openen. Wanneer u een formuliersjabloon opslaat, slaat u een kopie van de formuliersjabloon, net zoals u doet wanneer u een bestand naar uw computer opslaat. U moet altijd de Wizard publiceren gebruiken als u de formuliersjabloon beschikbaar maken voor uw gebruikers wilt kunnen invullen.

Naar boven

Een werkexemplaar van de formuliersjabloon maken

Als u een formuliersjabloon wilt wijzigen die is gepubliceerd naar een documentbibliotheek of naar een gedeelde netwerklocatie, en u beschikt niet over een werkexemplaar van de formuliersjabloon, kunt u een werkexemplaar van de formuliersjabloon opslaan van de publicatielocatie naar uw computer.

Tip: U zou wellicht kunnen overwegen om een versiecontroleprogramma zoals Microsoft Visual SourceSafe te gebruiken voor het beheren van de werkexemplaren van de formuliersjablonen.

Een kopie van de formuliersjabloon opslaan vanaf een documentbibliotheek naar uw computer

 1. Open de documentbibliotheek waar de formuliersjabloon is gepubliceerd in een webbrowser.

 2. Klik in het menu Instellingen op Instellingen en klik vervolgens op Instellingen van de formulierbibliotheek.

 3. Klik onder Algemene instellingen op Geavanceerde instellingen.

 4. Klik in het gedeelte Documentsjabloon op Sjabloon bewerken.

  De formuliersjabloon wordt in Microsoft Office InfoPath geopend.

 5. Klik op Ja in het dialoogvenster Microsoft Office InfoPath.

 6. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.

 7. Klik in het dialoogvenster Microsoft Office InfoPath op OK.

 8. Blader in het dialoogvenster Opslaan als naar de locatie waarop u een kopie van de formuliersjabloon wilt opslaan en klik vervolgens op Opslaan.

Een kopie van de formuliersjabloon opslaan vanaf een gedeelde netwerkmap naar uw computer

 1. Klik op het menu bestand op een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik onder Een formuliersjabloon openen op Op deze computer.

 3. Blader naar de gedeelde netwerkmap van de gepubliceerde formuliersjabloon, klik op de formuliersjabloon en klik vervolgens op openen.

 4. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.

 5. Klik in het dialoogvenster Microsoft Office InfoPath op OK.

 6. Selecteer in het dialoogvenster Opslaan als de locatie (niet de oorspronkelijke publicatielocatie) waar u een werkkopie van de formuliersjabloon wilt opslaan en klik op Opslaan.

Opmerking: Sla de formuliersjabloon niet op naar de gedeelde netwerkmap waar u de formuliersjabloon oorspronkelijk hebt gepubliceerd. Als u de formuliersjabloon naar de gedeelde netwerkmap opslaat, zal de bestaande formuliersjabloon worden overschreven. Als u de bestaande formuliersjabloon overschrijft, zullen gebruikers bestaande formulieren die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon, niet meer kunnen openen.

Naar boven

De gewijzigde formuliersjabloon opnieuw publiceren naar een documentbibliotheek

Als u werkt met een formuliersjabloon die oorspronkelijk is gepubliceerd naar een documentbibliotheek, kunt u nadat de benodigde wijzigingen zijn aangebracht in het werkexemplaar van de formuliersjabloon, het document opnieuw publiceren naar de documentbibliotheek.

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

 2. Klik in de wizard Publiceren op Op een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Services en klik op Volgende.

 3. Typ op de volgende pagina van de wizard de locatie van de SharePoint-site waar u de formuliersjabloon oorspronkelijk hebt gepubliceerd en klik op Volgende.

 4. Klik op de volgende pagina van de wizard op Documentbibliotheek en klik op Volgende.

 5. Klik op de volgende pagina van de wizard op De formuliersjabloon in een bestaande documentbibliotheek bijwerken, klik op de documentbibliotheek waar u de formuliersjabloon oorspronkelijk hebt gepubliceerd en klik op Volgende.

 6. Kies de velden in de formuliersjabloon die u als kolommen wilt weergeven in de standaardweergave van de documentbibliotheek.

  Hoe?

  1. Klik op Toevoegen.

  2. Selecteer het veld dat u als een kolom aan de documentbibliotheek wilt toevoegen, en voer vervolgens een van de volgende bewerkingen uit:

   • Typ een naam voor de kolom in het vak kolomnaam .

   • Selecteer de sitekolom in de lijst Sitekolomgroep, selecteer een naam in de lijst Kolomnaam en klik op OK.

    Opmerking: Als u een herhalend veld gegevens weergeven in de documentbibliotheek hebt geselecteerd, kunt u zien hoe u wilt weergeven van het veld in de documentbibliotheek door te klikken op een waarde in de lijst met functies . U kunt kiezen of om de eerste waarde in het veld de laatste waarde in het veld of een telling van alle exemplaren van het veld weer te geven, of naar alle waarden samengevoegd.

  3. Klik op OK.

  Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het weergeven van gegevens in kolommen in een documentbibliotheek.

 7. Klik op de volgende pagina van de wizard op Publiceren.

  Op de laatste pagina van de wizard ontvangt u een bevestiging dat de formuliersjabloon is gepubliceerd.

 8. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u de documentbibliotheek wilt openen en het proces wilt uittesten van het invullen van een formulier dat is gebaseerd op deze formuliersjabloon, schakelt u het selectievakje Deze documentbibliotheek openen in en klikt u vervolgens op Sluiten. De documentbibliotheek wordt geopend in een webbrowser. Wanneer u op Nieuw klikt in de lijstwerkbalk, wordt een formulier dat is gebaseerd op deze formuliersjabloon, geopend in InfoPath.

   Tip: Als u gebruikers wilt laten weten dat de formuliersjabloon kan worden ingevuld, stuurt u hun een e-mailbericht met een koppeling naar de documentbibliotheek waar u de formuliersjabloon hebt gepubliceerd.

  2. Als u een e-mailbericht met het formulier en de formuliersjabloon naar de gebruikers wilt verzenden, schakelt u het selectievakje Het formulier verzenden naar e-mailgeadresseerden in en klikt u vervolgens op Sluiten.

   Een e-mailbericht met het formulier in de hoofdtekst van het bericht wordt geopend voor u kunnen invullen en verzenden aan uw gebruikers. Als uw gebruikers Microsoft Office Outlook 2007 hebben, kunnen ze het formulier invullen wanneer ze het e-mailbericht openen. Gebruikers met eerdere versies van Outlook of andere e-mailtoepassingen ontvangt een e-mailbericht met het formulier en de formuliersjabloon die zijn gekoppeld. Gebruikers kunnen bijlage met de formuliersjabloon om te kunnen installeren van de formuliersjabloon op hun computer openen. Vervolgens kunnen de gebruikers de formulierbijlage openen en vul het formulier in InfoPath.

   Tip: In het vak Inleiding in het e-mailbericht typt u een bericht om gebruikers eraan te herinneren dat ze alleen bijlagen bij e-mailberichten moeten openen van een afzender die ze vertrouwen.

Naar boven

De gewijzigde formuliersjabloon opnieuw publiceren naar een gedeelde netwerkmap

Als u werkt met een formuliersjabloon die oorspronkelijk is gepubliceerd naar een gedeelde netwerkmap, kunt u nadat de benodigde wijzigingen zijn aangebracht in het werkexemplaar van de formuliersjabloon, het document opnieuw publiceren naar de gedeelde netwerkmap.

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

 2. Klik in de wizard Publiceren op Naar een netwerklocatie en klik op Volgende.

 3. Klik op de volgende pagina van de wizard op Bladeren.

 4. Blader naar de gedeelde netwerkmap waar u de originele formuliersjabloon hebt opgeslagen. Klik op de naam van de formuliersjabloon en klik vervolgens op OK.

 5. Controleer op de volgende pagina van de wizard of het pad en de naam van de formuliersjabloon in het vak Naam van de formuliersjabloon juist zijn. Klik vervolgens op Volgende.

 6. Klik op de volgende pagina van de wizard, hebt u een alternatief pad naar deze gedeelde netwerkmap, zoals een openbare Uniform Resource Locator (URL), typ het pad in het vak.

 7. Klik op Volgende.

 8. Klik op de volgende pagina van de wizard op Publiceren.

  Op de laatste pagina van de wizard ontvangt u een bevestiging dat de formuliersjabloon is gepubliceerd.

 9. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de documentbibliotheek wilt openen en het proces wilt uittesten van het invullen van een formulier dat is gebaseerd op deze formuliersjabloon, schakelt u het selectievakje Deze documentbibliotheek openen in en klikt u vervolgens op Sluiten. De documentbibliotheek wordt geopend in een webbrowser. Wanneer u op Nieuw klikt in het menu Instellingen, wordt een formulier dat is gebaseerd op deze formuliersjabloon, geopend in InfoPath.

   Tip: Als u gebruikers wilt laten weten dat de formuliersjabloon kan worden ingevuld, stuurt u hun een e-mailbericht met een koppeling naar de documentbibliotheek waar u de formuliersjabloon hebt gepubliceerd.

  • Als u een e-mailbericht met het formulier en de formuliersjabloon naar de gebruikers wilt verzenden, schakelt u het selectievakje Het formulier verzenden naar e-mailgeadresseerden in en klikt u vervolgens op Sluiten.

   Een e-mailbericht met het formulier in de hoofdtekst van het bericht wordt geopend voor u kunnen invullen en verzenden aan uw gebruikers. Als uw gebruikers Microsoft Office Outlook 2007 hebben, kunnen ze het formulier invullen wanneer ze het e-mailbericht openen. Gebruikers met eerdere versies van Outlook of andere e-mailtoepassingen ontvangt een e-mailbericht met het formulier en de formuliersjabloon die zijn gekoppeld. Gebruikers kunnen bijlage met de formuliersjabloon om te kunnen installeren van de formuliersjabloon op hun computer openen. Vervolgens kunnen de gebruikers de formulierbijlage openen en vul het formulier in InfoPath.

   Tip: In het vak Inleiding in het e-mailbericht typt u een bericht om gebruikers eraan te herinneren dat ze alleen bijlagen bij e-mailberichten moeten openen van een afzender die ze vertrouwen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×