Een gegroepeerd rapport of een overzichtsrapport maken

Een gegroepeerd rapport of een overzichtsrapport maken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gegevens zijn vaak gemakkelijker te begrijpen wanneer ze in groepen zijn ingedeeld. Een rapport waarin bijvoorbeeld de verkoop op rayon is gegroepeerd, kan trends markeren die anders onopgemerkt zouden blijven. Daarnaast kan de plaatsing van totalen (zoals sommen of gemiddelden) aan het einde van elke groep in uw rapport u een hoop interactie met uw rekenmachine besparen.

In Access is werken met groepen zeer gemakkelijk. U kunt een gegroepeerd basisrapport maken met de wizard Rapport, u kunt groepering en sortering toevoegen aan een bestaand rapport, of u kunt de groepeer- en sorteeropties wijzigen die al zijn gedefinieerd.

Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op Access-web-apps, het type database dat u met Access ontwerpt en online publiceert.

In dit artikel

Snel een gegroepeerd of gesorteerd rapport maken

Een nieuw gegroepeerd rapport maken met behulp van de Wizard rapport

Toevoegen aan of groeperen en sorteren in een bestaand rapport wijzigen

Snel een gegroepeerd of gesorteerd rapport maken

Zelfs als u niet bekend bent met gegroepeerde rapporten, kunt u snel een eenvoudig rapport maken door de volgende procedure te volgen:

 1. Selecteer in het navigatiedeelvenster een tabel of query die de records bevat die u in uw rapport wilt opnemen.

 2. Klik op het tabblad Maken op Rapport.

  In Access wordt een eenvoudig rapport in tabelvorm gemaakt, dat vervolgens in de indelingsweergave wordt weergegeven. Als het rapport veel velden bevat, omvat het rapport mogelijk meerdere pagina's. Voordat u groepering of sortering toepast, wilt u mogelijk het kolomformaat aanpassen (en ongewenste kolommen verwijderen) zodat het rapport op één pagina past. Als u een kolom wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de kolom en klikt u op Kolom verwijderen.

 3. Klik met de rechtermuisknop op een kolom waarop u wilt groeperen of sorteren en klik vervolgens op Groeperen op [veldnaam] of klik op een van de opties voor Sorteren. Als u bijvoorbeeld wilt groeperen op de kolom Prioriteit, klikt u met de rechtermuisknop op de kolom Prioriteit en klikt u vervolgens op Groeperen op Prioriteit.

  Wanneer u groepering toepast, wordt het veld waarop wordt gegroepeerd, verplaatst naar de meest linkse kolom en worden de resterende kolommen gegroepeerd op basis van die kolom. In sommige gevallen wordt ook een eindtotaal toegevoegd aan de rapportvoettekst.

 4. (Optioneel) weergeven en aanpassen van uw groepeer- en sorteeropties door de procedures in de sectie toevoegen of wijzigen van groeperen en sorteren in een bestaand rapport.

Een nieuw gegroepeerd rapport maken met de wizard Rapport

De Wizard rapport stelt u een reeks vragen, en genereert u vervolgens een rapport op basis van uw antwoorden. Een van deze vragen is dat wordt gevraagd om het veld of de velden gebruiken om uw rapport te groeperen. Nadat het rapport is gemaakt, kunt u deze als-is of pas dit aanpassen aan uw wensen voldoet. Voordat u met de Wizard rapport begint, moet u bepalen wat uw gegevensbron.

De wizard Rapport starten

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Rapporten op Wizard Rapport.

  De wizard Rapport wordt gestart.

  Veldselectie in wizard Rapport

 2. Klik op de vervolgkeuzelijst Tabellen/query's en kies de tabel of de query die de velden bevat die u in uw rapport wilt gebruiken.

 3. Dubbelklik op velden in de lijst Beschikbare velden om ze te kiezen.

  De velden worden verplaatst naar de lijst Geselecteerde velden. In plaats hiervan kunt u ook klikken op de knoppen die zich bevinden tussen het vak Beschikbare velden en het vak Geselecteerde velden om het geselecteerde veld toe te voegen of te verwijderen, of om alle velden toe te voegen of te verwijderen.

 4. Als een andere tabel of query velden bevat die u ook in het rapport wilt opnemen, klikt u nogmaals op de vervolgkeuzelijst Tabellen/query's en kiest u de andere tabel of query en gaat u verder met het toevoegen van velden.

 5. Nadat u de velden hebt toegevoegd, klikt u op Volgende.

Records groeperen in de wizard Rapport

Met Groepering kunt u records op groep indelen en rangschikken, zoals op rayon of op verkoper. Groepen kunnen worden genest zodat u gemakkelijk de relaties tussen de groepen kunt herkennen en snel de gewenste informatie kunt vinden. U kunt groepering ook gebruiken om overzichtsgegevens te berekenen, zoals totalen en percentages.

Wanneer u meer dan een tabel in een rapport opneemt, wordt de relatie tussen tabellen onderzocht en wordt bepaald hoe u de informatie mogelijk wilt weergeven.

 1. Op de pagina van de wizard Rapport waarop u wordt gevraagd Wilt u groepeerniveaus toevoegen?, klikt u op een van de veldnamen in de lijst en klikt u op Volgende.

 2. Als u groepeerniveaus wilt toevoegen, dubbelklikt u op een van de veldnamen in de lijst om deze toe te voegen aan uw rapport.

  U kunt ook een groepeerniveau verwijderen door erop te dubbelklikken in de paginaweergave aan de rechterkant van het dialoogvenster. Gebruik de pijlknoppen om groepeerniveaus toe te voegen en te verwijderen, en de prioriteit van een groepeerniveau in te stellen door dit te selecteren en op de knoppen voor hogere of lagere prioriteit te drukken. In Access worden groepeerniveaus toegevoegd en deze worden genest weergegeven binnen het bovenliggende groepeerniveau.

  Groepeerniveaus toevoegen in de wizard Rapport

 3. Klik op Groepeeropties om het dialoogvenster Groepeerintervallen weer te geven.

  Groepeerintervallen in de wizard Rapport

 4. (Optioneel) Kies voor elk groepeerniveauveld een groepeerinterval.

  Het groepeerinterval kunt u aanpassen hoe records worden gegroepeerd. In de bovenstaande afbeelding is de records die zijn gegroepeerd op het veld Verzenddatum, dat wil een datum-/ tijdgegevens zeggen type. De Wizard rapport biedt keuzen die geschikt zijn voor het veldtype in de lijst Groepeerintervallen . Dus omdat verzenddatum een type datum/tijd is, kunt u kiezen om te groeperen op werkelijke waarde (Normaal), jaar, kwartaal, maand, Week, dag, uren en minuten. Als het veld tekstgegevenstype, kunt u groeperen op het hele veld (Normaal) of bijvoorbeeld op de eerste vijf tekens. Voor een numeriek gegevenstype, kunt u kiezen te groeperen op waarde (Normaal), of op het bereik in geselecteerde stappen.

  Klik op OK nadat u een groepeerinterval hebt geselecteerd.

 5. Klik op Volgende om naar de volgende pagina van de wizard te gaan.

Records sorteren en samenvatten

U kunt records sorteren op maximaal vier velden in aflopende of oplopende volgorde.

 1. Klik op de eerste vervolgkeuzelijst en kies het veld waarop u wilt sorteren.

  U kunt op de knop aan de rechterkant van de lijst klikken om te schakelen tussen een oplopende en aflopende volgorde (Oplopend is de standaardvolgorde). U kunt desgewenst op de tweede, derde en vierde vervolgkeuzelijsten klikken om extra sorteervelden te kiezen.

  Sorteervolgorden in de wizard Rapport

 2. Klik op Opties voor totalen als u een van de numerieke velden wilt samenvatten.

  Houd er rekening mee dat de knop Opties voor totalen alleen zichtbaar is als er een of meer numerieke velden aanwezig zijn in het onderdeel Detail van uw rapport. In deze wizard worden de beschikbare numerieke velden weergegeven.

  Opties voor totalen in wizard Rapport

 3. Schakel het selectievakje in van uw keuze van som, Gem, Min of Max in om op te nemen die berekeningen in de voettekst van de groep.

  U kunt ook de details en het totaal of alleen het totaal weergeven. In dit laatste geval worden de totalen voor elke Verzenddatum-waarde weergegeven (als u het selectievakje voor bijvoorbeeld Som hebt ingeschakeld), maar worden de orderdetails weggelaten. U kunt ook kiezen om het percentage van de totaalberekeningen voor sommen weer te geven.

 4. Klik op OK.

 5. Volg de aanwijzingen op de resterende pagina's van de wizard Rapport. Op de laatste pagina kunt u de titel van het rapport bewerken. Deze titel wordt weergegeven op de eerste pagina van het rapport, en Access slaat ook het rapport op met de documentnaam als titel. Op de laatste pagina kunt u de titel van het rapport bewerken. U kunt de titel en de documentnaam later bewerken,

 6. Klik op Voltooien. Het rapport wordt automatisch opgeslagen en weergegeven als een afdrukvoorbeeld waarin u ziet hoe het rapport eruitziet nadat het is afgedrukt.

U kunt de navigatieknoppen onder aan het voorbeeldvenster gebruiken om de pagina's van het rapport een voor een te bekijken of om naar een willekeurige pagina in het rapport te gaan. Klik op een van de navigatieknoppen of typ de gewenste pagina in het paginanummervak en druk op Enter.

In het afdrukvoorbeeld kunt u inzoomen om de details te bekijken of uitzoomen om te zien of de gegevens goed op de pagina zijn geplaatst. Houd de muisaanwijzer boven het rapport en klik eenmaal. Als u het zoomeffect wilt omkeren, klikt u nogmaals. U kunt ook het zoombesturingselement op de statusbalk gebruiken.

Groepering en sortering toevoegen aan of wijzigen in een bestaand rapport

Als u sortering of groepering aan een bestaand rapport wilt toevoegen, of als u de bestaande sortering en groepering van het rapport wilt wijzigen, leest u in deze sectie hoe u dat kunt doen.

Groepering, sortering en totalen toevoegen

U kunt eenvoudige sorteer-, groepeer- en totaalbewerkingen uitvoeren door in de indelingsweergave met de rechtermuisknop op velden te klikken en vervolgens de gewenste bewerking in het snelmenu te kiezen. Als u naar de indelingsweergave wilt gaan, klikt u met de rechtermuisknop op de tabel in het navigatiedeelvenster en klikt u vervolgens op Indelingsweergave .

Opmerking: Hoewel in de instructies in deze sectie niet rechtstreeks gebruikt wordt gemaakt van het deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen, kan het goed van pas komen om het deelvenster te openen om te zien hoe dit verandert wanneer u wijzigingen aanbrengt. U krijgt een beter idee van datgene wat Access doet, en naarmate u meer ervaring opdoet met het deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen, kunt u dit gebruiken om aanvullende wijzigingen aan te brengen in uw rapport. U opent het deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen als volgt:

 • Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Groeperen en totalen berekenen op Groeperen en sorteren .

Sorteren op één veld

 • Klik met de rechtermuisknop op een gewenste waarde in het veld waarop u wilt sorteren.

 • Klik in het snelmenu op de gewenste sorteeroptie. Als u bijvoorbeeld een tekstveld in oplopende volgorde wilt sorteren, klikt u op Sorteren van A naar Z. Als u een numeriek veld in aflopende volgorde wilt sorteren, klikt u op Sorteren van hoog naar laag.

Access sorteert het rapport op de manier die u hebt opgegeven. Als het deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen is geopend, kunt u zien dat er een nieuwe regel Sorteren op voor het veld is toegevoegd.

Sorteren op meerdere velden

Opmerking: Wanneer u sorteert door met de rechtermuisknop op een veld in de indelingsweergave, kunt u slechts één veld tegelijk sorteren. Toepassen op een ander veld sorteren Hiermee verwijdert u het sorteren op het eerste veld. Dit verschilt van het sorteren in formulieren, waar meerdere sorteervolgorden kunnen worden toegepast door met de rechtermuisknop op elk veld breken en het kiezen van het sorteren bestel u wilt. Zie de sectie toevoegen groeperen, sorteren en totalen met behulp van het groeperen, sorteren en totaal berekenenmaken van meerdere sorteerniveaus wilt opgeven.

Groeperen op een veld

 • Klik met de rechtermuisknop op een gewenste waarde in het veld waarop u wilt groeperen.

 • Klik in het snelmenu op Groeperen op.

In Access wordt het groepeerniveau toegevoegd en wordt er een groepskop gemaakt. Als het deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen is geopend, kunt u zien dat er een nieuwe regel Groeperen op voor het veld is toegevoegd.

Een totaal aan een veld toevoegen

Met deze optie kunt u een som, gemiddelde, aantal of andere samentelling voor een veld berekenen. Aan het einde van het rapport wordt een eindtotaal toegevoegd en worden er groepstotalen toegevoegd voor groepen die in het rapport aanwezig zijn.

 • Klik met de rechtermuisknop in het veld waaraan u een totaal wilt toevoegen.

 • Klik op Totaal.

 • Klik op de bewerking die u wilt uitvoeren: Som, Gemiddelde, Records tellen (om alle records te tellen), Waarden tellen (om alleen de records met een waarde in dit veld te tellen), Max, Min, Standaarddeviatie of Variantie.

In Access wordt een besturingselement voor een berekend tekstvak toegevoegd onder de rapportvoettekst en waarmee een eindtotaal wordt gemaakt. Als u rapport bovendien groepeerniveaus heeft, worden groepsvoetteksten toegevoegd (indien deze nog niet aanwezig zijn) en wordt in elke voettekst het totaal weergegeven.

Opmerking: U kunt ook totalen toevoegen door te klikken op het veld waarvoor u het totaal wilt berekenen en vervolgens op het tabblad Ontwerpen in de groep Groeperen en totalen berekenen op Totalen klikken.

Groepering, sortering of totalen toevoegen via het deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen

Werken met het deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen geeft de meeste flexibiliteit wanneer u groepen, sorteervolgorden of opties voor totalen aan een rapport wilt toevoegen of eruit wilt verwijderen. Nogmaals, de indelingsweergave is de voorkeursweergave om in te werken omdat het veel gemakkelijker is om te zien op welke manier uw wijzigingen de weergave van gegevens beïnvloeden.

Het deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen weergeven

 • Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Groeperen en totalen berekenen op Groeperen en sorteren.

  In Access wordt het deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen weergegeven.

Deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen

Als u een nieuw sorteer- of groepeerniveau wilt toevoegen, klikt u op Groep toevoegen of Sortering toevoegen.

Er wordt een nieuwe regel toegevoegd aan het deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen en er wordt een lijst met beschikbare velden weergegeven.

Veldenlijst in deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen

U kunt op een van deze veldnamen klikken of op de expressie onder de veldenlijst klikken om een expressie op te geven. Nadat u een veld hebt gekozen of een expressie hebt ingevoerd, wordt het groepeerniveau toegevoegd aan het rapport. In de indelingsweergave wordt de weergave onmiddellijk gewijzigd en ziet u de groepeer- of sorteervolgorde.

Zie het artikel een expressie makenvoor meer informatie over het maken van expressies.

Notities: 

 • Als er al verschillende sorteer- of groepeerniveaus gedefinieerd, mogelijk moet u omlaag schuiven in het deelvenster groeperen, sorteren en totaal voordat u de knoppen groep toevoegen en Sortering toevoegen kunt zien.

 • U kunt in een rapport maximaal tien groepeer- en sorteerniveaus definiëren.

Groepeeropties wijzigen

Elk sorteer- of groepeerniveau heeft een aantal opties dat kan worden ingesteld om de gewenste resultaten te bereiken.

Groepeeropties

 • Als u alle opties voor een groepeer- of sorteerniveau wilt weergeven, klikt u in het niveau dat u wilt wijzigen op Meer.

  Groepeeropties (uitgevouwen)

 • Als u de opties wilt verbergen, klikt u op Minder.

Sorteervolgorde    U kunt de sorteervolgorde wijzigen door op de vervolgkeuzelijst van de sorteervolgorde te klikken en vervolgens op de gewenste optie te klikken.

Groepsinterval    Deze instelling bepaalt hoe records worden gegroepeerd. U kunt bijvoorbeeld op het eerste teken van een tekstveld groeperen zodat alle records die met A beginnen, worden gegroepeerd, alle records die met B beginnen, worden gegroepeerd, enzovoort. Voor een datumveld kunt u groeperen op dag, week, maand of kwartaal, of kunt u een aangepast interval opgeven.

Totalen    Klik op deze optie om totalen toe te voegen. U kunt totalen toevoegen voor meerdere velden en u kunt meerdere soorten totalen voor hetzelfde veld toevoegen.

Pop-upvenster totalen

 • Klik op de vervolgkeuzepijl Totaal voor en selecteer het veld waarvoor u het totaal wilt berekenen.

 • Klik op de vervolgkeuzepijl Type om het type berekening te selecteren dat u wilt uitvoeren.

 • Selecteer Eindtotaal om een eindtotaal toe te voegen aan het einde van het rapport (in de rapportvoettekst).

 • Selecteer Groepstotalen weergeven als % van eindtotaal om een besturingselement toe te voegen aan de groepsvoettekst waarmee voor elke groep het percentage van het eindtotaal wordt berekend.

 • Selecteer Weergeven in groepskoptekst of Weergeven in groepsvoettekst om het totaal op de gewenste plaats weer te geven.

Nadat alle opties zijn gekozen voor een veld, kunt u het proces herhalen en een totaal berekenen voor een ander veld door het andere veld te selecteren in de vervolgkeuzelijst Totaal voor. Klik anders buiten het pop-upvenster Totalen om dit te sluiten.

Titel    Hiermee kunt u de titel wijzigen van het veld waarvoor u een totaal berekent. De titel wordt gebruikt voor de kolomkop, en voor de samenvattingsvelden in kop- en voetteksten.

De titel toevoegen of wijzigen:

 • Klik op de blauwe tekst die volgt na met titel.

  Het dialoogvenster In- en uitzoomen wordt weergegeven.

 • Typ de nieuwe titel in het dialoogvenster en klik vervolgens op OK.

Met/zonder een koptekstsectie    Gebruik deze instelling om de koptekstsectie die voorafgaat aan een groep, toe te voegen of te verwijderen. Wanneer u een koptekstsectie toevoegt, wordt het groepeerveld naar de koptekst verplaatst. Wanneer u een koptekstsectie die andere besturingselementen dan het groepeerveld bevat, wilt verwijderen, moet u bevestigen dat u de besturingselementen wilt verwijderen.

Met/zonder een voettekstsectie    Gebruik deze instelling om de voettekstsectie die op een groep volgt, toe te voegen of te verwijderen. Wanneer u een voettekstsectie die andere besturingselementen bevat, wilt verwijderen, moet u bevestigen dat u de besturingselementen wilt verwijderen.

Groep bijeenhouden    Met deze instelling bepaalt u hoe groepen worden ingedeeld op de pagina wanneer het rapport wordt afgedrukt. U wilt groepen waarschijnlijk zoveel mogelijk bijeenhouden om de hoeveelheid pagina's die moeten worden omgeslagen om de hele groep te kunnen zien, zoveel mogelijk te beperken Hiermee neemt echter de hoeveelheid papier toe die nodig is om het rapport af te drukken omdat de meeste pagina's onderaan een lege ruimte hebben.

 • Groep niet bijeenhouden op één pagina    Gebruik deze optie als u het niet erg vindt dat groepen worden afgebroken met pagina-einden. Een groep die bestaat uit 30 items, heeft bijvoorbeeld mogelijk tien items onderaan een pagina staan en de resterende 20 items boven aan de pagina staan.

 • Groep bijeenhouden op één pagina    Deze optie helpt het aantal pagina-einden in een groep minimaliseren. Als een groep niet op de resterende ruimte op een pagina past, blijft die ruimte leeg en begint de groep in plaats hiervan op de volgende pagina. Grote groepen omspannen mogelijk toch meerdere pagina's, maar met deze optie minimaliseert u het aantal pagina-einden binnen de groep voor zover mogelijk is.

 • Koptekst en eerste record bijeenhouden op één pagina    Voor groepen met groepskopteksten zorgt u er hiermee voor dat de groepskoptekst niet zelfstandig onder aan een pagina wordt afgedrukt. Als wordt bepaald dat er na de koptekst onvoldoende ruimte is om ten minste een rij gegevens te kunnen afdrukken, begint de groep op de volgende pagina.

De prioriteit van groepeer- en sorteerniveaus wijzigen

Als u de prioriteit van een groepeer- of sorteerniveau wilt wijzigen, klikt u op de rij in het deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen en klikt u vervolgens op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag aan de rechterkant van de rij.

Groepeer- en sorteerniveaus verwijderen

Als u een groepeer- of sorteerniveau wilt verwijderen, klikt u in het deelvenster Groeperen, sorteren en totaal berekenen op de rij die u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op Delete of klikt u aan de rechterkant van de rij op de knop Verwijderen. Wanneer u een groepeerniveau verwijdert en het groepeerveld zich in de groepskoptekst of -voettekst bevindt, wordt het veld verplaatst naar de sectie Detail van het rapport. Andere besturingselementen die zich in de groepskoptekst of -voettekst bevinden, worden verwijderd.

Een samenvattingsrapport maken (zonder recorddetails)

Als u alleen totalen wilt weergeven (dat wil zeggen alleen de informatie in de koptekst- en voettekstrijen), klikt u op het tabblad Ontwerpen in de groep Groeperen en totalen berekenen op Details verbergen. Hiermee verbergt u de records op het volgende lagere groepeerniveau, wat een compactere presentatie van de samenvattingsgegevens tot resultaat heeft. Hoewel de records zijn verborgen, zijn de besturingselementen niet uit de verborgen sectie verwijderd. Klik nogmaals op Details verbergen om de detailrijen in het rapport terug te zetten.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×