Een gegevensverbinding toevoegen aan een webservice

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt een of meer secundaire gegevensverbindingen toevoegen aan uw formuliersjabloon voor het ophalen of het indienen van gegevens naar een webservice.

In dit artikel

Overzicht

Compatibiliteit

Voordat u begint

Een gegevensverbinding voor query's toevoegen

Een verbinding voor het indienen van gegevens toevoegen

Overzicht

Een secundaire gegevensverbinding is elke gegevensverbinding met een externe gegevensbron die u aan een formuliersjabloon toevoegt. Deze gegevensverbinding is anders dan de hoofdgegevensverbinding die wordt gemaakt wanneer u een formuliersjabloon ontwerpt op basis van een database, webservice of instellingen in een bibliotheek met verbindingen. U voegt een secundaire gegevensverbinding alleen toe als u via de hoofdgegevensverbinding geen gegevens kunt opvragen of verzenden.

Wanneer u een secundaire gegevensverbinding toevoegt aan de formuliersjabloon die gegevens in query's, Microsoft Office InfoPath Hiermee maakt u een secundaire gegevensbron met gegevensvelden en groepen die met de XML-schema van de webservice overeenkomt. Omdat de gegevensstructuur in de secundaire gegevensbron moet overeenkomen met het XML-Schema, kunt u bestaande velden of groepen in de secundaire gegevensbron niet wijzigen. Wanneer u een gegevensverbinding aan uw formulier toevoegt toevoegt, u de formuliersjabloon zodat gebruikers kunnen hun formuliergegevens indienen configureren en u de opties voor indienen voor de formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon configureren.

Naar boven

Compatibiliteit

U kunt de verbinding voor het indienen van gegevens niet configureren in een voor browsers compatibele formuliersjabloon zodat gebruikers gewijzigde gegevens samen met hun formuliergegevens kunnen indienen naar een webservice die Microsoft ADO.NET DataSet-objecten accepteert. Gewijzigde gegevens zijn de wijzigingen die de gebruiker heeft gemaakt in de gegevens die zijn opgeslagen in een database. De database maakt gebruik van een webservice om een verbinding te maken tussen gebruikers en de database. ADO.NET kan met behulp van de gewijzigde gegevens bepalen hoe de gegevens in de database worden bijgewerkt. U kunt aan de beheerder van uw webservice vragen of de webservice gewijzigde gegevens nodig heeft om een database bij te werken. Als dat het geval is, moet u een formuliersjabloon ontwerpen waarvan de formulieren alleen met InfoPath kunnen worden ingevuld.

Naar boven

Voordat u begint

Voordat u een secundaire gegevensverbinding kunt toevoegen aan uw formuliersjabloon, moet u beschikken over de volgende gegevens van uw sitebeheerder:

 • De locatie van de webservice.

 • Verificatie dat de webservice de coderingsstijl document/letterlijk gebruikt. InfoPath kan alleen werken met webservices met de coderingsstijl document/letterlijk.

 • De naam van de webservicebewerking waarmee gegevens worden verzonden naar of ontvangen van formulieren op basis van deze formuliersjabloon.

Naar boven

Een gegevensverbinding voor query's toevoegen

Als u wilt dat gebruikers query's kunnen uitvoeren op gegevens van een webservice met behulp van uw formuliersjabloon, moet u uw formuliersjabloon als volgt aanpassen:

 1. Voeg een secundaire gegevensverbinding toe.

 2. Configureer de formuliersjabloon voor het gebruiken van de secundaire gegevensverbinding.

Stap 1: Een secundaire gegevensverbinding toevoegen

 1. Klik in het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Gegevensverbindingen op Toevoegen.

 3. Klik in de wizard Gegevensverbinding op Nieuwe verbinding maken, klik op Ontvangen en klik op Volgende.

 4. Klik bij Waar wilt u uw gegevens van ontvangen op Webservice en klik op Volgende.

 5. Typ op de volgende pagina van de wizard de locatie van de webservice en klik op Volgende.

  Opmerking : Als u wilt zoeken naar een webservice via een server Universal Description Discovery and Integration (UDDI), klikt u op Zoeken UDDI, voert u de URL van de UDDI-server die u wilt zoeken, opgeven of u zoeken op provider of door een service die is opgegeven wilt, voert u een trefwoord zoeken en klikt u op Zoeken. Webservices die overeenkomen met uw trefwoord wordt weergegeven in de lijst zoekresultaten . Selecteer de webservice die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 6. Klik op de volgende pagina van de wizard in de lijst Selecteer een bewerking op de webservicebewerking waarmee gegevens naar het formulier worden geretourneerd en klik op Volgende.

 7. Als er tijdens het uitvoeren van de wizard Gegevensverbinding een onbekend element wordt aangetroffen in het schema van de webservice, wordt u op de volgende pagina van de wizard gevraagd voorbeeldwaarden op te geven voor elke parameter om te bepalen welke velden of groepen aan de hoofdgegevensbron moeten worden toegevoegd.

  Hoe?

  1. Selecteer een parameter in de tabel Parameters en klik vervolgens op Voorbeeldwaarde instellen.

  2. Typ in het vak Voorbeeldwaarde een waarde die de gebruiker voor dit veld zou kunnen gebruiken, en klik op OK.

  3. Herhaal deze stappen voor elke parameter in de tabel Parameters en klik op Volgende.

  Technische gegevens

  Wanneer u in de wizard Gegevensverbinding een gegevensverbinding configureert naar een webservice, wordt met Microsoft Office InfoPath een verbinding gemaakt met de webservice en het WSDL-bestand (Web Services Description Language) opgevraagd. Het WSDL-bestand bevat het schema dat wordt gebruikt door de webservice. De webservice stuurt dit bestand naar InfoPath. InfoPath gebruikt de gegevens in dit bestand om de juiste velden en groepen toe te voegen aan de secundaire gegevensbron in de formuliersjabloon. Als met InfoPath een onbekend elementtype wordt aangetroffen in het WSDL-bestand, gebruikt InfoPath voorbeeldgegevens om de definitie van het onbekende elementtype te bepalen. Vervolgens worden de juiste velden en groepen toegevoegd aan de secundaire gegevensbron.

 8. Als u wilt dat de resultaten van de query ook beschikbaar zijn wanneer het formulier niet is verbonden met een netwerk, schakelt u het selectievakje Een kopie van de gegevens opslaan in de formuliersjabloon in.

  Opmerking over de beveiliging : Wanneer u dit selectievakje inschakelt worden de resultaten van de query in de formuliersjabloon opgeslagen. Als de gegevens worden opgeslagen in de formuliersjabloon, zijn deze beschikbaar in de formulieren die gebruikers invullen, ook als hun computers niet met een netwerk verbonden zijn. Als u via deze gegevensverbinding vertrouwelijke gegevens opvraagt, kunt u deze functie beter uitschakelen voor het geval de computer verloren of gestolen wordt.

 9. Klik op Volgende.

 10. Typ op de volgende pagina van de wizard een beschrijvende naam voor de gegevensverbinding voor query's.

 11. Als u wilt dat formulieren op basis van deze formuliersjabloon automatisch gegevens ontvangen zodra ze worden geopend, schakelt u het selectievakje Automatisch gegevens ophalen wanneer het formulier wordt geopend in.

 12. Controleer of de gegevens in de sectie Samenvatting klopt en klik op Voltooien.

 13. Klik op Sluiten.

Stap 2: De formuliersjabloon configureren om de secundaire gegevensverbinding te gebruiken

Wanneer u een querygegevensverbinding toevoegt aan een formuliersjabloon, wordt de gegevensverbinding standaard gebruikt voor de formulieren die op deze formuliersjabloon zijn gebaseerd wanneer ze worden geopend door een gebruiker. U kunt ook uw formuliersjabloon zo configureren dat de querygegevensverbinding op een van de volgende manieren wordt gebruikt:

 • Een regel toevoegen    U kunt een regel voor de query om verbinding te gebruiken als de voorwaarde in de regel plaatsvindt.

 • Een knop toevoegen.    U kunt een knop toevoegen aan de formuliersjabloon die gebruikers klikken kunnen om de gegevens ophalen met behulp van de gegevensverbinding voor query's.

 • Aangepaste code gebruiken    Als u niet een regel of de knop toevoegen, kunt u aangepaste code voor het ophalen van gegevens met behulp van de gegevensverbinding voor query's. Met aangepaste code vereist een ontwikkelaar om de aangepaste code te maken.

Een regel toevoegen

U kunt een regel toevoegen aan de formuliersjabloon zodat gegevens worden opgehaald uit de gegevensverbinding voor query's wanneer aan de voorwaarde van de regel wordt voldaan. In de volgende procedure wordt verondersteld dat u een gegevensverbinding voor query's hebt gemaakt voor uw formuliersjabloon en dat u een besturingselement in uw formuliersjabloon hebt geconfigureerd waarmee de gegevens uit de gegevensverbinding kunnen worden weergegeven.

 1. Als er voor de formuliersjabloon meerdere weergaven zijn, klikt u op Weergavenaam in het menu Weergave om naar de weergave te gaan met het besturingselement waar u de gegevens uit de secundaire gegevensbron wilt weergeven.

 2. Dubbelklik op het besturingselement waaraan u een regel wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Gegevens.

 4. Klik onder Validatie en regels op Regels.

 5. Klik in het dialoogvenster Regels op Toevoegen.

 6. Typ in het vak Naam een naam voor de regel.

 7. Als u een voorwaarde wilt opgeven voor het uitvoeren van de regel, klikt u op Voorwaarde instellen en typt u vervolgens de voorwaarde. De regel wordt uitgevoerd wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan. Als u geen voorwaarde instelt, wordt de regel uitgevoerd wanneer de gebruiker de waarde in het besturingselement wijzigt en de cursor ergens buiten het besturingselement plaatst.

 8. Klik op Actie toevoegen.

 9. Klik op Query met een gegevensverbinding in de lijst Actie.

 10. Klik in de lijst Gegevensverbinding op de gegevensverbinding voor query's die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK om elk geopend dialoogvenster te sluiten.

 11. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Een knop toevoegen

U kunt een besturingselement Opdrachtknop toevoegen aan uw formuliersjabloon zodat uw gebruikers daarop kunnen klikken om gegevens op te halen via de gegevensverbinding voor query's. In de volgende procedure wordt ervan uitgegaan dat u een gegevensverbinding voor query's hebt gemaakt voor uw formuliersjabloon.

 1. Als er voor de formuliersjabloon meerdere weergaven zijn, klikt u op Weergavenaam in het menu Weergave om naar de weergave te gaan met het besturingselement waar u de gegevens uit de secundaire gegevensbron wilt weergeven.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Sleep een besturingselement Opdrachtknop naar uw formuliersjabloon.

 4. Dubbelklik op de knop die u zojuist aan uw formuliersjabloon hebt toegevoegd.

 5. Klik op het tabblad Algemeen.

 6. Klik in de lijst Actie op Vernieuwen.

 7. Typ in het vak Label de naam die u wilt weergeven op de knop in uw formuliersjabloon.

 8. Klik op Instellingen.

 9. Klik op Eén secundaire gegevensbron in het dialoogvenster Vernieuwen.

 10. Klik in de lijst Kies de secundaire gegevensbron op de secundaire gegevensbron die u wilt koppelen aan de gegevensverbinding voor query's. Klik vervolgens op OK om elk geopend dialoogvenster te sluiten.

 11. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Een gegevensverbinding voor het indienen van gegevens toevoegen

Als u gebruikers wilt toestaan formulieren op basis van uw formuliersjabloon bij een webservice in te dienen, kunt u een secundaire gegevensverbinding aan de formuliersjabloon toevoegen waarmee de gegevens kunnen worden ingediend. Vervolgens configureert u de formuliersjabloon zodanig dat gebruikers hun formuliergegevens kunnen indienen.

Stap 1: Een secundaire gegevensverbinding toevoegen

 1. Klik in het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Gegevensverbindingen op Toevoegen.

 3. Klik in de wizard Gegevensverbinding op Nieuwe verbinding maken, klik op Gegevens indienen en klik op Volgende.

 4. Klik bij Hoe wilt u de gegevens indienen op Naar een webservice en klik op Volgende.

 5. Typ op de volgende pagina van de wizard de locatie van de webservice waarbij gebruikers hun gegevens mogen indienen en klik op Volgende.

  Opmerking : Als u wilt zoeken naar een webservice via een server Universal Description Discovery and Integration (UDDI), klikt u op Zoeken UDDI, voert u de URL van de UDDI-server die u wilt zoeken, opgeven of u zoeken op provider of door een service die is opgegeven wilt, voert u een trefwoord zoeken en klikt u op Zoeken. Webservices die overeenkomen met uw trefwoord wordt weergegeven in de lijst zoekresultaten . Selecteer de webservice die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 6. Klik in de lijst Selecteer een bewerking op de webservicebewerking waarmee de formuliergegevens worden opgehaald en klik op Volgende.

 7. Selecteer op de volgende pagina van de wizard de gegevens in het formulier die voor een bepaalde parameter in de webservice moeten worden ingediend. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  De gegevens in een veld of groep indienen

  1. Klik in de lijst Parameters op de webserviceparameter waardoor de gegevens uit het formulier worden ontvangen.

  2. Klik bij Parameteropties op Veld of groep.

  3. Klik op wijzigen Knopafbeelding .

  4. Klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op het veld of de groep waarvan u de gegevens wilt indienen en klik vervolgens op OK.

  5. Klik in het vak Toevoegen op Alleen tekst en onderliggende elementen om uitsluitend de gegevens in dit veld en de onderliggende elementen van het veld of de groep in te dienen. U kunt ook op XML-substructuur, inclusief geselecteerd element klikken om niet alleen de veldnaam, maar ook de gegevens in het veld en de onderliggende elementen van de geselecteerde groep of het geselecteerde veld in te dienen.

  Alle gegevens in het formulier indienen

  1. Klik in de lijst Parameters op de webserviceparameter waardoor de gegevens uit het formulier worden ontvangen.

  2. Klik onder Parameteropties op Geheel formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

  De gegevens in de vorm van een tekenreeks indienen

  1. Klik in de lijst Parameters op de webserviceparameter waardoor de gegevens uit het formulier worden ontvangen.

  2. Klik onder Parameteropties op Geheel formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

  3. Schakel het selectievakje Gegevens indienen als tekenreeks in.

   Opmerking : U schakelt dit selectievakje in als u digitaal ondertekende gegevens wilt indienen. In de meeste gevallen schakelt u dit selectievakje uit.

  Technische gegevens over ADO.NET DataSet-objecten

  Als u voor een bepaalde webservice ADO.NET DataSet-objecten nodig hebt, selecteert u tijdens de configuratie van deze gegevensverbinding een DataSet-knooppunt. Als u een ander type knooppunt gebruikt voor een gegevensverbinding met een webservice waarvoor ADO.NET DataSet-objecten nodig zijn, kunnen de gegevens niet worden ingediend.

 8. Klik op Volgende.

 9. Typ een naam voor de verbinding voor het indienen van gegevens op de volgende pagina van de wizard.

 10. Controleer of de gegevens in de sectie Samenvatting klopt en klik op Voltooien.

 11. Klik op Sluiten.

Na het toevoegen van een secundaire verbinding voor het indienen van gegevens, moet u de formuliersjabloon configureren zodat gebruikers hun formuliergegevens kunnen indienen met behulp van deze verbinding voor het indienen van gegevens.

Stap 2: Indienen op de formuliersjabloon inschakelen

Als u in de configuratie van de formuliersjabloon definieert dat gebruikers hun formuliergegevens mogen indienen, wordt door InfoPath de knop Indienen aan de werkbalk Standaard toegevoegd en de opdracht Indienen aan het menu Bestand. U kunt op de volgende manieren tevens de opties voor het indienen voor uw formuliersjabloon aanpassen:

 • Wijzig de tekst op de knop Indienen en de opdracht Indienen.

 • Wijzig de sneltoets voor de knop Indienen en de opdracht Indienen.

 • Maak aangepaste berichten die gebruikers te zien krijgen als zij formulieren indienen.

 • Geef op of een ingediend formulier geopend blijft of gesloten wordt of dat er na het indienen een nieuw leeg formulier wordt geopend.

 • Klik in het menu Extra op Opties voor indienen.

 • Schakel in het dialoogvenster Opties voor indienen het selectievakje Gebruikers toestaan dit formulier in te dienen in, klik op Formuliergegevens verzenden naar één bestemming en klik vervolgens op Webservice in de lijst.

 • Klik in de lijst Kies een gegevensverbinding voor het indienen op de naam van de verbinding voor het indienen van gegevens naar de webservice die u in de vorige stappen hebt gemaakt.

  1. Als u de naam wilt wijzigen van de knop Indienen die wordt weergegeven op de werkbalk Standaard en van de opdracht Indienen die wordt weergegeven in het menu Bestand wanneer gebruikers het formulier invullen, typt u de nieuwe naam in het vak Bijschrift in het dialoogvenster Opties voor indienen.

   Tip : Als u een sneltoets aan deze knop en opdracht wilt toewijzen, typt u een en-teken (&) vóór het teken dat u als sneltoets wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld ALT+I als sneltoets voor de knop en opdracht Indienen wilt gebruiken, typt u &Indienen.

 • Als u niet wilt dat gebruikers de menu-opdracht Verzenden of de knop Verzenden op de werkbalk Standaard gebruiken wanneer zij uw formulier invullen, schakelt u het selectievakje Het menu-item Verzenden en de werkbalkknop Verzenden weergeven uit.

  1. Nadat gebruikers een formulier hebben verzonden, blijft in InfoPath het formulier standaard geopend en wordt een bericht weergegeven met de melding dat het formulier is verzonden. Als u dit standaardgedrag wilt wijzigen, klikt u op Geavanceerd en gaat u op een van de volgende manieren te werk:

   • Als u wilt dat het formulier wordt gesloten of dat er een nieuw leeg formulier wordt weergegeven nadat de gebruiker een ingevuld formulier heeft verzonden, klikt u in de lijst Na verzenden op de gewenste optie.

   • Als u een aangepast bericht wilt maken om de gebruiker te melden dat het formulier al dan niet is verzonden, schakelt u het selectievakje Aangepaste berichten gebruiken in en typt u uw berichten in de vakken Bij voltooiing en Bij fout.

    Tip : Gebruik een bericht in het vak Bij fout om gebruikers te vertellen wat ze moeten als ze hun formulier niet kunnen verzenden. U kunt gebruikers bijvoorbeeld aanraden om hun formulier op te slaan en contact op te nemen met iemand voor verdere instructies.

   • Als u geen bericht wilt weergeven nadat de gebruiker een formulier heeft verzonden, schakelt u het selectievakje Berichten over geslaagde of mislukte verzending weergeven uit.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×