Een gepubliceerde formuliersjabloon verplaatsen naar een nieuwe SharePoint-bibliotheek

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

Een kopie van de formuliersjabloon te werken

Stap 1: De formuliersjabloon publiceren naar de nieuwe documentbibliotheek

Stap 2: Kopiëren en de bestaande formulieren koppelen

Overzicht

Nadat u een formuliersjabloon hebt gepubliceerd naar een documentbibliotheek om door de gebruikers te worden ingevuld, moet u de formuliersjabloon soms naar een andere documentbibliotheek verplaatsen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u de formuliersjabloon naar een server met een grotere capaciteit wilt verplaatsen, zodat meer gebruikers gelijktijdig formulieren kunnen invullen. Sommige gebruikers hebben mogelijk al formulieren ingevuld, die gebaseerd zijn op de formuliersjabloon die was opgeslagen in de oorspronkelijke documentbibliotheek. Wanneer u de formuliersjabloon verplaatst naar een nieuwe documentbibliotheek, moet u deze bestaande formulieren ook verplaatsen. Voordat u de oude documentbibliotheek archiveert of verwijdert, moet u controleren of deze bestaande formulieren ook in de nieuwe documentbibliotheek werken.

Tip : Voordat u gepubliceerde formuliersjablonen naar een nieuwe documentbibliotheek verplaatst, moet u een plan opstellen. In dat plan moet worden opgenomen dat de gebruikers op de hoogte worden gebracht van de verplaatsing van hun formulieren naar een nieuwe documentbibliotheek. U wilt dat de gebruikers de nieuwe documentbibliotheek gaan gebruiken voor het opslaan van nieuwe formulieren of om bestaande formulieren te wijzigen. Het plan moet ook een proces omvatten voor het archiveren of verwijderen van de oorspronkelijke documentbibliotheek.

Als u een formuliersjabloon en de bestaande formulieren naar een nieuwe documentbibliotheek wilt verplaatsen, moet u eerst het werkexemplaar van de formuliersjabloon naar de nieuwe documentbibliotheek kopiëren. Het werkexemplaar is de versie die op uw computer of in een versiecontroleprogramma zoals Microsoft Visual SourceSafe is opgeslagen.

Tip : Als u niet beschikt over een werkexemplaar van de formuliersjabloon, kunt u een kopie van de formuliersjabloon gebruiken als werkexemplaar door deze op te slaan vanaf de oorspronkelijke documentbibliotheek naar uw computer.

Nadat u het werkexemplaar naar de nieuwe documentbibliotheek hebt gepubliceerd, moet u alle formulieren van de oude documentbibliotheek kopiëren en vervolgens moet u de formulieren in nieuwe documentbibliotheek opnieuw koppelen aan de nieuw gepubliceerde formuliersjabloon.

Als er wijzigingen moeten worden aangebracht als gevolg van het verplaatsen van de formuliersjabloon, moet u deze wijzigingen aanbrengen voordat u de formuliersjabloon publiceert. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de locatie van de externe gegevensbron die door de formulieren wordt gebruikt, ook is gewijzigd als gevolg van het verplaatsen van de formuliersjabloon. In dat geval moet u de gegevensverbinding in de formuliersjabloon wijzigen in de nieuwe locatie van de externe gegevensbronnen voordat u de formuliersjabloon publiceert. Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het wijzigen van gegevensverbindingen.

Opmerking : Een formuliersjabloon publiceren is niet hetzelfde als een formuliersjabloon op te slaan. Wanneer u een formuliersjabloon publiceren, voegt de Wizard publiceren de locatie publiceren en verwerkingsinstructies aan de formuliersjabloon zodanig dat gebruikers formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon kunnen openen. Wanneer u een formuliersjabloon opslaat, slaat u een kopie van de formuliersjabloon, net zoals u doet wanneer u een bestand naar uw computer opslaat. U moet altijd de Wizard publiceren gebruiken als u de formuliersjabloon beschikbaar maken voor uw gebruikers wilt kunnen invullen.

Naar boven

Voordat u begint

Voordat u de formuliersjabloon en alle bestaande formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon verplaatst, moet u over het volgende beschikken:

 • Het werkexemplaar van de formuliersjabloon    Dit is een kopie van de formuliersjabloon waarin u de wijzigingen aanbrengt en die u opnieuw publiceert naar de nieuwe documentbibliotheek. Het werkexemplaar kan op uw computer of in een versiecontroleprogramma zoals Visual SourceSafe zijn opgeslagen.

 • De locaties van alle nieuwe externe gegevensbronnen    Indien de formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon, gebruikmaken van externe gegevensbronnen die zijn gewijzigd, hebt u de nieuwe locaties van de externe gegevensbronnen nodig. Controleer bij de beheerder of u en uw gebruikers over de juiste machtigingen beschikken voor het gebruik van de externe gegevensbronnen. Als de formuliersjabloon instellingen gebruikt uit een gegevensverbindingsbestand om verbinding te maken met een externe gegevensbron, moet u controleren of het gegevensverbindingsbestand is bijgewerkt naar de nieuwe locatie van de externe gegevensbron.

 • De benodigde rechten voor de server waarop Windows SharePoint Services 3.0 wordt uitgevoerd    U moet beschikken over de benodigde rechten voor de server om een formuliersjabloon te kunnen publiceren en om alle bestaande formulieren van de oude documentbibliotheek naar de nieuwe documentbibliotheek te kunnen kopiëren. Controleer bij de beheerder van de server of u over deze rechten beschikt.

Naar boven

Een werkexemplaar van de formuliersjabloon maken

Als u een formuliersjabloon wilt wijzigen die is gepubliceerd naar een documentbibliotheek of naar een gedeelde netwerklocatie, en u beschikt niet over een werkexemplaar van de formuliersjabloon, kunt u een werkexemplaar van de formuliersjabloon opslaan van de publicatielocatie naar uw computer.

Tip : U zou wellicht kunnen overwegen om een versiecontroleprogramma zoals Microsoft Visual SourceSafe te gebruiken voor het beheren van de werkexemplaren van de formuliersjablonen.

Een kopie van de formuliersjabloon opslaan vanaf een documentbibliotheek naar uw computer

 1. Open de documentbibliotheek waar de formuliersjabloon is gepubliceerd in een webbrowser.

 2. Klik in het menu Instellingen op Instellingen en klik vervolgens op Instellingen van de formulierbibliotheek.

 3. Klik onder Algemene instellingen op Geavanceerde instellingen.

 4. Klik in het gedeelte Documentsjabloon op Sjabloon bewerken.

  De formuliersjabloon wordt in Microsoft Office InfoPath geopend.

 5. Klik op Ja in het dialoogvenster Microsoft Office InfoPath.

 6. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.

 7. Klik in het dialoogvenster Microsoft Office InfoPath op OK.

 8. Blader in het dialoogvenster Opslaan als naar de locatie waarop u een kopie van de formuliersjabloon wilt opslaan en klik vervolgens op Opslaan.

Een kopie van de formuliersjabloon opslaan vanaf een gedeelde netwerkmap naar uw computer

 1. Klik in het menu Bestand op Een formuliersjabloon ontwerpen.

 2. Klik onder Een formuliersjabloon openen op Op deze computer.

 3. Blader naar de gedeelde netwerkmap van de gepubliceerde formuliersjabloon, klik op de formuliersjabloon en klik vervolgens op openen.

 4. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.

 5. Klik in het dialoogvenster Microsoft Office InfoPath op OK.

 6. Selecteer in het dialoogvenster Opslaan als de locatie (niet de oorspronkelijke publicatielocatie) waar u een werkkopie van de formuliersjabloon wilt opslaan en klik op Opslaan.

Naar boven

Stap 1: De formuliersjabloon publiceren naar een nieuwe documentbibliotheek

 1. Open het werkexemplaar van de formuliersjabloon in de ontwerpmodus.

 2. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

 3. Klik in de wizard Publiceren op Op een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Services en klik op Volgende.

 4. Typ in het vak Geef de locatie op van de SharePoint- of InfoPath Forms Services-site de locatie van de SharePoint-site die de nieuwe documentbibliotheek bevat waar u de formuliersjabloon naartoe wilt verplaatsen en klik op Volgende.

 5. Klik op de volgende pagina van de wizard op Documentbibliotheek en klik op Volgende.

 6. Klik op Een nieuwe documentbibliotheek maken en klik op Volgende.

 7. Typ op de volgende pagina van de wizard een naam en een beschrijving voor de nieuwe documentbibliotheek en klik op Volgende.

 8. Kies de velden in de formuliersjabloon die u als kolommen wilt weergeven in de standaardweergave van de documentbibliotheek.

  Werkwijze

  1. Klik op Toevoegen.

  2. Selecteer het veld dat u als een kolom aan de documentbibliotheek wilt toevoegen, en voer vervolgens een van de volgende bewerkingen uit:

   • Typ een naam voor de kolom in het vak kolomnaam .

   • Selecteer de sitekolom in de lijst Sitekolomgroep, selecteer een naam in de lijst Kolomnaam en klik op OK.

    Opmerking : Als u een herhalend veld gegevens weergeven in de documentbibliotheek hebt geselecteerd, kunt u zien hoe u wilt weergeven van het veld in de documentbibliotheek door te klikken op een waarde in de lijst met functies . U kunt kiezen of om de eerste waarde in het veld de laatste waarde in het veld of een telling van alle exemplaren van het veld weer te geven, of naar alle waarden samengevoegd.

  3. Klik op OK.

  Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het weergeven van gegevens in kolommen in een documentbibliotheek.

 9. Klik op Volgende.

 10. Controleer op de volgende pagina van de wizard of de weergegeven gegevens juist zijn en klik vervolgens op Publiceren.

 11. Als u de documentbibliotheek wilt openen en het proces wilt uittesten van het invullen van een formulier dat is gebaseerd op deze formuliersjabloon, schakelt u het selectievakje Deze documentbibliotheek openen in en klikt u vervolgens op Sluiten.

  De documentbibliotheek wordt geopend in een browser. Wanneer u op Nieuw klikt in de lijstwerkbalk, wordt een formulier dat is gebaseerd op deze formuliersjabloon, geopend in Microsoft Office InfoPath.

Nadat u een formuliersjabloon hebt gepubliceerd naar een documentbibliotheek, kunt u de bestaande formulieren die zijn gebaseerd op de oude versie van de formuliersjabloon kopiëren van de oude documentbibliotheek naar de nieuwe documentbibliotheek. Nadat u de bestaande formulieren hebt gekopieerd, kunt u deze opnieuw koppelen aan de nieuwe versie van de formuliersjabloon. Als u de bestaande formulieren niet koppelt, kunnen gebruikers ze niet openen.

Naar boven

Stap 2: De bestaande formulieren kopiëren en opnieuw koppelen

In deze procedure wordt verondersteld dat beide documentbibliotheken zich op een server bevinden waarop Windows SharePoint Services 3.0 wordt uitgevoerd.

 1. Open de oude documentbibliotheek in een webbrowser.

 2. Klik op Verkenner-weergave in het menu Beeld.

 3. Houd de CTRL-toets ingedrukt, selecteer elk formulier dat u wilt verplaatsen en klik vervolgens met de rechtermuisknop op een van de formulieren.

 4. Klik op Ja in het dialoogvenster Internet Explorer en klik vervolgens op Kopiëren in het snelmenu.

 5. Open de nieuwe documentbibliotheek.

 6. Klik onder Selecteer een weergave op Verkenner-weergave.

 7. Klik met de rechtermuisknop op het lege gebied in het mapvenster.

 8. Klik op Ja in het dialoogvenster Internet Explorer en klik vervolgens op Plakken in het snelmenu.

 9. Klik op Documenten opnieuw koppelen in het menu Beeld.

 10. Schakel in de kolom Opnieuw koppelen het selectievakje in van elk formulier dat u wilt koppelen aan de nieuwe formuliersjabloon.

 11. Klik op Geselecteerde documenten opnieuw koppelen in de lijstwerkbalk.

Nadat u de bestaande formulieren opnieuw hebt gekoppeld aan de nieuwe formuliersjabloon, kunnen gebruikers de bestaande formulieren die u naar de nieuwe documentbibliotheek hebt gekopieerd, wijzigen of nieuwe formulieren die zijn gebaseerd op de nieuw gepubliceerde formuliersjabloon, invullen.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×