Een gegevensweergave maken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Er worden in uw bedrijf grote hoeveelheden gegevens verzameld en opgeslagen. Het is de bedoeling dat u en uw team snel toegang tot deze gegevens hebben en er direct mee kunnen werken. Daartoe wilt u op de Microsoft SharePoint-site van uw team een toepassing maken waarmee gegevens kunnen worden bijgehouden en in een rapport kunnen worden opgenomen. Waar begint u?

Met Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kunt u snel een aangepaste weergave van dynamische gegevens ofwel een gegevensweergave maken. In een gegevensweergave kunt u gegevens uit de meest uiteenlopende bronnen bekijken, waaronder databasequery's, XML-documenten, lijsten en bibliotheken uit SharePoint, webservices en scripts op een server.

Er bestaan twee manieren om gegevensweergaven in een pagina in te voegen. U kunt een gegevensweergave maken door de gegevensbron uit de mappenlijst of gegevensbronbibliotheek naar een nieuwe of bestaande pagina van de website te slepen. Of u maakt een gegevensweergave met de opdracht Gegevensweergave invoegen en u wijzigt deze weergave vervolgens onmiddellijk door uitsluitend velden in te voegen die u in het taakvenster Details van gegevensbron wilt weergeven.

In dit artikel worden gegevensweergaven beschreven. Daarnaast leert u in dit artikel hoe u een voorbeeld-XML-bestand maakt dat u als gegevensbron gebruikt. Ook ziet u hoe u op basis van die gegevens een gegevensweergave maakt. U gebruikt daarbij eerst de methode slepen-en-neerzetten en daarna het taakvenster Details van gegevensbron. In dit artikel wordt een XML-bestand als gegevensbron gebruikt, zodat u de gegevensbron probleemloos kunt maken en toepassen. U kunt in de volgende procedures echter een willekeurige gegevensbron gebruiken. Vooral SharePoint-lijstgegevens zult u bij het maken van gegevensweergaven geregeld als gegevensbron gebruiken.

Belangrijk : In dit artikel wordt de manier beschreven waarop u gegevensweergaven maakt voor SharePoint-sites op servers waarop Windows SharePoint Services 3.0 wordt uitgevoerd. Als uw site zich niet op een server bevindt waarop Windows SharePoint Services 3.0 wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat niet alle functionaliteit beschikbaar is.

In dit artikel

Wat is een gegevensweergave?

Een XML-bestand maken als de gegevensbron van een steekproef

Een gegevensweergave maken door de gegevensbron op de pagina te slepen

Een gegevensweergave maken met behulp van het taakvenster Details van gegevensbron

Voorgestelde volgende stappen

Wat is een gegevensweergave?

Een gegevensweergave is een dynamische, aanpasbare weergave van een gegevensbron die worden gebruikt in Microsoft ASP.NET-technologie. Office SharePoint Designer 2007 haalt gegevens op uit een gegevensbron in de vorm van Extensible Markup Language (XML) en worden deze gegevens weergegeven met behulp van Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT). U kunt een gegevensweergave wijzigen met behulp van Office SharePoint Designer 2007. Een gegevensweergave kunt gegevens uit een grote verscheidenheid aan bronnen, waaronder databasequery's, XML-documenten, -webservices, SharePoint-lijsten en bibliotheken en scripts op de server weergeven. U kunt ook een gegevensweergave waarin gegevens uit meerdere gegevensbronnen maken.

Een gegevensweergave bevat gegevens die uit een gegevensbron zijn opgehaald en met XSLT worden weergegeven

Gegevensweergaven zijn dynamische weergaven van gegevens die u kunt filteren, sorteren en groeperen. Ook is het mogelijk de indeling te wijzigen, stijlen toe te passen of voorwaardelijke opmaak toe te passen in een WYSIWYG-omgeving (What You See Is What You Get).

Nadat u een gegevensweergave op de pagina invoegen, kunt u ook de WYSIWYG-hulpmiddelen gebruiken in Office SharePoint Designer 2007 toevoegen of verwijderen van kolommen, tekenopmaak wijzigen of kleuren toepassen. Wanneer u een gegevensweergave opmaken met behulp van de WYSIWYG-hulpmiddelen beschikbaar in Office SharePoint Designer 2007, is Extensible Stylesheet Language (XSL) rechtstreeks in de HTML-code ingevoegd. Tijdens het bewerken van de XSL rechtstreeks in codeweergave mogelijk is, kunt u de hulpmiddelen voor tekstopmaak in Office SharePoint Designer 2007 XSL snel toepassen en eenvoudig zonder eventuele XSL weten.

Naar boven

Een XML-bestand als voorbeeldgegevensbron maken

Noordenwind is een bedrijf dat delicatessen importeert en exporteert. De productlijst van het bedrijf is in XML gedefinieerd. De productlijst bevat voorraadgegevens. Uw team houdt de voorraad momenteel bij door rapporten af te drukken en onder de andere teams te verspreiden. U adviseert een gegevensweergave op de intranetsite van het bedrijf te plaatsen, zodat teams binnen het gehele bedrijf snel en eenvoudig de beschikking hebben over productvoorraadgegevens en er geen voorraadrapporten meer hoeven te worden afgedrukt.

In de volgende procedures wordt een XML-bestand als gegevensbron gebruikt. Als u op uw SharePoint-site niet over een XML-bestand beschikt, moet u eerst de productlijst van Noordenwind maken. Nadat u de lijst hebt gemaakt, kunt u de gegevens uit de lijst in een gegevensweergave opnemen.

Producten.xml maken

 1. Klik in het menu Bestand op Site openen.

 2. Blader in het dialoogvenster Site openen naar uw SharePoint-site. Selecteer de site en klik op Openen.

 3. Zodra u daarom wordt gevraagd, typt u in het dialoogvenster Verbinding maken met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Klik vervolgens op OK.

 4. Klik in het menu Bestand op Nieuw.

 5. Dubbelklik in het dialoogvenster Nieuw op Tekstbestand.

  Op uw website wordt een nieuw tekstbestand geopend.

 6. Kopieer de volgende coderegels door ze te selecteren en op CTRL+C te drukken.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. Plaats de invoegpositie in Office SharePoint Designer 2007 boven aan de pagina. Druk op Ctrl+V om de gekopieerde code in de pagina te plakken.

 8. Klik in het menu Bestand op Opslaan als.

 9. Typ in het dialoogvenster OpslaanAls in het vak bestandsnaamproducten.XML.

 10. Klik in de lijst Opslaan als op XML en klik vervolgens op Opslaan.

Naar boven


Een gegevensweergave maken door de gegevensbron naar de pagina te slepen

Wanneer u een gegevensbron naar een pagina sleept, is het resultaat een standaardweergave van de gegevens met de eerste vijf velden in de gegevensbron die zichtbaar zijn in elke rij in een basistabel. De gegevensweergave is echter volledig aanpasbaar. Nadat u de gegevensweergave hebt ingevoegd, kunt u eenvoudig kolommen die u wilt toevoegen of verwijderen van kolommen uit de gegevensweergave aanpassen aan uw wensen. Zie het onderwerp de kolommen in een gegevensweergave wijzigenvoor meer informatie.

Gegevensweergaven zijn gebaseerd op de Microsoft ASP.NET 2.0-technologie. Als u een gegevensweergave wilt maken, hebt u eerst een ASP.NET-pagina (ASPX-bestand) nodig. In dit voorbeeld maakt u een nieuwe ASP.NET-pagina en maakt u vervolgens een gegevensweergave door de gegevensbron naar de pagina te slepen.

 1. Klik in het menu Bestand op Nieuw.

 2. Dubbelklik in het dialoogvenster Nieuw op ASPX.

  Er wordt een nieuwe pagina met een formuliercode geopend.

  ASP.NET-formuliercode

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Zoek in de mappenlijst de gewenste gegevensbron en sleep deze naar de pagina. In dit voorbeeld gaat het om Producten.xml.

  • Klik in het menu Taakvensters op Gegevensbronbibliotheek. Zoek in het deelvenster Gegevensbronbibliotheek de gewenste gegevensbron en sleep deze naar de pagina. In dit voorbeeld gaat het om Producten.xml.

   U ziet een gegevensweergave op de pagina. Het taakvenster Details van gegevensbron wordt geopend.

   Gegevensweergave op basis van een gesleepte gegevensbron. U ziet de eerste vijf velden
   De eerste vijf velden worden weergegeven in de indeling van een basistabel.

Naar boven


Een gegevensweergave maken met het taakvenster Details van gegevensbron

Als u met het taakvenster Details van gegevensbron een gegevensweergave maakt, voegt u eerst een gegevensweergave in de pagina in. Vervolgens selecteert u een gegevensbron in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek, waarin beschikbare gegevensbronnen voor SharePoint-sites worden beheerd. Nadat u een gegevensbron hebt geselecteerd, wordt het taakvenster Details van gegevensbron geopend. In het taakvenster Details van gegevensbron kiest u de gewenste velden en voegt u deze in de gegevensweergave in.

Gegevensweergaven zijn gebaseerd op de ASP.NET 2.0-technologie. Als u een gegevensweergave wilt maken, hebt u eerst een ASP.NET-pagina (ASPX-bestand) nodig. In dit voorbeeld maakt u een nieuwe ASP.NET-pagina en maakt u vervolgens een gegevensweergave met het taakvenster Details van gegevensbron.

 1. Klik in het menu Bestand op Nieuw.

 2. Dubbelklik in het dialoogvenster Nieuw op ASPX.

  Er wordt een nieuwe pagina met een formuliercode geopend.

  ASP.NET-formuliercode

 3. Klik in het menu Gegevensweergave op Gegevensweergave invoegen.

  U ziet een lege gegevensweergave op de pagina. Het taakvenster Gegevensbronbibliotheek wordt geopend.

  een leeg webonderdeel voor een gegevensweergave

  Nadat u de gegevensweergave hebt ingevoegd, kunt u gegevens toevoegen.

 4. Zoek in het taakvenster Gegevensbronbibliotheek de gegevensbron. Klik op de gegevensbron en klik vervolgens op Gegevens weergeven.

  Klik in het voorbeeld onder XML-bestanden op Producten.xml en klik vervolgens op Gegevens weergeven. Als de kop XML-bestanden is samengevouwen, klikt u op het plusteken (+) om de kop uit te vouwen.

 5. Klik in het taakvenster Details van gegevensbron op de velden die u in de gegevensweergave wilt invoegen.

  Tip : Als u meerdere velden wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u op de gewenste velden.

  Ga in het voorbeeld naar de map ProductsRoot. Klik onder Products op ProductName. Houd CTRL ingedrukt en klik achtereenvolgens op UnitsInStock, UnitsOnOrder en ReorderLevel.

  Het taakvenster Details van gegevensbron met geselecteerde velden

 6. Klik op Geselecteerde velden invoegen als en klik vervolgens op Meerdere itemweergave om de geselecteerde gegevens in de gegevensweergave in te voegen.

  Opmerking : Met Eén item weergeven wordt één record in een gegevensweergave getoond. Met Meerdere itemweergave worden meerdere records getoond. De velden zijn daarbij in kolommen opgenomen en elke kolom heeft een kolomkop.

  De velden die u in het taakvenster Details van gegevensbron hebt geselecteerd, worden in een tabel weergegeven.

  Producten.xml in een gegevensweergave

  Nadat u een gegevensweergave hebt gemaakt, kunt u met WYSIWYG-hulpmiddelen als de werkbalk Opmaak lettertypen wijzigen, tekst uitlijnen en kleuren toepassen. Als u op een gegevenspunt in de gegevensweergave nieuwe opmaak toepast, wordt de opmaak door Office SharePoint Designer 2007 toegepast op alle gegevens die zich in het XML-bestand op hetzelfde niveau bevinden. Daartoe wordt het XSLT-opmaakmodel gewijzigd dat aan de pagina is gekoppeld. Als u in de vorige afbeelding bijvoorbeeld Chai selecteert en vervolgens op Vet klikt op de werkbalk Opmaak, wordt deze opmaak door Office SharePoint Designer 2007 op alle inhoud in het veld ProductName toegepast.

  Alle gegevens in het veld ProductName zijn vet opgemaakt

Naar boven


Aanbevolen volgende stappen

Gegevensweergaven zijn krachtige weergaven van dynamische gegevens die u volledig kunt aanpassen. U hebt geleerd hoe u een gegevensweergave maakt. Wellicht wilt u nu het volgende leren:

 • Gegevens filteren in een gegevensweergave    U kunt de gegevens in een gegevensweergave eenvoudig filteren. Zie gegevens in een gegevensweergave filterenvoor meer informatie.

 • Sorteren en groeperen van gegevens in een gegevensweergave     U kunt snel sorteren of de gegevens in een gegevensweergave groeperen. Zie voor meer informatie sorteren en groeperen van gegevens in een gegevensweergave.

 • Voorwaardelijke opmaak aan een gegevensweergave toepassen    U kunt specifieke opmaak toepassen op een gegevensweergave wanneer de gegevens in de gegevensweergave aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie voorwaardelijke opmaak aan een gegevensweergave toepassenvoor meer informatie.

 • Een formulekolom in een gegevensweergave maken     U kunt een berekende kolom die het resultaat van een berekening van de andere kolommen in een gegevensweergave wordt, net als met een spreadsheet maken. U kunt bijvoorbeeld de prijs per eenheid met het aantal eenheden in voorraad vermenigvuldigen en de totale waarde van de items in een aparte kolom weergeven. Zie een formulekolom in een gegevensweergave makenvoor meer informatie.

 • Kolommen in een gegevensweergave wijzigen    U kunt snel en gemakkelijk toevoegen, verwijderen, of kolommen in een gegevensweergave te rangschikken. Zie de kolommen in een gegevensweergave wijzigenvoor meer informatie.

 • Gegevens uit meerdere bronnen in één gegevensweergave weergeven     U kunt twee of meer gerelateerde gegevensbronnen koppelen en gegevens uit deze bronnen in één gegevensweergave weergeven. Zie gegevens uit meerdere bronnen in één gegevensweergave weergevenvoor meer informatie.

 • Voorbeeld van gegevens weergeven in een gegevensweergave     U kunt eenvoudig voorbeeldgegevens in een gegevensweergave.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×