Een gegevensverbinding toevoegen aan een Microsoft SQL Server-database

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt een secundaire gegevensverbinding toevoegen aan uw formuliersjabloon voor het uitvoeren van een query in een Microsoft SQL Server-database. U kunt echter geen secundaire gegevensverbinding toevoegen aan uw formuliersjabloon voor het indienen van gegevens bij een database. Als u een secundaire gegevensverbinding wilt gebruiken voor het indienen van formuliergegevens bij een database, moet u een secundaire gegevensverbinding gebruiken met een webservice die werkt met de desbetreffende database. Raadpleeg het gedeelte Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het toevoegen van een secundaire gegevensverbinding met een webservice.

Als u een secundaire gegevensverbinding wilt toevoegen aan een database, gaat u als volgt te werk:

Stap 1: Een secundaire gegevensverbinding toevoegen aan uw formuliersjabloon    Met deze stap wordt de secundaire gegevensbron gemaakt met de juiste velden en groepen op basis van de manier waarop de gegevens in de database zijn opgeslagen. U kunt de formuliersjabloon ook zodanig configureren dat deze gegevensverbinding wordt gebruikt wanneer het formulier voor de eerste keer wordt geopend.

Stap 2: De formuliersjabloon configureren om de gegevensverbinding te gebruiken    Als u wilt dat uw gebruikers deze gegevensverbinding kunnen gebruiken nadat het formulier is geopend, kunt u een regel of een knop toevoegen aan de formuliersjabloon waarmee gebruikers gegevens kunnen ophalen met behulp van deze gegevensverbinding.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

Stap 1: Een secundaire gegevensverbinding toevoegen

Stap 2: Configureer de formuliersjabloon om de gegevensverbinding te gebruiken

Overzicht

Als u een formuliersjabloon maakt op basis van een externe gegevensbron, wordt in Microsoft Office InfoPath een hoofdgegevensverbinding gemaakt naar deze externe gegevensbron. In InfoPath wordt vervolgens de hoofdgegevensbron gemaakt voor de formuliersjabloon op basis van de manier waarop gegevens zijn opgeslagen in de externe gegevensbron. De externe gegevensbron die in de hoofdgegevensverbinding wordt gebruikt, beschikt mogelijk niet over de waarden die u in de besturingselementen van de formuliersjabloon wilt plaatsen. Deze waarden komen mogelijk voor in een andere externe gegevensbron, zoals een andere SQL Server-database. Als u waarden uit een andere externe gegevensbron wilt ophalen, kunt u een secundaire gegevensverbinding toevoegen aan uw formuliersjabloon.

Een secundaire gegevensverbinding is een gegevensverbinding die u kunt toevoegen aan een formuliersjabloon. Deze gegevensverbinding kan een gegevensverbinding voor query's of een gegevensverbinding voor het indienen van gegevens zijn. Een gegevensverbinding voor query's kunt u alleen toevoegen aan uw formuliersjabloon als secundaire gegevensverbinding voor een SQL Server-database. U kunt deze gegevensverbinding alleen toevoegen als u gegevens nodig hebt van een andere externe gegevensbron dan de gegevensbron in de hoofdgegevensverbinding. U kunt een gegevensverbinding voor het indienen van gegevens bij een SQL Server-database niet toevoegen als een secundaire gegevensverbinding.

Wanneer u een gegevensverbinding voor query's aan een database toevoegen, maakt InfoPath een secundaire gegevensbron met gegevensvelden en groepen die overeenkomt met de manier waarop de gegevens in de database is opgeslagen. Omdat de gegevensstructuur in de secundaire gegevensbron moet overeenkomen met de manier waarop gegevens in de databasetabellen is opgeslagen, kunt u de velden of groepen in de secundaire gegevensbron niet wijzigen. U kunt elke gegevensverbinding voor query's om de resultaten opslaan, zodat gebruikers toegang tot de gegevens hebben wanneer hun formulier niet met een netwerk verbonden is. Afhankelijk van de aard van de gegevens wilt u mogelijk de queryresultaten weergeven alleen wanneer gebruikers zijn verbonden met een netwerk.

Opmerking over de beveiliging: Als u een secundaire gegevensverbinding gebruikt om gevoelige gegevens op te halen uit een externe gegevensbron, kunt u deze functie uitschakelen om onbevoegd gebruik van de gegevens te voorkomen voor het geval de computer verloren of gestolen wordt. Wanneer u deze functie uitschakelt, zijn de gegevens alleen beschikbaar als de gebruiker verbinding heeft met het netwerk.

Wanneer u een querygegevensverbinding toevoegt aan een formuliersjabloon, wordt de gegevensverbinding standaard gebruikt voor de formulieren die op deze formuliersjabloon zijn gebaseerd wanneer ze worden geopend door een gebruiker. U kunt ook uw formuliersjabloon zo configureren dat de querygegevensverbinding op een van de volgende manieren wordt gebruikt:

 • Een regel toevoegen    U kunt een regel voor de query om verbinding te gebruiken als de voorwaarde in de regel plaatsvindt.

 • Een knop toevoegen.    U kunt een knop toevoegen aan de formuliersjabloon die gebruikers klikken kunnen om de gegevens ophalen met behulp van de gegevensverbinding voor query's.

 • Aangepaste code gebruiken    Als u niet een regel of de knop toevoegen, kunt u aangepaste code voor het ophalen van gegevens met behulp van de gegevensverbinding voor query's. Met aangepaste code vereist een ontwikkelaar om de aangepaste code te maken.

Naar boven

Voordat u begint

Voordat u een secundaire gegevensverbinding naar een SQL Server-database aan uw formuliersjabloon kunt toevoegen, moet u beschikken over de volgende gegevens van uw databasebeheerder:

 • De naam van de server met de database die u wilt gebruiken met deze formuliersjabloon.

 • De naam van de database die u wilt gebruiken met deze formuliersjabloon.

 • De verificatie die wordt vereist voor de database. Er kan gebruik worden gemaakt van de Microsoft Windows-verificatie of de SQL Server-verificatie om de toegang van gebruikers tot de database te bepalen.

 • De naam van de tabel met de gegevens die u naar het formulier wilt verzenden. Dit is de primaire tabel. Als u meerdere tabellen in de database wilt gebruiken, moet u beschikken over de namen van de andere, onderliggende tabellen. U moet tevens beschikken over de namen van de velden in de onderliggende tabellen die gekoppeld zijn aan de velden in de primaire tabel.

 • Toestemming voor het opslaan van de queryresultaten in het formulier voor gebruik offline.

Naar boven

Stap 1: Een secundaire gegevensverbinding toevoegen

 1. Klik in het menu Hulpmiddelen op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in het dialoogvenster Gegevensverbindingen op Toevoegen.

 3. Klik in de wizard Gegevensverbinding op Nieuwe verbinding maken, klik op Ontvangen en klik op Volgende.

 4. Klik op de volgende pagina van de wizard op Database (alleen Microsoft SQL Server of Microsoft Office Access) en klik op Volgende.

 5. Klik op de volgende pagina van de wizard op Database selecteren.

 6. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op Nieuwe bron.

 7. Klik in de lijst Met welk type gegevensbron wilt u verbinding maken? op Microsoft SQL Server en klik vervolgens op Volgende.

 8. Typ in het vak Servernaam de naam van de server met de database.

 9. Voer een van de volgende handelingen uit bij Aanmeldingsreferenties:

  • Als de database op basis van de referenties in een Microsoft Windows-netwerk bepaalt wie toegang heeft, klikt u op Windows-verificatie gebruiken.

  • Als de database op basis van een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord dat u ontvangt van de databasebeheerder bepaalt wie toegang heeft, klikt u op De volgende gebruikersnaam en het volgende wachtwoord gebruiken en typt u vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord in de vakken Gebruikersnaam en Wachtwoord.

 10. Klik op Volgende.

 11. Klik op de volgende pagina van de wizard in de lijst Selecteer de database die de gegevens bevat die u wilt op de database die u wilt gebruiken, schakel het selectievakje Verbinding maken met een bepaalde tabel in, klik op de naam van de primaire tabel en klik op Volgende.

 12. Typ op de volgende pagina van de wizard in het vak Bestandsnaam een naam voor het bestand waarin gegevens van de gegevensverbinding worden opgeslagen.

 13. Klik op Voltooien om de instellingen op te slaan.

 14. Voeg eventuele andere tabellen of query's toe die u in de gegevensverbinding voor query's wilt gebruiken.

  Werkwijze

  1. Klik op Tabel toevoegen.

  2. Klik in het dialoogvenster Tabel of query toevoegen op de naam van de onderliggende tabel en klik op Volgende. InfoPath probeert de relaties in te stellen door veldnamen in beide tabellen aan elkaar te koppelen. Als u de voorgestelde relatie niet wilt gebruiken, selecteert u de relatie en klikt u vervolgens op Relatie verwijderen. Als u een relatie wilt toevoegen, klikt u op Relatie toevoegen. Klik in het dialoogvenster Relatie toevoegen op de naam van elk gerelateerd veld in de desbetreffende kolom en klik vervolgens op OK.

  3. Klik op Voltooien.

  4. Als u nog meer onderliggende tabellen wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

 15. Klik op Volgende.

 16. Als u wilt dat de resultaten van de gegevensverbinding voor query's ook beschikbaar zijn wanneer het formulier niet is verbonden met een netwerk, schakelt u het selectievakje Een kopie van de gegevens opslaan in de formuliersjabloon in.

  Opmerking over de beveiliging: Door dit selectievakje in te schakelen worden de gegevens op de computer van de gebruiker opgeslagen wanneer het formulier gebruik maakt van deze gegevensverbinding. Als het formulier via deze gegevensverbinding vertrouwelijke gegevens ontvangt, is het mogelijk deze functie uit te schakelen zodat de gegevens beter zijn beveiligd mocht de computer zoek raken of gestolen worden.

 17. Klik op Volgende.

 18. Typ op de volgende pagina van de wizard een beschrijvende naam voor deze secundaire gegevensverbinding. Als u telkens wanneer het formulier wordt geopend automatisch gegevens wilt ontvangen, schakelt u het selectievakje Automatisch gegevens ophalen wanneer het formulier wordt geopend in.

Naar boven

Stap 2: De formuliersjabloon configureren om de gegevensverbinding te gebruiken

Als u wilt dat de formulieren op basis van deze formuliersjabloon gebruik maken van deze gegevensverbinding nadat een gebruiker het formulier heeft geopend, kunt u een regel toevoegen aan de formuliersjabloon waarmee onder een bepaalde voorwaarde gebruik wordt gemaakt van deze gegevensverbinding. U kunt ook een knop toevoegen aan de formuliersjabloon waarop gebruikers kunnen klikken om deze gegevensverbinding te gebruiken.

Een regel toevoegen

U kunt een regel toevoegen aan de formuliersjabloon zodat gegevens worden opgehaald uit de gegevensverbinding voor query's wanneer aan de voorwaarde van de regel wordt voldaan. In de volgende procedure wordt verondersteld dat u een gegevensverbinding voor query's hebt gemaakt voor uw formuliersjabloon en dat u een besturingselement in uw formuliersjabloon hebt geconfigureerd waarmee de gegevens uit de gegevensverbinding kunnen worden weergegeven.

 1. Als de formuliersjabloon meerdere weergaven heeft, klikt u op de naam van de weergave in het menu Beeld om te gaan naar de weergave met het besturingselement waar u de gegevens uit de secundaire gegevensbron weergeven.

 2. Dubbelklik op het besturingselement waaraan u een regel wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Gegevens.

 4. Klik onder Validatie en regels op Regels.

 5. Klik in het dialoogvenster Regels op Toevoegen.

 6. Typ in het vak Naam een naam voor de regel.

 7. Als u een voorwaarde wilt opgeven voor het uitvoeren van de regel, klikt u op Voorwaarde instellen en typt u vervolgens de voorwaarde. De regel wordt uitgevoerd wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan. Als u geen voorwaarde instelt, wordt de regel uitgevoerd wanneer de gebruiker de waarde in het besturingselement wijzigt en de cursor ergens buiten het besturingselement plaatst.

 8. Klik op Actie toevoegen.

 9. Klik op Query met een gegevensverbinding in de lijst Actie.

 10. Klik in de lijst Gegevensverbinding op de gegevensverbinding voor query's die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK om elk geopend dialoogvenster te sluiten.

 11. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Een knop toevoegen

U kunt een besturingselement Opdrachtknop toevoegen aan uw formuliersjabloon zodat uw gebruikers daarop kunnen klikken om gegevens op te halen via de gegevensverbinding voor query's.

 1. Als de formuliersjabloon meerdere weergaven heeft, klikt u op de naam van de weergave in het menu Beeld om te gaan naar de weergave met het besturingselement waar u de gegevens uit de secundaire gegevensbron weergeven.

 2. Als het taakvenster Besturingselementen niet zichtbaar is, klikt u op Meer besturingselementen in het menu Invoegen of drukt u op Alt+I, C.

 3. Sleep een knopbesturingselement naar de formuliersjabloon.

 4. Dubbelklik op het knopbesturingselement dat u zojuist hebt toegevoegd aan de formuliersjabloon.

 5. Klik op het tabblad Algemeen.

 6. Klik in de lijst Actie op Vernieuwen.

 7. Typ in het vak Label de naam die u wilt weergeven op de knop in uw formuliersjabloon.

 8. Klik op Instellingen.

 9. Klik op Eén secundaire gegevensbron in het dialoogvenster Vernieuwen.

 10. Klik in de lijst Kies de secundaire gegevensbron op de secundaire gegevensbron die is gekoppeld aan de gegevensverbinding voor query's.

 11. Klik op OK om elk geopend dialoogvenster te sluiten.

 12. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×