Een gegevensverbinding toevoegen met behulp van instellingen in een verbindingsbibliotheek

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

Een gegevensverbinding voor query's toevoegen

Een gegevensverbinding toevoegen

Overzicht

Als u meerdere formuliersjablonen die gebruik vergelijkbare gegevensverbindingen ontwerpt, kunt u overwegen een gegevensverbindingsbestand in plaats van het maken van een gegevensverbinding met een externe gegevensbron voor elke formuliersjabloon. Deze methode, moet u slechts één gegevensverbindingsbestand bijwerken wanneer informatie van de gegevensverbinding voor een reeks gerelateerde formuliersjablonen. Wanneer u uw formuliersjablonen van een testnetwerk met een naar een productienetwerk verplaatst, moet u bijvoorbeeld de gegevensverbindingsinstellingen slechts één keer in de verbindingsbibliotheek in plaats van bijwerken van de gegevensverbinding in elke formuliersjabloon bijwerken. Als een formulier op basis van een formuliersjabloon die gebruikmaakt van een gegevensverbindingsbestand gebruikmaakt van de gegevensverbinding, wordt de gegevensverbinding wordt automatisch bijgewerkt met de nieuwe instellingen.

Een gegevensverbindingsbestand is een XML-bestand met de bestandsextensie gegevensverbindingsbestand dat verbindingsgegevens voor één externe gegevensbron bevat. In dit bestand is opgeslagen in een gegevensverbindingsbibliotheek Microsoft Office SharePoint Server 2007uitgevoerd op een server. Een gegevensbestand van de verbinding wordt gemaakt door een ontwikkelaar of door een gegevensverbinding in een bestaande formuliersjabloon converteren naar een gegevensverbindingsbestand door te klikken op de knop converteren in het dialoogvenster Data Connections (menuExtra ).

Gegevensverbindingsbestanden voordelen:

 • Meerdere formulieren kunt de hetzelfde gegevensverbindingsbestand, dus hoeft te maken van dezelfde gegevensverbinding maken voor elke formuliersjabloon.

 • Als de locatie of verbinding instellingen voor een externe gegevensbron wijzigen, moet u alleen het gegevensverbindingsbestand, niet telkens formuliersjabloon bijwerken.

 • Het gegevensverbindingsbestand kan bevatten alternatieve verificatiegegevens die kan worden gebruikt door de server wanneer een gebruiker een formulier invult via een webbrowser.

 • Formulieren op basis van een browsercompatibele formuliersjabloon die zijn ingevuld in een browser kunnen verbinding maken met servers in een ander domein alleen voor gebruik met gegevensverbindingen vermeld die gegevensverbindingsbestanden gebruiken.

Opmerking: Microsoft Office InfoPath gebruikt data connection-bestanden die de universele gegevensverbinding 2.0-bestandsindeling volgt. Deze versie is een uitbreiding van de versie 1.0 bestandsindeling die wordt gebruikt door er Office en Microsoft Office Excel. Data connection-bestanden in de bestandsindeling van versie 1.0 kan niet worden gebruikt.

Wanneer u een gegevensverbinding aan een formuliersjabloon toevoegen met behulp van de instellingen in een gegevensverbindingsbibliotheek, maakt u een secundaire gegevensverbinding in dit formuliersjabloon. Deze gegevensverbinding verschilt van de belangrijkste gegevensverbinding die wordt gemaakt wanneer u een formuliersjabloon op basis van een database, een webservice of instellingen in een gegevensverbindingsbibliotheek ontwerpen. U kunt een secundaire gegevensverbinding wilt toevoegen, alleen als u niet kunt ophalen of via de belangrijkste gegevensverbinding verzenden.

Naar boven

Voordat u begint

Als u wilt een gegevensverbinding toevoegen aan uw formulier toevoegt met behulp van de instellingen die zijn opgeslagen in een gegevensverbindingsbibliotheek, moet u de volgende informatie van de sitebeheerder van de:

 • De locatie van de server die wordt uitgevoerd Microsoft Office SharePoint Server 2007, waarin de site met de gegevensverbindingsbibliotheek

 • De naam van het bestand in de gegevensverbindingsbibliotheek die u wilt gebruiken

 • Of het gegevensverbindingsbestand instellingen voor een gegevensverbinding voor query's of een gegevensverbinding bevat

 • Opgeven of u de formuliersjabloon veilig de queryresultaten opslaan in het formulier voor offlinegebruik als de instellingen voor een gegevensverbinding voor query's kunt configureren

Naar boven

Een gegevensverbinding voor query's toevoegen

Als u wilt een gegevensverbinding toevoegen aan uw formulier toevoegt met behulp van instellingen in een verbindingsbibliotheek, moet u de volgende procedures uitvoeren:

 1. De secundaire gegevensverbinding toevoegen aan de formuliersjabloon.

 2. Besturingselementen binden aan de query en velden in de secundaire gegevensbron.

 3. De formuliersjabloon de om verbinding te gebruiken met behulp van een regel of de knop configureren.

Stap 1: Een secundaire gegevensverbinding toevoegen

 1. Klik op het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Data Connections op toevoegen.

 3. In de Wizard Gegevensverbinding, klikt u op Zoeken naar verbindingen op een Microsoft Office SharePoint Serveren klik vervolgens op volgende.

 4. Klik op de volgende pagina van de wizard in de lijst Site op de naam van de site Office SharePoint Server 2007 uitgevoerd met de verbindingsbibliotheek op een server.

  Mijn site is niet in de lijst

  Ga als volgt te werk om uw site toevoegen aan de lijst:

  1. Klik op Sites beheren.

  2. Klik in het dialoogvenster Sites beheren op toevoegen.

  3. Typ in het vak URL van de locatie van de gegevensverbindingsbibliotheek.

  4. Typ een naam voor de bibliotheek met gegevensverbindingen in het vak weergavenaam . Deze naam wordt weergegeven in de lijst in de Wizard Gegevensverbinding .

  5. Klik op OK.

  6. Klik op Sluiten.

 5. Klik op de naam van de bibliotheek met gegevensverbindingen naar een overzicht van data connection-bestanden, klik op de naam van de verbinding met het gegevensbestand dat u wilt gebruiken voor deze gegevensverbinding en klik vervolgens op volgende.

 6. Afhankelijk van de verbindingsinstellingen in het gegevensverbindingsbestand, de volgende pagina van de wizard wordt u gewoonlijk gevraagd om op te geven voorbeeldwaarden voor elke parameter.

  Hoe kunt u voorbeeldwaarden opgeven?

  1. Selecteer een parameter in de tabel Parameters , en klik op Voorbeeld-waarde instellen.

  2. Typ in het vak Voorbeeldwaarde een waarde in dat uw gebruikers kan voor dit veld gebruiken en klik vervolgens op OK.

  3. Herhaal deze stappen voor elke parameter in de tabel Parameters , en klik op volgende.

  Technische notitie

  Wanneer u een gegevensverbinding met een webservice in de Wizard Gegevensverbinding configureert, wordt er in Microsoft Office InfoPath maakt verbinding met de webservice en vraagt de Web Service (WSDL bestand Description Language). Het WSDL-bestand bevat het schema dat wordt gebruikt door de webservice. De webservice moet reageren op het verzoek door dit bestand te sturen naar InfoPath. InfoPath gebruikt de gegevens in dit bestand de gewenste velden en groepen toevoegen aan de secundaire gegevensbron in de formuliersjabloon. Als InfoPath vindt u een type onbekend element in de WSDL-bestand, wordt er in InfoPath voorbeeldgegevens gebruikt om te bepalen de definitie van het type onbekend element en vervolgens de gewenste velden en groepen opgeteld bij de secundaire gegevensbron.

 7. Als u wilt dat de resultaten van de query kan worden gecontroleerd wanneer het formulier niet met een netwerk verbonden is, selecteert u het selectievakje een kopie van de gegevens in de formuliersjabloon opslaan .

  Opmerking over de beveiliging: Dit selectievakje inschakelt, worden de queryresultaten opgeslagen in de formuliersjabloon. Omdat de gegevens in de formuliersjabloon is opgeslagen, is deze beschikbaar is in de formulieren die gebruikers invullen, zelfs als zijn of haar computer geen verbinding is met een netwerk. Als u op het punt gevoelige gegevens via deze gegevensverbinding, wilt u mogelijk deze functie ter bescherming van de gegevens voor het geval de computer is verbroken of gestolen zijn uitgeschakeld.

 8. Klik op Volgende.

  De volgende pagina van de wizard wordt een samenvatting van de instellingen voor deze gegevensverbinding weergegeven.

 9. Typ een beschrijvende naam voor de gegevensverbinding. Deze naam wordt weergegeven in de lijst Gegevensbron in het taakvenster Gegevensbron .

 10. Als u formulieren op basis van deze formuliersjabloon deze gegevensverbinding gebruiken wanneer ze worden geopend, selecteert u het selectievakje automatisch gegevens ophalen wanneer formulier wordt geopend .

Naar boven

Stap 2: Een besturingselement voor weergave van de gegevens aan uw gebruikers toevoegen

 1. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 2. Sleep een besturingselement op de formuliersjabloon.

 3. Selecteer het veld dat u het besturingselement afhankelijk wilt maken in het dialoogvenster Besturingselement binden en klik vervolgens op OK.

Stap 3: De formuliersjabloon voor het gebruik van de gegevensverbinding configureren

Als u wilt dat gebruikers gegevens ophalen uit deze gegevensverbinding nadat het formulier is geopend, u kunt een regel toevoegen aan de formuliersjabloon die gebruikmaakt van de gegevensverbinding onder bepaalde voorwaarden indienen of u kunt een knop toevoegen aan de formuliersjabloon die gebruikers klikken kunnen om te gebruiken van de gegevens-verbindingen tie.

Een regel toevoegen

U kunt een regel toevoegen aan de formuliersjabloon die wordt uitgevoerd de gegevensverbinding voor query's wanneer de voorwaarde voor de regel wordt voldaan. De volgende procedure wordt ervan uitgegaan dat u een gegevensverbinding voor query's voor de formuliersjabloon hebt gemaakt en dat u een besturingselement in de formuliersjabloon om weer te geven van de gegevens uit de gegevensverbinding hebt geconfigureerd.

 1. Als de formuliersjabloon meerdere weergaven heeft, klikt u op de naam van de weergave in het menu Beeld om te gaan naar de weergave met het besturingselement waar u de gegevens uit de secundaire gegevensbron weergeven.

 2. Dubbelklik op het besturingselement dat u wilt toevoegen van een regel aan.

 3. Klik op het tabblad Gegevens.

 4. Klik onder validatie en regels, klikt u op regels.

 5. Klik in het dialoogvenster regels op toevoegen.

 6. Typ in het vak naam een naam voor de regel.

 7. Als een voorwaarde opgeven wanneer de regel moet worden uitgevoerd, op Voorwaarde instellenen voer vervolgens de voorwaarde. De regel wordt uitgevoerd als de voorwaarde plaatsvindt. Als u een voorwaarde niet instelt, wordt de regel wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de waarde in het besturingselement wordt gewijzigd en vervolgens zijn of haar cursor buiten dat besturingselement wordt.

 8. Klik op actie toevoegen.

 9. Klik in de lijst actie op Query met een gegevensverbinding.

 10. Klik in de lijst gegevensverbinding klikt u op de gegevensverbinding voor query's die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK om elk dialoogvenster te sluiten.

 11. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Een knop voor het gebruik van de gegevensverbinding voor query's toevoegen

U kunt een knopbesturingselement voor een toevoegen aan de formuliersjabloon die gebruikers klikken kunnen wanneer ze een formulier op basis van de formuliersjabloon invullen. Wanneer u klikt, kunt deze knop gegevens ophalen uit de gegevensverbinding voor query's.

 1. Als de formuliersjabloon meerdere weergaven heeft, klikt u op de naam van de weergave in het menu Beeld om te gaan naar de weergave met het besturingselement waar u de gegevens uit de secundaire gegevensbron weergeven.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Sleep een knopbesturingselement op de formuliersjabloon.

 4. Dubbelklik op het besturingselement dat u zojuist hebt toegevoegd aan uw formulier toevoegt.

 5. Klik op het tabblad Algemeen.

 6. Klik in de lijst actie op vernieuwen.

 7. Typ de naam die u wilt weergeven op de knop op de formuliersjabloon in het vak Label .

 8. Klik op Instellingen .

 9. Klik op Eén secundaire gegevensbronin het dialoogvenster vernieuwen .

 10. Klik op de secundaire gegevensbron die is gekoppeld aan de gegevensverbinding voor query's in de lijst Kies de secundaire gegevensbron .

 11. Klik op OK om elk geopend dialoogvenster te sluiten.

 12. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Een gegevensverbinding toevoegen

Als het gegevensverbindingsbestand instellingen voor een gegevensverbinding voor bevat, kunt u de formuliersjabloon zodat gebruikers kunnen hun formuliergegevens via deze gegevensverbinding configureren. Als u de formuliersjabloon zodat gebruikers kunnen hun formuliergegevens indienen configureert, InfoPath knop indienen toegevoegd op de werkbalk standaard en de opdracht indienen in het menu bestand . U kunt de opties voor indienen voor de formuliersjabloon configureren in het dialoogvenster Opties voor indienen (menuExtra ). De opties voor indienen zijn geconfigureerd op dezelfde manier als wanneer u een secundaire gegevensverbinding die is een gegevensverbinding hebt toegevoegd. Vindt u koppelingen naar meer informatie over het toevoegen van een gegevensverbinding aan de formuliersjabloon in de sectie Zie ook .

 1. Klik op het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Data Connections op toevoegen.

 3. In de Wizard Gegevensverbinding, klikt u op Zoeken naar verbindingen op een Microsoft Office SharePoint Serveren klik vervolgens op volgende.

 4. Klik op de volgende pagina van de wizard in de lijst Site op de naam van de site met de verbindingsbibliotheek.

  Mijn site is niet in de lijst

  Ga als volgt te werk om uw site toevoegen aan de lijst:

  1. Klik op Sites beheren.

  2. Klik in het dialoogvenster Sites beheren op toevoegen.

  3. Typ in het vak URL van de locatie van de gegevensverbindingsbibliotheek.

  4. Typ een naam voor de bibliotheek met gegevensverbindingen in het vak weergavenaam . Deze naam wordt weergegeven in de lijst in de Wizard Gegevensverbinding .

  5. Klik op OK.

  6. Klik op Sluiten.

 5. Klik op de naam van de gegevensverbindingsbibliotheek een overzicht van data connection-bestanden, klikt u op de naam van de verbinding met het gegevensbestand dat u wilt gebruiken voor deze gegevensverbinding en klik op volgende.

 6. Als de instellingen voor een gegevensverbinding met een webservice, InfoPath kan worden vastgesteld welke parameters in de webservice gegevens kunnen worden ontvangen. U kunt de gegevensverbinding voor het verzenden van alle gegevens of een deel van de gegevens in de formuliersjabloon configureren.

  Werkwijze

  1. Klik op een parameter weer die de gegevens uit het formulier ontvangt in de lijst Parameters .

  2. Ga als volgt te werk om in te dienen alle gegevens in het formulier voor deze parameter, inclusief het hoofdelement en eventuele verwerkingsinstructies:

   1. Klik op hele formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

   2. Schakel het selectievakje gegevens indienen als een tekenreeks in te dienen de gegevens op als een tekenreeks. Normaal gesproken kunt u dit selectievakje in om in te dienen digitaal ondertekende gegevens selecteren. Schakel dit selectievakje in de meeste gevallen.

  3. Ga als volgt te werk als u een veld of groep voor deze parameter:

   1. Schakel onder Opties voor de Parameter, klikt u op veld of groep.

   2. Klik op wijzigen Knopafbeelding .

   3. In het dialoogvenster veld of groep selecteren , klikt u op het veld of groep waarvan de gegevens u wilt verzenden en klik vervolgens op OK.

   4. Klik op tekst en onderliggende elementen alleen als u wilt alleen de inhoud van het veld of groep verzenden of klik op XML-substructuur, inclusief geselecteerd element om in te dienen zowel de inhoud en de geselecteerde groep of veld in de lijst opnemen .

  4. Herhaal deze stappen voor elke parameter.

 7. Klik op Volgende.

 8. Klik op de volgende pagina van de wizard in het vak Geef een naam voor deze gegevensverbinding Typ een beschrijvende naam voor dit gegevensverbinding.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×