Een gegevensverbinding toevoegen aan een webservice

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een of meer secundaire gegevensverbindingen toevoegen aan de formuliersjabloon die u kunt ophalen of het indienen van gegevens naar een webservice.

In dit artikel

Overzicht

Informatie over compatibiliteit

Voordat u begint

Een gegevensverbinding voor query's toevoegen

Een gegevensverbinding toevoegen

Overzicht

Een secundaire gegevensverbinding is een gegevensverbinding met een externe gegevensbron die u aan een formuliersjabloon toevoegt. Deze gegevensverbinding verschilt van de belangrijkste gegevensverbinding die wordt gemaakt wanneer u een formuliersjabloon op basis van een database, webservice of instellingen in een verbindingsbibliotheek ontwerpen. U kunt een secundaire gegevensverbinding toevoegen als u geen query of via de belangrijkste gegevensverbinding verzenden.

Wanneer u een secundaire gegevensverbinding toevoegt aan de formuliersjabloon die gegevens in query's, Microsoft Office InfoPath Hiermee maakt u een secundaire gegevensbron met gegevensvelden en groepen die met de XML-schema van de webservice overeenkomt. Omdat de gegevensstructuur in de secundaire gegevensbron moet overeenkomen met het XML-Schema, kunt u bestaande velden of groepen in de secundaire gegevensbron niet wijzigen. Wanneer u een gegevensverbinding aan uw formulier toevoegt toevoegt, u de formuliersjabloon zodat gebruikers kunnen hun formuliergegevens indienen configureren en u de opties voor indienen voor de formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon configureren.

Naar boven

Informatie over compatibiliteit

U configureren niet de gegevensverbinding in een voor browsers compatibele formuliersjabloon toe te staan dat gebruikers om te verzenden gegevens samen met hun formuliergegevens bij een webservice die een Microsoft ADO.NET DataSet accepteert wijzigen. Gewijzigde gegevens zijn de wijzigingen die een gebruiker aanbrengt in de gegevens die zijn opgeslagen in een database. De database maakt gebruik van een webservice gebruikers verbinding te maken met de database. ADO.NET kunt wijzigen gegevens gebruiken om te bepalen hoe de gegevens in de database bijwerken. Vraag de beheerder van de service Web als voor de webservice gewijzigde gegevens bijwerken van een database nodig heeft. Als dat zo is, moet u een formuliersjabloon waarvan de formulieren kunnen worden ingevuld alleen met behulp van InfoPath ontwerpen.

Naar boven

Voordat u begint

Voordat u een secundaire gegevensverbinding aan uw formulier toevoegt toevoegt, moet u de volgende informatie uit de Web-service-beheerder:

 • De locatie van de webservice.

 • Verificatie dat de webservice document/letterlijk stijl codering gebruikt. InfoPath kan alleen document/letterlijk stijl webservices in beslag nemen.

 • De naam van de bewerking webservice die wel gegevens verzenden naar of ontvangen van formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon.

Naar boven

Een gegevensverbinding voor query's toevoegen

Als u wilt dat gebruikers query uitvoeren op gegevens uit een webservice met behulp van de formuliersjabloon, moet u in de formuliersjabloon het volgende doen:

 1. Een secundaire gegevensverbinding toevoegen.

 2. Configureer de formuliersjabloon om de secundaire gegevensverbinding te gebruiken.

Stap 1: Een secundaire gegevensverbinding toevoegen

 1. Klik op het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Data Connections op toevoegen.

 3. In de Wizard Gegevensverbinding, klikt u op een nieuwe verbinding maken met, klikt u op gegevens ontvangenen klik vervolgens op volgende.

 4. Klik onder Waar wilt u uw gegevens te ontvangen, klikt u op webservice en klik op volgende.

 5. Typ de locatie van de webservice op de volgende pagina van de wizard, en klik vervolgens op volgende.

  Opmerking: Als u wilt zoeken naar een webservice via een server Universal Description Discovery and Integration (UDDI), klikt u op Zoeken UDDI, voert u de URL van de UDDI-server die u wilt zoeken, opgeven of u wilt zoeken op provider of door een service die is biedt, voert u een trefwoord zoeken en klikt u op Zoeken. Webservices die overeenkomen met uw trefwoord wordt weergegeven in de lijst zoekresultaten . Selecteer de webservice die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 6. Klik in de lijst Selecteer een bewerking op de volgende pagina van de wizard bewerking van de webservice die als resultaat gegevens aan het formulier geeft op en klik vervolgens op volgende.

 7. Als de Wizard Gegevensverbinding een onbekend element in het schema van de webservice tegenkomt, de volgende pagina van de wizard wordt u gewoonlijk gevraagd om op te geven voorbeeldwaarden voor elke parameter om te bepalen welke velden of groepen toevoegen aan de belangrijkste gegevensbron.

  Werkwijze

  1. Selecteer een parameter in de tabel Parameters , en klik op Voorbeeld-waarde instellen.

  2. Typ in het vak Voorbeeldwaarde een waarde in dat uw gebruikers kan voor dit veld gebruiken en klik vervolgens op OK.

  3. Herhaal deze stappen voor elke parameter in de tabel Parameters , en klik op volgende.

  Technische details

  Wanneer u een gegevensverbinding met een webservice in de Wizard Gegevensverbinding configureert, wordt er in Microsoft Office InfoPath maakt verbinding met de webservice en vraagt de Web Service (WSDL bestand Description Language). Het WSDL-bestand bevat het schema dat wordt gebruikt door de webservice. De webservice moet reageren op het verzoek door dit bestand te sturen naar InfoPath. InfoPath gebruikt de gegevens in dit bestand de gewenste velden en groepen toevoegen aan de secundaire gegevensbron in de formuliersjabloon. Als InfoPath vindt u een type onbekend element in de WSDL-bestand, wordt er in InfoPath voorbeeldgegevens gebruikt om te bepalen de definitie van het type onbekend element en vervolgens de gewenste velden en groepen opgeteld bij de secundaire gegevensbron.

 8. Als u wilt dat de resultaten van de query kan worden gecontroleerd wanneer het formulier niet met een netwerk verbonden is, selecteert u het selectievakje een kopie van de gegevens in de formuliersjabloon opslaan .

  Opmerking over de beveiliging: Dit selectievakje inschakelt, worden de queryresultaten opgeslagen in de formuliersjabloon. Omdat de gegevens in de formuliersjabloon is opgeslagen, is deze beschikbaar is in de formulieren die gebruikers invullen, zelfs als zijn of haar computer geen verbinding is met een netwerk. Als u op het punt gevoelige gegevens via deze gegevensverbinding, wilt u mogelijk deze functie ter bescherming van de gegevens voor het geval de computer is verbroken of gestolen zijn uitgeschakeld.

 9. Klik op Volgende.

 10. Typ een beschrijvende naam voor de gegevensverbinding voor query's op de volgende pagina van de wizard.

 11. Als u de formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon automatisch om gegevens te ontvangen wanneer ze worden geopend, selecteert u het selectievakje automatisch gegevens ophalen wanneer formulier wordt geopend .

 12. Controleer of de gegevens in de sectie Samenvatting klopt en klik op Voltooien.

 13. Klik op Sluiten.

Stap 2: De formuliersjabloon voor het gebruik van de secundaire gegevensverbinding configureren

Wanneer u een gegevensverbinding voor query's aan een formuliersjabloon toevoegen, al dan niet standaard de formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon gebruikt u de gegevensverbinding wanneer ze worden geopend door een gebruiker. U kunt ook de formuliersjabloon zodanig de gegevensverbinding voor query's gebruiken in een van de volgende manieren configureren:

 • Een regel toevoegen    U kunt een regel voor de query om verbinding te gebruiken als de voorwaarde in de regel plaatsvindt.

 • Een knop toevoegen.    U kunt een knop toevoegen aan de formuliersjabloon die gebruikers klikken kunnen om de gegevens ophalen met behulp van de gegevensverbinding voor query's.

 • Aangepaste code gebruiken    Als u niet een regel of de knop toevoegen, kunt u aangepaste code voor het ophalen van gegevens met behulp van de gegevensverbinding voor query's. Met aangepaste code vereist een ontwikkelaar om de aangepaste code te maken.

Een regel toevoegen

U kunt een regel toevoegen aan de formuliersjabloon gegevens ophalen uit de gegevensverbinding voor query's wanneer de voorwaarde voor de regel wordt voldaan. De volgende procedure wordt ervan uitgegaan dat u een gegevensverbinding voor query's voor de formuliersjabloon hebt gemaakt en dat u een besturingselement in de formuliersjabloon om weer te geven van de gegevens uit die gegevensverbinding hebt geconfigureerd.

 1. Als de formuliersjabloon meerdere weergaven heeft, klikt u op de naam van de weergave in het menu Beeld om te gaan naar de weergave met het besturingselement waar u de gegevens uit de secundaire gegevensbron weergeven.

 2. Dubbelklik op het besturingselement dat u wilt toevoegen van een regel aan.

 3. Klik op het tabblad Gegevens.

 4. Klik onder validatie en regels, klikt u op regels.

 5. Klik in het dialoogvenster regels op toevoegen.

 6. Typ in het vak naam een naam voor de regel.

 7. Als een voorwaarde opgeven wanneer de regel moet worden uitgevoerd, op Voorwaarde instellenen voer vervolgens de voorwaarde. De regel wordt uitgevoerd als de voorwaarde plaatsvindt. Als u een voorwaarde niet instelt, wordt de regel wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de waarde in het besturingselement wordt gewijzigd en vervolgens zijn of haar cursor buiten dat besturingselement wordt.

 8. Klik op actie toevoegen.

 9. Klik in de lijst actie op Query met een gegevensverbinding.

 10. Klik in de lijst gegevensverbinding klikt u op de gegevensverbinding voor query's die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK om elk geopend dialoogvenster te sluiten.

 11. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Een knop toevoegen

U kunt een knopbesturingselement voor een toevoegen aan de formuliersjabloon die gebruikers klikken kunnen om de gegevens ophalen uit de gegevensverbinding voor query's. De volgende procedure wordt ervan uitgegaan dat u een gegevensverbinding voor query's hebt gemaakt voor de formuliersjabloon.

 1. Als de formuliersjabloon meerdere weergaven heeft, klikt u op de naam van de weergave in het menu Beeld om te gaan naar de weergave met het besturingselement waar u de gegevens uit de secundaire gegevensbron weergeven.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Sleep een knopbesturingselement op de formuliersjabloon.

 4. Dubbelklik op de knop die u zojuist hebt toegevoegd aan uw formulier toevoegt.

 5. Klik op het tabblad Algemeen.

 6. Klik in de lijst actie op vernieuwen.

 7. Typ de naam die u wilt weergeven op de knop op de formuliersjabloon in het vak Label .

 8. Klik op Instellingen .

 9. Klik op Eén secundaire gegevensbronin het dialoogvenster vernieuwen .

 10. In de lijst Kies de secundaire gegevensbron , klikt u op de secundaire gegevensbron die is gekoppeld aan de gegevensverbinding voor query's en klik vervolgens op OK om elk geopend dialoogvenster te sluiten.

 11. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Een gegevensverbinding toevoegen

Als u wilt dat gebruikers kunnen formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon bij een webservice indienen, eerst u een secundaire gegevensverbinding toevoegen aan de formuliersjabloon waarmee gegevens en vervolgens het configureren van de formuliersjabloon zodat uw gebruikers kunnen hun formuliergegevens indienen.

Stap 1: Een secundaire gegevensverbinding toevoegen

 1. Klik op het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Data Connections op toevoegen.

 3. In de Wizard Gegevensverbinding, klikt u op een nieuwe verbinding maken met, klikt u op verzendgegevensen klik vervolgens op volgende.

 4. Klik onder Hoe wilt u uw gegevens wilt verzenden, klikt u op naar een webservice en klik op volgende.

 5. Typ op de volgende pagina van de wizard, de locatie van de Web-service waar uw gebruikers hun gegevens indienen en klik vervolgens op volgende.

  Opmerking: Als u wilt zoeken naar een webservice via een server Universal Description Discovery and Integration (UDDI), klikt u op Zoeken UDDI, voert u de URL van de UDDI-server die u wilt zoeken, opgeven of u wilt zoeken op provider of door een service die is biedt, voert u een trefwoord zoeken en klikt u op Zoeken. Webservices die overeenkomen met uw trefwoord wordt weergegeven in de lijst zoekresultaten . Selecteer de webservice die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 6. Klik in de lijst Selecteer een bewerking op bewerking van de webservice die de gegevens te ontvangen, en klik vervolgens op volgende.

 7. Voer op de volgende pagina van de wizard welke om gegevens te selecteren in het formulier om in te dienen voor elke parameter in de webservice, een van de volgende opties:

  De gegevens in een veld of groep indienen

  1. Klik op de parameter die de gegevens van het formulier ontvangen in de lijst Parameters .

  2. Schakel onder Opties voor de Parameter, klikt u op veld of groep.

  3. Klik op wijzigen Knopafbeelding .

  4. In het dialoogvenster veld of groep selecteren , klikt u op het veld of groep waarvan de gegevens u wilt verzenden en klik vervolgens op OK.

  5. Klik in het vak toevoegen op tekst en onderliggende elementen alleen als u wilt verzenden uitsluitend de gegevens in dit veld en de onderliggende elementen van het veld of groep, of klik op XML-substructuur, inclusief geselecteerd element om in te dienen de naam van het veld, de gegevens in het veld en de onderliggende elementen in de geselecteerde groep of veld.

  Alle gegevens in het formulier indienen

  1. Klik op de parameter die de gegevens van het formulier ontvangen in de lijst Parameters .

  2. Schakel onder Opties voor de Parameter, klikt u op geheel formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

  De gegevens als een tekenreeks indienen

  1. Klik op de parameter die de gegevens van het formulier ontvangen in de lijst Parameters .

  2. Schakel onder Opties voor de Parameter, klikt u op geheel formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

  3. Schakel het selectievakje gegevens indienen als een tekenreeks .

   Opmerking: Normaal gesproken kunt u dit selectievakje in om in te dienen digitaal ondertekende gegevens selecteren. Schakel dit selectievakje in de meeste gevallen.

  Technische opmerking over ADO.NET DataSet-objecten

  Als de webservice een ADO.NET DataSet-object vereist, selecteert u een gegevensset knooppunt wanneer u deze gegevensverbinding configureren. Als u een ander type knooppunt voor een gegevensverbinding met een webservice die is vereist een ADO.NET DataSet-object gebruikt, mislukt de indienactie.

 8. Klik op Volgende.

 9. Typ een naam voor de verbinding voor het indienen van gegevens op de volgende pagina van de wizard.

 10. Controleer of de gegevens in de sectie Samenvatting klopt en klik op Voltooien.

 11. Klik op Sluiten.

Nadat u hebt toegevoegd de secundaire gegevensverbinding, moet u de formuliersjabloon zodanig dat gebruikers kunnen hun formuliergegevens bij gebruik van deze gegevensverbinding indienen configureren.

Stap 2: Indienen inschakelen op de formuliersjabloon

Als u de formuliersjabloon zodat gebruikers kunnen hun formuliergegevens indienen configureert, wordt in InfoPath een knop verzenden aan de werkbalk standaard en de opdracht verzenden aan het menu bestand op het formulier toegevoegd. U kunt ook de opties voor indienen aanpassen voor de formuliersjabloon in de volgende manieren:

 • Wijzig de tekst die wordt weergegeven op de knop verzenden en de opdracht indienen .

 • Wijzig de sneltoets voor de knop verzenden en de opdracht indienen .

 • Maak aangepaste berichten weer te geven voor uw gebruikers wanneer ze hun formulieren indienen.

 • Opgeven of het formulier open laten het formulier sluiten of een nieuw leeg formulier geopend nadat het formulier is ingediend.

 • Klik op het menu Extra op Opties voor indienen.

 • Schakel het selectievakje gebruikers toestaan om in te dienen dit formulier , klikt u op Formuliergegevens verzenden naar één bestemmingen klik vervolgens in de lijst op Webservicein het dialoogvenster Opties voor indienen .

 • Klik op de naam van de gegevensverbinding naar de webservice die u hebt gemaakt in de vorige stappen in de lijst Kies een gegevensverbinding voor het indienen .

  1. Als u wilt wijzigen op de naam van de knop verzenden die wordt weergegeven op de werkbalk standaard en de opdracht indienen dat wordt weergegeven in het menu bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in de verzenden Opties voor dialoogvenster.

   Tip: Als u een sneltoets toewijzen aan deze knop en de opdracht wilt, typt u een en-teken (&) voor het teken dat u wilt gebruiken als sneltoets. Typ bijvoorbeeld als u wilt toewijzen ALT + B als de toetscombinatie voor de knop verzenden en de opdracht, ver & zenden.

 • Als u niet dat anderen wilt moeten gebruiken van een opdracht indienen of de knop verzenden op de werkbalk standaard wanneer ze uw formulier invullen, schakelt u het selectievakje weergeven de menuopdracht indienen en de werkbalkknop Indienen .

  1. Standaard nadat gebruikers een formulier, indienen InfoPath blijft het formulier geopend en wordt een bericht weergegeven om aan te geven als het formulier is ingediend. Deze om standaardgedrag te wijzigen, klikt u op Geavanceerden voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u wilt sluiten van het formulier of een nieuw, leeg formulier maken nadat de gebruiker een voltooide formulier indient, klikt u op de optie die u wilt dat in de lijst na verzenden .

   • Als u wilt maken van een aangepast bericht om aan te geven als het formulier is ingediend, schakel het selectievakje aangepaste berichten gebruiken en typt u uw berichten in de vakken van slagen en is mislukt .

    Tip: Een bericht in het vak op mislukt wilt gebruiken om gebruikers te vertellen wat u moet doen als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt bijvoorbeeld voorstellen dat gebruikers hun formulier op te slaan en contact met iemand voor verdere instructies opnemen.

   • Als u niet weergeven van een bericht wilt nadat de gebruiker een formulier indient, schakelt u het selectievakje geslaagde en mislukte berichten weergeven .

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×